Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок змагання. Хід уроку І. Оголошення теми та мети. Слово вчителя: Сьогодні у нас з вами останній урок перед контрольною роботою, І ми повторимо весь матеріал з теми «Вивчення творчості Т. Шевченка, А. Чайковського, М. Стельмаха»

Урок змагання. Хід уроку І. Оголошення теми та мети. Слово вчителя: Сьогодні у нас з вами останній урок перед контрольною роботою, І ми повторимо весь матеріал з теми «Вивчення творчості Т. Шевченка, А. Чайковського, М. Стельмаха»

Літературний ринг
Підсумковий урок-змагання із творчості Т.Шевченка, А.Чайковського, М.Стельмаха у 7 класі
Середа Наталя Анатоліївна ,

учитель української мови та

літератури Валер’янівської ЗОШ

Волноваського р-ну Донецької обл.
Мета: - узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Життя і творчість Т.Шевченка, А.Чайковського, М.Стельмаха»;

 • повторити і закріпити літературознавчі терміни;

 • удосконалювати уміння знаходити художні засоби у прозових та поетичних текстах;

 • розвивати творче мислення та розширювати кругозір;

 • простежити взаємозв’язок літератури з образотворчим мистецтвом та музикою;

 • виховувати пошану до національних традицій, культури, мистецтва.

Обладнання: підручник, портрети письменників, репродукції картин українських художників з теми, тексти пісень з нотами.

Форма проведення: урок – змагання.

Хід уроку

І. Оголошення теми та мети.

Слово вчителя:

- Сьогодні у нас з вами останній урок перед контрольною роботою, і ми повторимо весь матеріал з теми «Вивчення творчості Т.Шевченка, А.Чайковського, М.Стельмаха». Отже, вдома всіх очікує серйозна робота з підготовки до неї. Запишемо домашнє завдання:

повт. матеріал на с. 56 – 121.

Завдання будуть різнорівневі, обов’язково із творчим завданням, Це, як завжди, твір-мініатюра. Хто буде активно працювати, старанно слухати, то можна вважати, дуже грунтовно підготується до контрольної роботи уже на уроці.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Слово вчителя:

Але урок у нас буде не простий. Я пропоную його провести у вигляді змагання. Назвемо його «Літературний ринг». Розподілить учнів на команди - жереб. У мене заздалегідь приготовлені невеличкі картки із назвою команди. Хто яку картку собі витягне, той і буде захищати честь цієї команди.

Учитель проносить між рядами у коробочці картки з прихованою назвою команди. Одні витягують картку з назвою «Кобза», інші – «Ліра». Якщо кількість дітей непарна, то в коробочку кладеться картка із написом «Журі». Ця дитина займає місце в журі і допомагає вчителю оцінювати відповіді і проводити гру.

Учитель:

 • Прошу учасників команди «Кобза» зайняти своє місце, а учасників команди «Ліра» - своє.І. «Біографічний калейдоскоп».

Перший конкурс нашого змагання ми назвемо «Біографічний калейдоскоп». Кожній команді по черзі буде задано по 7 запитань. Якщо команда не знає правильної відповіді, то право на відповідь має команда суперників.

Першою буде відповідати та команда, яка першою дасть відповідь на таке запитання:

 • Твір Т.Шевченка, де він згадує про своє перше кохання Оксану Коваленко? («Мені тринадцятий минало»)

Запитання:

 1. Який факт із біографії Т.Шевченка став поштовхом до написання «Заповіту»?

 2. Яку освіту здобув Т.Шевченко?

 3. Хто за фахом А.Чайковський?

 4. Андрій Чайковський - це справжнє ім’я чи псевдонім?

 5. Чому прийнято вважати твір «Гуси-лебеді летять…» М.Стельмаха автобіографічним?

 6. Який зв’язок між автором повісті «Гуси-лебеді летять» та автором повісті «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки»?

 7. Якими ще талантами, крім поетичного, був наділений Т.Шевченко?

 8. За яку суму було викуплено Кобзаря із кріпацтва?

 9. Село, в якому народився Т.Шевченко?

 10. Як називається місце, де поховано Т.Шевченка?

 11. Чому Т.Шевченка часто називають Кобзарем?

 12. Кому належать такі слова про Т.Шевченка: «…з хазяйства нічого не треба: він не буде абияким чоловіком…»?

Підсумки І конкурсу.
ІІ. «Кращий теоретик»

Слово учителя:

 • Наступний конкурс, який я пропоную, називається «Кращий теоретик». Кожен по черзі із команди витягує картку із літературознавчим терміном і пояснює його. Члени команди не мають права допомагати своєму товаришеві. Якщо правильної відповіді немає, то на питання можуть відповісти суперники. Зараз ми з’ясуємо: у якій команді кращі знавці теорії літератури.


Учитель підносить конверт із картками, що містять назви літературознавчих термінів, спочатку до учасників однієї команди, потім до учасників іншої.

Картки:

1.Балада.

(ліро-епічний твір історичного або героїчного змісту, часто з елементами фантастики).
2. Романтичний пейзаж.

(Той пейзаж, де є віддзеркалення внутрішнього світу героя)

3. Мотив.

(Смисловий елемент сюжету, той поштовх, що рухає вчинки головного героя та другорядних. Найпоширеніші мотиви: самотності, жертовності, розлуки, туги за коханим).

4. Контраст.

(Художній прийом, побудований на різко окресленій протилежності в чомусь: рисах характеру, властивостях предметів чи явищ).

5. Метаморфоза.

(Художній прийом, який передбачає перетворення однієї форми образу на іншу, його видозміну).

6. Ідея.

(Провідна думка художнього твору).

7. Героїко-романтична повість.

(Це повісь, твір, де поряд з романтичними настроями зустрічаються описи героїчних сторінок нашої історії)

8. Романтичний герой.

(Це образ у художньому творі, побудований на принципі різкого контрасту з рисами пересічного сучасника тобто це людина високих духовних прагнень, сильного характеру, здатна на надзвичайні вчинки).

9. Композиція.

(Побудова художнього твору, розміщення або співвідношення усіх його компонентів)

10. Автобіографічний твір.

(Це авторська оповідь про самого себе, про свої їх близький або якийсь один період із власного життя).

11. Символ.

(Умовне позначення предмета, поняття, явища на основі подібності і з метою стисло і яскраво передати суть чогось або певну ідею)

12. Епітет.

(Художнє означення)
Підведення підсумків ІІ конкурсу «Кращий теоретик».
ІІІ. «Літературний практикум».

Слово вчителя:

 • У попередньому конкурсі ми з вами визначали: хто є кращим теоретиком. Але ви знаєте, що в науці так, як і в житті, теорія без практики мертва. То в наступному, третьому, конкурсі «Літературний практикум», ми перевіримо, як ви вмієте теоретичні знання застосовувати на практиці. За одну хвилину команди у запропонованих мною текстах повинні знайти як можна більше художніх засобів. Час пішов.


Завдання для команди №1.

По діброві вітер виє,

Гуляє по полю,

Край дороги гне тополю

До самого долу.

Стан високий, лист широкий –

Нащо зеленіє?

Кругом поле, як те море

Широке, синіє.

(Метафора(уособлення), епітети, риторичне запитання, порівняння).

Завдання для команди№2.
Таку пісню чорнобрива

В степу заспівала.

Зілля дива наробило –

Тополею стала.

Не вернулася додому,

Не діждала пари;

Тонка-тонка та висока –

До самої хмари.
( Метафора, метаморфоза, епітети, гіпербола)
Підсумки конкурсу «Літературний практикум».
ІV. «Кращий оратор».

Слово вчителя:

 • У кожному конкурсі є конкурс капітанів. І в нашій грі ми не обійдемось без цього. Порадьтесь і оберіть між собою капітана. Прошу капітанів зайняти свої місця.
 • Капітан – це людина, яка завжди попереду, це лідер; це людина яка може взяти на себе відповідальність, захистити інтереси інших. Четвертий наш конкурс капітанів ми назвемо «Кращий оратор». Зараз ми випробуємо наших капітанів, як вони володіють словом, перевіримо їхні творчі здібності, які з них оратори. Ваші відповіді оцінюються за 12 бальною системою.


Капітанам пропонується за жеребом обрати теми для усного виступу.

 • Капітан №1 готує усне висловлювання на тему:«Схожі та відмінні риси мого характеру та Михайлика, головного героя повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять…»


 • Капітан №2 готує усне висловлювання на тему:

«Чим би я допоміг головному герою повісті А.Чайковського «За сестрою», якби потрапив на сторінки твору»?

Підсумки конкурсу капітанів.

V. «Домашнє завдання. Ти – мені, я - тобі».

Слово вчителя:

 • Останній конкурс нашої програми називається «Домашнє завдання. Ти - мені, я - тобі». Ви вдома готували по п’ять письмових запитань на знання тексту повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять». Кожен по черзі можете задати лише одне запитання одному супернику, що сидить напроти вас, і навпаки: повинні відповісти на запропоноване ним запитання. Однакові запитання не зараховуються.


ІІІ. Підведення підсумків гри «Літературний ринг».
ІV. Оголошення переможців.

Нагородження найактивніших учасників гри символічними медалями:

3. «Пізнайко»

2. «Знайко».

1. «Всезнайко».
ІV. Усвідомлення нових понять.

Слово вчителя:

 • Нам ще з вами треба багато-багато читати і вчитися, щоб колись нас могли назвати словом «ерудит». Така людина має глибокі знання в тій чи іншій сфері діяльності.

Оскільки ми вивчаємо літературу, а література - це вид мистецтва, ми простежимо зв’язок літератури з музикою, ще з одним видом мистецтва.

Коли ми говоримо про Т.Шевченка, то всі знають що це видатний поет. А поезія дуже тісно пов’язана з піснею. Більшість з вас знає, що багато поезій Т.Шевченка стало піснями. Народ їх знає, любить. Ці пісні настільки популярні, що дехто їх вважає не авторськими, а народним. Це «Заповіт», «Сонце заходить…», «Дивлюся, аж світає», «Тече вода

з-під явора», «Вітер в гаї нагинає», «Вітре буйний, вітре, буйний», «Зоре моя вечірняя», «У гаю, гаю», « Із-за гаю сонце сходить», «Якби мені черевички», «Бандуристе, орле сизий», «Перербендя старий, сліпий», «Садок вишневий коло хати», «Од села до села», «Сумно, сумно серед неба», «Реве та стогне Дніпр широкий».

Учитель показує матеріал, ілюстрації: тексти пісень з нотами.


 • Ось тексти пісень на слова Т.Шевченка з нотами, які гармонізував наш відомий український композитор Л.Ревуцький.

Ще хочу звернути вашу увагу на ілюстрації до текстів пісень. На жаль, автор їх мені не відомий, але я точно можу сказати, що більшість із них - це гравюри.
Гравюра – це :

1. Вид графіки.

2. Спосіб розмножування малюнка за допомогою друкарської форми з дерева, металу, пластмаси, лінолеуму тощо.

3. Пластина, на якій вигравіювано зображення.

4. Відбиток із вигравіюваної пластини.

Гравюра як жанр образотворчого мистецтва близький і самому Т.Шевченкові. Він не мав світської освіти, тільки образотворчу, і цій галузі досягнув певних успіхів: Йому присвоєно звання академік-гравер.

Учитель знайомить із репродукціями українських художників, картини яких тим чи іншим чином пов’язані з темою (І.Їжакевич «Мені тринадцятий минало»; Т.Шевченко «Циганка-ворожка» тощо).


ІV. Підсумок: - Що найбільше запам’яталось або сподобалось на уроці?

 • Про що ви ще хотіли б дізнатись із життя та творчості вивчених письменників?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку
Слайд ( вступне слово под музику(рок-оперы)У нас сьогодні з вами підсумковий урок за творчістю видатного письменника, діяча культури...

«Творчість письменників-емігрантів» Інтегрований урок
Учитель ул: Діти, сьогодні у нас незвичайний урок. Ми спробуємо з вами поринути у світ душі поета, який позбавлений радості бачити...

Урок – спостереження
Вчитель: Перед вивченням сьогоднішньої теми я прошу вас послухати невеличкий уривок

Миколаївська область, Жовтневий район Бармашівська загальноосвітня...
Мета уроку: ознайомити учнів з біографією І віхами творчості видатного англійського драматурга та поета; поглибити знання школярів...

Урок засвоєння нових знань. Міжпредметні зв’язки: англійська мова,...
Тема:«Портрет Доріана Грея» як осереддя творчості письменника, філософсько-естетичні та моральні проблеми твору

Урок 25 Тема: Звучить бардівська пісня. Урок узагальнення та систематизації...
Мета: Ознайомити з історією виникнення бардівської пісні, надати знання про видатних виконавців бардівської пісні, розглянути характерні...

Структура наукової книги
Бібліотекар. Повторимо те, що вже знаємо, й ознайомимося з новими елементами структури книжки. Отже, перед вами книжка. Перше, що...

Оголошення теми, епіграфа уроку Роль Поліанни в житті мешканців міста...
«Поліанна», збагачувати власний світ духовності; розвивати мовлення учнів, позитивне мислення, читацьку пам'ять, уміння працювати...

Урок української літератури в 11 класі Тема: напрями в художній літературі...
Наочність: пересувна виставка творів криворізького художника Лабунського А. В. у коридорі школи, мультимедійна презентація з теми...

Урок-гра «Поле чудес» з української літератури у 9 класі на тему...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка