Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку

Уроку
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

7-й КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)

І СЕМЕСТР

з/п

ТЕМА УРОКУ


1

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва


2

Із пісенних скарбів

Соціально-побутові пісні, їх види. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. Народна пісня "Ой на горі та й женці жнуть","Стоїть явір над водою", "Гомін, гомін по діброві", "Ой у степу криниченька".***(2 пісні напам'ять). ТЛ: пафос твору


3

Пісня - це коли душа співає. Виразне читання пісень напам’ять


4

Коломийки "Дозвілля молоді", "Жартівливі коломийки" - «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм. Життєстверджуючий, гумористичний пафос. ТЛ: коломийки


6

ЛРК. Пісенне багатство рідного краю. Засоби художньої виразності


7

ПЧ №1. Бесіда з позакласного читання за народними піснями та коломийками


8

Про далекі минулі часи

І.Франко – митець і громадський діяч. Історична повість "Захар Беркут". Сюжет. ТЛ: історична повість, сюжет


9

Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Романтичне та реалістичне в творі.


10

Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету. Образ рідного краю. Роль художніх засобів, особливостей мови повісті І.Франка «Захар Беркут».


11

Характеристика образів твору. Спільне та відмінне в образах Тугара Вовка і Захара Беркута.


12

РМ (письм.). Письмовий твір "Уроки нашої історії" (за повістю "Захар Беркут")


13

ТКР №1 Перевірка знань з теми «Із пісенних скарбів», «Про далекі минулі часи» (розгорнуті відповіді на запитання).


14

Т.Г.Шевченко – видатний український поет. Вірш "Мені тринадцятий минало". Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі.

ТЛ: мотив у художньому творі, прийоми контрасту.


15

"Тополя". Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси,вірності.

ТЛ: балада, метаморфози.


16

"Заповіт" єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія написання. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. ***(напам'ять) ТЛ: ідея.


17

ВЧ №1. Виразне читання поетичних творів.18

ПЧ №2. Т. Шевченко «Сестрі», «Закувала зозуленька», «Ми вкупочці колись росли»19

Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою» (скорочено). Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.

ТЛ: героїко-романтична повість, композиція.20

Використання фольклорних мотивів. Гіпербола. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорізьких козаків. Характеристика Павлуся. ТЛ: романтичний герой.21

ТКР №2 Перевірка знань з теми «Про далекі минулі часи». Вирішення тестових завдань.22

Михайло Стельмах. "Гуси-лебеді летять". Автобіографічна повість про дитинство. Своєрідність побудови твору.

ТЛ: автобіографічний твір23

Єдність світу природи і світу дитячої душі в повісті «Гуси-лебеді летять». Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.24

Образи інших героїв повісті, що доповнюють зміст внутрішнього світу Михайлика.25

«Душа народу» на сторінках Стельмахової повісті.. Звичаї, традиції українців. Образи-символи у творі. ТЛ: символ26

ВЧ №2. Виразне читання прози. ***(вивчити напам'ять уривок прозового тексту).27

РМ. Усний етюд-мініатюра «Про що співають лебедині крила».28

ТКР №3 (твір). І.Краса людської душі на сторінках повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять» 2. Гуси-лебеді над моїм життям... (за повістю М.Стельмаха) 3.Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика (за повістю «Гуси-лебеді летять»).29

Григір Тютюнник, фрагменти життєвого і творчого шляху. Автобіографічна повість «Климко».30

Воєнне дитинство у повісті Г.Тютюнника «Климко». Роль художньої деталі в епічному творі.31

Втілення вселюдського добра й милосердя в образі Климка з однойменної повісті Г.Тютюнника.32

Характеристика образів повісті Г.Тютюнника «Климко».33

"Ти знаєш, що ти людина?"

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. "Скарб". Морально-етичні проблеми оповідання.34

Скарб - узагальнений образ щастя. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Повчальний характер оповідання «Скарб» О. Стороженка. ТЛ: поглиблення поняття про гумор35

Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)». Свій і чужий у творі. З'ясування авторської позиції.36

ПЧ №1. Істинна вартість життєвих цінностей. Б.Лепкий «Цвіт щастя».37

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Чайка на крижині».38

Урок духовності. «Крила»*** (напам'ять). Розгорнута притчева метафора. Духовне багатство - найбільший скарб у житті. ТЛ: диптих.39

ВЧ №1. Конкурс на кращого читця поезій Ліни Костенко.40

Борис Харчук. «Планетник». Краса та багатство навколишнього світу, рідної землі. Значення творчої праці як передумови краси. Сюжет та композиція твору. Казкове й реалістичне у повісті-притчі. Особливості філософської повісті-притчі.41

Процес становлення людської особистості на прикладі образу Планетника. Розкриття незвичайності дитячого світобачення і світосприйняття.42

Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір Планетника і кожної людини. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині. ТЛ: повість-притча.43

Євген Гуцало. «Сім'я дикої качки». Осмислення загальнолюдських цінностей у творі. Сюжет та особливості композиції.44

Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу в оповіданні Є.Гуцала «Сім'я дикої качки». Характеристика Тосі та Юрка.45

Любов Пономаренко. "Гер переможений". Гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення: деталь, поєднання різних часових площин тощо. ТЛ: новела.46

РМ (п). Письмовий твір на тему "Порядна людина - яка вона?"47

ТКР №4 Перевірка знань з теми «Ти знаєш, що ти Людина?» (розгорнуті відповіді на питання).48

Ми — українці

Василь Симоненко - "лицар на білому коні" в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви лірики. Ознайомлення з особистістю В.Симоненка через поезію «Ти знаєш, що ти - людина?» (напам’ять) Ідейно-художній аналіз поезії.49

«Лебеді материнства» (напам’ять). Символічний зміст образу лебедів. Втілення особливостей української ментальності, рис національного характеру.50

«Гей, нові Колумби й Магеллани...» Аналіз світів у художньому просторі поезії. Романтичний пафос лірики.51

«Перехожий». Проблема індивідуальності та натовпу. Осмислення необхідності активної життєвої позиції та максимальної самореалізації. Алегоричний зміст поезії. ТЛ: ліричний герой.52

Виразне читання №2. Конкурс на кращого читця поезій Василя Симоненка.53

ПЧ №2. В. Симоненко «Моя мова», «Старість», «Дід умер».54

Андрій Малишко. Ідея відповідальності справжнього українця перед родом і народом. «Вогник», «В завійну ніч з незвіданих доріг...». Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. (два вірші напам’ять на вибір).55

«Пісня про рушник», «Стежина». Чисте синівське почуття до матері, любов до рідної домівки в поезіях. Пісенна лірика А.Малишка.56

РМ (у). Усний твір-роздум про почуття відповідальності справжнього українця перед родом і народом.57

ТКР №5 (твір). /. Який смисл я вкладаю в поняття «людина». 2.Образ матері в творчості В.Симоненка та А.Малишка. З.Світ малої батьківщини.58

Анатолій Дімаров. «Блакитна дитина» - автобіографічна повість. Відкриття А.Дімарова як особистості. Дослідницька робота.59

Повість «Блакитна дитина». Відкриття світу дитинства. Засоби зображення. Роль художньої деталі. Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді.


60

Морально-етична проблема твору. Внутрішня гідність і повага до людей - риси характеру юного героя, стимули його поведінки.


61

Сприйняття героїв повісті через їхні вчини, роздуми, слова. Роль авторських відступів у відкритті істин.62

Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм його поезій. «Наша мова». Ідея, образи твору.


63

«Ми йдемо». Філософське осмислення історії України та власного «Я».


64

«3 дитинства: Дощ («Я вплетений весь до нитки»)». Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок. ***(на вибір один вірш напам'ять). ТЛ: вільний вірш65

В.Голобородько. "Лелека" (фрагмент). Фольклорна основа, народознавчі аспекти поезії66

Леонід Кисельов. Доля молодого поета. «Стати хоч на менти лічені...», «Земля така гаряча». Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Ідея оптимізму, життєствердження.67

«Додому». Духовні й патріотичні уроки Л.Кисельова. «Катерина». Вселюдське і національне значення образу української Мадонни. (один вірш на вибір з чотирьох напам’ять)68

ТКР №6 Перевірка знань з теми «Ми – українці». Вирішення тестових завдань.69

ЛРК «Ти для всіх нас одна, Україна!» (вірші поетів-краян про Україну).70

Урок-підсумок. Бесіда за творами, що вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість. Узагальнення й систематизація одержаної інформації.
Семестри

І

ІІ
Контрольні роботи:

3

3
- контрольний класний твір

1

1
- відповіді на запитання

1

1
- тести

1

1
Уроки розвитку мовлення (РМ)

2(У+п)

2(У+п)
Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2
Уроки виразного читання (ВЧ)

2

2
Література рідного краю (ЛРК)

1

1
Перевірка зошитів

4

4поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку-роздуму з української літератури в 11 класі з використанням...
Тема уроку. О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Уроку матеріалознавства швейних виробів Дата: 18
Тема уроку: Вишивка, як вид оздоблювального матеріалу. Вимоги до оздоблювальних матеріалів

Методична розробка уроку Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»
Підготовка та проведення уроку засвоєння нових знань з основ економіки

Уроку
Тема уроку: Вільям Шекспір геніальний англійський драматург І поет доби Відродження. Заглиблення в людську психологію, поетизація...

Тема: Людина починається з добра. З гумором про серйозне. Матеріал до уроку
Матеріал до уроку: Г. Бойко «Консультант». В. Марсюк «За що хвалять?». В. Струтинський «Казка про хлопчика Абихто»

Вісім ознак сучасного уроку світової літератури
Учитель-словесник, як правило, до кожного уроку намагається якомога більше підготувати інформації. Розгорніть свої конспекти. Без...

Методична розробка уроку Підготувала викладач світової літератури...
«Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс» шедевр модерністської прози» представляє собою матеріали уроку-проекту, які дають можливість через...

Методична розробка проведення відкритого уроку з економіки «Ринок капіталів»
Дана методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню уроку засвоєння нових знань з використанням інформаційно-дослідницької...

Державний навчальний заклад
«Харчові добавки. Е-числа». Опрацьовано літературні джерела за темою, створено методичну розробку уроку з предмету «хімія», в якій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка