Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

на ознаку професії, роботи, уподобань - Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української...

Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних до­кументів, їх класифікацію, складові та вимога до укладання. Правила в розділі «Орфографія»

Сторінка18/63
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   63

на ознаку професії, роботи, уподобань
-ар байкар,вівчар, крамар, лікар
-яр газетяр, маляр, тесляр, картяр


-анин

приналежність до місця, нації, становища горожанин, молдаванин, півничанин, сільчанин киянин, львів'янин, хуторянин

ГУ[ Примітка. Суфікси -ович, -ич, -іч; -івн(а), ' [-ївн(а)]; -енк(о), [-єнк(о)] див. у розділі «Граматичні форми власних назв».
2. Прикметникові

та дієприкметникові суфікси

тверда група

-н (ий)

у якісних і відносних прикметниках

дружний (клас), заможний, зворотний, полонений, потужний, потбмствений, природний, тотожний

м'яка група

-н (їй)

переважно у відносних

безкрайній,безодній, братній, верхній, вечірній, всесвітній, городній, давній, досвітній, достатній, житній, задній, крайній, кутній, літній, майбутній, могутній, незабутній, новітній, обідній, освітній, осінній, останній, передній, пізній, порожній, присутній, путній, ранній, самобутній, середній, синій, сторонній, суботній, хатній (менш уживані зимній, злигодній, іногородній)
в усіх прикметниках прислівникового та іменникового походження після ж, ш

ближній, внутрішній, вчорашній, горішній, давнішній, долішній, домашній, дорожній, дружній (привіт), завтрашній, заміжній, зовнішній, колишній, мужній, поздовжній, порожній, прийдешній, навколишній, нижній, нинішній ранішній, сінешній, справжній, сьогоднішній, теперішній, торішній, тутешній, художній

Примітка. У прикметниках, твірна основа яких закінчується на н, приєднання суфіксів -н(ий), -н(ій) викликає подвоєння н: знаменний, законний, плинний, ранній та ін.

Прикметники з наголосом на суфіксі

вживаються для підкреслення найвищої міри ознаки й пишуться з двома н

анн (ий) -енн (ий) -янн (ий)

невблаганний, нездоланний, несказанний нескінченний, страшенний, неоціненний, незліченний незрівнянний

пишуться 3 одним н

-ан (ий) -ян (ий) -єн (ий)

жданий, жаданий, коханий, буланий морквяний, полум'яний, бавовняний шалений, навіжений, скажений, печенийУ прикметниках, утворених від слів іншомовного походження

-йчн (ий)

після кінцевого приголосного основи Д, Т, 3, С, Ц, Ч, Ш, Ж, р вживається суфікс артистичний, історичний, класичний, музичний

-ічн (ий)

після решти приголосних академічний, анархічний, геологічний, ідилічний, органічний

-ічн (ий)

після голосних архаїчний, героїчний, прозаїчнийУ присвійних прикметниках, утворених від іменників І відміни, після приголосних (окрім Й)

у прізвищах Марусин від Маруся, Дукин від дука

У прикметниках зі значенням присвійності, утворених від назв

тварин

-ин (ий)

після приголосних (окрім Й) бджолиний, голубиний, горобиний, качиний

-їн (ий)

після голосних та апострофа зміїний, солов'їний

Прикметники (у тому числі якісні), утворені переважно від іменників, мають суфікси
-ист-

-їст- (після голосних)

багнистий, гонористий, пористий, плечистий, качанистий, перистий двоїстий, троїстий


Після м'якого та шиплячого у прикметниках із наголосом переважно на основу слова

-ев (ий) -єв (ий)

березневий, вишневий, ситцевий, крицевий, овочевий, грушевий, спаржевий, борщевий і борщовий

після м'яких н, т або й основи

значеннєвий, алюмінієвий, життєвий

і життьовий, миттєвий, суттєвий, взуттєвий

і взуттьовйй, дієвий

і дійовий


Незалежно від наголосу у прикметниках, які мають перед суфіксом твердий приголосний
вітровий, казковий, святковий, кварцовий, палацовий, службовий, вербовий, балансовий, сороковий, ясеновий

після шиплячих, м'яких або й з наголосом на закінченні

борщовий, грошовий, дощовий, ключовий, речовий, сторожовий, межовий, життьовий, взуттьовйй, нульовий, осьовий, польовий, стильовий, тіньовий, бойовий, гайовий, дійовий, крайовий

Ці ж правила поширюються на правопис суфіксів у при­свійних прикметниках жіночого та середнього роду, утворе­них від іменників.

-ов-

-ев-

-єв­

твердої групи

майстрова (-ове), робітникдва (-бве), Шевченкова (-ове)

м'якої та мішаної груп

кобзарева (-еве), скрипалева (-еве), лікарева (-еве), стброжева (-еве), товаришева (-еве) Олексієва (-еве), Гордієва (-еве), Андрієва (-еве), Юрієва (-еве), Анатблієва (-еве), Віталієва (-єве)

0Примітка. У відповідних присвійних прикметниках можливе чергування суфіксів

майстрова - майстрів, Петрова - Петрів Юрієва - Юріїв Іллева - Іллів


Дієприкметникові суфікси не подвоюються, оскільки наго­лос у дієприкметниках падає на корінь

-ан (ий)

завішаний, сказаний, вихований

-єн (ий)

пеоцінений, нескінчений, незлічений, завішений,
куплений

-ян (ий)

порівняний

б Зубцгз М.

161

3. Дієслівні суфікси

Наголос на корені

-ува--юва-

у похідних словах і формах (віддієслівних іменниках та дієприкметниках)

вивершувати - вивершування, вивершуваний очікувати - очікування, очікуваний підбілювати - підбілювання, підбілюваний здійснювати - здійснювання, здійснюваний

Наголос на перший суфіксальний голосний

-бва--бвува-

друкований, але друкувати, друкування мальований, але малювати, малювання підпорядкований, але підпорядкувати, підпорядкування

риштовання, риштований, але риштувати, риштування

завойовувати - завойовування перемальовувати - перемальовування

Дієслова іншомовного походження, що мають у першооснові суфікс -ір-, утрачають цей суфікс у всіх формах: загітувати — загітований, зареєструвати - зареєстрований, інформувати — інформований, сконструювати - сконструйований.


-ір- (після я, т, з, с, ц, ч,
Але в окремих словах суфікс ш, ж, р — -ир-) зберігається

-ір-

(-ир-)

полірувати, буксирувати, парирувати, репетирувати
суфікс -ір-(-ир-) уживається й у дієсловах

пікірувати (садженні) й пікірувати (летіти вниз), лавірувати, котирувати, третирувати, марширувати

Складні випадки правопису слів іншомовного походження

Іншомовні слова пишуться за принципами української ор­фографії - фонетичним, морфологічним і традиційним.
Правопис голосних-


6*
Літери и, і, ї пишуться за фонетичним принципом. И пишеться за правилом «дев'ятки» — після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу)

в основах слів (загальні назви) перед наступним приголосним (крім й)

динаміка, фортисимо, фізика, символ, цитата, джинси, чйпси, шифр, режим, ритм (але: місіс, мїстрікс, сіті)

у тому числі

у складних словах

із першою частиною ди-,

що означає «двічі»

дилема, дифтонг, диптих, диграма, дилогія, димінутйв, диплоїд, диплопія, диполь, диптери

у префіксі анти-

антибіотик, антипод, антициклон

після ц у словах, що починаються на деци-

децибел, дециметр, децилітр

у географічних назвах та прізвищах

які закінчуються на-ида,-ика

Атлантйда, Антарктида, Флорида, Арктика, Америка, Балтика, Корсика, Мексика

після літер, що познача­ють шиплячі приголосні

Алжир, Вашингтон, Йоркшир, Цицербн, Чикаго, Чилі, Шйллер

у звукосполученнях -ри- перед приголосними

Британія, Кембридж, Корйнт, Крит, Маврикій, Мадрид, Париж, Рига, Рим, Цюрих

в інших власних назвах, які шдпадають під правило «дев'ятки»

Аргентина, Сйрія, Ляйпциґ, Скандинавія (але: Антананаріву, Річмонд, Ріца, Сідней, Сілезія, Сімеїз, Сімферополь, Сінгапур, Тільзйт, Тіроль, Тітікака)
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   63

Схожі:

Список довідкової літератури Українська мова. Словник довідник. Правила...
Українська мова. Словник – довідник. Правила написання слів. Пунктуаційні правила. Словник української мови/ Уклад. О. В. Підгайна....

До цього слід, напевне, додати, що й традиції сучасної української...
«Історії української літературної мови» відстоював відомий усьому світові вчений, загальновизнаний авторитет в україністиці, релігійний...

№2. Текст Тема №3. Речення
Його використання полегшує роботу вчителя при перевірці знань учнів. Матеріал посібника сприяє розвитку у молодших школярів уміння...

Електронні бібліотеки української художньої літератури
Щодня близько 80 читачів блукають віртуальними залами нашої електронної бібліотеки. Під гаслом "Українцям Всесвіту невмирущі поетичні...

Г. О. Усик Посібник містить розробки уроків з української мови «Скдаднопідрядне...
Посібник містить розробки уроків з української мови «Скдаднопідрядне речення «та презентацію до цієї теми. Орієнтованийна шкільну...

Секрети української мови
Описано методи, застосовувані для упослідження українського слова Наведено поради, як долати дискримінаційну спадщину минулого. Велику...

С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень
У словнику вміщено понад 18 тисяч сталих словосполучень сучасної російської літературної мови, переклад яких на українську мову становить...

Програма з української мови та літератури для тих, хто вступає до...
Таких розділів лінгвістичної науки «українська мова»: фонетика, орфоепія, орфографія, графіка, лексикологія, фразеологія, словотвір,...

Мова І суспільство. Постколоніальний вимір у книжці висвітлено питання...
Кпрс на українських теренах І її роль у формуванні сучасного двомовного соціуму України. Основні поняття соціолінгвістики – мовна...

Розробка практичних занять з української мови для 9-11 класів Учитель:...
Орфографія це історично сформована й уніфікована система правил, що визначають написання слів згідно з усталеними нормами, а також...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка