Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Підручник: Слоньовська, О. Українська література [Текст] : підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. /О. Слоньовська. К. Освіта, 2007. 352 с

Підручник: Слоньовська, О. Українська література [Текст] : підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. /О. Слоньовська. К. Освіта, 2007. 352 с

АЛГОРИТМ РОБОТИ
Українська література
7 клас .Українська література.

Підручник:

Слоньовська, О. Українська література [Текст] : підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. /О. Слоньовська. – К. : Освіта, 2007. – 352 с.

РОЗДІЛ
ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Тема 1. Андрій Чайковський. Повість «За сестрою» (скорочено).

БЛОК 1.


 1. С.102-105- опрацювати біографію письменника.

 2. С.105 – усно відповісти на запитання 1-5

 3. Прочитати повість «За сестрою» за частинами:

 • С.106-115- читати, переказувати.

 • С.115-116-усно відповісти на запитання

 • С.116 – вивчити теорію літератури, записати в читацький щоденникБЛОК 2.


 1. С.117-124 – читати, переказувати

 2. С.124-126 – усно відповісти на запитання

 3. Вивчити теорію літератури


Теорія літератури

Повістьпрозовий жанр описово-оповідного типу, в якому життя подається у вигляді ряду епізодів з життя героя, середня епічна форма, яка показує етап життя героя.

За обсягом повість більша, ніж оповідання, і ширше зображує людське життя, охоплюючи низку його епізодів, які складають період життя головного персонажа. У ній більше подій і дійових осіб; почасти вирізняється хронологічний розвиток сюжету та відповідна побудова композиції. Частіше за все це історія життя людини, розказана або від особи автора, або від особи самого героя. Значення терміна протягом кількох століть змінювалося.
Романтичний (твір) — виявляється у показі ідеального героя, його духовного світу та його ідеалів, заради яких він вступає у боротьбу.
Героїчний (твір) — прагнення показати велич людини (героя), яка здійснює подвиг, щось неможливе, ризикуючи; утвердження величі подвигу.
Героїко-романтична повість — епічний твір середнього розміру, в якому діє герой (чи кілька героїв) ідеальний, духовно багатий, він намагається вступити у боротьбу за справедливість, правду і прагне це довести на прикладі конкретних вчинків, справ.
2.2. Романтичний герой — людина, яка є частиною всеосяжної природи, вона індивідуально-самоцінна, неповторна: паралельне зображення природи й людини. Ідеал суспільно активної, діяльної людини; риси позитивного героя — відданість інтересам України, хоробрість, здатність до самопожертви, патріотизм.

2.3. Композиція (від лат. сompositiv — укладання, поєднання) — співвідношення частин твору, яке відбиває складність зображуваних у ньому явищ життя; послідовна вибудова, розміщення та взаємозв’язок частин, образів, епізодів художнього твору; побудова твору, обумовлена його змістом і жанровою формою. Притаманна будь-якому творові.
Складовою частиною композиції є сюжет.
Він складається з таких елементів: експозиції, зав’язки, розвитку дії, кульмінації, розв’язки.

Експозиція — частина твору, в якій повідомляється про час і місце подій, про обставини, які стали причиною конфлікту (початкова ситуація). Експозиційні відомості можуть викладатися на початку твору, даватися після зав’язки, бути відсуненими в глиб твору.

• Якщо експозиція дається на початку твору, вода буде прямою, після зав’язки — затриманою, на кінці твору — зворотною.

Зав’язка дії — подія, з якої починається дія і завдяки якій виникають наступні події. Зав’язка підводить читача до розуміння проблеми, поставленої у творі.

Розвиток дії (перипетії) — частина твору між зав’язкою і кульмінацією, де письменник показує шлях розв’язання конфлікту. Це найбільша частина твору, в якій відображається хід подій.

Кульмінація (від лат. culmen — вершина) — момент найвищого напруження дії, вершина дії, вершина конфлікту; кульмінація виявляє основну проблему твору та характери героїв гранично ясно; після неї дія послаблюється.

Розв’язка — те місце у творі, де показано результати кульмінаційного зіткнення між персонажами, розвиток дії завершується.
В літературному творі також є і позасюжетні елементи:

• різноманітні описи (портрети, пейзажі, інтер’єр);

• висловлювання дійових осіб (діалоги, монологи);

• ліричні відступи.

БЛОК 3.


 1. С.126-135-читати, переказувати

 2. С.135- усно відповісти на запитання

 3. С.136-читати, переказувати, вивчити теорію літератури, записати в читацький щоденник.

 4. Виконати тестові завдання, подані нижче, та надіслати відповіді на шкільну електронну пошту.Проведення тестового опитування

І розділ твору

1. Село Спасівка знаходилося на правому березі:

а) Самари; б) Дніпра; в) Каяли.

2. Яка історична епоха відображена у творі?

а) Кріпацтва; б) боротьби українського народу з монголо-татарами;

в) сучасність.

3. Посередині села можна було побачити:

а) велику крамницю; б) дерев’яну школу; в) дерев’яну церкву.

4. На місці, де розбудувалося село Спасівка, ріс:

а) густий ліс; б) терновий гай; в) яблуневий сад.

5. Через що село називалося Спасівкою?

а) Люди оселилися саме на свято Спаса; б) на честь героя-спасителя;

в) оскільки жінки цього поселення пекли найсмачніші паски.

6. Спасівчани мали славні на цілу Задніпрянщину:

а) пасіки; б) ліси і гаї; в) грушеві сади.

7. Дід Андрій вважав своїм обов’язком привчити Павлуся до:

а) ведення домашнього господарства; б) ковальської справи;

в) лицарського ремесла.

8. У минулому дід Андрій був:

а) гончарем; б) ковалем; в) козаком.

9. Хто із святих мав захистити городину від сарани?

а) Микола; б) Покрова; в) Василь.

10. Що сталося з дідом Андрієм внаслідок боротьби з татарами? Його було:

а) забрано в полон; б) вбито; в) покалічено.

11. Яким чином Павлусь віднайшов можливість утекти від татар?

а) Переліз через огорожу села; б) переховуючись тернових кущах;

в) за допомогою коня, який лишився без догляду загарбників.

12. Чому дозорець-татарин побачив втікаючого Павлуся? Бо хлопець:

а) був у білій сорочці; б) голосно вигукував про помсту ворогові;

в) коли біг, розбив глек.

ІІ розділ твору

1. Про красу українського степу люди:

а) співали у піснях; б) складали поезії; в) розповідали багато цікавого.

2. Свиридова могила — це місце, де:

а) козаки частенько могли з’їхатися для зустрічі;

б) сховані татарські скарби;

в) можна було побачити безліч красивих квітів.

3. На Січі Семен Непорадний славився:

а) чоловічою красою; б) неабиякою силою;

в) вмінням красиво співати і розповідати цікаві легенди.

4. Непорадним Семена називали через те, що він:

а) був небалакучим; б) помилявся у своїх порадах;

в) в якійсь зустрічі з татарином не вмів собі дати ради.

5. Ймення козакам давали:

а) на Січі, ні у кого про це не питаючи; б) під час церковної служби;

в) старці, які брали участь у військових похоронах.

6. Прокинувшись вранці, Непорадний вирішив приготувати:

а) уху; б) кашу; в) суп.

7. У сідлі коня, на якому Павлусь втік від татар, Непорадний знайшов:

а) гроші; б) золоті речі; в) смарагдове каміння.

8. Козаки до свого гурту прийняли січового діда Панаса, бо він:

а) знав, яким зіллям лікувати рани; б) потребував сторонньої допомоги;

в) вмів смачно готувати їжу.

9. Серед козаків Павлусь зустрівся з:

а) козаком-земляком; б) братом Петром; в) хлопцем такого віку, як він:

10. Який художній засіб використав автор у фразі: «Ось чого Петро сумний був, мов сова в полудень»?

а) Інверсію; б) метафору; в) порівняння.

11. Скільки козаків приїхало до місця перебування Непорадного?

а) Сто; б) п’ятдесят; в) тридцять один.

12. Кому з героїв твору належить наступна думка: «Я бачу, що в татар вартніше сідло, ніж сам кінь з татарином»?

а) Діду Панасу; б) Семену Непорадному; в) діду Андрію.

ІІІ розділ повісті

1. Непорадний був митцем:

а) гарно співати; б) смачно готувати їжу; в) орудувати арканом.

2. Під час боротьби з татарином С. Непорадний не хотів:

а) виявити свою слабкість; б) думати про власну смерть;

в) застосовувати ніж.

3. Серед гурту козаків татарську мову знав:

а) Петро; б) дід Панас; в) Семен Непорадний.

4. Скільки чоловік налічував татарський загін, що здійснив набіг на Спасівку?

а) Тисячу; б) чотириста; в) сімсот.

5. Чому татари напали на мешканців Спасівки? Оскільки спасівці:

а) не оплачували їм податків; б) були багатими;

в) провокували їх на це.

6. Загоном татар, що здійснили набіг на татар, керував:

а) Ібрагім; б) Гасан; в) Мустафа-ага.

7. Андрій Недоля за необережність козаків у степу назвав їх:

а) пташенятами; б) чабанами і крамарями;

в) безпечними і неорганізованими.

8. На думку діда Панаса, «де дві ґадзині, там...»:

а) постійні сварки і лайка; б) злагода і щастя; в) хата неметена.

9. Воєнною здобиччю С. Непорадного був татарський:

а) ніж; б) кінь; в) амулет.

10. Павлусь і татарин домовились між собою про те, що:

а) хлопець віддасть йому сідло; б) вони обміняються конями;

в) татарин допоможе Павлусю знайти сестру.

11. Татарин наближався до обозу, як:

а) лис; б) кіт; в) вовк.

12. На думку татарина, коли людина спить на сонці, то:

а) її тіло засмагне або обгорить; б) сон її важкий;

в) вона повинна мати при собі розряджену зброю.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.
ІV розділ твору

1. Татари у творі названі:

а) демонами; б) вовкулаками; в) чортами.

2. Козаки йшли на бій з татарами, наче на:

а) свято; б) зустріч з давніми знайомими; в) рицарський турнір.

3. Що відчував Павлусь перед боєм козаків з татарами?

а) Радість і піднесеність; б) байдужість до всього; в) жах.

4. Тікаючи від татар, що палили Спасівку і знищували її населення, Павлусь встиг захопити:

а) печеного хліба; б) бубликів з медом; в) смажених пиріжків.

5. Яка річка протікала неподалік від місця зупинки татар?

а) Донець; б) Самара; в) Каяла.

6. Татарське військо перед боєм розташувалося:

а) колом; б) півмісяцем; в) невеличкими купами.

7. Кидаючись до бою, татари викрикували:

а) «Аллах!»; б) «З нами Аллах!»; в) «Бий русичів!»

8. Під час бою татари роїлися, мов:

а) бджоли; в) шершні; в) оси.

9. Після закінчення бою дід Панас:

а) відшукував у татар здобич; б) пильнував коней;

в) перев’язував поранених.

10. Козаків татари називали:

а) русинами; б) гаурами; в) гіреями.

11. Після закінчення бою:

а) козаки пограбували татар; в) татари поранили Павлуся;

б) у полон до козаків потрапив молодий Мустафа-ага.

12. Після битви з татарами козаки здобули чимало користі, а саме:

а) піймали більше сотні добрих коней; б) забрали килими;

в) визволили полонених.


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ЗА ПОВІСТЮ (для ознайомлення)
3.1. Історія написання твору.

Повість «За сестрою» (1907) створена на основі довготривалого вивчення історичних матеріалів з часів татарських нападів на українські землі та їхньої ретельної художньої обробки. В центрі — захоплююча історія юного Павлуся, молодшого сина з козацького роду Судаків, який порятував від татарського полону свою сестру Ганнусю.

3.2. Тема: відтворення страшних картин поневолення татарськими загарбниками українського народу; зображення Павлуся, який докладає будь-яких зусиль, мужності, наполегливості, старанності, кмітливості для порятування своєї сестри з татарського полону.

3.3. Ідея: уславлення козаків — оборонців рідної землі, Павлуся — відважного лицаря, їх благородство, відповідальність, мужність; засудження татар та українців-зрадників.

3.4. Основна думка: тільки любов до рідної землі, батьківської домівки, тільки сила волі, цілеспрямованість, дружня завзятість допоможе подолати будь-якого ворога заради щастя, радості, миру в кожній українській оселі.

3.5. Жанр: героїко-романтична повість.

3.6. Проблематика повісті:

• батьки і діти;

• життя і смерть;

• радість і трагедія;

• відповідальність і безпечність;

• вірність і зрада;

• добро і зло;

• щирість і хитрість, улесливість, підступність.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Алгоритм роботи українська література
Слоньовська, О. Українська література [Текст] : підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. /О. Слоньовська. – К....

Література 8 клас Алгоритм р
Підручник : Слоньовська, О. В. Українська література [Текст] : підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. /О. В....

План-конспект уроку в 10 класі
М. Сиротюка “Забіліли сніги”, аудіозапис (М. Скорик “Мелодія”), smart-дошка, сд-програвач, підручник “Українська література. Підручник...

Міщенко О. І. Українська література: Підручник для 7 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-12 класи. Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук,...

Сучасна література зростання І взаємини зі світом
Ніколенко О. М., Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О. І. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх...

Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О.І. Світова література....
«Світова література» в 5 класах буде викладатися згідно з листом Міністерства освіти І науки України від 24. 05. 2013 №1/9-368 «Про...

Література 7 клас Складено до підручника
Складено до підручника: Міляновська Н. Р. «Світова література» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво...

Паралельно-синхронний календарний план із всесвітньої історії та...
Підручник. Щупак І. Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939-2011рр.): підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка