Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

6 клас

6 клас

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Схвалено до друку рішенням науково-методичної ради

управління освіти Хмельницької міської ради

Навчальне видання
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ

ЛІТЕРАТУРИ

6 КЛАС
Укладач: Войтюк Т.В.

Рецензент:

Войтюк Т.В. Контроль знань з української літератури. 6 клас.

Войтюк Т.В. – Хмельницький: Хмельницький центр науки інновацій та інформатизації, 2014. – 41 с.

Посібник укладено відповідно до чинної програми з української літератури для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів за новим Державним стандартом

базової і повної загальної середньої освіти. Диктанти и та контрольні роботи призначені для перевірки навчальних досягнень учнів з української літератури. Контрольні роботи складаються із завдань різних рівнів складності закритого й відкритого типу.
Видання призначене для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Автор: Войтюк Т.В., текст, 2014
Зміст

Вступ

Літературні диктанти

Русальні та купальські пісні

Пісні зимового циклу

Веснянки та колискові пісні

Теорія літератури

Контрольна робота. Календарно-обрядові пісні

Літературні диктанти

Пісні літературного походження

М. Вороний «Євшан-зілля»

Т.Г.Шевченко. «Думка», «Іван Підкова»

Контрольна робота. Пісні літературного походження. Творчість Т.Шевченка, М. Вороного

Літературні диктанти

Поезія Лесі Українки

В.Винниченко. «Федько-халамидник»

Контрольна робота. Творчість Лесі Українки та В.Винниченка

Літературні диктанти

Поезія І.Калинця

С. Чернілевський. «Теплота родинного інтиму», «Забула внучка в баби черевички...»

І. Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»

Емма Андієвська. «Казка про Яян», «Говорюща риба»

Контрольна робота. Творчість С. Чернілевського, І. Жиленко, І. Калинця, Е.Андрієвської

Літературні диктанти

В. Нестайко. «Тореадори з Васюківки»

Я. Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або Засіб від переляку №9»

Контрольна робота. Творчість В. Нестайка, Я. Стельмаха, Л. Ворониної

Літературні диктанти

Байки Л.Глібова

Співомовки С.Руданського

Гуморески П. Глазового

Контрольна робота. Творчість Л.Глібова, С.Руданського, П.Глазового

Головною метою вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах є залучення учнів до найвищих національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування комунікативної та літературної компетентностей.

Об’єктом вивчення в курсі української літератури є художній твір, його естетична природа та духовно-етична сутність. Аналіз та інтерпретація літературного твору мають спиратися на ґрунтовне знання тексту, докладний розгляд ключових епізодів, доречне цитування. З цією метою для перевірки рівня навченості учнів у посібнику подаються різні види літературних диктантів.

Як навчальний предмет українська література включає в себе також знання, пов’язані зі сферою літературознавства, теорії та історії літератури, знання про способи навчальної діяльності, що значною мірою реалізуються в уміннях і навичках учнів. Саме тому обов’язковим елементом контрольних робіт є завдання із теорії літератури.

Матеріал посібника чітко структуровано відповідно до розділів, визначених програмою за новим Державним стандартом.

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури спричинює значну увагу вчителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності. У посібнику дібрано такі запитання та завдання, що вдосконалюють уміння учнів прогнозувати певний розвиток подій, творчо інтерпретувати отриману за допомогою читання інформацію, засвоюючи не тільки фактичний зміст літературного твору, але також підтекст і ідейний задум, спонукають займати активну позицію в процесі навчання, моделювати життєві ситуації.

Завдання розроблено за рівнями – від репродуктивного (тестові завдання закритої форми) до творчого (завдання на моделювання). Різнорівневі завдання покликані з'ясувати, наскільки глибоко учні сприйняли художній матеріал; розвивати логічне й критичне мислення, емоційну сферу, текстотворчі вміння й навички, емоційно-ціннісне ставлення до вчинків героїв, проблеми морального вибору.

Таким чином, збірник завдань побудований на принципах доступності, науковості й системності.


Літературні диктанти

Русальні та купальські пісні

Вставте пропущені слова

1. Купайло, Купайло,

Де ти зимувало?

Зимувало ( в лісі).

2. Ой вінку мій, вінку, хрещатий (барвінку).

3. «Проведу я русалочки до бору,

Сама вернуся (додому).

4. Віночок плели дівчата,...

на щастя та (долю).

5. …наше житечко в колосочку,

А наші дівочки у (віночку).

Назвіть пісню.

6. Твір, у якому зображено русалку, яка, звернулася до дівчат з проханням, щоб ті дали їй сорочку. («У ржі на межі»).

7. Пісня, у якій русалка, наздогнавши малу дівчину, запропонувала їй відгадати три загадки. («Ой біжить, біжить дівчина»).

8. Розповідається про проводи русалок до бору, щоб вони не завдавали людям шкоди у пісні («Проведу я русалочки до бору»).

9. Прославляється обряд плетіння вінка, який сприятиме щасливій долі у пісні («Заплету віночок»).

10. Прохання вінка до женців, щоб його занесли «до господаря в стодолу» звучить у пісні («Маяло житечко, маяло»).

11. Твір, у якому возвеличується працьовитість молоді, вправність у роботі. («Там у полі криниченька»).

12. Визначте художній засіб. «Ясне сонечко», «дрібний дощик» – це (постійні епітети).
Пісні зимового циклу

Вставте пропущені слова.

1.Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом (звізда) ясна засіяла.

2. Даруй літа щасливії нашій славній (Україні).

3. Застеляйте столи та все килимами,
Та кладіть калачі з ярої (пшениці).

4. Ой що перший празник – (Рождество Христове).
5. А другий вже празник – (Святого Василя).
6. А третій вже празник – (Святе Водохреща).

7. Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла (ластівочка).

8. Вийди, вийди, господарю,
Подивися на (кошару).

9. Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка (чорноброва).

10. Щоб у кожній кутині

Було по (дитині).

11. Щоб родило на землі,

Щоб був хліб на (столі).

12. Ой хто, хто Миколая любить,
Ой хто, хто Миколаю служить,
Тому святий Миколай
На всякий час (помагай).
Веснянки та колискові пісні

«Так» - «ні»

Чи правильне твердження?

1.У пісні «Ой весна, весна…» весну названо «красною». (Так).

2. Весну запитали: «Чому так довго не приходила?» (Ні).

3. Весна бажає, щоб вродила «усякая пашниця». (Так).

4. У цій веснянці згадується про волошки. (Ні).

5. Весна принесла ягнятко ще й маленьке кошенятко. (Ні).

6. Ой кувала зозуленька В лісі на березі. (Ні).

7. Краще мати жінку гарну, Ніж сто моргів поля. (Так).
8. Колискові співали дітям під час присипляння. (Так).

9. У колисковій квіти є своєрідними оберегами дитини. (Так).

10. Кривий танець – один із найдавніших хороводів. (Так).

11. «Говорушки», «ходусеньки», «ладусеньки» – емоційно-забарвлена лексика. (Так).

12. «Запашненьке зіллячко» – це метафора. (Ні).

Теорія літератури

1. Невеликий словесно-музикальний твір, призначений для співу. (Пісня).

2. Повторення однакових звуків, складів чи словосполучень на початку віршованих рядків чи строф. (Анафора).

3. Повторення групи слів, одного чи кількох віршованих рядків наприкінці строфи чи рядка. (Рефрен).

4. Пісні, що виконувалися під час народних свят та обрядів. (Календарно-обрядові).

5. Пісні, які закликають і прославляють весну. (Веснянки).

6. Пісні, які виконувалися під час обрядів, пов’язаних із Зеленими святами. (Русальні).

7. У час літнього сонцестояння співали пісні. (Купальські).

8. Обрядові пісні, які возвеличують процес збирання урожаю, прославляють працю хлібороба. (Жниварські).

9. Поетично-пісенні твори, які виконуються в час і з нагоди святкування Коляди, якими супроводжуються магічно-ритуальні різдвяні дійства. (Колядки).

10. Величальні обрядові пісні, які виконуються під час святкування Нового року. (Щедрівки).

11. Художній засіб, при якому паралельно зображують два і більше явища із різних сфер життя. (Паралелізм).

12. Ліричні твори, які співали дітям під час присипляння. (Колискові)
Контрольна робота

Календарно-обрядові пісні

І варіант

І рівень

Виберіть ОДИН правильний варіант відповіді.

1. Укажіть русальну пісню.

А «Маяло житечко, маяло»

Б «Нова радість стала»

В «Кривий танець»

Г «У ржі на межі».
2. Зображено винагороду, яку отримали женці за свою працю у пісні

А «Маяло житечко, маяло»

Б «Заплету віночок»

В «Ой вінку, мій вінку»

Г «Купайло, купайло».
3. Русалка, сидячи на кривій березі, звертається до дівчат із проханням, щоб ті дали їй сорочку, у пісні

А «Маяло житечко, маяло»

Б «Заплету віночок»

В «Ой вінку, мій вінку»

Г «У ржі на межі».
4. Вітання господаря з доброю новиною — народженням Сина Божого і з новорічними та зимовими святами наявне у пісні

А «Добрий вечір тобі, пане господарю!»

Б «Нова радість стала»

В «Щедрик, щедрик, щедрівочка»

Г «Ой хто, хто Миколая любить».
5. Зображено прихід весни, без якої не буде літа, а значить, і врожаю, у пісні

А «Кривий танець»

Б «Ой весна, весна — днем красна»

В «Ой ти, коте, коточок»

Г «Ой кувала зозуленька».
6. У рядку колискової: «…Як квіт, червоніло…» – використано

А епітет

Б метафору

В порівняння

Г гіперболу.
ІІ рівень

1. Установіть відповідність між піснею та жанром.

А «Маяло житечко, маяло» 1. Веснянка

Б «Нова радість стала» 2. Колискова

В «Кривий танець» 3. Колядка

Г «Ой ти, коте, коточок» 4. Жниварська

Д «Купайло, купайло»
2. Допишіть речення.

Анафора – це ….
ІІІ рівень

1.Назвіть різновиди пісень літнього циклу.
2. Назвіть художні засоби, вжиті у рядках пісні:

Щоб не знали ви біди,

Нехай прийдуть гаразди.

Щоб капуста головчата,

А петрушка корінчата,

Часник — як бик
3. Чому, на вашу думку, гроші порівнюються із половою («Щедрик, щедрик, щедрівочка»)? Що є головною цінністю в житті людини. Відповідь обґрунтуйте.
ІV рівень

Пісня – це частина духовного життя народу.

Доведіть це твердження. Наведіть приклади на основі вивчених народних пісень.

Даючи відповідь на запитання, побудуйте текст-роздум.
ІІ варіант

І рівень

Виберіть ОДИН правильний варіант відповіді.

1. Укажіть жниварську пісню

А «Маяло житечко, маяло»

Б «Нова радість стала»

В «Кривий танець»

Г «Ой ти, коте, коточок».
2. Звучать побажання дитині бути розумною, здоровою, щасливою у пісні

А «Ой ти, коте, коточок»

Б «Кривий танець»

В «Ой весна, весна — днем красна»

Г «Ой кувала зозуленька».
3. Зображено працю добрих женців — хлопців і дівчат – у пісні

А «Заплету віночок»

Б «Ой вінку, мій вінку»

В «Купайло, купайло»

Г «Там у полі криниченька».
4. Відображено радість людей, бо народився Христос, у пісні

А «Добрий вечір тобі, пане господарю!»

Б «Нова радість стала»

В «Щедрик, щедрик, щедрівочка»

Г «Ой хто, хто Миколая любить».
5. Звучить порада шанувати дружину у пісні

А «Кривий танець»

Б «Ой весна, весна — днем красна»

В «Ой кувала зозуленька»

Г «Ой ти, коте, коточок».
6. У рядку «…Бо заходить сонце» використано

А епітет

Б метафору

В порівняння

Г гіперболу.
ІІ рівень

1. Установіть відповідність між піснею та жанром.

А «Там у полі криниченька» 1. Веснянка

Б «Добрий вечір тобі, пане господарю» 2. Колискова

В «Ой кувала зозуленька» 3. Колядка

Г «Ой ти, коте, коточок» 4. Жниварська

Д «Заплету віночок»
2. Допишіть речення.

Рефрен – це…
ІІІ рівень

1.Назвіть різновиди пісень зимового циклу.
2. Назвіть художні засоби, вжиті у рядках пісні.

Ой кувала зозуленька
В лісі на горісі,
Шануй мене, мій миленький,
Як ластівку в стрісі.
3. Доведіть, що люди вболівають за долю Вкраїни як за особисту. Наведіть переконливі обґрунтування, посилаючись на зміст твору «Ой хто, хто Миколая любить?»
ІV рівень

Пісня – це частина духовного життя народу.

Доведіть це твердження. Наведіть приклади на основі вивчених народних пісень.

Даючи відповідь на запитання, побудуйте текст-роздум.
Літературні диктанти

Пісні літературного походження

1. Твір, у якому зображено дівчину, яка звернулася по допомогу до Господа у зв’язку зі стражданнями її землі. (Легенда про дівчину-Україну).

2. Божий дар, який уславив дівчину на весь світ. (Пісня).

3. Урочистий музичний твір, який прославляє кого-небудь або що-небудь. (Гімн).

4. Твір, у якому виражено прохання до Бога, щоб зберіг Україну, дарував їй волю, щастя і долю. («Молитва»).

5. Кого необхідно просвітити Богу «світлом науки»? (Дітей).

6. Автор слів гімну України. (Павло Чубинський).

7. Українців у цій величальній пісні названо. (Браттями).

8. Прославляється відвага січових стрільців у пісні («Ой у лузі червона калина похилилася»).

9. Калина має білий цвіт, а Україна – (добрий рід).

10. Красу та величність столиці України змальовано у пісні («Як тебе не любити, Києве мій»).

11.Художній засіб, який вживається у фразі «усміхнеться воля». (Метафора).

12. У пісні «Ой у лузі червона калина похилилася» паралельно зображено природу та бойові дії. Такий художній засіб називають (паралелізмом).
М. Вороний «Євшан-зілля»

«Так» - «ні»

Чи правильне твердження?

1. Твір М.Вороного «Євшан-зілля» належить до ліро-епосу. (Так).
2. За жанром твір «Євшан-зілля» - це вірш. (Ні).

3. В основу сюжету твору «Євшан-зілля» покладено літописні джерела. (Так).

4. Епіграф розкриває тему поеми. (Ні).
5. Син хана жив у Києві, тому що потрапив у полон. (Так).

6. Хлопцеві жилося у полоні дуже погано. (Ні).

7. У творі згадується про князя Ігоря. (Ні).

8. Половецький хан послав до сина гудця тому, що той мав красивий голос. (Ні).

9. Слова гудця не вразили сина, бо він забув уже і батька, і родину. (Так).

10. Співець дав юнакові понюхати бадилля (любистку). (Ні).
11. Наприкінці твору М. Вороний звертається до України. (Так).

12. Манівцями ми блукаєм без дороги, бо в нас немає «сили, духу, що зрива на ноги». (Так).
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 9 клас «Художня культура» Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія
Зарниця Ю. М. Авторський розвивальний урок. 9 клас «Художня культура». Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»

11 клас
Звичайно, мистецтво театру не змогло уникнути впливу нових ідей, філософських концепцій

Методична розробка 2014
Мовчан Р. В. Українська література. Підручник. 11 клас. Київ, 1999. с. 369 – 386

6 клас
Обладнання: портрет Ч. Діккенса, виставка книг письменника, малюнки до твору, текст повісті, робоча картка

Програма допрофільного курсу. 8 клас
Серед таких цінностей – розуміння й усвідомлення місця І ролі особи в історичному процесі

Література, 6 клас Тема уроку: Ігор Калинець
Урок з використанням електронного програмно методичного забезпечення інституту інформаційних

5 клас
Галина малик. «Незвичайні пригоди алі в країні недоладії». Своєрідність композиції твору. Особливості його мови

Урок-подорож
Клас умовно поділили на групи (залежно від того, скільки книжок буде розглядатися на уроці)

А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя СухомлинськогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка