Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Ущ Зміст програмового матеріалу

Ущ Зміст програмового матеріалу


Українська література, 7 клас
Ущ

Зміст програмового матеріалу

Год

Дата

Примітки

І семестр

Вступ

1
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, його особливість і значення. Функції мистецтва.

1Із пісенних скарбів

2
Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін гомін по діброві», «Ой у степу криниченька». Висловлювання про пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство.

1
Вивчити

напам’ять

дві пісні (на

3 вибір).

3
Жанрово-тематичне розмаїття пісень. Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень

ТЛ: пафос твору

1
4
Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» - «перли розсипаного намиста». Життєствердний, гумористичний пафос.

ТЛ:коломийки

1
5
ЛРК №1. Пісенне багатство рідного краю.

1
ЛРК

Про далекі минулі часи

6
Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.

17
«Захар Беркут» (скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників у повісті.

ТЛ: історична повість, сюжет

18
ВЧ Читання окремих фрагментів повісті «Захар Беркут», що потребують історичного чи мовознавчого коментаря.

1
ВЧ

9
Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету. Образи Захара Беркута, Максима, Мирослави

110
Порівняльна характеристика Захара Беркута і Тугара Вовка. Художні засоби, особливості мови повісті.

111
ПЧ №1. Іван Франко «Під оборогом»

1
ПЧ

12
ТКР за темою «Із пісенних скарбів. Про далекі минулі часи»

1
ТКР

13
Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. Вірш «Мені три-

надцятий минало». Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у

великому і складному світі.

ТЛ: мотив у художньому творі, прийоми контрасту.

114
«Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання,

краси, вірності.

ТЛ: балада, метаморфози.

115
«Заповіт» – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія

його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе

майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: ідея.

1
Вивчити напам’ять

16
Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою» (скороче-

но). Відтворення історичних подій з позицій гуманізму.

ТЛ: героїко-романтична повість, композиція.

117
Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.

118
Використання фольклорних мотивів. Гіпербола. Благородство,

відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких

козаків. Характеристика Павлуся.

ТЛ: романтичний герой.

119
ПЧ №2. Андрій Чайковський. «Богданко».

1
ПЧ

20
ТКР №2 за творчістю Т.Шевченка, А.Чайковського (тести).

1
ТКР

21
Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» (фрагменти) – авто-

біографічна повість про дитинство.

ТЛ: автобіографічна повість.

122
Єдність світу природи і світу дитячої душі. Звичаї, традиції україн-

ців. Символ образу гусей-лебедів.

ТЛ: символ.

123
Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

124
Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки Люби).

Мова повісті. Роль художніх засобів та елементів фольклору.

125
РМ. Усний переказ епізоду повісті М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять».

1
РМ(у)

26
Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Повість

«Климко». Робота з текстом повісті.

127
Воєнне дитинство у творі. Ідея самопожертви.

128
Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Ха-

рактеристика образу Климка.

129
РМ. Складання вітального слова на честь літературного героя.

1
РМ (п)

30
Художні особливості твору.

ТЛ: художня деталь.

131
ТКР №3 Письмовий твір на одну з тем: «Шанобливе ставлення до природи у повісті «Гуси-лебеді летять», «Морально-етичні уроки доброти у повісті «Климко».

1
ТКР (твір)

32
Повторення вивченого за семестр

1ІІ семестр


33
Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми твору.

134
Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб

– узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

ТЛ: поглиблення поняття про гумор.

135
Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «Мишка (Казка для ді-

тей: для малих і великих)». Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у

розкритті головної думки, моралі.

136
Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Чайка на крижині».

«Крила».

1
Вивчити

напам’ять

одну поезію (на вибір).

37
Розгорнута притчева метафора. Духовне багатство – найбільший

скарб у житті.

ТЛ: диптих.

1
38
ВЧ Читання творів Ліни Костенко. Літературний «Брейн-ринг».

1
ВЧ

39
Борис Харчук. Сюжет повісті-притчі «Планетник». Робота над текстом.

ТЛ: повість-притча.

140
Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній.

141
Образ Планетника. Роздуми про сенс людського життя, моральний

вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, у сучасному світі і в людині.

142
ПЧ №2. Борис Харчук. «Горохове чудо».

1
ПЧ

43
ТКР №4. Письмовий твір на одну з тем: «Щастя – найцінніший скарб» (за творами О.Стороженка і Б.Лепкого), «Людські крила» (за творчістю Ліни Костенко), «Бережи матір-природу» (за твором Б.Харчука).

1
ТКР (твір)

44
Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки» – твір про людину і світ крізь при-

зму морально-етичних проблем. Сюжет та особливості композиції.

145
Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про

природу. Характеристика Тосі та Юрка.

146
Любов Пономаренко. «Гер переможений». Наскрізний гуморис-

тичний пафос новели. Художні засоби його втілення.

ТЛ: новела.

1«Ми – українці»

47
Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській літера-

турі. Громадянські, патріотичні мотиви лірики. «Лебеді материнс-

тва». Втілення особливостей української ментальності, рис націо-

нального характеру.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено).

1
Вивчити напамять

48
«Ти знаєш, що ти – людина?», «Гей, нові Колумби й Магеллани».

Романтичний пафос лірики. Загальнолюдські цінності та ідеї.

1
Вивчити

напам’ять

«Ти знаєш,

що ти – людина?»

49
Проблема індивідуальності і натовпу у вірші «Перехожий». Алегоричний зміст твору.

150
РМ Аналіз поетичних творів Василя Симоненка (письмово).

1
РМ(п)

51
Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник», «Стежина».

1
Вивчити напам’ять 2 поезії

52
Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в цих творах.

153
«Вогник». Основні мотиви твору. «В завійну ніч з незвіданих доріг».

Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму,

історичної пам’яті.

154
ПЧ Юліан Опільський. «Золотий лев».

1
ПЧ

55
ТКР №5 за творчістю Є.Гуцала, Л.Пономаренко, В.Симоненка, А.Малишка (тести).

1
ТКР

56
Анатолій Дімаров. Автобіографічна повість «Блакитна дитина».

157
Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді.

158
Морально-етична проблема твору. Доброта і любов, розуміння,

взаємопідтримка в українській родині.

159
Внутрішня гідність і повага до людей – риси характеру юного героя, стимули його поведінки.

160
РМ Переказ найцікавішої пригоди героя-підлітка з аргументацією свого зацікавлення.

1
РМ (у)

61
Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літе-

ратурі. «Наша мова».

ТЛ: вільний вірш.

162
«Ми йдемо». Наскрізний патріотизм поезій, філософічність.

1
Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір)

63
«З дитинства: Дощ («Я вплетений...»)». Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

1
64
«Лелека» (фрагмент). Образи в поемі. Фольклорна основа й народознавчі аспекти у творі.

1
65
Леонід Кисельов. Доля молодого поета. «Стати б хоч на менти

лічені...», «Земля така гаряча». Наскрізний гумористичний пафос

його творів. Ідея оптимізму.

1
Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір)

66
Патріотичний мотив вірша «Додому». Вселюдське і національне

значення образу української Мадонни («Катерина»).

1
67
ТКР №6 за творчістю А.Дімарова, В.Голобородька, Л.Кисельова (відповіді на питання).

1
ТКР

68
ЛРК Творчість письменників-земляків

169
Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й

викликали найбільше зацікавлення.

170
Підсумковий урок. Повторення вивченого за рік

1поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ущ Зміст програмового матеріалу
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору

Ущ Зміст програмового матеріалу
Календарно-обрядові пісні. Роль І місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди

Ущ Зміст програмового матеріалу
Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього...

Ущ. Зміст програмового матеріалу
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

П/п Зміст навчального матеріалу
Хх ст. Складність І неоднозначність художнього процесу І пол ХХ ст. Модернізм як некласична модель культури. Авангардизм 1910-20-их...

Тестові завдання для тематичних контрольних робіт з геометрії у 10 класі
...

«Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Тунісі» Зміст Зміст 2 вступ 3
Проблеми та перспективи розвитку туризму в країні (тут ще потрібно вліпити swot-аналіз розвитку туризму в країні) 58

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Тематичний план дисципліни 5 Розгорнута програма дисципліни 6 Завдання...
Завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу 14 Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації

Диво Різдва Мета : сприяти активізації читацької діяльності учнів,...
Мета : сприяти активізації читацької діяльності учнів, стимуляції самостійного вивчення певного матеріалуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка