Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

З проблеми

З проблеми

Сторінка1/2
  1   2
Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації

Методичний кабінет

МАТЕРІАЛИ

З ДОСВІДУ РОБОТИ

ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

З ПРОБЛЕМИ

«Використання елементів компаративного аналізу на уроках української мови і літератури»


Олександрія 2015
Зміст

 1. Анкета для вчителів

 2. Інтерактивний плакат http://slovesnic.blogspot.com/p/blog-page_31.html

 3. Методичний бюлетень творчої лабораторії вчителів української мови і літератури з проблеми «Використання елементів компаративного аналізу на уроках української мови і літератури»

 4. Мультимедійні презентації (додатки):

 • Використання надбудови «Багато мишей»

 • Компаративний аналіз на уроках української мови і літератури.

 • Теоретичні основи компаративного вивчення української літератури.

 1. Пам'ятка «Як готуватися до компаративного аналізу на уроках літератури».

 2. Розробки уроків української мови і літератури з використанням елементів компаративного аналізу.


Анкета
Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________

Посада _____________________________________________

Навчальний заклад ___________________________________

Категорія ___________________________________________

Стаж _______________________________________________

У яких класах викладає? ______________________________

Проблема, над якою працюєте _________________________
Шановні колеги! Ваша відповідь на запропоновані запитання надасть неабияку допомогу під час організації роботи творчої лабораторії
Яку фахову літератури передплачуєте? _________________

____________________________________________________

Яку методичну літературу маєте можливість опрацювати в бібліотеці, школі? ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Чи є у вас досвід роботи з використання елементів компаративного аналізу?______________________________

Якщо так, то під час вивчення яких тем Ви використовуєте елементи компаративного аналізу? ____________________________________________________

Чи застосовується у практиці своєї роботи ІКТ-технології? Яким чином?

____________________________________________________

Чи користуєтеся для підготовки та під час уроків послугами електронних бібліотек? ____________________________________________________

Яку форму роботи творчої лабораторії ви можете запропонувати _______________________________________

Дякуємо за співпрацю!

Методичний бюлетень

творчої лабораторії вчителів української мови і літератури з проблеми «Використання елементів компаративного аналізу на уроках української мови і літератури»

Компаративістика — це порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу).

Компаративізм — порівняльно-історичний метод у мовознавстві, що виник на початку 19 ст. Один з методів літературознавства 2-ї половини 19-початку 20 ст., суть якого полягала у зіставленні творів літератур різних народів.

Компаративний аналіз — це аналіз, при якому досліджуються явища мистецтва слова через порівняння їх з іншими такими явищами переважно в різних національних письменствах.

Урок компаративного аналізу — це урок, на якому домінуючим є порівняльний аналіз художнього твору. Ґрунтується він на досягненнях компаративістики.

Мета такого уроку — глибше розкрити ідейну та естетичну сутність кожного з порівнюваних творів чи процесів; дати історико-літературне пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ різних епох та творів; сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур у культурно-історичному розвитку суспільства.

Методичні особливості використання компаративного аналізу

У компаративістиці виділяють вивчення таких зв’язків

Генетичних (грец. — породжувати). Виявляються у спільних джерелах, що належать до різних літератур, міжнаціональних літературних впливах, запозиченнях. Контактних (який впливає, діє). Виявляються між: письменниками, школами, літературами течіями, творчому використанні мандрівних сюжетів, вічних тем та образів світового письменства.

Існує два способи будови розповіді, яка містить порівняння.

 1. Матеріал можна розташувати послідовно, тобто спочатку розповісти про одного літературного героя (або одну подію), а потім у зіставленні з ним — про іншого (або іншу подію). Наприкінці зробити узагальнення.

 2. Не менш зручним є розташування матеріалу за способом паралельного (одночасного) порівняння коли водночас розповідається про обох героїв (обидві події) дозволяє продемонструвати схожість та відмінність.

Рекомендації учителям-філологам щодо застосування елементів компаративного аналізу:

 • ретельно опрацьовувати найновіші наукові гдослідження в галузі, літературної компаративістики та методики викладання компаративістики у школі;

 • зробити аналіз навчальних програм української та світової літератур та укласти зіставні таблиці, що містять інформацію про можливий типологічний ряд порівняльного вивчення літератур з метою узгодженості змістових ліній компаративного аналізу;

 • вдумливо аналізувати тексти художніх творів з метою встановлення генетичних контактів й типологічних подібностей в них;

 • виявляти літературні здібності учнів з метою залучення їх до пошуково-дослідницької діяльності, що передбачає застосування на уроках компаративного аналізу;

 • пам’ятати, що компаративістика на уроці не є самоціллю, а способом вивчення літератури в школі, засобом формування літературної компетентності, однією зі складових якої виступає компаратив;

 • щоб урок з елементами компаративного аналізу був не тільки ефектним, а й ефективним.Опорна таблиця виконавчо-діяльнісного етапу уроку компаративного аналізу прозового твору

Предмет аналізу

Твір з української літератури

Твір зі світової літератури

Рід
ЖанрЖанрові формиТематикаІдеяПроблематикаКомпозиціяСюжетХудожні засобиЛітературний напрям
Огляд фахової літератури та Інтернет-ресурсів


 • Удовиченко Л. Історичні поеми Т. Шевченка та Адама Міцкевича у шкільному вивченні //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах 1 (22) 2003

 • Марценко Г. Компаративний аналіз текстів: комунікативно-мовленнєвий аспект// Вивчаємо українську мову та літературу № 31(143) листопад 2007

 • Грінченко Л. Компаративний аналіз художніх текстів на уроках української та зарубіжної літератури././ Вивчаємо українську мову та літературу №8(19) березень 2009


http://sites.google.eom/site/slovooslove/literatura/metodiceskie-stati/l

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=50603&pg=0

http://school_l.klasna.com/ru/article/storinki-dosvidu.html

http ://dok.znaimo.com.ua/docs/index-1769.html

http://arehive.nbuv.gov.ua/portaysoc_gum/Tvo/2012_3/031.pdf

http ://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tvo/201l_4/020.pdf

http://te2.zavantag.com/docs/15500/index-13313

html http://www.slideshare.net/rtifyz/ss-12720558 http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/35224/
Пам'ятка

Як готуватися до компаративного аналізу на уроках літератури

1. Які вічні теми порушені у творах, що порівнюються:

- теми дитинства, підліткового віку, юності, зрілості, старості;

- теми моральності, гріха та праведності, любові та ненависті;

- теми користолюбства та безкорисливості, прагнення влади;

- теми війни і миру, суспільного й особистого життя?

2. Наскільки і для кого ця тема актуальна, суспільне значуща чи становить частковий інтерес?

3. Чи є спільні проблеми, порушені авторами в різних творах, які б виникли на основі протиріч в будь-якій із систем відносин:

особа - суспільство;

творець - мистецтво;

людина - історія;

людина - людина( у тому числі, батьки);

людина - природа та інше?

4. Як вирішуються подібні проблеми у творах різних авторів?

5. Що спільного і відмінного бачите в порівнювальних образах:

 • зовнішність ( портрет, мова, одяг);

 • характер ( сильний - слабкий, цілісний - суперечливий, вольовий - безвольний, типовий для свого часу і соціального середовища чи нетиповий?).

6. Спільне й відмінне у способах розкриття характеру персонажів:

 • самохарактеристика;

- вчинки;

- ставлення до інших людей;

- авторська характеристика;

 • світ речей чи світ природи, в якому живе і діє персонаж.

7. Як впливає соціальне середовище на дії та вчинки персонажів?

8. Що є спільного чи відмінного у побудові (композиції) літературних творів із спільними чи подібними сюжетами.
Увага! Працюючи з художніми творами , виписуйте цитати, зазначаючи розділи та сторінки.

Розробки уроків української мови і літератури з використанням елементів компаративного аналізу
Валькевич Л.А.

вчитель Новопразького НВК

10 клас

Тема: Стилістичні засоби лексикології та фразеології

Мета: повторити та систематизувати знання учнів про лексикологію та фразеологію; формувати в них уміння визначати стилістичне призначення фразеологізмів; поглибити знання про марковані слова вузького стилістичного призначення та їх закріплення за певним стилем; удосконалювати логічне й образне мислення, розвивати мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас, удосконалювати культуру мовлення; виховувати повагу до фольклору, до влучного й образного слова .

Тип уроку: комбінований (урок повторення вивченого; узагальнення і систематизація вивченого)

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, таблиця «Склад української лексики за походженням».

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Епіграф уроку

Кожен вираз рідної мови має своє обличчя.

Як у квітки, у них свій неповторний

аромат і відтінок барви,

а цих відтінків кожна барва має тисячі.

В. Сухомлинський

- Які відтінки барв має наша мова?

ІІІ Оголошення теми і мети уроку

1. Слово вчителя. Скарбниця нашої мови багата, чарівна, милозвучна, солов’їна. Сьогодні спробуємо довести це, розглянувши лексичний склад мови, фразеологізми та їхню роль у мовленні.

2. Бліц-опитування

- Що таке стилістика?

- Назвіть відомі вам стилі мовлення.

- Дайте визначення лексикології.

3. Проблемне питання

- На вашу думку, яких слів у мові більше: власне українських чи запозичених?

Учитель. У складі споконвічної української лексики найбільшу групу становлять слова, властиві лише українській мові: годинник, мрія, дотепність, примхливий, завдяки. Вони виникли на основі давньоруської мови за допомогою різних словотворчих засобів: свідомість, слухач, балакучий, обеззброїти. Власне українські слова становлять 90%, тоді коли запозичених лиш 10%.

Поки окремі учні будуть виконувати індивідуальні завдання, пропоную розподілити названі слова у дві колонки: слова із прямим значенням (1), слова в переносному значенні (2).

Срібний голос, кришталеві очі, сміється матінка, посивіле волосся, ніжне серце, ллється пісня, золоті руки, голосна розмова, медовий погляд, кипить борщ, кипіти від злості, обступили сумніви, писати твір, йти до школи.

 • У яких стилях використовуються слова з прямим, а у яких із переносним значенням?

(Слова з прямим значенням використовуються в усіх стилях , з переносним – у художньому, розмовному. У цих стилях часто вживаються емоційно-експресивні синоніми. В тексті вони вказують на різноманітність ознак, силу прояву дії, багатство явищ. )

Розгляд таблиці

Активна лексика

Пасивна лексика української мови

Застарілі слова

Неологізми

Історизми

Архаїзми
 • Індивідуальні завдання.

Переписати та пояснити наведені твердження за допомогою власних прикладів

 • Сполучуваність слів залежить від особливостей тих понять, які вони позначають.

Наприклад: ранок теплий, сонячний, можна сказати, а ранок гнідий, дерев’яний – ні, бо це несумісні поняття

 • Стилістичне забарвлення тексту залежить від поєднання стилістично нейтральних і стилістично маркованих слів, у ролі яких найчастіше виступають слова в переносному значенні.

Наприклад: Сонце їхало на велосипеді, обминаючи хмару в небі.

 • Стилістична виразність слова виявляється в словесному оточенні, тобто в контексті. Вводячи те чи інше слово в контекст, мовець завжди вживає його в одному значенні, хоча воно може мати їх кілька.

Наприклад: 1. Літо збігло, як день. ( Літо – пора року). 2. Чи буде цього року літо. (Літо – тепло).

4. Виконання практичних завдань.

Вибірковий диктант: учитель читає речення, учні виписують застарілі слова. Усно пояснити стилістичну роль застарілих слів.

Раби вчорашні знов не годні почуть душею волі глас. Моя стражденна Україно, прекрасний, роботящий край, підводьсь з колін, на прю вставай!. Під осінь синя, підосінена, підсинена під синь небес, Вкраїно, ти розукраїнена, розкрадено твій край увесь. (О. Орач) І сніг рипить… То знов і знов несуть волхви свої сакви… Вірю яснозорно – за рікою дзвони.(П. Тичина) Здибилась вода у незгоді, зрекетіла злидням завдяки. Бузина буяє в огороді, і дуріють в Києві дядьки (В. Забаштанський).

Учитель. Ще наша мова багата стійкими сполученнями слів. Наприклад: косо-криво, аби живо; стук-грюк, аби з рук… Так, це фразеологізми. Вони мають чітко виражене стильове призначення. Кожен стиль мовлення послуговуються значним запасом фразеологізмів. стилістичне забарвлення фразеологізму залежить від наявності чи відсутності емоційного забарвлення.

Проблемне питання. Чи використовуються фразеологізми у науковому та офіційно діловому стилі?

 • Нейтральні (між стильові) фразеологізми вживаються в усіх стилях мовлення. Наприклад: вогнище культури, посіяти іскру.

 • Емоційно забарвлені використовуються в художньому, розмовному та публіцистичному стилях. Наприклад: мокра курка (зневага); важка артилерія (зневага).

Практичні заняття

 1. Індивідуальне завдання. Уявіть себе диктором на телебачення. Придумайте назву телепередачі. Підготуйте огляд новин, у якому були б ужиті фразеологізми різних типів.
 1. Робота у групах.

1 група

Знайдіть у реченнях фразеологізми і поясніть їх значення

 1. І ця тиха, до краю довірлива розповідь перевернула чоловікові душу.

 2. День тепер куций, як заячий хвіст.

 3. З вами хоч на край світу.

 4. От як може жити чоловік, коли має олію в голові.


2 група

Знайдіть у реченнях фразеологізми і поясніть їх значення

1. Хватить на Даньку спину гнути

2. Теперечки так хурделить, що не одне безталання може збитися з дороги і мати розлуку з душею.

3. Ну, чого став як мурований.

4. Дома я тобі утру маку.
3 група

Вставте у фразеологізм пропущене слово, поясніть.

П’яте через…,

процідити крізь…,

тиха… греблі рве,

… в мішку не втаїш,

як… об стінку,

обминати десятою дорогою,

не знаходити собі …

проходити червоною …


 1. Гра «Склади та поясни фразеологізми».

Учні отримують по одному конверту, у якому на окремих аркушах записані слова українською та російською мовами. Із цих слів потрібно скласти й записати фразеологізми українською мовою, дібрати до них російські відповідники. Записати в зошити й пояснити лексичне значення цих фразеологізмів, а також дібрати синоніми. Порівняти, чи завжди фразеологізми в українській та російській мовах ідентичні. Якщо ні. То чому?

Ні в тин, ні в ворота. — Ни к селу, ни к городу. (Невдало).

Очі на мокрому місці. — Глаза на мокром месте. (Тонкосльозий).

Серед села дороги не знайти. — Заблудиться в трех соснах. (Не розібратися в простому).

Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. — Без труда не вынешь рыбки из пруда. (Докладати зусиль).

Як в око вліпив. — Не в бровь, а в глаз. (Точно сказав).
Функції фразеологізмів

 1. Експресивна

 2. Оцінна

 3. Посилення висловлення

 4. Мовна характеристика

 5. Створення гумористичних або сатиричних ефектів

Джерела походження фразеологізмів

 1. Народна мова

 2. Професійно-виробниче мовлення

 3. Риторика, культура, антична міфологія

 4. Біблійне походження

 5. Крилаті вислови

 6. Прислів’я, приказки


ІV. Підсумок уроку

Тож чи можна сказати, що наявність фразеологізмів у мові свідчить про мудрість і дотепність її носіїв?

Р. Федоров, майстер українського слова, на запитання «Звідки він бере фразеологізми?» – відповів: «Просто ходжу по світу з відкритою душею, слухаю, багатію». Давайте ж і ми будемо жити відкритою душею для народних мовних скарбів.

V. Домашня робота.

1. Укласти словничок фразеологізмів на тему «Праця» з відповідниками фразеологічних одиниць у російській мові.

2. Дібрати 10 антонімічних фразеологічних пар.

6 клас

Пасхал Л.І.,

вчитель Ізмайлівської ЗШ І-ІІІ ступенів
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Фабрики думок для вирішення соціально важливих проблем
Однак за умов обмеженості ресурсів така ідеологема стає майже нездійсненною. Тому при вирішенні соціальних проблем, постає закономірні...

На основі групової випереджальної роботи розширити уявлення учнів...
Франції, законодавиці мод, про проблеми І досягнення держави, подібне І відмінне з Україною, можливості співпраці в майбутньому

Вступ
Розділ Проблеми та перспективні напрямки розвитку системи екскурсійних послуг в Україні 26

Психолого-педагогічні аспекти бібліотечної етики
Розділ Проблеми та правила спілкування бібліотекаря та читача у психології та педагогіці 24

Проблеми управлінського консультування, у сфері управління інноваційною...

Проблема сприйняття власної зовнішності підлітками в психологічних дослідженнях
Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства

Алимов В. В. Теория перевода: Перевод в сфере профессиональной комму- никации
Проблеми перекладу текстів економічної тематики з новогрецької мови на українську

І. Методи аналізу та вирішення проблеми
України в світі, її доля І її майбутнє, так невіддільно пов’язані з долею І майбутнім всього світу…

Витяг із протоколу №2 засідання педагогічної ради
Про узагальнення досвіду роботи вихователя Шабленко Г.І. з проблеми «Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»

На уроках української мови
Розділ Теоретичне обґрунтування проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках. 5База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка