Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

10 клас

10 клас

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 КЛАС

ІВН ФРАНКО. ЛІРИКА ЗБІРКИ «З ВЕРШИН І НИЗИН». ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО КОМПОЗИЦІЮ ЗБІРКИ. ВІРШ «ГІМН» - ФРАНКОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОСТУПУ ЛЮДСТВА. ТВОРЧІСТЬ ВЕЛИКИХ МАЙСТРІВ ВІДРОДЖЕННЯ, СИМВОЛ ВІЧНОЇ ЖІНЧНОСТІ, МАТЕРИНСТВА, КРАСИ («СІКСТИНСЬКА МАДОННА»)

Алгоритм виконання

 1. За підручником ( Українська література: підручн. для 10 кл. ЗНЗ (рівень станд., академ.рівень)/ Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська: за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 352 с.), 106 - 110

 2. Посилання на підручник

 3. Запишіть у зошит назви розділів та циклів творів, що увійшли до збірки «З вершин і низин»

 4. Виразно прочитайте поезію «Гімн»

 5. Визначте ідею вірша, загальний настрій

 6. Знайдіть у творі асиндетон, полісиндетон,антитезу, кільце, анафору, алітерацію.

 7. Яку роль, на вашу думку, виконують ці художні засоби?

 8. Визначте віршовий розмір поезії

 9. Згадайте, що ми називаємо сонетом? Які особливості цього вірша? Хто з відомих поетів ще писав сонети?

 10. Попрацюйте із словником літературознавчих термінів і запишіть, які різновиди сонетів ще існують.

 11. Що ви знаєте про великого художника епохи Відродження Рафаеля та його картину «Сікстинська мадонна»? Перегляньте це полотно

 12. Опрацюйте підручник, стор.116 -118.

 13. Виразно прочитайте сонет І. Франка «Сікстинська мадонна»

 14. Дайте відповіді на питання тестових завдань

1). І. Франко народився в селі:

а) Ясениця Сільна; б) Нагуєвичі; в) Моринці.

2). Стає студентом:

а) Харківського університету; б) Київського університету; в) Львівського університету

3). 1876 р. вийшла перша збірка:

а) «Баляди і росказы»; б) «З вершин і низин»; в) «Мій Ізмарагд»

4). У якому році створено збірку «Зів’яле листя»:

а) 1887 р.; б)1897 р.; в) 1896 р.

5). Останній вірш І. Франка:

а) «Не мовчи»; б) «Гімн»; в) «Декадент»

6). Філософська поема:

а) «Панські жарти»; б) «Ботокуди»; в) «Мойсей»

7). До історичної тематики належить твір:

а) «Лель і Полель»; б) «Великі роковини»; в) «На дні»

8). Твір із життя інтелігенції:

а) «Ліси і пасовиська»; б) «Борис Граб»; в) «Історія кожуха»

9). Під впливом «Слова о полку Ігоревім» написана історична драма:

а)»Три князі на один престол»; б)»Украдене щастя»; в) «Рябина»

10). У якому році написана поема «Мойсей»?

а)1900 р.; б)1903 р.; в)1905 р.

11). 1847 р. були надруковані ранні вірші І. Франка в журналі:

а) «Друг»; б) «Дзвін»; в) «Молот»

12). У якому році святкувався 40-річний ювілей творчої діяльності І. Франка?

а) 1911 р.; б) 1914 р.; в) 1915 р.

10. Відповіді надсилайте на адресу: dosh5858@mail.ru

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 КЛАС

ІВАН ФРАНКО. ПОЕТИЧНА ЗБІРКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»: «БЕЗМЕЖНЕЄ ПОЛЕ», «ОЙ ТИ , ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ», «ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ?»

Алгоритм виконання

 1. Опрацювати підручник (Українська література: підручн. для 10 кл. ЗНЗ (рівень станд., академ. рівень) / Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська: за заг. ред.. Г.Ф. Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 352 с.), стор. 119 - 120

 2. Посилання на підручник

 3. Виразно прочитайте поезію «Безмежнеє поле…»

 4. Опрацюйте підручник, стор. 123.

 5. Виразно прочитайте поезію «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

 6. Опрацюйте підручник, стор. 120 – 121.

 7. Виразно прочитайте поезію «Чого являєшся мені у сні?»

 8. Опрацюйте підручник, стор. 121 -123

 9. Що об’єднує прочитані вами поезії?

 10. Дайте відповіді на тестові завдання:

1). Вічного революціонера як символ волелюбних прагнень народу зображено у творі І. Франка:

а) «Розвивайся ти, високий дубе…»; б)»Гімн»; в)»Легенда про вічне життя»

2). Прагнення ліричного героя втекти від себе і свого болю через нерозділене кохання – мотив твору І. Франка:

а) «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»; б) «Безмежнеє поле»; в) «Розвивайся ти, високий дубе»

3). Досліджує драматизм стосунків із коханою, роздумує про взаємне кохання як критерій щастя ліричний герой збірки:

а) «З журбою радість обнялась»; б) «З вершин і низин»; в) «Зів’яле листя»

4). Який художній засіб використаний у рядках поезії?

Ні попівськії тортури,

Ні тюремні царські мури,

Ані війська муштровані,

Ні гармати лаштовані,

Ні шпигунське ремесло

В гріб його ще не звело.

а) літота; б) анафора; в) епіфора.

5). Мотив об’єднання всіх українських земель в одну державу та звільнення України від кайданів несвободи звучить у творі І. Франка:

а) «О ти, дівчино, з горіха зерня»; б)»Розвивайся ти, високий дубе»; в)»Безмежнеє поле»

6). Віковічне прагнення людства до волі й щастя – такий один із мотивів твору І. Франка

а) «Розвивайся ти, високий дубе»; б) «Гімн»; в) «Безмежнеє поле»

11. Відповіді надсилайте на адресу: dosh5858@mail.ru

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 9 клас «Художня культура» Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія
Зарниця Ю. М. Авторський розвивальний урок. 9 клас «Художня культура». Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»

11 клас
Звичайно, мистецтво театру не змогло уникнути впливу нових ідей, філософських концепцій

Методична розробка 2014
Мовчан Р. В. Українська література. Підручник. 11 клас. Київ, 1999. с. 369 – 386

6 клас
Обладнання: портрет Ч. Діккенса, виставка книг письменника, малюнки до твору, текст повісті, робоча картка

Програма допрофільного курсу. 8 клас
Серед таких цінностей – розуміння й усвідомлення місця І ролі особи в історичному процесі

Література, 6 клас Тема уроку: Ігор Калинець
Урок з використанням електронного програмно методичного забезпечення інституту інформаційних

5 клас
Галина малик. «Незвичайні пригоди алі в країні недоладії». Своєрідність композиції твору. Особливості його мови

Урок-подорож
Клас умовно поділили на групи (залежно від того, скільки книжок буде розглядатися на уроці)

А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя СухомлинськогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка