Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА“Зарубіжна література” – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори й головні етапи розвитку світового літературного процесу (крім творів української літератури, які розглядаються в межах окремого навчального курсу).

Головною метою вивчення предмета є залучення школя­рів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, вихо­вання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання:

  • навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

  • давати їм літературознавчі поняття і терміни, необхідні для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, а також розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

  • вчити визначати національну своєрідність і загальнолюдську цінність творів світової літератури (у т. ч. у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва);

  • відпрацьовувати навички розрізнення явищ класичної та масової культури;

  • розвивати мислення школярів (образне, асоціативне, аб­страктне, логічне тощо);

  • виховувати в учнів повагу до духовних здобутків людства і, зокрема, українського народу; расову, етнічну, соціальну, релігійну і гендерну толерантність водночас із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, систему життєвих (у т.ч. естетичних) цінностей і пріоритетів, прагненням мати власне, ніким не нав’язане світобачення, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духов­ними.

Ці програми укладено у відповідності до вимог чинної “Концепції профільного навчання в старшій школі”, затвердженої рішенням олегії Міністерства освіти і науки України (№ 10/13 від 25.09.2003). У них враховано вимоги МОН України до організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, "Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)", "Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня", "Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи" (наказ МОН України від 05.02.2009 № 66). Програми зорієнтовані на виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, "Національної доктрини розвитку освіти", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 620), від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти".

Під час розробки цих програм, адресованих учням класів природничо-математичного та технологічного напрямів, за основу були взяті чинні програми предмета "Зарубіжна література" для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання, затверджені Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004). Це обумовлено низкою причин. По-перше, програми тієї самої навчальної дисципліни, яка викладається у класах із різними профілями навчання, за усієї своєї варіативності й специфіки, не можуть абсолютно не враховувати загальнообов’язкових вимог Державного стандарту освіти і зовсім не мати певного "інваріантного ядра". По-друге, літературна освіченість, на відміну від освіти вузько спеціальної, є атрибутом культурних людей будь-якого фаху, їх "спільним культурним кодом". По-третє, досвід багатьох країн, де профілізація навчання має традицію давнішу, ніж в Україні, свідчить про те, що в процесі навчання старшокласники часто прагнуть змінити обраний спочатку профіль навчання. Та й у вітчизняній “Концепції профільного навчання в старшій школі” передбачена “можливість зміни профілю”. Тому певна частина ("інваріантне ядро") програмового матеріалу: персоналії письменників, перелік творів для текстуального вивчення, сукупність і система репрезентації теоретико-літературних відомостей тощо, – у старших класах будь-якого профілю залишалася спільною і сталою.

Під час добору творів для текстуального вивчення врахо­вувалася не лише їхня естетична цінність (у т.ч. належність до “літературного канону”), виховна спрямованість, відповідність віковим особливостям школярів, а й бралася до уваги здатність конкретного художнього тексту репрезентувати певне літературне явище, добу, стиль (від індивідуально-авторського до стилів літературних «великих епох» і/або національних літератур).

Предмет “Зарубіжна література” викладається українською мовою. Водночас, за наявності необхідних умов, можливим є розгляд художніх текстів мовою оригіналу (скажімо, творів Л.М. Толстого – російською, Б. Шоу – англійською, В. Гюго – французькою і т. д.).

Відповідно до наказу МОН України від 05.05. 2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15. – 2008) тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку.

Запропонований у програмах розподіл навчального часу на вивчення конкретних розділів і тем є орієнтовним і може змінюватися словесником залежно від конкретних умов роботи.

У програмі виділено резервний час (по 2 години на навчальний рік), використання якого може сприяти виконанню декількох функцій. По-перше, на практиці майже не буває, щоб усі заплановані уроки протягом року були проведені стовідсотково (початок семестрів зазвичай не збігається з початком тижня, відбувається скорочення навчального часу за рахунок святкових днів, карантину, курсової підготовки або хвороби вчителя, коли немає повноцінної заміни тощо). По-друге, на резервних уроках учитель має законну підставу доповнити або закріпити певну тему чи розділ, ввести до вивчення якийсь твір, що не увійшов до переліку обов’язкових для текстуального вивчення. Резервний час планується вчителем і заноситься ним до календарно-тематичного плану, як і решта уроків.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка

Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності

Пояснювальна записка За типом провідної репрезентативної системи...
Конструювання уроків української мови та літератури з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації

І. Пояснювальна записка
Так, усе це є, але воно не головне. Перш за все журналіст бере на себе велику відповідальність перед суспіль­ством — інформувати...

Пояснювальна записка за концепцією розвитку гуманітарної сфери України,...
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності

Пояснювальна записка вступ
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

1 Пояснювальна записка. 2 Цілі навчального предмета: абітурієнт повинен знати І уміти
Програма для вступних екзаменів з української мови та літератури для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти Чернігівського...

Програма гуртка «Екологічне краєзнавство» Основний рівень Пояснювальна записка
Екологічне краєзнавство сходинка до пізнання учнями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні навколишнього природного середовища...

«Вступ до історії» (5 клас) Київ 2004 рік Пояснювальна записка
Курс “Вступ до історії” у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...

Пояснювальна записка у час становлення І розвитку національної освіти...
Ознайомлення з художнім твором, усебічний аналіз змістової, жанрової та естетичної специфіки наблизять учнів до розуміння літератури...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка