Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Правовідносини. Поняття І види. Склад. (10 клас)

Правовідносини. Поняття І види. Склад. (10 клас)

Сторінка1/3
  1   2   3
Тема: Правовідносини. Поняття і види. Склад. (10 клас)

Мета: Формувати в учнів поняття «правовідносини», «види правовідносин», «склад правовідносин», «суб’єкт правовідносин», «об’єкт правовідносин», «зміст правовідносин».

Розвивати уміння аналізувати факти з життя з позиції наявності правовідносин та можливої участі в них.

Виховувати повагу до норм права та учасників правовідносин.

Обладнання: підручник «Правознавство, 10» О.Д. Норовлянський; таблиці «Види правовідносин»; картки для гри «Помічник судді».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організація класу.

 • Як називаються норми, що регулюють дії людей та відносини між ними? (соціальні норми).

 • Які ви знаєте соціальні норми? ( релігійні, естетичні, політичні, моральні, корпоративні, соціально-технічні, правові…)

 • Які соціальні норми, на ваш погляд, найважливіші? Чому? (правові)

 • Що таке норми права? ( обов’язкове, формально-визначене правило поведінки загальнообов’язкового характеру, що приймається, змінюється чи скасовується в певному порядку).

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Виберіть з наведених соціальних норм норми права.

 1. На день народження друзям слід дарувати подарунки. ( звичай),

 2. Діти повинні поважати та слухати своїх батьків.( моральні),

 3. Католицькі священики повинні дотримуватись целібату (релігійні),

 4. Невиконання батьками, або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.( правові),

 5. За Статутом Спілки афганців до організації мають право вступити особи, що несли військову службу у складі обмеженого військового контингенту в Афганістані. (корпоративні).

За якими ознаками ви це визначили? ( формальна визначеність, загальнообов’язковість, рівність, державне забезпечення).

Суспільні відносини, які регулюються нормами права, називаються правовідносинами. Умовно це можна виразити так:

Правовідносини = норми права + юридичні факти.

Юридичні факти – різні життєві обставини, що мають юридичні наслідки, починають, змінюють та припиняють права та обов’язки.

Наведіть приклад правовідносин, у які ви вступили сьогодні або зустріли у художніх творах. Скільки учасників правовідносин було? (завдання виконується ланцюжком, учитель за необхідності коментує відповіді учнів).

Отже, попри те, що всі правовідносини мають спільні риси, вони різняться між собою. Наука розрізняє види правовідносин.

Робота з таблицею «Види правовідносин»:

Види правовідносин

За кількістю учасників:

За сферою суспільної діяльності:

Односторонні

Адміністративно-правові

Двосторонні

Кримінальні

Багатосторонні

Трудові
Сімейні
Цивільно-правові

Один із критеріїв поділу правовідносин на види – кількість учасників і поділ прав та обов’язків між ними. Найчастіше правовідносини мають двосторонній характер. У цьому випадку у правовідносинах участь беруть дві сторони, кожна з них має права і обов’язки щодо іншої. Іноді в правовідносинах беруть участь більше двох осіб, кожна з яких має певні права і обов’язки. Саме такими є відносини, до яких залучають посередників. Багатьом з нас доводиться мати справу з односторонніми правовідносинами. При цьому важливо запам’ятати, що поняття «односторонні правовідносини» має на увазі не кількість учасників відносин, а розподіл між ними прав та обов’язків. В односторонніх правовідносинах одна із сторін має лише права, а інша – тільки обов’язки.

Для того, щоб на практиці зрозуміти та запам’ятати види правовідносин попрацюємо у групах. Застосувавши свої знання, виконаємо вправу «Помічник судді». Ви працюєте помічниками судді. Ваша кар’єра залежить від компетентності. Суддя дав вам завдання терміново класифікувати правовідносини, необхідні йому для роботи. ( для цієї вправи клас ділиться на 2-3групи. Кожна група отримує схему «Види правовідносин» та картки із зазначеними правовідносинами. Картки слід прикріпити до таблиці. Вибір вміти пояснити.

Картки:

 1. Петро та Оксана уклали шлюб в органах РАЦСу.

 2. Громадянин Пилипенко купив квартиру у громадянина Петренка.

 3. Громадянин Соловейко влаштувався на роботу в театр, укравши трудовий договір з адміністрацією.

 4. Громадянка Сорока, що перебуває зараз в Іспанії, звернулась до агентства нерухомості у Києві з проханням придбати їй квартиру . Квартиру було придбано.

 5. Бабуся подарувала онукові на 18-річчя автомобіль.

 6. Громадянин Петренко отримав у спадок квартиру у Запоріжжі та машину.

 7. Ткаченко написав заяву з проханням прийняти його до 10 класу.

 8. Громадянин Семиноженко звернувся до суду із заявою про розірвання шлюбу.

 9. Мирослав закінчив школу і вступив до університету на контрактну форму навчання.

 10. За умовами трудового договору робочий тиждень громадянина Максименка триває 40 годин.

По закінченні роботи представники груп вибірково (на вимогу учителя) пояснюють свій вибір.

Для того, щоб безпомилково визначити, чи мали місце правовідносини, слід визначити структурні елементи правовідносин.

Робота зі схемою на ст.. 57 підручника «Склад правовідносин».

У правовідносинах визначаються такі структурні елементи:

 • Суб’єкти правовідносин – це учасники правовідносин ( фізичні особи, юридичні особи, держави, певні одиниці держави, соціальні спільноти);

 • Об’єкти правовідносин – суспільні відносини, що складають, характеризують, реалізують права, із приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини;

 • Зміст правовідносин – права та обов’язки суб’єктів. ( зміст – юридичний(визначений нормами права) , зміст – фактичний (визначений конкретним юридичним фактом).

Вправа «Мозковий штурм»: визначити структурні елементи правовідносин:

 1. Громадянин А. продав власний будинок громадянину Б.;

 2. Бригаду малярів найняли для ремонту офісу підприємства, який вони успішно виконали;

 3. Письменник уклав договір з видавництвом про друк свого твору;

 4. За договором, укладеним між приватною школою та автопідприємством, автобус, що належить автопідприємству, щодня звозитиме дітей до школи і розвозитиме їх по домівках;

 5. Громадянин К., власник автомобіля, звернувся до страхової компанії про виплату страховки на автомобіль, на який впало дерево під час буревію.

Відповіді:

 1. Суб’єкти – фізичні особи (громадяни А. та Б.) , об’єкт – будинок,зміст – продаж будинку.

 2. Суб’єкти – юридична особа – підприємство та фізичні особи – бригада малярів, об’єкт – ремонт, зміст – договір про ремонт та його виконання.

 3. Суб’єкти – фізична особа – письменник, юридична особа – видавництво, зміст – договір про друк та друк книги.

 4. Суб’єкти – юридичні особи – школа та автопідприємство, об’єкт – діяльність, послуги, зміст – договір та здійснення перевезень.

 5. Суб’єкти – фізична особа – громадянин, юридична особа – страхова компанія, об’єкт – майно , автомобіль, зміст – договір про страхування, виплата страховки через нещасний випадок.

ІІІ. Підсумок уроку.

Коротко повторимо, що ми вивчили :

 • Що таке правовідносини?

 • Які ви знаєте види правовідносин?

 • Що включає в себе склад правовідносин?

 • Що таке суб’єкт правовідносин?

 • Що таке об’єкт правовідносин?

 • Що таке зміст правовідносин?

 • Як ви думаєте, чи завжди фактичний зміст правовідносин відповідає юридичному?

ІУ. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф 7-8 пункти 1,2; підібрати 2 приклади правовідносин та визначити елементи складу правовідносин.

Тема: Суб’єкти, об’єкти правовідносин. Зміст. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Мета: поглибити знання та розуміння учнями понять «юридична особа», «фізична особа», «юридичний факт»;ознайомити учнів з поняттями «правосуб’єктність», «дієздатність», «правоздатність», «деліктоздатність».

Розвивати логічне мислення та уміння визначати причинно-наслідкові зв’язки.

Виховувати повагу до законів, до прав та обов’язків громадян України.

Обладнання: підручник «Правознавство, 10» О.Д. Норовлянський; схема 1 «Правосуб’єктність фізичної особи» у формі опорного конспекту на кожну парту; схема 2 «Витяг із ЦК України» у формі опорного конспекту на кожну парту.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організація класу. Актуалізація опорних знань.

Вдома ви підготували два приклади правовідносин та визначили їх склад. Зараз ми з вами перевіримо як ви засвоїли поняття «правовідносини», «Склад правовідносин», «суб’єкт правовідносин», «об’єкт правовідносин», «Зміст правовідносин» з допомогою інтелектуальної перестрілки. (При виконанні цієї вправи учень спрямовує своє запитання конкретному однокласнику, той, відповівши, задає своє запитання наступному і так далі.) При виконанні даної вправи учитель звертає особливу увагу на суб’єктів правовідносин.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

З наведених вами прикладів правовідносин видно, що учасниками правовідносин можуть бути люди – громадяни України і громадяни інших держав, а можуть бути організації, установи. Давайте пригадаємо з курсу правознавства 9 класу:

 • Як називаються учасники правовідносин, що існують фізично (люди)?- (фізична особа).

 • Як називаються учасники правовідносин, що є організаціями, створеними та зареєстрованими у встановленому законом порядку? – (юридична особа).

 • Наведіть приклади юридичних та фізичних осіб, з якими вам доводилось мати справу, вступати в правовідносини. (Вправа виконується ланцюжком).

Для участі у правовідносинах кожна особа повинна мати правосуб’єктність – здатність фізичних та юридичних осіб у встановленому порядку бути суб’єктами правовідносин (суб’єктами права),тобто мати юридичні права та обов’язки.

Для юридичної особи правосуб’єктність визначається її компетенцією – сукупністю прав і обов’язків, які надаються юридичній особі для виконання її функцій. Таких прав юридична особа набуває з часу реєстрації і вони залишаються незмінними протягом усього часу її існування. Юридична особа може припинити своє існування, але не може померти.

Для фізичної особи правосуб’єктність визначається такими поняттями як правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Давайте розглянемо схему 1:

Правосуб’єктність фізичної особи

Правоздатність

Здатність особи мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Правоздатність виникає з моменту народження і зберігається до смерті індивіда. Не залежить від віку, фізичного, психічного або розумового стану здоров'я особи.

Дієздатність

Здатність особи своїми діями здійснювати свої права та обов’язки, створювати, змінювати та припиняти їх. Дієздатність залежить від віку, психічного або розумового стану здоров'я особи.

Деліктоздатність

Здатність особи нести відповідальність за скоєні нею правопорушення. Залежить від віку, психічного або розумового стану здоров'я особи.
повна

неповна

часткова  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку
Види мистецтв та специфіка їх художньо образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтва. Поняття...

1. Підручник [1], с. 234-236
Косогірні споруди, їх види І призначення. Конструкція косогірних водопропускних труб, швидкотоків, гасителів, водобійних колодязів,...

План Судини: види, будова стінки артерій, вен, капілярів. Поняття...
Венозні анастомози між системами верхньої та нижньої порожнистих вен І ворітної печінкової вени

Урок мовленнєвого розвитку №1. Загальне уявлення про мовлення, види...
Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови Українська мова – державна мова України

Урок 1 7 клас Тема: Вступ до історії середніх віків
...

План Історичний нарис розвитку анатомії. Конституція. Значення типів...
Конституція. Значення типів будови тіла в походженні захворювань. Будова клітини, хімічний склад, обмін речовин. Типи поділу клітин....

Література як вид мистецтва. Художній образ. ( Тл) Художній образ,...
Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. (УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про...

Програма співбесіди з української мови та літератури на основі повної...
Поняття про спілкування І мовлення. Основні вимоги до мовлення. Поняття про стилі мовлення

Урок- information «information»
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень...

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. Цп/0269К.: 2012
«Рухомий склад залізниць» (зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітникаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка