Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Вступний урок-подорож до світу Книги

Вступний урок-подорож до світу Книги
Водянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Вступний урок-подорож до світу Книги
Ознайомлення з новим предметом має бути і пізнавальним, і цікавим

Урок 1

Тема. Світова література — духовна скарбниця людства.

Роль книги в сучасному житті.
Література це храм, в який можна ввійти

лише з чистою совістю і благородними намірами.

Ф.Шиллер

Мета: ознайомити учнів із особливостями нової для них навчальної дисципліни, з організаційними вимогами на уроках світової літератури до ведення записів в робочо­му зошиті; з'ясувати читацькі уподобання школярів; викли­кати у них інтерес до вивчення світової літератури; ознайомити п'ятикласників із структу­рою підручника "Світова література", принципом розміщення в ньому матеріалів; сформувати поняття про ори­гінал і переклад; відпрацьовувати навички сприймання ус­ного мовлення; виховувати любов до художньої літератури, до читання книг.
Обладнання: виставка різних видань літературних творів, які вивчатимуться в 5 класі, ілюстрації до цих творів учнів-попередників, матеріали, які демонструють здобутки учнів у вивченні світової літератури, бланки для прове­дення анкетування. Презентації. Виготовлені для кожного учня «Пам’ятки для п’ятикласників» на згадку про урок.
Тип уроку: Урок – знайомство. Вступний урок –подорож до світу Книги.

Хід уроку

І. Ознайомлення з класом, створення позитивної психолого - емоційної обстановки в класі.

Вступне слово вчителя: Дорогі п'ятикласники! У кожної людини, коли вона приходить у цей світ, щось відбувається вперше – перший крок, перше слово, перший клас. Це прекрасне слово - «вперше»! Сьогодні ми вперше з вами зустрілися на уроці. Я… (вчитель розповідає про себе )

 • Вправа «Знайомство». Знайомство з учнями класу та їхніми читацькими упо­добаннями. Учні по черзі розповідають про себе і ставлення до уроків читання та до читання взагалі, використовуючи прийом «Мікрофон».

Учитель. Ось уже чотири роки ви здобуваєте знання в школі. За цей час навчилися читати, писати, рахувати. Але попереду на вас чекають набагато цікавіші відкриття. А відкривають щось нове, подорожуючи світом. Любите ви подорожувати? Людей, які подорожують світом, називають мандрівника­ми. Відвідуючи різні країни, насолоджуючись красою пам'я­ток культури, неповторною архітектурою, прилучаючись до традицій та звичаїв різних народів, люди стають набагато освіченішими, культурнішими, духовно багатшими. От і ви сьогодні станете мандрівниками в просторі й часі, потрапите до дивовижного світу Книги, відвідаєте Францію, Англію, Данію, Росію, Норвегію та багато інших країн. Не зрушуючи з місця, здійсните навколосвітню подорож і зможете знайти нових друзів та зустрітись із давніми приятелями. І в цьому нам допоможе новий навчальний предмет, назва якого зашиф­рована у кросворді.
Угорський кросворд. (У цьому угорському кросворді слова ламаються під пря­мим кутом і не перетинаються, літери не повторюються).

Назва предмета, яку ти відгадав, розв’язуючи кросворд, складається з двох слів. Що означають ці слова окремо одне від одного та у словосполученні?

л

а

т

а

с

і

р

у

р

в

т

еі

т

о

в

а


Для того, щоб потрапити до світу Книги, потрібно знати його закони й поняття, пережити певні випробування. Чого варті лише уроки світової літератури! Вивчати цей предмет ви починаєте сьогодні.

Що ж таке світова література? Про що йтиметься під час її вивчення? Мультимедійна презентація №1 «Література» на фоні музики.

Інтерактивна технологія "Акваріум" (передбачає обго­ворення проблеми групою. Вона доручає своєму представ­никові доповісти класові про результати. Інші в цей час —глядачі). Учні висувають свої варіанти відповіді на запитання, постав­лені вчителем, а той коригує відповіді.

Отже, випробування перше. Де ми можемо у школі подорожувати країною Література?

 • Презентація кабінету світової літератури. Наголос робиться на творчих успіхах учнів-попередників з предмета: знайомство з переможцями олімпіад із літерату­ри, найкращі ілюстрації, реферати, літе­ратурні газети, виконані учнями, альбоми із фотографія­ми літературних вечорів тощо.

 • Увага учнів звертається на виставку різних видань літератур­них творів, які вивчатимуться в 5 класі, на ілюстрації до цих творів учнів-попередників.

Випробування друге. Мандрівникам потрібні якісь правила, знання для подорожі? На екскурсії, у музеї, у театрі, у космосі - скрізь треба знати, як себе поводити. Космонавту теж потрібен інструктаж! У нас теж є правила.

IІ. Організація роботи та вимоги до роботи за предметом. Підписати зошити. Ознайомлення учнів з організаційними вимогами до них на уроках світової літератури, до ведення записів в робо­чому зошиті.

 • Учні 5-го класу носять на урок красивий та охай­ний зошит, де ведуть свої записи розбірливо і послідовно;

 • окремий зошит заводять для «Літературознавчого словничка» (це може бути блокнот середнього формату, яким слід користуватися з 5 до 11 класу, тому записи в ньому мають бути акуратні, щоб хотілося в ньому працю­вати не один рік);

 • ще один зошит — «читацький щоденник»; це може бути звичайний шкільний зошит середньої товщини (щоб вистачило на 2—3 роки роботи — вчитель демонструє деякі зразки читацьких щоденників учнів старших класів).

У читацькому щоденнику записуються не тільки назва книги і автор, а й обов'язково свої враження від прочита­ного, виконуються замальовки до творів.

Ось, наприклад, записи учениці 5 класу, яка прочита­ла твір Треверс П. «Мері Поппінс».

*Дорослі завжди кажуть одне, а думають інше,так мені здається.

*Мені цікаво одне — чи зірки з золотого паперу, чи золотий папір із зірок? Майкл. Майкл думав про школу... Але сьогодні й це здалося йому веселим, і він засміявся. До запису додаються дві ілюстрації.

Приємно буде через роки передивитися щоденничок, що вів у дитинстві.

 • Фізкультхвилинка

Хто ж там, хто вже так втомився,
І наліво нахилився?

Треба дружно всім нам встати (вийти із-за парт)

Фізкультпаузу почати.

Сонце спить, небо спить (очі закриті долонями)

Навіть вітер не шумить. (присісти)

Рано-вранці сонце встало (відкрити очі, встати, підняти голови,

Всіх промінням привітало.(піднятися на носки, руки підвести

угору, розвести в сторони, підвести

угору, помахати руками)

Хмарка сонечко закрила

Слізки срібні зронила. ( закрити обличчя руками)

Ми ті слізки пошукаємо,

У травичці позбираємо. (присідання)

IIІ. Мотивація навчальної діяльності.

Випробування 3. Діти, до нас у гості завітав Незнайко, допоможіть йому відгадати загадку: «Сама мовчить, а всіх учить». Дійсно, це книга. Які книги ви любите читати? П'ятикласникам пропонується відповісти на за­питання анкети:

— Прізвище, ім 'я. (Слайд 1) Перегляд презентації № 2

— Чи любиш ти читати? (Так/ні).

— Яка книжка тобі сподобалася найбільше? Хто її автор?

 • Що ти читаєш тепер?

 • Який твір ти плануєш прочитати?

 • Чи ведеш читацький щоденник?(Вчитель пропонує на наступний урок принести свої читацькі щоденники або чисті зошити, щоб їх завести)

 • Де ви берете книги для читання?

 • Чи є у вас улюблений автор?

 • Чому так важливо багато читати?

 • Наскільки близькими є уроки читання та зарубіжної літератури?

— Твори яких зарубіжних письменників ви вивчали в молодших класах?

("Казка про царя Салтана..." О. Пушкіна, "Гидке каченя" Г. К. Андерсена, "Сіль дорожча за золото" Б. Нємцової, "Майстер-ламайстер" С. Маршака, уривок з роману "При­годи Тома Сойєра" Марка Твена; "Кіт у чоботях" Ш. Перро, "Зачарована красуня" братів Грімм, "Горбоконик" П. Єршова, "Пригоди Піноккіо" К. Коллоді, "Про Карлсона, що живе на даху" А. Ліндгрен).

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.

Учитель. З деякими героями літературних творів всі знайомі завдяки мультфільмам, кіно, телебаченню. Але таке знайомство не слід розглядати як знання літературного тво­ру, адже література—особливий вид мистецтва, що прино­сить читачеві насолоду. Та з іншого боку, художній твір може виконувати багато інших функцій, зокрема накопичення, акумулювання і передачі духовного досвіду людини — на­роду — людства. Література—це скарбниця духовних ба­гатств людства.

Перегляд презентації № 2. Учні записують тему уроку.

Оголошення теми, мети уроку. Назва предмета, яку ви відгадали, розв'язуючи кросворд, складається з двох слів. Що означають ці слова окремо одне від одного та у словосполученні? (слайд 1.)

Робота із літературознавчими термінами: література, ми­стецтво слова, світова література, національна літера­тура, всесвітня література

 • Пояснення вчителя (слайди 2-7 - зображення карт подорожі).

Ми з'ясували, що література — це мистецтво.

Прочитаймо два уривки.

1) Мангуста - ссавець роду іхневмонів. Довжина тіла 65 см, хвоста до 50 см. Живуть у Північній Африці, Малій Азії тощо.

2) Ріккі був мангуста. Ці звірки хутром і пухнастим хвостом схожі на котів, але голівка в них як у ласиці, та й звички в них ласячі. Очі й кінчик хвоста, що весь час ворушився, були у Ріккі рожеві, і він міг почухатися скрізь, де захоче, будь-якою лапкою, передньою чи задньою, а хвоста вмів розпушити так, що ставав схожий на довгу щітку, якою миють пляшки.

Перший уривок - з енциклопедії, другий - з художнього тво­ру, який ми вивчатимемо. В обох описах йдеться про мангусту, але як по-різному цей ссавець представлений! Справа в тому, що автор другого уривка - Д.Р.Кіплінг, як і всі письменники, вико­ристав для зображення маленького героя різні художні засоби — порівняння, епітети (з ними ми також ознайомимось, вивча­ючи літературу).

Отже, художня література - це мистецтво художнього, об­разного слова.

Які інші види мистецтва ви знаєте?( Слайд 8)

(Музика, образотворче мистецтво, кінематограф, танець тощо).

 • Назвіть основні риси кожного з видів мистецтв, за до­помогою яких ми відрізняємо їх від інших (наприклад, основ­ний засіб створення художнього образу в танці - це рухи: положення тіла танцюриста).

 • Чим відрізняється література від інших видів мистецт­ва? Який основний засіб створення образу в літературі?

(Слово).

Які основні види літератури ви знаєте? (Відповіді учнів укладаються у схему). Література наукова -…, художня-… (слайд 9)

 • Випробування 4. Де ж записані наші інструкції та карта подорожі? У підручнику?

 • Знайомство з підручником. Вимоги до збереження підручника. Робота з підручником (автор Є.Волощук): розгляд форзаців, ознайомлення з його структурою—змістом, відомостями про авторів літератур­них творів, їхніми текстами, літературознавчими статтями та словничком, завданнями для самоперевірки, додатками, ко­роткими відомостями про перекладачів. Розкриття змісту умовних позначень. Увага до розділів, що вивчатимуться в 5 класі. Вчитель наголошує, що підручник буде помічником для кожного учня. Щоб переконатися в цьому, школярі роз­глядають ілюстрацію на обкладинці.

Випробування 5. Легко подорожувати Країною Літератури тому, хто гарно читає. Не кожна людина може здійснити навколосвітню подорож, а от потрапити до світу Книги під силу будь-кому, хто вміє читати. А чи вмієте ви читати? Це засвідчить випробу­вання 5.

 • Як же ми читаємо? (Учні читають «ланцюжком»)

 • Робота з підручником. Екскурсоводи часто роздають путівники. Ознайомимося і ми з путівником. Опрацювання статті «Путівник до підручника»

Як ви зрозуміли зміст словосполучення "уміти читати "?

(Уміти читати - насолоджуватись читанням, знаходити відгук, розуміти прочитане, мати відповіді).

 • Відпрацювання змісту тексту за ключовими тезами: Засвоїти текст – це зрозуміти його.

1. Як навчитися розуміти?

а) обміркувати заголовок («Заголовок — це не про­сто слова: ці слова — усьому голова»).

 1. Виділити всі незрозумілі слова, з'ясувати їх значення.

 2. «Розмовляйте» з автором тексту, робіть записи, за­уваження.

 3. Виділяйте суттєві моменти тексту.

 4. Поставте собі контрольні запитання і дайте відповідь на них.

Вікторина «Чи уважний ти читач?» Перевіримо, як ви зрозуміли прочитане.

Наш путівник закінчився словами «Бажаю захопливого й успішного читання!»

 • Що читати? Навіщо читати? (слайди 10-14)

Випробування 6.

Робота з літературознавчими термінами: (слайд 11) (Учні не записують визначення, вчитель роздає їм їх на листочках. Дома запишуть ці визначення у словнички.)

Епіграф (від гр. —напис, заголовок, оцінка) — в давньому світі написи на предметах, що безпосередньо їх стосувалися. За нового часу — влучний вислів, афоризм або уривок літературного твору, який подають на початку художнього твору або перед його частинами, щоб підкрес­лити тему або основну думку, налаштовуючи читача на їхнє сприйняття.

Афоризм - коротке влучне судження, що містить глибоку думку.

 • Робота з епіграфом уроку. Які слова можуть бути епіграфом нашого уроку?

Запис до зо­шитів епіграфа до уроку. Розповідь учителя про виникнення літератури, її джере­ла, розвиток, роди та жанри.

 • Робота з підручником. «Духовна скарбниця людства», сторінка 9. Хто буде нашим екскурсоводом і помічником? «Кіт Учений і Мудра Сова). Перші поради. Словник Мудрої сови : (слайд 15 )

 • Робота з літературознавчими термінами. (слайд 15)
  Національна література — література певного народу.

Всесвітня література—сукупність усіх національних літератур.

Оригінал—текст, з якого роблять переклад іншою мовою.

Переклад—твір, який написаний однією мовою і відтво­рений перекладачем іншою мовою.

V. Закріплення вивченого

 • Вправа «Знайди помилку». Випробування 7. (слайд 16)

• Словникова робота: оригінал і переклад, автор і перекла­дач твору.

Відомо, що Шарль Перро створював свої казки французь­кою мовою, Оскар Уайльд, Даніель Дефо, Редьярд Кіплінг, Уолт Дісней писали англійською, Рудольф Еріх Распе - німецькою. Для того, щоб прочитати і зрозуміти твори цих письменників, потрібно володіти мовою, якою вони написані. Якщо ви змог­ли б прочитати, наприклад, казку "Маленький Мук" Вільгельма Гауфа німецькою мовою, то ознайомились би із оригіналом твору. Але володіти всіма мовами світу, щоб читати літературу в оригіналі, майже неможливо. Тому виникає потреба у пере­кладі рідною мовою творів, написаних іноземними мовами.

Як називають людей, які займаються перекладами? (Перекладачі).

Яких видатних українських перекладачів ви знаєте? (М.Лукаш, Г.Кочур, М.Терещенко та інші).

 • А як називають людину, яка написала художній твір? (Автор).

 • Назвіть прізвище вашого улюбленого автора.

 • Яка відмінність автора від перекладача?

(Автор пише твір, а перекладач лише пристосовує його для читання та розуміння рідною мовою).

Але слід додати, що перекладач повинен не тільки дослівно ("механічно ") відтворити зміст оригіналу, а й донести до чи­тача своєрідність творчої манери письменника (автора), збе­регти стиль твору, тобто здійснити літературний переклад. Література, що існує у перекладах, називається перекладною. А як ми називаємо літературу, створену мовою оригіналу?

• Розповідь вчителя про значення перекладів для вивчен­ня зарубіжної літератури.


Підкреслюється думка про складність роботи переклада­ча. Переклад—це завжди творчість, у ньому відбивається ставлення перекладача до тексту, з яким він працює.

Ознайомлення з іменами перекладачів, чиї роботи пред­ставлені в підручнику для 5 класу (розділ підручника "По­кажчик перекладачів творів").

 • Під час читання літературного твору завжди слід звертати увагу на ім'я не лише його автора, а й перекладача.

 1. Підсумки уроку.

• Узагальнююче слово вчителя.

Ви пройшли всі випробування для того, щоб потрапити до
чарівного світу Книги, до країни Світової Літератури. Наша
навколосвітня мандрівка в просторі й часі тільки розпочала­ся. Ми з вами йдемо у майбутнє, і щоб стати культурними людьми, ознайомимося з літературою, створеною з давніх часів до сьогодення, з творами, якими пишаються народи світу.
Головне, щоб Книга стала вашим помічником і другом, щоб
ви її любили і шанували, адже "дружба з книгою - це свято", за висловом відомого російського дитячого поета Сергія Михалкова.

Повторний висновок про те, що література є скарбни­цею духовних багатств людства. (Знову увага учнів звертається на дошку та зошити, де записані епіграф, тема уроку).Завершуючи урок, мені хочеться задати вам цікаве запитання. Ми з вами записали, що таке зарубіжна література, а як же ми будемо читати всі ці твори і німецьких, і французьких, і японських письменників? (У перекладі). Мандрівники завжди щось собі купують на згадку про відвідані місця. Я хочу, щоб наша подорож вам теж запам’яталася. На згадку про неї я дарую вам «Пам’ятки для п’ятикласників»

Домашнє завдання: Прочитати вступну частину підручника (с.8-11), завести «Літературознавчий словничок», записати в нього вивчені на уроці терміни. (Роздати картки-листочки із вивченими на уроці термінами). Принести чисті зошити в кліточку для читацького щоденника і свою улюблену книгу.
Картка для учнів (Приготувати на кожного учня і подарувати )
Перепиши у «Літературознавчий словничок» визначення
Епіграф (від гр. —напис, заголовок, оцінка) —влучний вислів, афоризм або уривок літературного твору, який подають на початку художнього твору або перед його частинами, щоб підкрес­лити тему або основну думку, налаштовуючи читача на їхнє сприйняття.

Афоризм - коротке влучне судження, що містить глибоку думку.

Національна література —література певного народу.
Всесвітня література—сукупність усіх національних літератур.

Оригінал—текст, з якого роблять переклад іншою мовою.

Переклад—твір, який написаний однією мовою і відтво­рений перекладачем іншою мовою.

Література –(з латин.”літера”, написано буквами) 1)будь-які письмові тексти, 2) сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства.

3) різновид мистецтва - мистецтво слова, що відображає дійсність у художніх образах 4) навчальна дисципліна, яка вивчає певне коло фольклорних та авторських творів, предмет.

Література є технічна, художня, наукова, довідкова, тощо. Наукова (математична, географічна, біологічна тощо, словники, підручники, енциклопедії тощо), художня (фантастична, пригодницька, детективна, гумористична, сатирична тощо)

Форзац-
Пам'ятка п'ятикласникам, які вивчають світову літературу.
^ Дбати про охайність зошитів для класних та домашніх робіт; записи в ньому робити розбірливо й послідовно;
^ завести для роботи з теорією літератури окремий зошит ("Літературознавчий словник"), який заповнювати протягом кількох років;
^ завести "Читацький щоденник" - зошит середньої товщини, в який записувати відомості про прочитаний літературний твір за зразком:

"Автор. Назва книги. Герої твору. Стислий зміст (або основні події у творі у вигляді плану). Важливі цитати. Власні враження від прочитаного". Намалювати екслібрис

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок позакласного читання
Таємниця старовинної скриньки. Незвичайна подорож Лялі з друзями до театрального вертепу

Урок-подорож
Клас умовно поділили на групи (залежно від того, скільки книжок буде розглядатися на уроці)

Автор книги (бібліотечний урок у 2-му класі) Цілі
Цілі: ознайомити учнів зі змістом понять: письменник, його прізвище, назва(заголовок) книжки(твору), рукопис І сюжет твору; розширити...

Урок №1 тема: Мандрівка в чарівний світ роману Джоан Ролінг
Мета: дати поняття про літературу фентезі, формувати уявлення учнів про відмінності художнього світу казки, фентезі від реального...

Уроку за програмою
Урок Льюїс Керролл. «Аліса в країні див». Творча історія книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської»...

Барвінківська гімназія №1 Культура Київської Русі у IX-X ст. Урок-подорож
Київської Русі у X-XI століттях, дослідити процес зародження давньої української мови, розвиток освіти, архітектури, малярства; розвинути...

Урок-віртуальна подорож
Тож епіграфом до нашого сьогоднішнього уроку будуть слова Василя Пахаренка: «Як Бога, людину, любов, вічність, так І таких поетів,...

Урок Тема. Подорож у країну довідників, словарів та енциклопедій Мета
Мета. Узагальнити знання учнів про довідкову літературу, розкрити її значення в житті людини; удосконалити практичні навички користування...

Урок читання «Подорож у країну дитячих мрій»
Д. Павличка, віршем «Мрія», вчити учнів мріяти І сміливо йти до своєї мети, допомогти усвідомити свою роль у майбутньому нашої країни;...

Рішення про висунення кандидатів приймає комітет із присудження премії
Австралії Дмитра Нитченка (Ниценка) — невтомного популяризатора української книги й української літератури. Присуджується щорічно...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка