Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Використання ікт на уроках в початковій школі як засіб підвищення якості навченості

Використання ікт на уроках в початковій школі як засіб підвищення якості навченості


Литвиненко Марина Олександрівна

Вчитель початкових класів ІІ категорії ,

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Харківської гімназії № 163Використання ІКТ на уроках в початковій школі як засіб підвищення якості навченості


«Якщо хочеш виховати в дітях сміливістьрозуму, самостійність як особистісну рису, то створи такі умови, щоб спалахи їх думок утворювали царство думки, дай їм можливість відчути себе в ньому володарем»

Ш. Амонашвілі


ХХІ століття – століття високих комп׳ютерних технологій та електронної культури, коли інформація стає стратегічним ресурсом розвитку суспільства, а знання – предметом відносним і ненадійним, бо швидко застарівають і потребують в інформаційному суспільстві постійного оновлення. Очевидно, що сучасна освіта – це безперервний процес, а роль учителя в цьому процесі – стати координатором інформаційного потоку. Безумовно, при цьому всебічна комп׳ютеризація відкриває нові, ще не досліджені варіанти навчання. Вони пов׳язані з винятковими перспективами новітньої електороніки і телекомунікацій.

Сьогодні нові інформаційні технології – невід׳ємна частина нашого життя. Їх застосування дає змогу інтенсифікувати процес навчання, зробити його наочнішим і динамічнішим, скоротити час на вивчення теми, посилити рівень сприйняття і розуміння учнями матеріалу, формувати уміння, розвивати комунікативні здібності.

Уроки із застосовуванням ІКТ особливо насущні в початковій школі. Ще К.Д. Ушинський помітив: «Дитяча природа вимагає наочності». Учні 1-4 класів мають наочно-образне мислення, тому дуже актуально будувати їхнє навчання, використовуючи якомога більше високоякісного ілюстративного матеріалу, залучаючи у процес сприймання сьогочасного не тільки зір, а й слух, емоції, уяву.

Використання ІКТ на різноманітних уроках у початковій школі дає змогу перейти від пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, за якого дитина стає активним суб׳єктом навчальної діяльності. Це сприяє усвідомленому засвоєнню знань учнями.

Використання комп׳ютера можливе на всіх етапах навчання. Але слід пам׳ятати, що комп׳ютерна підтримка повинна бути одним із компонентів навчального процесу і застосовуватися там, де це доцільно.

Однією із найважливіших форм підготовки і подання навчального матеріалу до уроків у початковій школі можна назвати створення мультимедійних презентацій. Слово ʺпрезентаціяʺ походить від латинського ʺpresentationʺ - представлення.

Комп׳ютерна презентація це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію.

Мультимедійні презентації – це зручний і ефективний спосіб представлення інформації за допомогою комп ׳ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, звук і зображення, тобто ті фактори, які найдовше утримують увагу дитини.

Одночасний вплив на два найважливіших органи сприйняття (слуху і зору) дає змогу досягти набагато більшого ефекту. У класі під час таких уроків створюється ситуація реального спілкування, за якого учні охоче виконують завдання, виявляють цікавість до досліджуваного матеріалу, вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою та іншою літературою з предмета. У дітей з׳являється зацікавленість в отриманні вищого результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання.

У своїй практичній діяльності створюю і використовую презентації кількох видів. Серед них:

1. Лекції – відеоряд, який може бути представлений текстом, малюнками, відеоматеріалами, схемами і діаграмами. Необхідний матеріал поступово виводжу на екран в ході уроку, що дає змогу поетапно розглядати основні питання теми.

2. Задачник і тренажери, які містять завдання, що дозволяють організувати фронтальну, групову та індивідуальну роботу учнів на уроці та вдома.

3. Тести, які використовуються для оперативної перевірки якості знань учнів.

Рис. 1 . Організаційна діаграма «Види презентацій»

Таким чином презентація допомагає мені організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації і т. д.

Наприклад, на уроках математики за допомогою слайдів, демонструю приклади, схеми задач, ланцюжки для усної лічби, математичні розминки.

Для уроків навчального курсу ʺЯ і Українаʺ створюю презентації фільми. Презентація з використанням анімації допомагає не тільки скласти яскравий, емоційний і в той же час науковий образ, а й активізує пізнавальну діяльність учнів і допомагає в роботі над формуванням поняття та його запам׳ятовуванням. Анімаційні ефекти дають змогу продемонструвати учням, як здійснюється кругообіг води у природі; рух Землі навколо Сонця.

Особливо цікавими за допомогою презентації можна зробити уроки читання. Портрети письменників, місця, де вони жили і творили, інсценування окремих епізодів з творів, складання плану, словникова робота, чистомовки, скоромовки – все стає можливим, якщо використовувкати ці сучасні методи. І перевірити знання простіше: тести, кросворди, ребуси, шаради, - все робить урок захоплюючим, а отже таким, що запам׳ятовується.

За допомогою простої зміни слайдів презентація дає змогу продемонструвати картини художників на уроках малювання та читання, зразки виробів і етапи роботи на уроках праці.

Компютерні технології впливають не тільки на розвиток та освіту дитини, а й висувають певні вимоги до підготовки вчителя до проведення навчального процесу.

З досвіду застосування ІКТ, що я отримала на своїх уроках, можна визначити такі основні чинники, які потребують обов׳язкового врахування:
Рис. 2. Основні чинники, які потребують обов’язкового врахування під час планування уроків із використанням ІКТ.

У підготовці презентацій до уроку береть участь і мої учні. Використання дитячих матеріалів у презентаціях багаторазово посилює мотивування дітей, якнайбільше авторів матеріалів. У цьому випадку школяр втілює функцію учителя, коментуючи сутність своєї роботи. Це допомагає дітям на тільки засвоїти матеріал уроку, а й навчитися здійснювати простий пошук інформації, розробляти найпростіші мультимедійні продукти.

Але не можна забувати про практичну спрямованість презентацій і намагатися замінити нею вчителя, його роль на уроці. Тому під час створення презентацій для учнів початкових класів слід дотримуватися наступних рекомендацій:

Рис. 3. Рекомендації для створення презентацій

Орієнтована схема уроку із застосуванням ІКТ

 1. Постановка мети уроку – 2 хвилини.

 2. Робота з компютером, інтерактивною дошкою – 10-12 хвилин.

 3. Робота з підручником – 10-12 хвилин.

 4. Закріплення – 10-12 хвилин.

 5. Підбиття підсумків уроку, домашнє завдвння- 4-5 хвилин.

Практично на будь-якому шкільному предметі можна застосовувати комп'ютерні технології. Важливо одне – зробити урок по-справжньому розвивальним, пізнавальним і допомогти учням сформувати вищий рівень самоосвітніх навичок, умінь орієнтуватися у бурхливому потоці інформації.

При розробці комп'ютерної підтримки предмету необхідно визначити:

 • Які теми варто «підтримувати» комп'ютерними завданнями і для вирішення яких дидактичних завдань.

 • Які програмні засоби доцільно використовувати для створення і виконання комп'ютерних завдань.

 • Які попередні уміння роботи на комп'ютері повинні бути сформовані у дітей.

 • Які уроки доцільно робити комп'ютерними.

 • Як організувати комп'ютерні заняття.
  На конкретних прикладах пропоную розглянути можливість використання ІКТ на уроках в початковій школі.

 1 клас. Математика. Тема «Додавання і віднімання круглих чисел».

Обладнання: мультимедійний проектор, музичний центр, карта подорожі, індивідуальні шляхові аркуші для учнів. Проектор демонструє слайди зі станціями, де «зупиняються» діти під час подорожі, а також завдання по темі уроку. Аудіозапис звучить під час проведення фізкультхвилинки

3 клас. Я і Україна. Природознавство. Тема «Вода і її властивості».

Обладнання: комп'ютер (комп'ютерний клас), телевізор (відеофільм «Все про воду»), географічна карта. Комп'ютер допомагає в роботі з тестом, у показі слайдів, які передають красу водної стихії, в оформленні висновків з уроку. Відеофільм (фрагменти) супроводжується розповіддю вчителя і дітей

Такі уроки сприяють розвитку творчих здібностей, активізації розумової та пізнавальної діяльності. А управління складним технічним засобом, яким є комп'ютер, прирівнює дітей з дорослими, яким так хочуть наслідувати діти молодшого шкільного віку.

Підкреслю, що просте використання комп'ютерної техніки на уроках не тягне за собою автоматичного підвищення рівня професійної майстерності вчителя і зростання якості освіти. Визначальну роль відіграє, насамперед, особистість педагога та його мотивація. Тому в школах необхідно створити такі умови роботи, при яких вчитель хотів би постійно застосовувати наявні у нього знання в галузі використання ІКТ та поповнювати їх. При цьому впровадження сучасних технологій у педагогічну діяльність має бути не просто необхідністю, а бути усвідомленим процесом при неперервній освіті та самоосвіті вчителя в цій галузі.

Напрями модернізації освіти повинні визначатися не стільки наявністю в школі комп'ютерної техніки та програмних засобів, скільки готовністю вчителів початкових класів до змін у відповідності з запитами і проблемами суспільства. Зазвичай вчителі більше націлені на споживання готового продукту, використання комп'ютера з міркування зручності. Вони практично не бачать його значущості для самоосвіти, професійного спілкування, дистанційного обміну досвідом та дистанційного навчання.

Зараз усім зрозуміло, що комп'ютер не зможе замінити живого вчителя. Зате допоможе полегшити його працю, зацікавити дітей, забезпечити більш наочне, нове сприйняття матеріалу. Тому я обрала тему самоосвіти «Використання ІКТ на уроках в початковій школі як засіб підвищення якості навченості». Я пройшла підготовку на курсах, вивчила літературу з цієї теми і стала використовувати ІКТ на своїх уроках.

Таким чином, нові інформаційні технології дають змогу на новому рівні проводити не тільки уроки, а й позакласну роботу: бесіди, свята, позакласні заходи, батьківські збори, здійснюємо віртуальні екскурсії в різні куточки нашої великої планети, пізнаючи навколишній світ, використовувати звук і анімацію, швидкі посилання на раніше вивчений матеріал.
Висновок
Проведений аналіз застосування ІКТ дозволяє вчителю виконати завдання, яке ставить перед ним сучасне суспільство. Це не тільки передача знань, а передусім розвиток особостих вагомих якостей школярів. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Розвиток здібностей учня в початковій школі залежить від безлічі факторів, у тому числі і від того, наскільеи наочним і зручним для сприйняття є навчальний матеріал. Досягти зазначених цілей та завдань повною мірою допомагають сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

У висновку хочу зробити такий висновок:
Педагогу в даний час необхідно навчитися користуватися комп'ютерною технікою, так само, як він використовує сьогодні авторучку або крейду для роботи на уроці, володіти інформаційними технологіями та вправно застосовувати отримані знання і навички для вдосконалення методики уроку. Для вчителя комп'ютер - це вже не розкіш - це НЕОБХІДНІСТЬ.


Література

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average.

 2. Дорошенко Ю.О. Інформатика: еволюція поняття // Міжнародна науково- практична конференція інформатизація освіти України: європейський вимір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://labconf.ic.km.ua/tezy/docs/71.pdf

 3. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 12. – С. 102.

 4. Мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrefs.com.ua/print:page,1,102010-Mul-timediiynye-prezentacii-kak-sredstvo-azvitiya-poznavatel-noiy-aktivnosti-mladshih-shkol-nikov.html

 5. Технологія та методика застосування сучасних інформаційно-комунікативних засобів навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gymnasium.netschool.net.ua/publ/zagal/tekhnologija_ta_metodika_zastosuvannja_suchasnikh_informacijno_komunikativnikh_zasobiv_navchannja/2-1-0-7

 6.  Вимоги до особистості педагога як вихователя [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/10701/85/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література додатки уроки з використанням ікт математика (4 клас)....
Розділ Теоретико-методичні основи використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі

Інформаційно – комунікаційні технології як засіб розвитку творчої...
Розділ Теоретичне обґрунтування доцільності використання ікт в навчально – виховному процесі

Довідка про використання ікт в процесі самоосвіти вчителів як засобу...
Згідно з планом внутрішнього контролю протягом грудня 2013 – лютого 2014 року здійснювалося тематичне вивчення питання щодо використання...

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт...
Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії

Педради
Мотивація навчання засіб ефективного зворотного зв’язку учителя з учнями та підвищення якості знань

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання

Дидактична гра на уроках літератури як засіб підвищення ефективності...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Посібник «Ігрова діяльність на уроках музики в початковій школі»
Автор: Коноваленко Інна Володимирівна, вчитель музичного мистецтва кз «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5»

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української...
Тема досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка