Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Перелік тем науково-дослідницьких робіт, які у 2012 році вибороли призові місця Відділення математики

Перелік тем науково-дослідницьких робіт, які у 2012 році вибороли призові місця Відділення математики

Перелік тем науково-дослідницьких робіт, які у 2012 році вибороли призові місця

Відділення математики
Будіченко Владислав Олегович - “Дробові частинки”

Рашитов Богдан Сергійович - “Оцінка трикутника та об’єму багатогранника за деякою точкою всередині”

Гук Дмитро Сергійович - „ Алгоритм розв’язання однієї задачі про пересування”

Демяненко Лілія Едуардівна - “Про один тип опуклості функцій”
Відділення фізики і астрономії
Бабкін Владислав Володимирович - “Оптичний конструктор: віртуальне дослідження проходження променів світла крізь оптичні системи ”

Бічай Костянтин Романович - „Експериментальне дослідження сегнетоелектричних властивостей діелектриків на прикладі кристалу ТГС (тригліцинсульфату)”

Корольов Олександр Максимович - “Дослідження Сатурна, як планети Сонячної системи”

Ситнік Віктор Вікторович - “Гіроскопічні явища та гіроскопи”
Відділення економіки
Федоряка Дмитро Сергійович - „Моделювання та дослідження клітинних автоматів на трикутних, квадратних та шестикутних гратках”

Гулько Сергій Володимирович - „Protector” Програма для різноманітного захисту файлової інформації”

Фоменко Володимир Андрійович - „Генерація тривимірних ландшафтів у реальному часі”

Яцура Максим Володимирович - “Реалізація рекурсивного пошуку в задачах генерації кросвордів”

Булавка Олексій Сергійович - “Розробка розвиваючої гри у WEB- середовищі”

Бойцун Гліб Ігорович - “Інфраструктура побудови і управління 3D симулятора”
Відділення технічних наук
Мартиненко Маргарита Антонівна - “Підвищення стійкості резонансної коливальної системи за показником приєднаної маси”

Гнеденко Олександр Арсенович - “Вивчення механіко - електричного зворотнього зв’язку у лампових підсилювачах та реалізація найбільш оптимального з досліджень”

Гранюк Олексій Володимирович - “Теплові властивості штучного природного аметисту — основа їх ідентифікації”

Герасимова Дар’я Олександрівна - “Дирижабль, як майбутнє повітряного транспорту”

Мороз Анастасія Сергіївна - “Модульний комплекс навчання з дисципліни “Телекомунікаційні системи” (сайт дистанційного навчання + комплекс електронних тестів для перевірки рівня знань учня)”

Погасій Наталія Едуардівна - “Розробка та виготовлення математичного конструктора та його застосування у стереометрії та архітектурі”
Відділення комп'ютерних наук
Будіченко Владислав Олегович - “Комп’ютерне моделювання перколяційних явищ у двомірній суміші провідник - діелекрик засобами теорії графів”

Відділення історії
Бондаренко Владислава Владиславівна: „Майнове становище запорізької старшини напередодні знищення Нової Січі”;

Сивоконь Тетяна Владиславівна: „Наукове життя Катеринослава. Виникнення та діяльність наукових товариств наприкінці ХІХ-початку ХХ століть”;

Щербакова Аліна Дмитрівна: „Борис Мозолевський — співець скіфського степу”;

Туркова Діана Володимирівна: „Історія заселення, культура та побут циган на Павлоградщині”;

Шеремет В'ячеслав Юрійович: „Рицарські ордени доби Середньовіччя: виникнення, устрій, діяльність”.

Відділення філософії та суспільствознавства
Шестопалов Ігор Ігорович: „Філософія трансгуманізму і соціально-гуманітарні аспекти реконструкції людини засобами еволюційних технологій”;

Герман Маргарита Олександрівна: „Соціальні проблеми сучасної молоді України на прикладі старшокласників навчально-виховного комплексу № 57 м. Дніпропетровська”;

Ляшенко Данило Володимирович: „Аналіз нових релігійних рухів як соціально-психологічного феномену”;

Молоткова Анастасія Володимирівна, учениця 11 класу Криворізької ЗШ І-ІІІ ст. №43. Тема роботи: „Проблема забезпечення особистих та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Відділення наук про Землю
Гаврилюк Олексій Костянтинович: „Чинники, що впливають на профорієнтацію випускників 11-х класів міста Жовті Води”.
Українська мова
Шубкіна Катерина Андріївна “Фразеологія мови творів Юрія Мушкетика, Романа Іваничука, Марії Матіос, Оксани Забужко (новий підхід у дослідженні)”.

Пантелєєва Олеся Юріївна “Лексико-стилістичні особливості роману Любомира Дереша “Поклоніння ящірці”.

Датченко Артем Олександрович “Лексико-семантичні особливості твору Сергія Батурина “Охоронець”.

Гайдай Лідія Валеріївна “Оказіоналізми у поезіях П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, М. Вороного, О. Олеся”.

Матвєєв Микола Олексійович “Створення внутрішньої експресії твору Василя Шкляра “Чорний ворон” через використання стилістично забарвленої лексики”.

Рихальська Тетяна Сергіївна “Словотворча структура, значення і походження нової лексики (на матеріалі газети “Україна молода” за 2011 рік)”.

Сторожко Анастасія Андріївна “Концептуальна модель часу в щоденникових записах Олеся Гончара”.

Шевченко Юлія Владиславівна “Афористичність творів П.А. Загребельного”.

Негрій Анастасія Олександрівна “Топоніміки поезій Сергія Бурлакова: стилістичний аспект”.

Баштаненко Ірина Сергіївна “Антропонімія у публіцистичній збірці М.Миколаєнка «Береги твого щастя»: специфіка та особливості функціонування”.
Василенко Дарія Ігорівна “Лексико-стилістичні особливості у творах Олесі Омельченко”.
Сальніков Ігор Олегович “Функції питальних речень у памфлетах Миколи Хвильового”.

Пуня Надія Володимирівна “Антропонімія Павла Тичини”

Любарщук Микита Сергійович “Мова і комунікація у контексті соціолінгвістики”.

Іванюк Олександра Валеріївна “Засоби художньої експресії у повісті І.С.Нечуя-Левицького “Кайдашева сім'я”.

Філатова Валерія Олександрівна “Функції складних речень у поезіях Василя Симоненка”.

Українська література

Пугачов Олександр Миколайович “Осмислення психологізму у творі О. Турянського „Поза межами болю. Книга з безодні”.

Безугла Ганна Сергіївна “Домінантні мотиви екзистенціалізму в творчості Марії Матіос (на прикладі романів „Нація”, “Майже ніколи не навпаки”, „Солодка Даруся”)”.

Синецька Ганна Борисівна “Функції символів у новелі М. Хвильового „Лілюлі”.

Цюп’як Вірослав Романович “Поетика книги поезій Михайла Чхана „Вибране”.

Мельник Мар'яна Андріївна “Художня концепція людини і світу в поезії Олександра Зайвого”.

Карабан Олена Олександрівна “Звукова інструментовка поезій Павла Тичини”.

Макарова Юлія Сергіївна “Використання тропів та їх роль у поезії М.О. Сарми-Соколовського”.

Снятковська Мар’яна Олегівна “Теорія лицарства у драматичних творах Лесі Українки”.

Плоха Катерина Михайлівна “Образ Мазепи в творах В.Сосюри, О.Пушкіна та Дж. Байрона (спроба компаративістичного аналізу)”.

Тарасюк Анна Олександрівна “Алегорія в системі художньої метафори „Звірослову” Тетяни Малярчук”.

Курило Анна Андріївна “Нечиста сила у творчості В. Короліва-Старого та у віруваннях прадавніх слов’ян”.

Ткаченко Олена Юріївна “Хронотоп як засіб осмислення духовного відродження у романі “Слуга з Добромиля” Галини Пагутяк”.

Англійська мова

Міліцина Катерина Максимівна “Оказіональні номінації як елементи індивідуального стилю Софії Кінселли”.

Коновалов Олександр Дмитрович “Англійські складні слова з компонентом “man”.

Подопригора Максим Сергійович “Семантичні та структурні особливості мови американських підлітків”.

Славнікова Тетяна Сергіївна “Засоби вираження категорії модальності в англійській і німецькій мовах”.

Балицок Кирило Владиславович “Морфологічний та синтаксичний аспекти мови рекламних текстів”.

Карявка Дар'я Олегівна “Виникнення лексичних одиниць за допомогою префіксів “ultra-”,”hyper-”, “mega-”, “super-”.

Лісний Кирило Андрійович “Аспекти, які вплинули на формування американського варіанту англійської мови”.

Гапоненко Роман Костянтинович “Неологізми як одиниці мови”.

Орищенко Ольга Дмитрівна “Ознаки експресивності та суб'єктивності в наукових текстах англійської мови”.

Ошман Наталя Дмитрівна “Виникнення відприкметникових іменників та відіменникових дієслів в англійській мові засобами конверсії”.

Кононов Роман Ігорович “Запозичення в англійській мові (на основі роману Джерома Девіда Селінджера “Ловець у житі”)”.

Ковтанюк Анастасія Ігорівна “Robert Burns' poetry in the crearive world of literary translation”.

Журналістика

Коваленко Тетяна Віталіївна “Публіцистика Раїси Іванченко, Марії Якубовської, Володимира Яворівського: проблематика, жанрова специфіка, мовні особливості”.

Солдатенко Анна Геннадіївна “Публіцистика Миколи Хвильового: проблематика, жанрова специфіка, мовностильові особливості”.

Міхєєва Станіслава Романівна “Шкільна періодика: проблеми, концепції, перспективи”.

Антонюк Ірина Андріївна “Реклама як соціокультурний феномен”.

Намонюк Юлія Володимирівна “Політична метафора в мові українських політиків та у ЗМІ”.

Пересада Альона Анатоліївна “Особливості публіцистики та художньої творчості Григорія Шияна”.

Маленік Марія Олександрівна “Вплив ЗМІ на свідомість сучасної молоді”.

Фоменко Крістіна Андріївна “Проблема батьків і дітей в українській дитячій пресі (на прикладі журналів „Однокласник” та „Шкільний журнал”)”.

Літературна творчість

Ковзун Антон Валерійович “Пан Непомітний”.

Кириченко Анастасія Олександрівна “У пошуках щастя”.

Гуманенко Наталія Леонідівна “Збірка поезій”.

Грєшилова Ія Ігорівна “Сходинки”.

Дудар Катерина Григорівна “Диво, диво, де ти є?”.

Фесун Ольга Дмитрівна “Збірка поезій”.

Світова література

Машталір Маргарита Олегівна “Поетикальні особливості сонетного циклу „Астрофіл і Стелла” Філіпа Сідні”.

Ступка Ірина Анатоліївна “Особистість і система у романі Кена Кізі “Політ над гніздом зозулі”.

Гречка Станіслав Олександрович “Музичні аспекти роману Ентоні Берджеса „Заводний апельсин”.

Дудка Ірина Андріївна “Філософська основа лірики Й. Бродського”.

Кравчук Марина Олександрівна “Модус їжі у системі компартивного аналізу творів Миколи Гоголя „Шинель” і Акутагави Рюноске “Бататова каша”.

Дворніченко Катерина Дмитрівна “Поетика літературних творів жанру фентезі”.

Гнілуша Сергій Іванович “Концепция человека и гражданина в творчестве Державина”.

Уткін Олексій Сергійович “Міфологічні прийоми в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

Ротченкова Олександра Андріївна “Засоби індивідуалізації персонажів у романі Чарльза Діккенса „Пригоди Олівера Твіста”.

Нікітіна Марія Олегівна “Природні і культурні реалії в художньому світі пізнього М.В. Гоголя (на матеріалі другого тому „Мертвих душ”)”.

Коріченко Анастасія Геннадіївна “Риси відродження в романі Джовані Боккаччо „Декамерон”.

Абдикаарова Ельвіра Акилбеківна “Рятівна сила для „втраченого покоління” за романами Е.М.Ремарка, „Три товариші” та А. Гавальди „Просто разом”)”.

Німецька мова

Посипай Інеса Олександрівна “Англіцизми в сучасній німецькій мові та їх німецькі альтернативи (на матеріалі мови реклами)”.

Демченко Лідія Сергіївна “Поезія Т. Г. Шевченка в німецьких та англійських перекладах”.

Французька мова

Туренко Ярослав Григорович “Смислові коди поезій Теофіля Готьє в інтерпретації художньої мови Миколи Гумільова”.

Мистецтвознавство

Тарічева Наталя Олександрівна “Вплив архітектурного середовища на формування особистості”.

Сітковська Валерія Ігорівна “Актуальні проблеми сучасної української мультиплікації”.

Бухно Дарія Костянтинівна “Магічний реалізм як мистецьке явище”.

Литвинова Поліна Олександрівн “Мистецтво театру: засоби впливу на глядача (за творчістю режисерів Л. Курбаса та М. Мельника)”.

Коновалова Ірина Олексіївна “Мистецтво Дніпропетровщини як наукова проблема”.

Фольклористики

Коваль Єлизавета Костянтинівна “Проблема вивчення фольклористичної спадщини І. І. Манжури та її наукові основи”.

Мормуль Анжела Володимирівна “Весільні традиції та обряди села Маломихайлівка Покровського району Дніпропетровської області”.

Холод Тетяна Геннадіївна “Сучасне побутування фольклорної традиції у селі Маломихайлівка Покровського району Дніпропетровської області”.

Шевченко Владислава Олександрівна “Український казковий епос: тематика, проблематика, структура функціонування”.

Тютюнник Тетяна Олександрівна “Взаємодія фольклору й звичаєвості різних регіонів України та наслідки такої взаємодії на прикладі одного населеного пункту”.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Теми науково–дослідницьких робіт переможців та призерів ІІ (обласного)...
Проблема сильної особистості у творах валер’яна підмогильного «проблема хліба», «собака»

Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського...
Екологічні винаходи ХХ-ХХІ століть. Виготовлення моделі «Роторний корабель Флеттнера»

Перелік тем для написання науково-дослідницьких робіт ман на 2015-2016 н р
Наслідки радіації в містах України, вплив на екологію та людей. (Голобородько М. 11а)

Список орієнтованих тем науково-дослідницьких робіт
Стратегія соціально-економічного розвитку України Харківської області: географічні наслідки сучасних економічних перетворень

Керівництво конкурсу-захисту
У 2011 році на базі Криворізької спеціалізованої школи №118 буде проведено VІ міський інтелектуальний конкурс-захист науково-дослідницьких...

Написання науково-дослідницьких робіт учнями-членами Малої академії наук України

Головне управління освіти І науки харківської обласної державної...
У видання увійшли методичні та інформаційні матеріали необхідні для підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії...

Наказ
Всеукраїнського конкурсу-захисту показали, що наукові роботи учнів району носять дослідницький, експериментальний, конструкторський...

Методичні рекомендації І тематика дипломних робіт для студентів зі...
На шляху інтеграції економіки України у світове господарство потрібно, щоб фахова спеціалізація студентів відповідала сучасним ринковим...

План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний...
В поточному році працювала над науково-методичною проблемою «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка