Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Запорізький навчально виховний комплекс №67 Запорізької міської ради Запорізької області "Використання тестових технологій на уроках історії" Досвід роботи

Запорізький навчально виховний комплекс №67 Запорізької міської ради Запорізької області "Використання тестових технологій на уроках історії" Досвід роботи

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9fallcolor


Запорізький навчально - виховний комплекс № 67

Запорізької міської ради Запорізької області

"Використання тестових технологій на уроках історії"

Досвід роботи

Соболенко Юлії Петрівни,

вчителя історії,

спеціаліста І категорії

Запоріжжя

2013

Соболенко Юлія Петрівна
img.jpg
Дата народження: 18.11.1978 р.

Освіта: повна вища, Запорізький національний університет, 2002 р.

Загальний педагогічний стаж роботи: 12 років.

Спеціальність за дипломом: “історик”.

Місце роботи: Запорізький навчально – виховний комплекс № 67 Запорізької міської ради Запорізької області.

Категорія: “спеціаліст” І категорії.

Нагороди: почесна грамота від Виконавчого комітету Запорізької міської ради, почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації № 92 від 28.09. 2009;

Диплом Управління освіти і науки Запорізької міської ради наказ міськ ОУіН № 167 від 23.04.2010; Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації від 01.03.2013.


Зміст матеріалів

І. Опис досвіду.

ІІ. Додатки до опису досвіду роботи.

 1. Таблиця "Формати тестових завдань"

 2. Педагогічні тести (6 клас) з теми "Життя людей за первісних часів"

 3. Педагогічні тести (6 клас) з теми "Стародавній Єгипет"

 4. Педагогічні тести (6 клас) з теми "Греція в V-IV ст. до н.е. Еллінізм"

 5. Педагогічні тести (6 клас) з теми "Пізня Римська імперія. Давні

слов'яни"

 1. Педагогічні тести (7 клас) з теми"Європа. Візантія. Арабський світ"

 2. Педагогічні тести (8 клас) з теми "Європейські держави в ХVI- першій половині ХVІІ ст."

 3. Розробка уроку з всесвітньої історії (6 клас) з теми "Утворення Єгипетської держави"

 4. Розробка уроку з історії України (8 клас) з теми "Київська держава за часів Володимира Великого"

 5. Розробка уроку з всесвітньої історії (11 клас) з теми "Японія 1945-2013 років"

ІІІ. Фотокартки фрагментів уроків.

ІV. Дані про результативність роботи педагога.

Хороший человек всегда куда– нибудь с тремится, white-peachy-flowers

чего– нибудь хочет.

М. Горький
Щоб побачити щось нове, треба зробити щось нове.

Г. Ліхтенберг
По правильно розташованим, непошкодженим, міцним,

безпечним сходинкам можна кого завгодно провести на будь- яку висоту.

Я. А. Коменський
Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість.

І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість.

В. Розов
Мені не дає спокою думка про те, що в кожній людині гине геній.

Антуан де Сент- Екзюпері
Недостатньо знати, треба й застосовувати.

Недостатньо хотіти, треба й робити.

Гете

Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники.

Т. Фулпер
Усіма можливими засобами потрібно запалювати в дітях гаряче прагнення до знань і навчання.

Я.А. Коменський

Наука починається тоді, коли починаються

вимірювання.

Д.І. Мендєлєєв
Сьогодні життя змінюється стрімко, часом непередбачувано. Національною доктриною розвитку освіти в Україні утверджено стратегію прискореного, випереджаючого, інноваційного розвитку освіти й науки. Усі наукові дослідження й педагогічна практика сучасної школи спрямовані на те, щоб роки перебування в школі були не підготовкою до життя, а власне життям.

Серед сучасних освітніх технологій, що посідають місце у шкільному процесі, мають місце тестові технології навчання. Зазначимо, що тестові технології навчання в порівнянні з методами опитування, різними видами контрольних робіт найбільше відповідають критеріям якості знань під час визначення теоретичних знань, умінь і навичок учнів.

Значному внеску у розвитку тестових технологій як методу педагогічної діагностики сприяли праці В.Аванесова, А.Анастазі, Н.Гронлунда, В.Беспалька, П.Клайна, А.Майорова, Л.Долінера, М. Челишкової та інших. Окремі аспекти зазначеної проблеми знаходимо в працях Л. Бурлачука і С. Морозова. В останні роки тестові технології навчання набувають поширення в педагогічній практиці України. Серед дослідників, які працюють над проблемою оцінювання навчальних досягнень учнів, можемо назвати таких: В. Шпильовий, І. Булах, М. Барна,

Н. Пастушенко, Л. Коваленко, Л. Паращенко та інших.

Варто зазначити, що тести як засоби різноманітних випробувань з'явилися, на думку науковців, понад чотири тисячі років тому, а текстологія як експериментальна наука розвивалася спершу в межах психології. Тестові вимірювання у педагогіці почали проводитися з 90-х років XIX століття –Д.А.Райс (США) застосував розроблений ним тест як інструмент для вимірювання тривалого (протягом 8-ми років) навчання навичкам письма. Взагалі історія застосування тестових методів у систему освіти характеризується чергуванням періодів абсолютного невизнання тестів з етапами активного їх застосування в освітній практиці. Впродовж останніх років метод тестування набув широкого поширення у практиці вимірювання і поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів у системі середньої загальної освіти, а від 2004 року (на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти» від 25 серпня 2004 року № 1095) запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів, практика якого у провідних країнах світу є вже досить давно загальновизнаною, належно оціненою і поширеною.

У науковій літературі використовується багато визначень поняття «тестування».

Класичним у педагогіці є визначення К. Інгекампа: «Тестування - це метод педагогічної діагностики, за допомогою якого вибір поведінки, що презентує передумови чи результати навчального процесу, повинен максимально відповідати принципам об'єктивності, надійності та валідності вимірів, повинен пройти обробку й інтерпретацію та бути прийнятним для застосування в педагогічній практиці».

Дещо інше визначення поняття «тесту» дають автори Д. Бурлачук і С. Морозов. Вони вважають, що тест - фіксоване в часі випробування, призначене для встановлення кількісних (та якісних) індивідуально-психологічних якостей.

В. Аванесов уважає, що тестування - науково обґрунтований метод вимірювання досліджуваних особливостей особистості, а у педагогіці - це сукупність взаємопов'язаних завдань зростаючої складності та специфічної форми, що дозволяє якісно оцінити структуру й виміряти рівень знань.

Останнім часом у європейській літературі класичним є визначення: «Тестування - це звичайний науковий метод дослідження однієї або кількох ознак особи, які емпірично розрізняються, мета якого - визначити відносну ступінь прояву ознаки особи на основі максимального використання кількісних показників».

Кожне з наведених визначень має свої недоліки та переваги. Тому, проаналізувавши ці визначення й урахувавши власні педагогічні пошуки, я при дослідженні даної проблеми опиралася на таке розуміння сутності понять «тест» і «тестування».

Тестування у педагогіці - це метод і процес педагогічного вимірювання, що полягає у кількісному вимірюванні рівня (ступеня вияву) знань, умінь, навичок, здатностей, властивостей, якостей, уявлень того, хто випробовується, з метою оцінювання зазначеного. Засобом або інструментом вимірювання (те, за допомогою чого здійснюється вимірювання) у цьому процесі є тест.

Основні характеристики тестів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Загальна характеристика критеріїв тесту


Критерій

Зміст поняття

Показник

Об'єктивність

Мінімізація впливу суб'єктивних факторів

Не введений

Надійність

Ступінь стійкості результатів

Коефіцієнт надійності

Валідність

Відповідність результатів тому, що треба вимірювати

Коефіцієнт валідності

Точність

Мінімальна помилка

Коефіцієнт точності


У своїй роботі я часто використовую тестові завдання, тому що така форма перевірки учнівських знань цінується насамперед за:

 • об’єктивність оцінки результатів;

 • можливе використання тестів на усіх етапах уроку від первинного закріплення до підсумкового контролю і оцінки знань;

 • можливе використання тестів у всіх формах учнівської роботи: фронтальної, групової, індивідуальної – залежно від вікових та індивідуальних особливостей школярів;

 • швидкість перевірки результатів, особливо при використання комп’ютера;

 • можливість своєчасно скорегувати засвоєння навчального матеріалу;

 • реалізація індивідуального та диференційованого підходу, оскільки в тестах є завдання різного рівня;

 • забезпечення рівних умов для всіх, хто виконує тестові завдання;

 • творчий характер складання тестів стимулює ґрунтовну підготовку вчителя.

Створення пакету тестових завдань - досить складна, але цікава робота. При конструюванні тестових завдань слід виходити з розуміння педагогічного тесту як системи завдань зростаючої складності, що дає можливість оцінити структуру та виміряти рівень знань учнів відповідно до певної навчальної програми. О. Майоров наводить схему етапів складання тестів навчальних досягнень для різного рівня використання (таблиця 2):

Таблиця 2

Схема етапів складання тестів навчальних досягнень для різного рівня використання


Етапи складання тесту

Рівень використання
Використовується педагогом для професійних потреб

Використовується для внутрішніх потреб школи

Використовується для підсумкової атестації учнів, саме широке адміністративне використання

1

2

3

4

1 Визначення цілей тестування

так

так

так

2. Відбір змісту навчального матеріалу

так

так

так

3 Конструювання технологічної матриці

бажано

так

так

4. Складання тестових завдань

так

так

так

5. Побудова вибірки та апробація завдань для тесту
так

так

6. Компоновка завдань для апробації

так

так

так

7 Апробація

так

так

так

8 Визначення та розрахунок

показників якості тестових завдань

бажано

бажано

так

9 Відбраківка завдань та складання тесту

так

так

так

10 Апробація тесту

бажано

бажано

так

11 Визначення та розрахунок

показників якості тестових завдань

бажано

бажано

так

12 Складання остаточного варіанту тесту

так

так

так


У методиці виокремлюють сім основних форм тестових завдань з історії:

 • альтернативні;

 • встановлення послідовності;

 • встановлення відповідності;

 • завдання з декількома варіантами вибору;

 • завдання з пропусками;

 • завдання, що вимагають стислої короткої відповіді;

 • завдання, що вимагають вільної відповіді.

Під час складання тестового комплексу пропонується використовувати 3-4 форми тестів.

Проектуючи тест, треба враховувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за змістом та за формою, що дасть змогу уникнути монотонності та забезпечити стійку мотивацію до роботи. Не варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати учням також і відкриті завдання, у яких вони самостійно мають записати повну відповідь на запитання.

Уже протягом двох років я відвідую обласну творчу групу вчителів під керівництвом Кутик Ольги Миколаївни, яка працює над проблемною темою «Педагогічне оцінювання знань учнів з історичних дисциплін».

Разом з колегами ми розробили та видали методичний посібник «Застосування тестових технологій при оцінці навчальних досягнень учнів з історії», в якому розглянуто питання основ розробки навчальних тестів, надано тести з історії для 6-7-х класів. У ході розробки тестових завдань з історії я визначила для себе основні правила створення тестів.

 1. Завдання мають бути розташовані від простого до складного.

 2. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі.

 3. Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

 4. Варіанти відповідей мають бути однорідними.

 5. Інформація, що міститься в одному завдання не повинна, давати відповідь на інше тестове завдання.

 6. Умова має містити чітко сформульоване завдання.

Універсальність тестової технології, на моє глибоке переконання, полягає в тому, що вона достатньо гармонійно застосовується на різних етапах уроку, а сам тест дозволяє здійснювати різні види контролю: підготовчий, підсумковий, поточний, тематичний. На свої уроках я досить часто даю учням домашнє завдання - скласти власні тести, що активізує пізнавальну діяльність класу і кожного учня зокрема.

Спільно з учителем історії ЗОШ № 75 Вечеркою Наталією Іванівною ми розробили тематичні тести до уроків узагальнення з історії для 6-го класу з тем «Життя людей за первісні часи», «Стародавній Єгипет», «Греція в V- IV ст. до н.е.», «Пізня Римська імперія», «Європа. Візантія. Арабський світ» за курс всесвітньої історії в 7 класі, мною складено тестовий комплекс з теми «Європейські країни в ХVI - першій половині ХVII ст.» для 8 класу. Тестові завдання пройшли апробацію, визначено їх надійність та валідність.

Мій досвід показує, що елементи тестових завдань з історії можна використовувати на кожному уроці як засіб актуалізації знань, контролю навчальних досягнень учнів, виділяючи на тестування 10-15 хвилин уроку. Використання тестів під час поточного уроку дає змогу вчителю отримати інформацію про рівень знань учнів і своєчасно скорегувати засвоєння ними навчального матеріалу. Аналізуючи результати тематичного контролю я планую наступну роботу з предмета: якщо рівень знань учнів посередній, додатково опрацьовую дану тему, якщо достатній - переходжу до вивчення наступної теми.

Постійний творчий пошук, робота над вдосконаленням своєї власної методики викладання, заданий темп роботи з учнями – все це принесло свої результати.

Моніторинг навчальних досягнень учнів нашого комплексу з історії України та всесвітньої історії за останні роки продемонстрував, що систематичне впровадження тестових технологій приносить свої результати: покращення показників якості освіти з 42% до 44%, зниження з 6% до 4% кількості учнів з початковим рівнем навчальних досягнень.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної...
Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» запорізької обласної ради

Навчально- виховний комплекс №1 к о м п ’
Запорізької облдержадміністрації наказ обл. Уон від 21. 07. 2005 №303;грамота управління освіти Енергодарської міської ради наказ...

Комунальний заклад «запорізька обласна бібліотека для юнацтва» запорізької...
Департамент культури, туризму, національностей та релігій запорізької облдержадміністрації

Комунальний заклад «запорізька обласна бібліотека для юнацтва» запорізької...
Департамент культури, туризму, національностей та релігій запорізької облдержадміністрації

«День української писемності та мови»
Мусіївський навчально-виховний комплекс „ Дошкільний навчальний заклад „ Калинка” – Мусіївська загальноосвітня школа і-іііступенів”...

Використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів
Стаття висвітлює актуальні питання використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів. Пропонується...

Чугуївський навчально-виховний комплекс №6 ім тричі Героя Радянського...
У матеріалах Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (2002 р.) підкреслюється, щонайважливішим механізмом забезпечення сталого розвитку...

Комунальний заклад «харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13»
Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу в 2013/2014 навчальному році

Ня національної свідомості засобами театрального мистецтва
Центр дитячої та юнацької творчості імені В. Гнаровської м. Вільнянська Вільнянського району Запорізької області

Урок позакласного читання. Вчитель української мови та літератури...
Вчитель української мови та літератури Субіна Валентина Василівна, 23 роки педагогічного стажу, спеціаліст вищої категорії. Іршанський...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка