Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Адаптированная программа вокальных коллективов «Непоседы», «Бульбуллер», «Вдохновение», «Гармония», «Мелос» на основе рекомендованной Министерством образования и науки Украины программы «Вокальний спів» автора Мисик Т. Д

Адаптированная программа вокальных коллективов «Непоседы», «Бульбуллер», «Вдохновение», «Гармония», «Мелос» на основе рекомендованной Министерством образования и науки Украины программы «Вокальний спів» автора Мисик Т. Д

Министерство образования и науки, молодёжи и спорта

Автономной Республики Крым

Крымское республиканское внешкольное учебное заведение

«Центр детского и юношеского творчества»

Адаптированная программа вокальных коллективов

«Непоседы», «Бульбуллер», «Вдохновение», «Гармония», «Мелос»

на основе рекомендованной Министерством образования и науки Украины программы «Вокальний спів» автора Мисик Т. Д.

«Одобрено»

на заседании педагогического совета

Крымского республиканского

внешкольного учебного заведения

«Центр детского и юношеского

творчества»
Протокол № 3 от 21. 06. 2007 г.
Директор__________________

г. Симферополь

2010 г.

Пояснювальна записка

Адаптований на 20 % варіант програми вокального гуртка розрахований на підготовку учнів молодшого, середнього та старшого віку. В групі початкового рівня, перший-другий рік навчання - 15 учнів, в групі основного рівня, перший рік навчання - 15 учнів, в групі вищого рівня, перший та наступні роки навчання - 10-I2 учнів. Групи формуються з урахуванням віку дитини, її підготовленості. Для групи початкового рівня навчання рекомен­дований вік - 6-8 років, в групі основного рівня навчання – 9 - 13 років, вищого – 14-18 років. Загальна кількість годин в групі початкового рівня - 144 години (4 години на тиждень), в групі основного та вищого рівня -216 (6 годин на тиждень).

Вокальний спів сприяє координуванню слуху, голосу. розвитку вокально-технічних навичок, розвитку дихан­ня, гнучкості голосу.

Керівнику гуртка необхідно (враховуючи особливості вікової фізіології та психології дітей) підтримувати та за­охочувати прагнення гуртківців до самостійного музику­вання та створення власних пісень.

Важливе місце надається участі у концертах, оглядах, к о н к у р с а х..

Корисно практикувати індивідуальне виконання та інсценізації пісень і виконання ритмічних рухів під музику.

Програма гуртка ознайомить вихованців з циклічними фольклорнимі творами.

Мета:

• розвиток співочого дихання;

• розширення діапазону голосу;
• спів без супроводу;

• спів в ансамблі (злагоджено, врівноважено).

Основні завдання :

1 група — завдання спеціального розвитку:

• формування навичок співочої установки;

• різнобічний розвиток вокально-хорового слуху;

• роз виток мислення;

• формування музичної пам'яті;

• навчання використання під час співу м'якої атаки;

• формування навичок співочої емоційності, співочої виразності;

• розвиток співочого дихання;

• роз ширення діапазону голосу;

• спів без супроводу.

2 група — завдання формування якостей особистості:

• Ціннісне ставлення до праці, природи, до людей, держави, суспільства і мистецтв;!.

• Форма проведення комбінована. Кожне заняття включає теоретичний матеріал, практичну роботу. Влітку роботу гуртка можна продовжувати за про­грамою або працювати за окремими темами.

• Програмою передбачено індивідуальні години на­вчання з обдарованими дітьми або дітьми, які відстали від програми з поважних причин.
Початковий рівень, перший-другий рік навчання
Навчально-тематичний план№ п\п

Теми занять

Кількість годин

Теорія Практика РазомВступне заняття

2

-

2Работа над постановкою голосу, вокально-хорові вправи

8

32

40Вокальні імпровізації

2

8

10Вокально-хорова робота:

• народна пісня

• сучасна дитяча пісня

• класика


4

4

2


12

12

6


16

16

8Слухання музики

10

10

20Музична грамота

10

8

18Ритмічні рухи
6

6Концертна діяльність групи
6

6Підсумкове заняття

2
2
Всього

44

100

144


Програма
1. Вступне заняття (2 год.)

• Знайомство з дітьми. Перевірка вокальних даних, пра­вила поведінки в Будинку творчості та на занятті.

2. Робота над постановкою голосу (40 год.)

• Вправи на дихання.

• Артикуляційні вправи.

• Вправи для чіткої дикції.

• Вправи для розвитку діапазону.

3. Вокальні імпровізації (10 год.)

• Образне розкриття суті імпровізації, наприклад: гра в запитання та відповіді.

• Складання мелодії на віршова­ний текст.

• Складання музики па ритм.

4. Вокально-хорова робота (40 год.)

Народна пісня (16 год.)

 • Показ-виконання пісні.

 • Розповіді, або бесіда про зміст твору, про роль пісні в житті народу.

 • Вивчення українських народних пісень.

Сучасна дитяча пісня (16 год.)

• Показ - виконання. Бесіда про музику і текст пісні, розкриття її художнього змісту.

• Вивчення сучасних дитячих пісень.

Класика (8 год.)

• Показ-виконання твору. Розповідь про життя та діяльність композитора.

• Бесіда про музику і тексти пісні,

5. Слухання музики (20 год.)

• Слухання вокально-хорових та інструментальних творів з метою виховування емоційно-естетичного відгуку на му­зику.

• Введення понять: заспів, приспів, куплет, варіація.

6. Музична грамота (18 год.)

• Ознайомлення вихованців з основними музично-виразни­ми засобами, динамікою. Вивчення музичних термінів, нот. Практичні заняття.

• Вивчення співу :за нотами з показом напрямку руху, транспонування розспівок та вправ в усіх тональностях.

7. Ритмічні рухи (6 год.)

•Робота над постановкою рук та ніг. Робота над. руха­ми під музику.

8. Концертна діяльність групи (6 год.)

• Участь групи в заходах пізнавально-виховного характе­ру. Участь в концертах художньої самодіяльності шкіл міста.

9. Підсумкове заняття (2 год.)

• Підведення підсумків вивченого протягом року.

Прогнозований результат

Вихованці початкового рівня навчання повинні:

 • співати в діапазоні

 • правильно і чітко вимовляти слова пісні;

 • співати чисто та злагоджено колективно пісні в уні­сон, з супроводом та без нього;

 • знати, що співочий голос потрібно берегти;

 • дотримуватись вимог співочої постави.

Основний рівень, перший рік навчання

Навчально-тематичний план№ п\п

Теми занять

Кількість годин

Теорія Практика Разом

1.

Вступне заняття

2

-

2

2.

Вправи для розвитку голосового апарату

6

14

20

3.

Спів навчально-тренувального матеріалу

6

34

40

4.

Спів імпровізації

8

12

20

5.

Слухання музики

10
10

6.

Музична грамота та сольфеджіо, музичні рухи

10

10

20

7.

Вивчення музичних творів:

• народна пісня

• сучасна пісня

• класика


2

4

4


18

26

6


20

30

10

9.

Концертна діяльність групи:

зведені репетиції;

концертні виступи

5

37

42

10.

Підсумкове заняття

2
2
Всього

59

157

216

Програма

1. Вступне заняття (2год.)

• Ознайомлення з планом роботи гуртка, організаційні питання. Виразний і емоційний спів пісень. Вміння пра­вильно використовувати дихання.

2. Вправи для розвитку голосового апарату (20 год.)

• Вправи на «стакато». Вправи на «легато».

• Вправи на «багатоголосся».

3. Спів навчально-тренувального матеріалу (40 год.)

 • Розспівування.

 • Вправи на дикцію.

 • Вправи на артикуляцію.

 • Вправи на дихання.

 • Вправи на розширення діапазону голосу.

4. Спів імпровізацій (20 год.)

• Складання музики на заданий текст.

 • Складання музики на заданий ритм.

5. Слухання музики (10 год.)

 • Коротка розповідь про музичний твір та його автора.

 • Прослуховування твору.

 • Бесіда про особливості музич­но - виразних засобів даного твору.

6. Музична грамота та сольфеджіо, музичні рухи (20 год.)

• Ознайомлення з голосовими засобами музичної вираз­ності.

• Спів творів за нотами.

• Робота над рухами під музику.

7. Вивчення музичних творів:

Народна пісня (20 год.)

Сучасна пісня (30 год.)

Класика (10 год.)

• Розбір музичного твору.

• Аналіз музичного твору.

• Робота над творами.

9.Концертна діяльність (10 год. За планом масової роботи закладу).

10. Підсумкове заняття (2 год.)

• Підведення підсумків вивченого протягом року.

Прогнозований результат

Вихованці основного рівня навчання повинні:

 • співати в ансамблі з супроводом та без супроводу;

 • слухати і контролювати себе під час співу;

 • вміти користуватись різними звуковими фарбами;

 • співати чисто і злагоджено в унісон нескладні дво­голосні канони;

 • знати засоби музичної виразності.

Вищий рівень, перший та наступні роки навчання

Тематичний план


№ п\п

Теми занять

Кількість годин

Теорія Практика Разом

1.

Вступне заняття

2

-

2

2.

Вправи для розвитку голосового апарату

6

14

20

3.

Спів навчально-тренувального матеріалу

6

34

40

4.

Спів імпровізації

8

12

20

5.

Слухання музики

10
10

6.

Музична грамота та сольфеджіо, музичні рухи

10

10

20

7.

Вивчення музичних творів:

• народна пісня

• сучасна пісня

• класика


2

4

4


8

26

16


10

30

20

9.

Концертна діяльність групи:

зведені репетиції;

концертні виступи

5

37

42

10.

Підсумкове заняття
2

2
Всього

57

159

216


Програма
1. Вступне заняття (2 год.)

• Ознайомлення з планом роботи гуртка. Організаційні питання, повторення вивченого.

2. Вправи для розвитку голосового апарату (20 год.)

• Вправи на «стакато». Вправи на «легато».

• Вправи на «багатоголосся».

3. Спів навчально-тренувального матеріалу (40 год.)

 • Розспівування.

 • Вправи на розширення діапазону.

 • Вправи на багатоголосся.

 • Вправи на дикцію.

4. Спів імпровізацій (10 год.)

• Спів імпровізацій-варіацій, ланцюжком (коли вихованці співа­
ють один за одним, ніби продовжують музичну думку), імпро­
візації на задану тему з різним ритмічним малюнком.

5. Слухання музики (10 год.)

• Коротка розповідь про музичний твір та його автора.
Бесіда про особливості музично-виразних творів.

5. Музична грамота та сольфеджіо, музичні рухи (20 год.)

 • Вивчення музичних термінів.

 • Спів творів за нотами.

 • Вивчення правил елементарної теорії музики.

• Робота над рухами під музику.

6. Вивчення музичних творів:

Народна пісня (10 год.)

Сучасна пісня (30 год.)

Класика (20 год.)

• Розбір музичного твору

• Слухання музичного твору

• Робота над творами

• Нюанси та динаміка твору.

8.Концертна діяльність (42 год. за планом масової роботи закладу)

9. Підсумкове заняття (2 год.)

• Підведення підсумків вивченого протягом року.

Прогнозований результат

Вихованці вищого рівня навчання повинні:

 • вміти співати чисто і злагоджено одноголосся з суп­
  роводом та без нього;

 • знати виконавчо-співочі засоби виразності;

 • вміти самостійно виразно та усвідомлено співати пісні
  різного характеру, імпровізувати на віршовані тексти;

 • знати правила охорони голосу;

 • вільно і невимушено виконувати пісні з рухами;

 • володіти співочим диханням, фразуванням. Вміти у
  виконанні розкрити зміст пісні, її душу;

 • яскравий, ясний унісон;

 • володіння дво- та триголоссям.

Організаційно-методичні рекомендації

Навчально-виховний процес вихованців вокального гуртка має допомогти визначенню інтересу до пісні, музи­ки, що сприятиме в подальшому профільному навчанню і формуванню цілеспрямованої особливості.

Теми навчально-тематичного плану вокального гур­тка використовуватимуться на заняттях протягом на­вчального року.

Важливим є залучення вихованців до участі у Всеук­раїнських, обласних, міських і районних конкурсах, фес­тивалях, масових заходах. У цей час відбувається також інформаційний обмін, що сприяє розвитку особистості ви­хованця.

В процесі навчання передбачено також вивчення рит­мічних рухів, хореографії.

Під час занять із вихованцями використовуються різні форми і методи навчання: групові, індивідуальні.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Закон України «Про позашкільну освіту». - К., 2000.

 2. Концепція позашкільної освіти та виховання. - К., 1996.

 3. Положення про позашкільний навчальний заклад. - К., 2001.

 4. Програми гуртків художньо-естетичного напрямку. - К.,1996; X., 1997; X., 2004.

 5. Позашкілля. - 2007, 2006.

 6. Методика музично-слухового співочого виконання школярів. - X., 2006.

 7. Сонячна акварель. І, II частини : збірник пісень для вчителів та учнів 1-6 класів. - X., 2006.

 8. Ф. Колеса. Шкільний співаник. -К.: Музична Україна, 1993.

 9. І. Кириліна. Пісні для дітей. -К.: Музична Україна, 1991.

 10. А. Кос-Анатольський. Журавлик. - К.: Музична Україна, 1989.

 11. Сестричка Насточка (муз. М. Кульбовського, сл. Л. Савчук). - Тернопіль: Підручник і посібники, 2006.


Рекомендовано Міністерством

освіти і науки України, 2007 р.Програма гуртка "Вокальний спів"

Автори: А.Карпова, С Павлова


Сольний спів

Мета:

Знайомство з вокальним мистецтвом, виховання любові та поваги до музики й пісні, прагнення ви­сокого рівня виконання вокальних творів.

У групах сольного співу всі заняття з гуртківцями проводяться у формі індивідуальної роботи.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(І рік навчання, 1 година на тиждень)№ п\п

Теми занять

Кількість годин

Теорія Практика Разом

1.

Вступне заняття

1

-

1

2.

Вокальні вправи для розвитку голосового апарату

0,5

4,5

5

3.

Вивчення музичних творів

0,5

19,5

20

4.

Сценічна робота
3

3

5.

Музична грамота
3

3

6.

Концертна діяльність
3

3

7.

Підсумкове заняття

1


Всього

3

33

36
1. Вступне заняття (1 год.)

Мета та завдання колективу. Прослуховування.

2. Вокальні вправи для
розвитку голосового апарату
(5 год.)


Спів вправ на дикцію. Спів вправ на розвиток діапазону. Впра­ви на голосоутворення.

Зміст програми
3. Вивчення музичних творів
(20 год.)


Дитяча пісня. Народна пісня. Сучасна пісня.

4. Сценічна робота

(3 год.)
Поведінка на сцені під час спі­ву або виступу.

5. Музична грамота (4 год.)
Спів звукоряду. Спів матеріалу по нотах. Вивчення музичних тер­мінів. Сольфеджіо.


6. Концертна діяльність (3 год.)
Виступ солісток на Різдвяних святах з колядками та щедрівками для жителів міста. Виступ солісток на звітному концерті колективу.

7. Підсумкове заняття (1 год.)
Повторення вивченого матеріалу.


НАВЧАЛЬНО-ЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (І рік навчання, 2 години на тиждень)


№ п\п

Теми занять

Кількість годин

Теорія Практика Разом

1.

Вступне заняття

1

-

1

2.

Вокальні вправи для розвитку голосового апарату

1

9

10

3.

Вивчення музичних творів

1

39

40

4.

Робота над дікцією
5

5

5.

Сценічна робота
2

2

6.

Музична грамота
2

2

7.

Концертна діяльність
8

8

8.

Підсумкове заняття

1
1
Всього

5

67

72


Зміст програми

 1. Вступне заняття (1 год.)

Мета та завдання колективу. Про­слуховування.

2 Вокальні вправи для розвитку голосового апарату (10 год.)

Спів вправ на дикцію. Спів вправ на розвиток діапазону. Впра­ви на дихання.

3. Вивчення музичних творів (40 год.)

Дитяча пісня. Народна пісня. Су­часна пісня.

4. Робота над дикцією (5 год.)
Вправи на дикцію. Вправи на ди­наміку.

5. Сценічна робота (5 год)
Поведінка на сцені під час співуабо виступу. Рухи на сцені, уміння во­лодіти собою на сцені.

6. Музична грамота (2 год.)

Вивчення музичних нюансів. Спів матеріалу по нотах.

7. Концертна діяльність (8 год.)
Концертна діяльність групи за

планом масових заходів закладу в ЦКПР, на підприємствах міста, в шко­лах міста.

8. Підсумкове заняття (1 год)
Повторення вивченого матеріалу.

Орієнтовний репертуар
Вокальні композиції на теми народних пісень


 1. «Спогади про козаків».

 2. «Як дівчина хлопця поко­хала».

 3. Зимова композиція.

 4. Шкільна композиція.

 5. «А ми заспіваєм, а ми за танцюєм».


Народні свята та обряди


 1. Театралізована вистава «Зу­стріч Кози з Меланкою», «У Свят­вечір», «Лисїбм білим, новоріч­ним», «Гуляй, Козуню», «Го-го-го,Коза», «Свята ніч», «Спи, Ісусе,спи», «Колядниця».

 2. Вокально-театралізована ви­става «Дозвольте щедрувати», «ЗНовим роком», «Щедрик-ведрик»,«Ой, на Меланки», «Прилетіла лас­тівонька», «Сивая зозуленька», «Щед­рик» (обробка МЛеонтовича).

3. Вокально-хореографічнакомпозиція «Весну зустрічайте»,«Благослови, мати», Ой, при­йшла весна», «Весно-весно», «Авже весна» (обробка МЛеонтови-ча), «Вийди, Іванку», «Ой, за лі­сочком».

4. Свято «Зелена неділя», «Ой, зів'ю вінки», «Рано-рано», «Ой,кумоньки-голубоньки», «Стоялатополя».

5. Свято першого закосичення «Рости, коса, до пояса», «Ой, не ріж косу», «Горіла сосна, палала», «Мамина коса».
Весільні обрядові пісні
«Вер­бовая дощечка»; «Ой, куди ж ви, голубочки, летите»; «Мала мати доню».

Народні пісні: «Ой, у лузі ка­лина стояла»; «Дощик»; «На горо­ді верба рясна»; «Чорноморець, мамонько»; «Тихо над річкою»; «Ой, вийду я на ту гору»; «Як зі­рву я з рози квітку»; «Ой, гоп в нашій хаті»; «Молитва (Почаїв-ська)»; «Привітальна»; «Святко­ва»; «Прощальна»; «Чом я не ха­зяйка»; «Спородила сина молода дівчина»; «Туман яром»; «Мамина коса»; «Вишиванки»; «Ой, калина коло млина»; «Калина-малина».
Духовні пісні
Молитва «Отче наш»; «О, Всеблагая Мати»; «Різд­вяна музика»; молитва «Я Тебя благодарю».

Сучасні пісні
Композиція «Останній дзвоник»; «Вишень-ка-черешенька»; «Весна-чарівни-ця»; «Пісня друзів»; «Улюблений Бах»; «Постели мені, мамо, руш­ник»; «Веселі нотки»; «Ніч Різд­ва»; «Скрипаль»; «Чисті криниці»; «Хохлома»; «Гімн школі»; «Ново­річна ніч»; «Новорічна полька»; «Україночки»; «Пісня про Марга­нець»; «Ялинка»; «Детство».
Сольні номери
«З Україною назавжди»; «Козацька доля»; «Ой, яка тиха на морі погода»; «Весна-чарівниця»; «Місяць»; «Вишень­ка»; «Ось яка»; «Марися»; «Чом я не хазяйка»; «Я повернусь»; «Ру­салочка»; «Україна»; «Я без тебя»;«Чорнобривці»; «Соломія»; «Пісня про чарівну квітку»; «Маму приві­таю»; «Повсюду дождь»; «Обла-ка»; «Калина»; «Валенки»; «Ой, у лузі та ще й при березі»; «Понад лугом зелененьким»; «Три слова»; «Крьілатне качели»; «Батьківщи­на»; «Під дубиною під зеленою».

Література
Для теорії, музичної грамоти та бесід


 1. Бас Л. Розповіді про композито­рів. — К.: Музична Україна.

 2. Бекін С. Музика-кудесниця. —К.: Музична Україна.

 3. Левашова Г. Твій друг — музи­ка. — М.: Музика.Лісхонов А. Музика. — К.: Ди­
  тяча література.

 4. Орлова Т. Вчити дітей співати.Сущенко Т.І. Педагогічний про­цес у позашкільних закладах.

Репертуарні збірники

 1. Перлини української народноїпісні. Том II /упоряд. М. Гордійчук —К.: Музична Україна.

 2. Козацькі та чумацькі пісні. Пі­сенник / упоряд. А.Іваницький. — К.:Музична Україна.

 3. Весільні пісні. — Львів: Ґердан,1993.

 4. Народний спів України. — Кни­га №2.

 5. Цвіте бузок. Вокальні твори /Г.Топоровська.

 6. Співає дзвіночок / упоряд. С.Ви-ноградов. — К.: Музична Україна.

 7. Райдуга. (Збірник пісень.) — К.:Художня самодіяльність.

 8. Серпанкова земля. Пісні / В.Ю­химович.Крокуй з нами поруч, пісня. Випуск № 2. — К.: Музична Україна.

10. Шевченкіана. Українські на­родні жартівливі пісні. Пісенник / упо­ряд. А.Гембера.

11. Колядки, щедрівки, призабутінародні обряди та пісні. — Дніпропе­тровськ, 1995.

12. Щедрик-ведрик. Дитячі ко­лядки та щедрівки. — К.: МузичнаУкраїна.

13. Колядки. — Львів: Ґердан,1995.

 1. Розповіді музичної шкатулки.— К.: Музика, 1999.Твій друг — музика. — К.: Му­зика.

За сприяння Міністерства освіти і науки України

ПОЗАШКІЛЛЯ

Видається спільно з Асоціацією позашкільних закладів України Виходить з 1 січня 2007 р. один раз на місяць

икгаіпе

7 (007), липень 2007

ШКІЛЬНИЙ

\:

Рекомендовано Міністерством

освіти і науки України, 2007 р.

Програма дівочого хору
Автори: С. Г. Степаненко, В.П. Мельник,

Н. М. Петлицька, Заслужений працівник культури України

м. Сімферополь

2011 р.
Міністерство освіти та науки Автономної Республіки Крим

Кримський республіканський позашкільний навчальний заклад

«Центр дитячої та юнацької творчості»

Адаптована програма

вокальних колективів «Непосиди», «Бульбулер»,

«Натхнення», «Гармонія», «Мелос» на основе рекомендованої

Міністерством освіти і науки України

програми позашкільного навчального закладу (протокол № от 21. 06. 2007 р.)

«Одобрено»

на засіданні педагогичного совета

Кримського республіканського

позашкільного навчального закладу

«Центр дитячої та юнацької творчості»


Протокол №_____от______2011 р.

Директор__________________

г. Сімферополь

2010 р.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Программы для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения
Программа составлена в соответствии с Государственным стандартом базового и полного среднего образования, утвержденным постановленим...

Управление образования и по делам детей Красноперекопской райгосадминистрации...
Рабочая программа по крымскотатарскому языку разработана на основе Государственного Федерального компонента государственного стандартного...

: 61 ]:[378: 061. 1 Ec ] Создание межрегиональных сетей национальных...
Создание межрегиональных сетей национальных центров медицинского образования в рамках проекта проблемно-ориентированного обучения...

Програма гуртка "Вокальний спів"
Групи формуються з урахуванням віку дитини, її підготовленості. Для групи 1-го року навчання рекомен­дований вік – 6–9 років, групи...

Перекладач – Василь Мисик
Василь Олександрович Мисик народився 24 липня 1907 року в селі Новопавлівка Межівського району Дніпропетровської області в родині...

Програма російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...

Про встановлення обласної премії імені Миколи Аркаса
Миколаївської “Просвіти”, автора й виконавця першої ілюстрованої україномовної й популярної книги “Історія України – Русі”, автора...

Програма розбудови українського соборного суспільства книга исхода...
Книга исхода украинского народа – программа построения украинского соборного общества

Редактора для создания эталонной модели учебного курса на основе когнитивных прототипов
Ключевые слова: когнитивный прототип, учебный элемент, учебная онтология, эталонная модель, wysiwyg-интерфейс

Методический кабинет
Государственного стандарта базового и полного общего среднего образования образовательной отрасли «Искусство»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка