Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Дослідження «Використання назв кольорів у стійких словосполученнях, афоризмах, літературних цитатах, образних крилатих висловах, фразеологічних зворотах в англійській та українській мовах»

Дослідження «Використання назв кольорів у стійких словосполученнях, афоризмах, літературних цитатах, образних крилатих висловах, фразеологічних зворотах в англійській та українській мовах»

Дослідження
«Використання назв кольорів у стійких

словосполученнях, афоризмах, літературних цитатах,

образних крилатих висловах, фразеологічних зворотах

в англійській та українській мовах»

П Е Р Е Д М О В А
В українській мові є багато стійких словосполучень. Їх часто можна замінити одним словом: набити руку – навчитися, накивати п’ятами – втекти.

Фразеологізми, або фразеологічні звороти – це стійки сполучення слів. Багато з них рівні за значенням одному слову.

Стійки словосполучення весь час виникають у нашій мові і надають їй влучності, образності, дотепності. Багато фразеологізмів відомі з давніх-давен. Це різного типу професійні вислови: по всіх швах (з мови кравців), танцювати під чиюсь дудку (з мови музикантів), грати першу роль (з мови акторів), розбити глек (з мови гончарів), взяти під обстріл (з мови військових).

До таких фразеологічних зворотів подеколи входять слова, значення яких зараз незрозуміле. Наприклад, у виразі точити баляси (або баляндраси) маловідоме слово баляси – точені стовпчики поручнів. Точіння їх вважалося легкою роботою в столярстві, яка не заважала розмовам. Тому фразеологічний зворот «точити баляси» означає вести пусті розмови.

Значення фразеологічних зворотів пояснюється у фразеологічних словниках.

Фразеологізми вивчаються в розділі науки про мову – фразеології.

Вживані в сучасній українській мові фразеологічні вислови є яскравим свідченням міцних і різносторонніх зв’язків нашої мови з іншими мовами світу ; вони відбивають зв'язок українського народу з багатьма народами.

Фразеологічні звороті є окрасою загальнонародної мови. Ними користуються в різній мірі всі носії будь-якої національної мови. Входять вони до літературної мови через кращі твори митців художнього слова.
Теоретичне обґрунтування перекладу фразеологічних одиниць, стійких словосполучень,

образних виразів
Переклад на англійську мову фразеологічних одиниць – дуже важке завдання. Внаслідок свого семантичного багатства, образності, лаконічності та яскравості фразеологія відіграє дуже велику роль у мові. Вона надає мовленню виразність і оригінальність. Особливо широко фразеологізми використовуються в усному мовленні, в художній літературі.

При перекладі фразеологізма перекладачу треба передати його зміст і показати його образність, знайти аналогічний вираз в англійській мові, не загубити при цьому стилістичну функцію фразеологізма. При відсутності в англійській мові ідентичного образа перекладач вимушений шукати приблизні еквіваленти.

Фразеологічні еквіваленти можуть бути повними або частковими.

Повними фразеологічними еквівалентами є ті готові англійські еквіва- ленти, які співпадають з українськими по значенню, лексичному складу, об- разності, стилістичному забарвленню та граматичній структурі; наприклад:

cіль землі – the salt of the earth, грати з вогнем – to play with fire, працелюбний як бджола – busy as a bee.

Переклад на основі часткових фразеологічних еквівалентів зовсім не означає, що при цьому в перекладі значення та образність фразеологізма передаються неповністю; під цім терміном мається на увазі, що в англійській мові еквівалент має деякі розходження з українським. Для перекладача важливо насамперед передати образ фразеологізма, а не його мовну структуру; наприклад: обіцяти золоті гори – to promise wonders (the moon),

перша ластівка – the first portent (sign), купити кота в мішку – to buy a pig in a poke.

Однією з особливостей словарного складу будь-якої мови є здатність вступати в різні словосполучення. Ті словосполучення, які постійно використовуються як готові стереотипи, називаються стійкими, а ті, які можуть постійно мінятися, називаються вільними. Перекладач повинен добре знати стійкі словосполучення, оскільки вони надають мовленню ідіоматичний характер.

Ось деякі приклади перекладу вільних і стійких українських словосполу- чень на англійську мову.
Вільні словосполучення Стійкі словосполучення
точити ковзани – to sharpen the skates точити баляси – to talk hot air;

to talk idly

червоне яблуко – red apple червоний рядок – new paragraph

кругле зображення – circular picture круглий відмінник – at the top of

class

Існує декілька способів перекладу стійких словосполучень з української мови на англійську.

Найчастіше перекладачі користуються методом підбора еквівалентів, тобто шляхом підбора єдиного можливого відповідного кліше на іншій мові.

Стійкі словосполучення можуть перекладатися і вибірково. В таких випадках говорять про вибірковий переклад. Під вибірковим перекладом розуміють переклад стійких словосполучень і кліше за допомогою одного з можливих синонімічних виразів. Вибір синоніма обумовлений характером українського словосполучення і контекстом.

У разі відсутності англійського еквівалента для українського стійкого словосполучення користуються прийомом вільного перекладу. Можливі два типи вільного перекладу стійких словосполучень: калькування та описовий переклад.

Калькування – це дослівний переклад, при якому в мові перекладу зберігаються семантичні та стилістичні ознаки оригіналу. Калькування використовують у тих випадках, коли в англійській мові відсутня еквівалентна лексична одиниця, а дослівний переклад українського словосполучення, особливо метафоричного, буде зрозумілим і передасть образність. Наприклад, словосполучення незріла думка передається англійською як green idea і т. п. Крім того, цей спосіб можна примінити у тих випадках, коли в англійській мові важливо передати національне забарвлення українського звороту (Верховна Рада – Verhovna Rada).

При описовому перекладі перекладач розкриває значення (поняття) описовим шляхом. Наприклад, словосполучення видне місце ( у газеті) можна передати як термінологічно – prominent place, front-page, так і описовим шляхом: помістити на видному місці – to feature a story.

Описовий спосіб перекладу потребує від перекладача кмітливості та винахідливості під час вирішення перекладацьких проблем. Зрозуміло, що можливі інші прийоми перекладу, якщо цього потребує контекст.

Важко знайти текст, в якому б не було образних виразів, а саме крилатих слів, прислів’їв, порівнянь і т.п.

Які слова ми відносимо до « крилатих»? В літературі під крилатими словами розуміють слова, які широко розповсюджені і мають значну експресію, а також стійкі словосполучення подібні до прислів’їв, але які походять із літературного або історичного джерела. Перекладачу приходиться працювати з такими словами, тому йому необхідно не тільки знати відповідні англійські еквіваленти, але і вміти обирати необхідні за контекстом. Бажано при цьому орієнтуватися на якийсь авторитетний словник, щоб виробити у себе свій стиль перекладу.

Досить часто при перекладі крилатих слів та образних виразів перекладач має можливість вибору з двох-трьох різних варіантів. Наведу приклади:

бути на сьомому небі – to be on the top of the world; to be on the seventh heaven, шукай вітру в полі – go on a wild-goose chase; you have had it; you may whistle for it.
Але частіше українські крилаті слова та образні вирази мають один найкращий сталий варіант при перекладі на англійську мову. Наприклад, вираз блискуча можливість звичайно перекладається на англійську мову golden opportunity; танцювати під чужу дудку – to dance to smb.s tune (piping).

Труднощами для перекладу є вирази, які можна вважати образними в одній мові, але зовсім невідомими або маловідомими в іншій. Наприклад, вираз людина в футлярі широко відомий всім людям, які знайомі з російською культурою. В той же час в англомовних країнах такого виразу немає, тому і переклад цього крилатого виразу досить описовий – person who keeps oneself in cotton wool and is afraid of any changes

Висновок: Основні труднощі при перекладі на англійську мову не в передачі загального значення образного виразу, а в передачі його метафоричного компоненту. Від перекладача потрібне розуміння підтексту, уміння бачити в образному виразі прихований зміст. Іноді важливо знати походження подібних виразів.

Що стосується способів перекладу, то основний спосіб – це вибір адекватного синонімічного виразу на мові перекладу (вибірковий переклад) або використання методу описового перекладу.

Порівняємо окремі уривки та речення із книги О. Гріна «Алые паруса» з їх перекладом на англійську мову, в яких використовується колір предметів.

Алые паруса Crimson Sails

(Червоні вітрила)

Седые кудри складками выпадали His grey locks fell in waves from under из-под его соломенной шляпы; серая блуза, his straw hat; his grey blouse tucked заправленная в синие брюки, и высокие into his blue trousers and his high boots сапоги придавали ему вид охотника; made him look like a hunter; his white белый воротничок, галстук, пояс, унизанный collar, tie, silver-studded belt, walking серебром блях, трость и сумка с новеньким stick and leather pouch with the shiny, никелевым замочком – выказывали горожанина. nickel-plated buckle showed him to be

(стр.15) a city-dweller. (p.29)

Сиві кучері складками випадали з-під його (Переклад Ф. Глаголєвої)

солом’яного капелюха; сіра блуза, яка була

заправлена в сині штани, та високі чоботи

надавали йому вигляд мисливця; білий комірець,

краватка, пояс, на якому висіли сріблясті бляхи,

тростина та сумка з новеньким нікельованим

замочком – видавали його за городянина.

(Переклад мій. Ю.Устюжанін)
Однажды утром в морской дали под солнцем One morning a crimson sail will gleam

сверкнет алый парус. Сияющая громада алых in the sun on the far horizon. The shim- парусов белого корабля двинется, рассекая mering pile of crimson sails on a white волны, прямо к тебе. ship will head straight towards you,

(стр.17) cutting through the waves. (p.32)

(Переклад Ф. Глаголєвої)

Одного разу вранці в морській далині під

сонцем блисне червоне вітрило. Сяюча

велич ясно-червоних вітрил білого корабля

вирушить, розсікаючи хвилі, назустріч тобі.

(Переклад мій. Ю.Устюжанін)

Были там ещё корабли-пираты, с чёрным There were also pirate ships that flew

флагом и страшной, размахивающей ножами the Jolly Roger, manned by terrible,

командой; корабли-призраки, сияющие мерт- cutlass-swinging crews; there were phan-

венным светом синего озарения; военные ко- tom ships radiant in a deathly glow of рабли с солдатами, пушками и музыкой; кора- blue illumination; there were naval ships бли с мрачной тайной и бунтами; корабли with soldiers, cannons and brass bands;

открытий и корабли приключений. There were ships enveloped in grim mis-

tery and mutiny; there were ships of dis-

(стр.32) covery and ships of adventure. (p.45)

Були там ще кораблі-пірати, з чорним (Переклад Ф. Глаголєвої)

прапором і жахливою командою, яка

розмахувала ножами; кораблі - привиди,

які сяяли мертвим синім світлом; військові

кораблі з солдатами, пушками та музикою;

кораблі з загадковою таємницею і бунтами;

кораблі відкриттів і кораблі пригод.

(Переклад мій. Ю.Устюжанін)


Он хотел быть «дьявольским» моряком. He wanted to be a red-blooded sailor.

(стр.33) (p.46)

Він хотів бути «диявольським» моряком. (Переклад Ф. Глаголєвої)

(Переклад мій. Ю. Устюжанін)

Тем временем море, обведённое по Meanwhile, the sea, stitched with a

горизонту золотой нитью, ещё спало; golden thread along the horizon, was steel

лишь под обрывом, в лужах береговых ям, asleep; save at the foot of the bluff did the

вздымалась и опадала вода. Стальной water rise and fall. The steel grey of the

у берега цвет спящего океана переходил sleeping ocean at the shore became blue в синий и чёрный. За золотой нитью небо, and then black farther off. Beyond the goal-

вспыхивая, сияло огромным веером den thread the sky, flaring up, glowed in

света; белые облака тронулись слабым a great fan of light; the white clouds were

румянцем. Тонкие, божественные touched with pink. Delicate, heavenly tints

цвета светились в них. На чёрной дали shimmered within them. A quivering snow-

легла уже трепетная снежная белизна; whiteness spread across the distant black-

пена блестела, и багровый разрыв, ness; the foam sparkled and the blood-red

вспыхнув средь золотой нити, бросил splash, flaring up along the golden thread,

по океану, к ногам Ассоль, алую рябь. sent crimson ripples across the ocean to

(стр.57) Assols feet. (p.70)

(Переклад Ф. Глаголєвої)

Тим часом море, обведене по небокраю

золотою ниткою, ще спало; лише під урвищем,

в калюжах берегових ям, піднімалась і опадала

вода. Стальний у берега колір сплячого океану

переходив у синій та чорний. За золотою ниткою

небо, спалахуючи, сяяло величезним віялом

світла; до білих хмар торкнувся слабкий

рум’янець. Тонкі, божественні кольори світилися

в них. На чорну далечінь лягла вже тендітна

снігова білина; піна блищала, і багряний

розрив, спалахнувши серед золотої нитки,

кинув по океану, до ніг Ассоль, яскраво-червоні

брижі.

(Переклад мій. Ю. Устюжанін)

Наведемо приклади використання назв кольорів у стійких словосполученнях, афоризмах, літературних цитатах, образних крилатих висловах, фразеологічних зворотах в англійській та українській мовах


Ч Е Р В О Н И Й
Red n.
1. A colour resembling the colour blood: Red was his favourite colour.

2. Clothes that are red: dressed in red.

3. A radical leftist in politics: a communist.


Red adj.
1. Of the colour red.

2. Of or indicating a state of financial loss: the red column in the ledger.

3. Politically radical: communist.

4. (Of hair) the colour of copper, brownish orange.

5. (Of the face or skin) flushed from anger, embarrassment or shame.

IDIOM: in the red, operating at a loss or being in debt

(opposed to in the black).

Українські ідіоми
Пустити червоного півня кому, в ролі прис. – підпалити, спалити що-, кого-небудь; помститися.

З їхніх ( поміщика і чиновника) скарг і обурень Архип Спиридонович зрозумів, що на Катеринославщині бунтує мужик і де-не-де вже пустив червоного півня під поміщицькі стріхи (Н.Рибак «Час сподівань і звершень», 1960, стор.126).

Червоний півень – пожежа.

(Яків) - …Дожився до посміховиська, доживешся отак і до червоного півня! Багатіти теж треба с толком (М. Стельмах «Хліб і сіль», 1959, стор.112).

(Удовиченко Г.М. «Словник українських ідіом»

Київ, видавництво «Радянський письменник», 1968, стор.386).


Ч О Р Н И Й

Black adj.

1. Lacking hue and brightness; absorbing light without reflecting any of its rays: black ink.

2. Characterized by absence of light, enveloped in darkness: a black night.

3. Of, relating to, or belonging to any of the various populations having dark skin colouring, specifically the dark-skinned peoples of Africa, Oceania and Australia.

4. Soiled or stained with dirt.

5. Gloomy; pessimistic; dismal: a black future

6. (Of a play or writing) dealing with grim topics, in a morbidly satirical way: a black comedy.

7. Sullen or hostile: a blacklook.

8. Harmful, evil or wicked: a black heart.

9. (Of coffee) served without milk or cream: black coffee.

10. Indicating disgrace or dishonour: a black mark.

Black n.
1. The colour at one end of the grey scale, opposite the white.

2. Black clothing as a sign of mourning: She was dressed in black.

To black v.


 1. To make black, to put black on, to blacken: She blacked his eye

with that one punch

2. To black out – 1) to lose temporarily consciousness or memory:

I blacked out after they hit me on the head; 2) to hide or obscure

(a city) by concealing all light: The network blacked out the New

York City area.
Idioms:

In the black, operating at a profit: The company was

operating in the black again.


Наведу приклади з інших творів «Титан» Т. Драйзера, «Цитадель» А.Кроніна, «Жовтий Кром» А. Хакслі.

If you will, we can win hands down. It will be a case of share and share alike on everything – police, gas, water, highways, street-railways, everything – or we shall divide beforehand and put it down in black and white. – Th. Dreiser. The Titan.
Якщо хочете, ми виграємо на цьому. Це буде предметом розподілу всього: поліції, газу, води, віадуків, вулиць - все ми поділимо заздалегідь і запишемо це чорним по білому.- Т.Драйзер. «Титан»

(Переклад мій. Ю.Устюжанін)
“Oh, yes, you do, Mr. Isaacs. At least it says so in your letter. Printed in black and white on the top of your note-paper.” “New and secondhand furniture supplied on easy terms.”- A.Cronin. The Citadel.
«О так, містер Ісакс. Врешті – решт так говориться у вашому листі. Надруковано чорним по білому вгорі вашої записки». «Нові меблі та меблі, які були у використанні, у зручний термін».- А.Кронін. «Цитадель»

(Переклад мій. Ю.Устюжанін)
The silver of water, the dark shapes of yew and ilex trees remained, at all hours and seasons, the dominant features of the scene. It was a landscape in black and white. – A. Huxley. Crome Yellow.
Срібло води, темні тіні дерев тису і падубу залишалися в будь-яку годину і пору року домінуючими рисами сцени. Це був пейзаж у чорно-білих тонах. - А. Хакслі «Жовтий Кром»

(Переклад мій. Ю. Устюжанін)
(From А. И. Алёхина «Краткий русско-английский

и англо-русский фразеологический словарь»

Минск, издательство БГУ, 1980, стор. 214)


Чорний день – важкі часи, тяжке життя

Важкі часи настають, старіємо та хворіємо, треба гроші збирати на чорний день

( З розмови батьків).

Білу роботу робить білий,

Чорну роботу – чорний
Цитата походить з поезії В. Маяковського «Блек енд уайт» (1925). У цьому творі поет показує, якій жорстокій дискримінації піддавалися в Америці негри:

«Белый

ест

ананас

спелый,

чёрный –

гнилью моченый.

Белую работу

делает белый,

Чёрную работу –

чёрный»

Раз у раз говорено про рівність людей перед законом, тобто формальну, юридичну рівність, а зводилася вона й зводиться нині в капіталістичних країнах, коли говориться про національні стосунки, до того , що, як казав Маяковський, білі роблять білу роботу, а чорні – чорну (М. Рильський. Про рівність примарну і справжню).

Червона нитка
Цей вислів, очевидно, походить з роману Й.-В. Гете «Wahlvervandschaften» (1809).Зауваживши, що в корабельній снасті англійського королівського флоту обов’язково впліталася червона нитка, Гете пише: «…Так само й через увесь щоденник Оттілії йде червона нитка симпатії й відданості, яка сполучає все воєдино…»

У переносному значенні: керівна ідея, головна думка, тенденція.

Широке відбиття знаходить патріотична тема в українському образотворчому мистецтві. Червоною ниткою проходить вона крізь усю творчість українських митців («Вісті з України» 1974, 10 жовтня).

Червона Шапочка і Сірий Вовк
Червона Шапочка – персонаж однойменної казки французького письменника Ш. Перро (1628 – 1703), довірлива дівчинка, яку з’їв Сірий Вовк.

У сучасній літературній мові – довірлива до наївності дівчина.
Вона (Галя) почувала себе в редакції, як Червона Шапочка в лісі.

- Стійте, стійте! – закричав Сірий Вовк за столом секретаря редакції. –А куди вона поїхала? (Л. Первомайський «Дикий мед»).
(А. П. Коваль, И. И. Коптілов «Крилаті вислови в українській

літературній мові», Київ, видавництво «Вища школа», 1975,

стор.305-306)


Б І Л И Й
Біла ворона. Білий крук.
Біла ворона – про людину, яка різко виділяється серед інших своєю поведінкою чи своїм зовнішнім виглядом. Вислів із 7-ї сатири старо-

римського поета 1 – 2 ст. н.е. Ювенала:
Царства дає він (випадок) рабам, полоненим – тріумфи,

Тільки щасливців таких менше, ніж білих ворон.
Білі ворони – альбіноси – надзвичайно рідко зустрічаються в природі, тому й виникло таке порівняння.

У наш час вислів «біла ворона» означає не тільки незвичайну людину, а й рідкісне явище.
Ах, який потурнак не насниться ночами!

Але цей – живий і живе по закону.

Друзі мої критики! Що ж це з вами?

Та спіймайте ж нарешті білу ворону!

(А. Малишко. Біла ворона)
Справді, Ганна здавалася тут (в Асканії) багатьом білою вороною (О. Гончар

«Таврія», 1952, стор.222).

Білий крук

Саме тим цікава, та й то спеціально для нас, причина говорінки про мужиче життя, що ясний, здоровий погляд на сучасне життя і сучасну науку в нас рідший білого крука, що, значить, добутки тої науки доходять до нас не швидко, не повно, а то не раз і зовсім пере- фальшовані (І.Франко, твори, т.17, 1955, стор.171).
Біла пляма – 1) недосліджені райони, 2) невивчені питання, які потребують свого розв’язання.
З 1903 року, з часу останнього відвідання Тянь-Шаню Мерябахером багато

років на Тянь-Шані ніхто не був. Як і раніше, на географічних картах рясніли «білі плями»

(«Радянська Україна», 16 вересня 1956, стор.4).

Багато ще «білих плям» треба заповнити сміливим дослідникам, щоб котли з такими параметрами зайняли своє місце на електростанціях («Наука і життя», №8, 1963, стор.9).
Білими нитками шитий – по-шахрайськи, нечесно, незграбно зроблений.

План ухвалили врешті Матюшин та Гнидин. План білими нитками шитий, але – хай. Хто там доскіпуватися буде (Головко, Твори, т.2, 1957, стор. 146).
Іване Семеновичу! Ти ж розумна людина. Дурниці то все. Білими нитками шито твоє звинувачення (Ю.Збанацький «Переджнив’я», 1960, стор.349).

Білим світом нудити – томитися, скучати, нидіти, не знаходити собі місця.

Чи винна ж голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить. Літає, шукає, дума – заблудив (Т.Шевченко, Поезії, т.1, 1949, стор.24).
Серед білого дня – удень.

-…Насилаєш (пане) на нас усяку наволоч, позориш нас серед білого дня…Коли ж так…

Темна ніч покаже. Де моє, де твоє! (Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»,

1949, стор.315).

В її головах горить світло. Це чудне, неприродне, бліде, мов мертве, світло серед білого дня (М. Коцюбинський, Твори, т.1, 1955, стор. 420).
Чорним по білому – абсолютно виразно, чітко.
(Ігнатовський) – Ось же написано чорним по білому – неблагонадійний! Ви розумієте, що це значить? Це значить, що новий лад не може на вас покластися (Ю. Збанацький

«Єдина», 1959, стор.108).

(Г.М. Удовиченко «Словник українських ідіом»

Київ, «Радянський письменник», 1968)
Білі раби
В Англії вислів «білі раби» чи «білі негри» у першій половині 19 ст. означав пролетарів, яких так само нещадно визискували капіталісти, як американські плантатори експлуатували негрів. У 1845 році німецький письменник А. Вільком видає роман «Білі раби». 1852 року виходить роман американського письменника Р. Хілдрета «Білий раб».

Цей вислів був відомий у Росії на початку 19 століття: так називали кріпаків. Згодом

«білими рабами» стали називати всіх експлуатованих.
- Я знаю, - провадила ти, - з сього є один звичайний вихід: скинути все на «білих рабинь», - але хоч би в мене й стало коштів на се, я не можу сього морально. Я вже одвикла, щоб на мене робили, та власне й не привикала ніколи (Леся Українка. Помилка).
Білий терор
Як вказує історик Є.В.Тарле, після реставрації Бурбонів по Франції «прокотилася хвиля «білого терору», як тоді ж було (вперше в історії) названо цей рух» («Талейран», М.,1939).

«Білий терор» - систематичне масове винищення контрреволюцією революціонерів.

- На білий терор відповімо червоним терором! – Голос Щорса задзвенів, як метал, очі блиснули гнівом (О.Довженко. Щорс).

З Е Л Е Н И Й
Green adj.


 1. Of the colour of growing plants, between yellow and blue: green leaves.

 2. Covered with growing plants or foliage: green fields.

 3. Consisting of green, usually leafy vegetables, as lettuce, spinach, or chicory: a green salad.

 4. Not fully developed or matured; unripe: green fruit.

 5. Immature in age or judgment; inexperienced: green recruits.

 6. Having a sickly or pale appearance: to turn green with nausea.

 7. Advocating or promoting environmentalism: a green political party.


Green n. 1. A colour between yellow and blue: The room was painted in green. The room was painted a pale green.

 2. Greens, the leaves and stems of certain plants, as spinach, kale, or lettuce, eaten as a vegetable. Fresh leaves or brunches of evergreen trees: a room decorated with Christmas greens.

 3. Grassy land; a plot of grassy ground.

 4. Money.


IDIOM:

Green with envy, extremely jealous.
Зелена вулиця – можливість рухатися вперед без перешкод і зупинок.
- От ми й заберемо його (голову колгоспу) од вас, - сказав Сагайдак, - та повеземо туди, де його ніхто не спинятиме, а й ще й дорогу йому дадуть. Зелену вулицю (Кучер «Трудна любов», 1960, стор.387).

(Г.М. Удовиченко «Словник українських ідіом»

Київ, «Радянський письменник», 1968, стор.137)
С И Н І Й
Blue n.


 1. The pure colour of a clear sky.

 2. Something having a blue colour.

 3. The blue, the sky: The plаne shot off into the blue. The sea: The boat sank into the deep blue.


Blue adj.


 1. Of the colour blue: a beautiful blue sky.

 2. Sad or depressed in spirits: I am feeling a little blue today, thinking about old friends.

 3. Holding or offering little hope; dismal; bleak: a blue outlook.

 4. Deriving of strict moral or religious observance; puritanical: Blue laws kept stores closed on Sundays.

 5. Indecent; off-colour; obscene: a blue movie.


IDIOMS:


 1. Blue in the face, at an extreme point of frustration, irritation, etc.: to argue till one is blue in the face.

 2. Out of the blue, suddenly and unexpectedly: Out of the blue, she inherited the fortune.Синій птах
Назва п’єси-казки (1908) бельгійського письменника М. Метерлінка (1862 - 1949) Синій птах – «таємниця речей і щастя», яку шукають діти селянина-бідняка.

Крилатим цей вислів став у Росії після блискучої постановки п’єси Метерлінка Московським Художнім театром у 1908 році. Синій птах – символ невловимого щастя.
Неначе й серця на прогоничі

Замикаю, як фортецю,

А синій птах, злетівши поночі

Завидна в руки не дається!
(С. Голованівський. Синій птах).

Мій коментар
У наведених вище уривках прикладами вільних словосполучень є сполуки слів червоні вітрила, сиві кучері, сіра блуза, сині штани, білий комірець, білий корабель і т.п. Перекладаються вони на англійську мову легко, без затруднень.

Вираз з чорним прапором треба перекладати на англійську виходячи з контексту. Тут перекладач блискуче виконав це завдання. The Jolly Roger (Веселий Роджер) – це історична реалія, тому переклад the black flag не є адекватним.

Переклад виразу «дьявольский» моряк як red-blooded sailor також можна вважати правильним, оскільки це є адекватний синонімічний вираз.

Російське слово алый відповідає українському червоний, ясно-червоний, яскраво-червоний. В англійській мові є відповідне слово crimson. Звідси переклад назви твору О. Гріна не “Red Sails”, а “Crimson Sails”.

Цікавий переклад словосполучення багряний розрив . Перекладач знайшов влучний вираз the blood-red splash.

У частині речення до білих хмар торкнувся легкий рум’янець, яке перекладене як the white clouds were touched with pink на мій погляд не до кінця передано лексичне і семантичне значення словосполучення слабкий рум’янець. Я б переклала with light redness.

Повністю виправдано використання словосполучення the steel grey of the sleeping ocean для стальний колір сплячого океану.

В творах Т.Драйзера «Титан», А. Кроніна «Цитадель», А.Хакслі «Жовтий Кром» вираз in black and white перекладається сталим зворотом чорним по білому, але в реченні з роману «Жовтий Кром» точнішим буде вираз у чорно-білих тонах.

Незалежно від того, які завдання стоять перед учителем, учбові або професіональні, перекладацькі проблеми кожного разу потребують конкретного рішення. Чи досить ідіоматичен зроблений переклад? Чи правильно знайдені відповідні еквіваленти? Якому типу речення віддати перевагу? Чи правильно передана модальність?

Відповідь одна: учителеві треба постійно працювати над своїми знаннями, вміннями та навичками. Всього знати неможливо, але намагатися знати все, потрібно завжди!

Електронні джерела інформації та література:


 1. Енциклопедія Encarta 2002 Encyclopedia Deluxe Microsoft (комп’ютерна програма)

 2. Електронний підручник «Английский: путь к совершенству» (Програма Медіа Хауз»)

 3. В. Н. Крупнов «Курс перевода», Москва, издательство «Международные отношения», 1979, стр.31-41

 4. А. П. Коваль, В. В. Коптілов « Крилаті вислови в українській літературній мові», Київ, видавництво «Вища школа», 1975

 5. Г. М. Удовиченко «Словник українських ідіом», Київ, видавництво «Радянський письменник», 1968

 6. А. И. Алёхина «Краткий русско-английский и англо-русский фразеологический словарь», Минск, издательство БГУ, 1980

 7. «Український правопис» 4-те видання, Київ, видавництво «Наукова думка», 1993

 8. Д. І. Ганич, І. С. Олійник «Російсько-український словник», Київ, видавництво «Радянська школа», 1979

 9. А. Грин «Алые паруса», Москва, издательство «Художественная литература», 1987

 10. Alexander Grin “The Seeker of Adventure”, Progress Publishers Moscow, 1978

 11. Aldous Huxley “Crome Yellow”, Progress Moscow Publishers 1979

Устюжанін Ю. Г.

учитель англійської мови

Новопетриківської ЗОШ 1 – 2 ст.

Великоновосілківський район

Донецька область

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки,...
Розділ І. Теоретичні засади дослідження фразеологічних одиниць

Театр у Давній Греції. Есхіл та його трагедія «Прометей закутий»
У багатьох європейських мовах,у тому числі й українській, є чимало слів грецького та латинського походження. Давні греки залишили...

Фразеологія
«типи фразеологічних одиниць», джерела їх походження; формувати загально пізнавальні вміння з’ясовувати походження І значення фразеологічних...

Курсова робота на тему: Лексико-семантичне поле посесивності в сучасній англійській мові
Системна характеристика лексико-семантичного поля посесивності в сучасній англійській мові

Розділ 1 Теоретичні основи формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту
Як показує прогресивний світовий досвід, досягнення стійких конкурентних переваг неможливе без використання принципів та методів...

Дослідження структурно семантичних особливостей номінативних одиниць...
Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ...

Дослідження літературних джерел з питань обліку, аналізу та аудиту...
Провести аналіз методики синтетичного та аналітичного обліку операцій з товарними запасами

Вступ 2
Розділ ІІ. Особливості словотворчого потенціалу складних І складнопохідних слів у сучасній англійській мові 15

Скільки букв в українському алфавіті?
Скільки літер української абетки мають у кінці своїх назв а? (Чотири: к; Х; ш; щ — ка, ха, ша, ша)

Некрасова Цикл «Літературні ювілеї року»
Рекомендаційний список літератури «На сторожі правди та любові» присвячено Гуменній Докії Кузьмівні українській письменниці, члену...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка