Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програми факультативних курсів із світової літератури для 5-7 класів Укладачі

Програми факультативних курсів із світової літератури для 5-7 класів Укладачі

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАБІНЕТ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ


СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТА

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Програми факультативних курсів

із світової літератури

для 5-7 класів
Укладачі:

Гнаткович Тетяна Дмитрівна –

завідувач кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін, кандидат педагогічних наук.

Химинець Адріана Арпадівна – вчитель світової літератури та російської мови Мукачівскої ЗОШ І-ІІІ ст.. № 20 ім. О.Духновича, вчитель-методист

Тонкошкурова Лариса Іванівна

вчитель світової літератури та російської мови Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 імені О.Духновича, «старший вчитель»

Лист ІІТЗО від 31.12.2014 № 14.1/12-Г-1925
Ужгород

2014

ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

Дивосвіт літератури

Програма факультативного курсу для 5 класу
Пояснювальна записка

Успішна реалізація навчально-виховних завдань шкільного курсу «Світова література» у 5-7 класах залежить від прилучення школярів до читання вершинних творів світової літератури. Тому важливими є факультативні заняття, на яких поглиблено вивчаються художні твори.
Основна мета вивчення факультативного курсу «Дивосвіт літератури» - формувати в учнів читацькі інтереси, розширювати та поглиблювати діапазон знань у галузі літератури, виховувати кращі людські якості на прикладі художніх творів.
Для досягнення цієї мети передбачено розв'язати такі основні завдання:

 • сформувати в учнів стійкий інтерес до літератури, прилучити їх до читання;

 • ознайомити учнів з найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики і сучасної літератури);

 • розширити уявлення учнів про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;

 • виробляти вміння вести дискусію та навички критичного мислення;

 • збагачувати інтелектуально-естетичний досвід учнів;

 • розвивати творчі здібності учнів, вміння і навички зв’язного мовлення (усного і писемного) у процесі підготовки різних видів робіт (висловлення власної думки щодо прочитаного, характеристика образу, складання плану твору, написання твору на літературну тему тощо);

 • сприяти формуванню моральних якостей школярів засобами літератури, їх національній самоідентифікації, розумінню значення української мови та іноземних мов в опануванні здобутків світової культури.


Тематично програмовий матеріал супроводжує зміст основного курсу «Світова література». Відповідно до нової програми "Світова література. 5-9 класи" (Авторський колектив: О.М. Ніколенко (керівник колективу), К.В. Таранік-Ткачук, С.П. Фоміна, О.В. Ревнивцева, Т.П. Сегеда, Н.В. Онищенко. Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 р. № 664), програма факультативного курсу містить варіативний компонент, що дає можливість вчителю вибрати ті твори, які не вивчатимуться на уроках світової літератури.
Програма факультативного курсу структурована з урахуванням специфіки вікової психології, інтелектуальних запитів та світоглядно-естетичних потреб сучасних учнів.
Навчальний матеріал програми розподілено за такими рубриками:

• кількість годин, відведених на вивчення теми;

• зміст навчального матеріалу;

• державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
Курс розрахований на вивчення протягом трьох років, його часовий

формат — 1 година на тиждень.
У програмі визначено години:

- вступ – 1 година;

- текстуальне вивчення творів – 30 годин;

- захист творчих робіт – 4 годин;

- підсумки вивченого – 1 година
5 клас

Усього – 35 годин (1 година на тиждень)п/п

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів1

Вступ. Світова література – духовна скарбниця людства. Роль книги в сучасному житті.

Учень (учениця):

розуміє значення світової літератури в сучасному житті людини й людства

Фольклор2

Фольклор. Його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Література і фольклор.

Малі жанри фольклору. Загадка. Прислів’я, приказки.

Тематика, пряме та переносне значення прислів'я.

Народна пісня.

Спільні для українського і зарубіжного фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи, художні особливості.

Схожість і відмінність малих жанрів фольклору різних народів (на рівні окремих компонентів тексту).

Учень (учениця):

визначає різновиди та характерні риси фольклорних творів (малих жанрів);

знає поняття «фольклор»,«прислів’я, «приказка», «загадка», «пісня»;

наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв;

розкриває національну специфіку і загальнолюдський зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів.

Казки народів світу.2

Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», «Момотаро, АБО: Хлопчик-Персик» (1 за вибором учителя). Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі, Момотаро.

Учень (учениця):

виразно читає тексти казок;

визначає головну думку прочитаного;

переказує тексти казок;

висловлює враження і власне ставлення до подій творів;

дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;

називає основні ознаки фольклорної і літературної казки;

розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, втілені в них;

знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії у казках;

розуміє поняття «автор літературного твору»;

розкриває національний колорит народних і літературних казок.
2

Чарівний світ арабських казок. Історія створення зб. "Тисяча і одна ніч". Національний колорит казок і засоби його створення.

Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (1-2 пригоди). Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.1

Брати Я. і В. Грімм. «Пані Метелиця», АБО: «Бременські музиканти». Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору. Моральні цінності в казках. Характеристика образів персонажів. Антитези у пропонованих творах.1

Ганс Крістіан Андерсен (1805-1875). «Соловей», «Непохитний олов’яний солдатик», «Дикі лебеді» (1 за вибором учителя).3

Ганс Крістіан Андерсен “Снiгова королева”. Перемога щирих людських стосунків над багатствами Снігової королеви.2

Оскар Уайльд (1854-1900). Казки "День народження Інфанти", «Велетень-егоїст»2

Захист творчих робіт
Література і світ природи4

Редьярд Кіплінг (1865—1936). Казка «Книга Джунглів»

«Мауглі». Закони Джунглів і цінності людського життя

Історія Мауглі, вихованця джунглів.

Основні персонажі казки та їх характеристика.


Учень (учениця):

переказує зміст казки “Мауглі”, історію вихованця джунглів Мауглі;
розмірковує над сенсом протиставлення світу джунглів і світу людей;
характеризує основних персонажів казки і висловлює своє ставлення до них.

Природа і людина у поетичних творах2

Поглиблення поняття про лірику. Персі Біші Шеллі (1792-1822). Ствердження гармонії людини з природою у поезіях «Глянь, за містом сонце встало...», «Я брат ваш — земле, океане, вітре!»

Учень (учениця):

виразно читає, емоційно сприймає та аналізує віршовані твори, звертаючи увагу на гармонійну єдність природи і людини;

знаходить у творах описи природи (пейзажі), розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті;

визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;

дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах,

встановлює роль у розкритті авторського

задуму2


Федір Тютчев (1803—1873).

Тонкий ліризм поезії Ф.Тютчева “Я знаю в прáосені пору...”. Замилування осінньою природою і майстерність поетичного вислову.

Яскравість і сила поетичних образів у віршах Ф.Тютчева «Весняні води», «Весняна гроза»

Гумор і фантастика2

Рудольф Еріх Распе (1737-1794). Художня обробка письменником розповідей про барона Мюнхгаузена

Учень (учениця):

переказує зміст творів;

описує і характеризує образ Мюнхгаузена;

дає визначення понятть «гумор» та «фантастика»;

визначає роль комічного у творах

«Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена» (ключові епізоди).2

Марк Твен (1835—1910) – «король сміху». Роль комічного у творах М.Твена «Як я редагував сільськогосподарську газету», «Приборкання велосипеда»

Сучасна література.4

Пауль Маар (нар. 1937) та його твори про Суботика. «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу».

АБО: Роальд Дал (1916-1990) - автор "найсмачнішої" сучасної казки "Чарлі і шоколадна фабрика"

Учень (учениця):

називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;

переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;

розкриває особливості сюжету;

характеризує образи персонажів;

висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;

зіставляє образи дітей класичної і сучасної літератури (прочитаних протягом року);

розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу.2

Захист творчих робіт


1

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

Література

 1. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: Світова література. 5–9 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 80 с.

 2. Волощук Є.В. Світова література: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Генеза, 2014. – 256 с.

 3. Волощук Є.В. Світова література: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Генеза, 2013. – 255 с.

 4. Волощук Є.В. Зарубіжна література: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Генеза, 2005. – 272 с.

 5. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підр. для 5 кл. - К.: Грамота, 2005. – 296 с.

 6. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підр. для 6 кл. - К.: Грамота, 2006. – 296 с.

 7. Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Орлова О.В. та ін.. Книга для вчителя: Уроки зі світової літератури в 5 класі (Серія «Бібліотека словесника»). – К.Грамота, 2013. – 264 с.

 8. Ніколенко О. М., Конєва Т. М., Орлова О. В. та ін. Світова література: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Грамота, 2014. – 256 с.

 9. Ніколенко О.М., Конєва Т.М. та ін. Світова література: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Грамота, 2013. – 302 с.

 10. Паращич В.В. Усі уроки світової літератури. 5 клас. І семестр. – Х.: Вид.група «Основа», 2013. – 254 с.

 11. Паращич В.В. Усі уроки світової літератури. 5 клас. ІІ семестр. – Х.: Вид.група «Основа», 2013. – 251 с.

 12. Паращич В.В. Усі уроки зарубіжної літератури. 5 клас.– Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 302 с.

 13. Паращич В.В. Усі уроки світової літератури. 6 клас. І семестр. – Х.: Вид.група «Основа», 2014. – 251 с.

 14. Паращич В.В. Усі уроки світової літератури. 6 клас. ІІ семестр. – Х.: Вид.група «Основа», 2014. – 285 с.

 15. Півнюк Н., Чепурко О., Гребницька Н. Зарубіжна література: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2006. – 256 с.

 16. Півнюк Н., Чепурко О., Гребницька Н. Зарубіжна література: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007. – 287 с.

 17. Хорошилова А. В. Усі уроки зарубіжної літератури. 6 клас. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 272 с.

 18. Чередник Л.А. Світова література. 6 клас: розробки уроків. – Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 320 с.

 19. Чорна О.В. Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас. – Х.: Вид.група «Основа», 2008. – 223 с.

 20. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література.Посібник-хрестоматія. 6 клас. - Видавництво:Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 1999. – 401 с.

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програму зі світової літератури розроблено з урахуванням чинних програм...
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень...

Каталог навчальних програм варіативної частини
Збірник “Програми курсів за вибором І факультативів з української мови/української літератури. 8-11 класи/За заг ред к. Таранік —...

З української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...

Рекомендаційний список літератури
Латинська Америка : рек список літератури із циклу «Країни І народи». – Вип. ХІ / [укладачі : Л. А. Бережна, Є. А. Шевченко; відпов...

У процесі викладання світової літератури
Комп’ютерні технології – потреба часу. Медіадидактика на уроках світової літератури

Методична розробка уроку світової літератури. Тема
Світлана Хомич, викладач світової літератури Володимир-Волинського вищого професійного училища

На уроках світової літератури засобами інтерактивних технологій навчання
Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури Михайлівської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства. Просимо перевірити використанння навчальних програм з української мови І літератури,...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Узгодження тем обох курсів здійснюється вчителем під час календарного планування таким чином, щоб процеси, явища І події вітчизняної...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Узгодження тем обох курсів здійснюється вчителем під час календарного планування таким чином, щоб процеси, явища І події вітчизняної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка