Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок №6 Тема

Урок №6 Тема


УРОК № 6

Тема. Українська середньовічна література XI-XV ст. (Огляд).

Мета: ознайомити учнів з українською середньовічною літературою, її жанрами, тематикою, ідейно-художніми особливостями та значенням; розвивати навички сприймання інформації на слух, самостійної роботи, аналізу та узагальнення; виховувати повагу до духовних надбань народу.

Обладнання: ілюстративні матеріали до теми, зразки давньої писемності, давніх книг.

Теорія літератури: писемні пам'ятки, переклади й оригінальна література, літописи, церковна література.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 1. Евристична бесіда.

 • Які особливості сюжету балад? (Драматична напруженість, трагічний кінець, гіперболізація.)

 • Що є реальним, а що фантастичним у прочитаних баладах?


  1. Реальне

   Фантастичне

   • козаки гинули на війні, а їхні рідні, кохані страждали;

   • пани силою добивалися дівчат, які їм сподобалися; відкупалися грошима за злочин та ін.

   • плач козацького коня і його розмова;

   • «летіла стріла аж з-за синього моря»;

   • рідні козака перетворилися на зозуль і розмовляють та ін.
   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Слово вчителя.

Література давнини важлива для нас не лише як передісторія літературного процесу, а і як самостійне художнє явище, що знайомить із незвичними формами художнього мислення, уподобаннями, мріями та сподіваннями наших предків, збагачує нас духовно, робить чутливими та уважнішими до скарбів людської мудрості.

З літератури Київської Русі XIXV століть до нас дійшла лише її незначна частина. «А втім,— писав академік О. Білецький,— і те, що вціліло, свідчить про велику культурну сприйнятливість і талановитість східних слов'ян, відзначається глибоким ідейним змістом і має велике пізнавальне значення». Ось саме тому ми будемо більш детально знайомитись із давньою українською літературою.

  1. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

  2. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

Випишіть у центрі трикутників поняття, яке пов'язує три інші.

Відповідь: християнство.

Відповідь: заснована перша бібліотека в Київській Русі

Відповідь: «Слово про похід Ігорів»

2. Міні-лекція вчителя.

(Учні записують у зошити план-тези.)

Наші давні предки східні слов'яни, ще до X століття н. е. мали свою писемність, багаті фольклорні традиції. З прийняттям християнства пожвавився розвиток культури. Князі Володимир, Ярослав Мудрий відкривали перші школи для дітей, бібліотеки, у монастирях переписувалися, перекладалися книги, створювалися літописи.

Перші книги, писані від руки на пергаменті (спеціально обробленій шкірі теляти чи ягняти),— були церковнослужительські. Це Євангеліє і Псалтир. Найстаріша книга, що дійшла до нас — «Остромирове Євангеліє» (1056-1057 рр.) Кожна її буква ретельно окремо вимальовувалася, перша літера прикрашалася орнаментом, була велика та яскрава. Таке письмо називалося уставом. Через чотири століття перейшли на півустав, згодом на скоропис, який уже нагадував сучасне письмо. Звичайно, такі книги були дуже коштовними, буквально на вагу золота, князь міг віддати за одну з них кілька сіл. Книги навіть приковували ланцюгом до монастирської стіни. Читанню надавали особливого значення. «Велика буває користь від навчання книжного..,пишеться в одній давньоруській книзі,мудрість знаходимо і поміркованість від словес книжних, бо вони є ріки, що напоюють всесвіт, вони джерела мудрості. Незмірна глибина в книгах». Часи Київської Русі — це квітуча доба в історії східних слов'ян. Були широко розвинуті близько 60 видів ремесел, і в Західній Європі високо цінувалися руські золоті прикраси, зброя, гончарні вироби тощо. Особливих успіхів у Києві та інших містах на Русі досягли дерев'яна, а потім кам'яна архітектура, живопис і декоративне мистецтво. Свідченням цього є Софія Київська, яка перевершила свій взірець — Софію Константинопольську, Десятинна церква, Михайлівський собор, Золоті ворота та ін. Про Софіївський собор митрополит Іларіон писав: «Церква чудова і славиться в усіх навколишніх країнах, подібної немає на всій півночі земній від Сходу до Заходу».

Літературознавці виділяють три яскравих періоди в розвитку давнього українського письменства:

   1. доба монументального стилю (Х-ХІ ст.), для якого характерні масштабність, величність, ідейний пафос. У цю добу з'явилися книги: «Остромирове Євангеліє», літопис «Повість минулих літ» (легенди, вставні оповідання), «Слово про Закон і Благодать» Іларіона;

   2. доба орнаментального стилю (кінець ХІ-ХІІІ ст.), для якого характерні ритмічність упорядкування художнього тексту, що нагадує візерунок, і витонченість художніх засобів — прикрас; прикладом цього стилю можуть бути «Слово про похід Ігорів», «Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Галицько-Волинський літопис»;

   3. доба підсумків (XIV-XV ст.) — предтеча Першого українського Відродження, бароко; характерне змішання стилів. У цей час переписуються старі книги, укладаються «зводи» («Літопис Руський», Лаврентіївський звід (список)). Різні літописи зводилися в один за хронологічним принципом, як, наприклад, «Києво-Печерський патерик».

Велике значення для розвитку давньоруського письменства мала перекладна література. Але давньоруські вчені не просто перекладали книги з грецької чи болгарської мов, а прагнули осмислити їх зміст, дати власне розуміння та оцінку.

Першими почали перекладати на Русі окремі частини Біблії, уривки зі Старого і Нового Заповітів. Особливою популярністю користувалися пророчі книги Ісаї, Єремії, Єзекіїля, а також Псалтир — неповторний збірник зі 150 псалмів. Давньоруські священики користувалися Служебником і Требником, у яких викладалася наука про богослужіння. У цей час особливого поширення набула молитва як яскравий і неповторний зразок релігійної поезії, красномовності.

Перекладалися й апокрифи — твори на біблійну тематику, що доповнювали або уточнювали Святе Письмо, але з певних причин не були канонізовані (затверджені, узаконені церквою). Великою популярністю користувалися й світська наукова перекладна література — наукові праці, історичні твори, повісті, вірші, збірки афоризмів. Як приклад, можна назвати «Шестидневи», які розповідають про шість днів творення світу Богом, синтезуючи в собі елементи світської науки про рух небесних світил, про тварин, рослини тощо з різними моральними та релігійно-повчальними висновками.

Особливу цікавість викликає перекладна книга «Фізіолог». Це популярна зоологія у поєднанні з церковним твором, що в алегорично-символічній формі викладає важливі положення християнської науки; описуючи справжні та вигадані прикмети звірів, подає зразки для наслідування і повчання. Це своєрідний збірник відомостей про реальних і фантастичних звірів, птахів, комах, риб, дерева, каміння та ін.

Ізборник 1073 року є однією з найдавніших датованих давньоукраїнських збірок енциклопедичного характеру, що призначалася для читання, навчання та виховання. У цій своєрідній енциклопедії близько 380 статей 40 авторів. Ізборник 1073 року — точне наслідування грецько-візантійських зразків, а от Ізборник 1076 року, відомий як Ізборник Святослава, на думку дослідників, стоїть на оригінальному, руському підґрунті.

Починається Ізборник Святослава «Словом про читання книг», у якому автор наголошує: «Добре є, браття, читання книжне». Далі подано повчання батьків дітям та збірки афоризмів, прислів'їв, сентенцій як «Поради для заможних», «Стославець»; вибрані місця з проповідей, а в кінці «Оповідання про Созомена».

Збірка «Бджола» — це антологія укладених за тематичним принципом афоризмів і прислів'їв з Біблії, творів євангелістів, апостолів, античних письменників та філософів: добродійне життя, правда, мужність, дружба, злоба, краса, душа та ін. Містить понад 70 розділів і 2,5 тис. висловів.

Цікавими були перекладені «Християнська топографія» Козьми Індикоплава (своєрідна географічна енциклопедія, що містить реальні й фантастичні відомості про Індію та Китай), історичні хроніки Йоанна Малали та Георгія Амартола, «Про розорення Єрусалиму» Йосифа Флавія. Цілком художні твори представлені повістями про Троянську війну та Александра Македонського («Александрія»).

Отже, склад перекладних творів був різноманітний: тут і християнська література, і «житійна», і науково-енциклопедична, і повчальна, і художня. Вона дала давньоруському суспільству цікаві твори для читання, а також нові мотиви та форми їх втілення.

    1. Читання уривків із «Фізіолога» та інших перекладних творів.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Словникова робота.

 • Складіть словничок нових термінів.

Пергамент, устав, апокрифи, монументалізм, орнаменталізм, тощо.

  1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

 • Продовжіть речення: «Найбільше мене вразив той факт.» «Мені запам'яталося.»

«Слухаючи "Фізіолога", я зрозумів (зрозуміла), звідки взялися.»

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати тему за підручником, зробити виписки цікавих фактів для «аукціону».

Знайти і принести на урок біблійні легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Мойсея, «Притчу про блудного сина», «Притчу про сіяча», Десять заповідей.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок української літератури в 10 класі Тема
Тема. Багатогранна діяльність Б. Д. Грінченка як митця І вченого. Оповідання «Каторжна»

Урок №3 Тема
Тема. Легендарна історія Київської Русі як сюжетна основа билин. Ілля Муромець – улюблений билинний богатир

Урок 1 Тема
Тема: Шолом-Алейхем. Віхи життєвого І творчого шляху письменника. Відображення у його творах долі єврейського народу

Урок №21 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №5
Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру

Урок №8 Тема
Тема. Особливості жанру літературної балади, її типологічне розмаїття. Аналіз «Балади прикмет» Франсуа Війона

Урок 1 Тема
...

Тема. Сучасний урок основа ефективної та якісної освіти
«Сучасний урок», розрізана порівняльна таблиця «Традиційне й розвивальне навчання», зображення «вчителя» й «учня», скотч, клей, ножиці,...

Урок №97 Тема: Збірка поезій
Тема: Збірка поезій Лесі Українки «на крилах пісень». Вірш «contra spem spero»

Урок 9 клас «Художня культура» Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія
Зарниця Ю. М. Авторський розвивальний урок. 9 клас «Художня культура». Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія....

Література 11 клас Урок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
Тема уроку. Київські «неокласики». Микола зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка