Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Коломієць Олена Вікторівна доцент кафедри української мови та літератури Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Коломієць Олена Вікторівна доцент кафедри української мови та літератури Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Коломієць Олена Вікторівна -

доцент кафедри української мови та літератури

Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Коломієць Олена Вікторівна народилася у 1967 році.

У 1990 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Російська мова та література» (диплом ТВ №  908465).

У 1996 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (диплом ЛС ВЕ № 001463).

Кандидат наук із 2007 року.

Дисертацію захистила у 2007 році в спеціалізованій раді Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська література» (диплом ДК № 043380).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІV рівня акредитації:

10.10.2000 р. – 30.08.2003 р. – старший викладач кафедри українознавства Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України;

01.09.2003 р. – 31.08.2006 р. – старший викладач кафедри українознавства гуманітарного факультету Національної академії оборони України по переводу з ВГІНАОУ;

01.09.2006 р. – 03.09.2007 р. – старший викладач кафедри української мови та літератури Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

03.09.2007 р. – по теперішній час – доцент кафедри української мови та літератури Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде навчальні курси: історія української літератури ХХ століття; літературознавство; методика викладання української літератури; організація та планування ділових комунікацій.

З метою методичного забезпечення навчальних курсів опубліковано:

  • Художня творчість Докії Гуменної: навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2011. – 211 с.

  • Організація та планування ділових комунікацій : навчально-методичний комплекс. – К.: Університет «Україна», 2011. – 48 с.

Має 21 публікацію, із них 12 наукового та 7 навчально-методичного характеру, в т.ч. у фахових виданнях 12.

Після захисту дисертації опубліковано 9 праць, із них 5 наукового характеру, у т.ч. у фахових виданнях 5.
Основні праці:

1. Творчість Докії Гуменної в контексті європейського імпресіонізму // Вісник (Літературознавчі студії). – К.: Київський міжнародний університет, 2011. – Випуск 11. – С. 105-114. (фахове видання).

2. Міфопоетика казки-есе Докії Гуменної «Благослови, Мати!» // Літературознавчі студії. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Випуск 31. – С. 193-196. (фахове видання).

3. Риси модернізму в малій та середній прозі Докії Гуменної // Літературознавчі студії. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Випуск 29. – С. 214-219. (фахове видання).

4. Чумацький Шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної „Діти Чумацького Шляху” // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 31. – К.: ВГЦ „Київський університет”, 2009. – С. 245-249. (фахове видання).

5. Трипільська культура як формотворчий чинник світогляду прадавніх українців у творчості Докії Гуменної, письменниці українського зарубіжжя // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – C. 172-178. (фахове видання).
Протягом роботи на посаді доцента брала участь у 10 конференціях, у тому числі:

  1. Всеукраїнській науковій конференції «Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура» (14 квітня 2010 року), Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка;

  2. Міжнародній науковій конференції «Думка і слово: традиції О.О. Потебні й сучасна філологічна наука (до 175-річчя О.О. Потебні)» (21 – 22 жовтня 2010 року), Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка;

  3. Всеукраїнській науковій конференції (за участю молодих учених) «Концепти та константи в мові, літературі, культурі» (14 квітня 2011 року), Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.

За результатами конференцій опубліковано 5 наукових статей та 2 тез.
СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг стор.

Співавтори
До захисту кандидатської дисертації

1.

Артур Конан Дойль та його “Оповідання про Шерлока Холмса”

методичні рекомендації

Педагогічний калейдоскоп. Інформаційно-методичний бюлетень. – Кіцмань : Відділ освіти Кіцманської районної ради, 1994. – С. 50-55. (навчально-методичне видання).

62.

Проблема митця і суспільства у творчості Ліни Костенко

стаття

Українознавство в системі вищої освіти. – К.: ВГІНАОУ, 2001. – С. 212-217.

(фахове видання).

63.

Тема України у творчості Ліни Костенко

стаття

Українознавство – наука самопізнання українського народу. – К., 2001. – С. 142-144.

(фахове видання).

34.

Програма з української мови для слухачів вищих військових навчальних закладів

програма

К.: ВГІНАОУ, 2002 (навчально-методичне видання). – 12 с.

12/4

Дубина М.І., Груздьова О.В.

5.

Ділова українська мова. Програма та методичні рекомендації

програма та методичні рекомендації

К.: ВГІНАОУ, 2002 (навчально-методичне видання). – 28 с.

28/14

Груздьова О.В., Цікра Н.М.

6.

Культура мовлення. Збірник завдань і вправ

збірник завдань і вправ

К.: ВГІНАОУ, 2002 (навчально-методичне видання). – 44 с.

44/10

Алтицева Л.Ю., Груздьова О.В., Цікра Н.М.

7.

Творчий внесок Докії Гуменної в українську літературу ХХ ст.

стаття

Збірник наукових праць ВГІНАОУ. – К.: ВГІНАОУ. – 2003. - №3 (34).– С. 22-34.

(фахове видання).

13
8.

Друга світова війна у творчості Докії Гуменної

стаття

Збірник наукових праць. Гуманітарний факультет НАОУ. – К.: ВГІНАОУ, 2004. - № 4 (41). – С.42-46.

(фахове видання).

5
9.

Тема Другої світової війни у творчості письменників-емігрантів та О. Довженка

стаття

Літературознавчі студії. – К., 2005. – Випуск 13.– С. 152-159.

(фахове видання).

8
10.

Докія Гуменна про Тараса Шевченка

стаття

Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 7. – К., 2005. – С. 94-97.

(фахове видання).

4
11.

Мова творів Докії Гуменної та письменниця про мову

стаття

Літературознавчі студії. – К., 2005. – Випуск 12. – С. 267-271.

(фахове видання).

5
12.

Навчання ораторському мистецтву як шлях удосконалення особистості і фахівця

тези

Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет „Україна”, 2006. – С. 349-351.

3
Після захисту кандидатської дисертації

13.

Актуалізація пізнавальної діяльності студентів у теорії і практиці риторичної комунікації

тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет „Україна”, 2007. – С. 123-124.

3
14.

Трипільська культура як формотворчий чинник світогляду прадавніх українців у творчості Докії Гуменної, письменниці українського зарубіжжя

стаття

Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – C. 172-178.

(фахове видання).

7
15.

Проблема беззахисності людської душі в інтегрованому середовищі (на матеріалі новелістики Григора Тютюнника)

тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет „Україна”, 2008. – С. 123-124.

2
16.

Чумацький Шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної „Діти Чумацького Шляху”

стаття

Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 31. – К.: ВГЦ „Київський університет”, 2009. – С. 245-249.

(фахове видання).

5
17.

Риси модернізму в малій та середній прозі Докії Гуменної

стаття

Літературознавчі студії. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Випуск 29. – С. 214-219.

(фахове видання).

6
18.

Міфопоетика казки-есе Докії Гуменної «Благослови, Мати!»

cтаття

Літературознавчі студії. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Випуск 31. – С. 193-196.

(фахове видання).

4
19.

Творчість Докії Гуменної в контексті європейського імпресіонізму

стаття

Вісник (Літературознавчі студії). – К.: Київський міжнародний університет, 2011. – Випуск 11.– С.105-114. (фахове видання).

10
ІІІ. Навчально-методичні праці

20.

Організація та планування ділових комунікацій

навчально-методичне видання

К.: Університет «Україна», 2011. – 48 с. (навчально-методичний комплекс)

48
21.

Художня творчість Докії Гуменної

навчальне видання

К.: Університет «Україна», 2011. – 211 с. (навчальний посібник)

211
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Коломієць Олена Вікторівна д освід роботи
Факультету філології та масових комунікацій Університету „Україна”. Викладає навчальні дисципліни: „Риторика”, „Культура ділового...

Монографії та навчальні посібники
Миколаївна Ломачинська – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Інституту...

Університет «україна» готує працівників, без яких не може обійтися жодне видавництво
Отовка фахівців видавничої справи, журналістів, літературних редакторів, працівників засобів масової комунікації. Нині кафедра видавничої...

П ропоную інтерв’ю з Надією Михайлівною Пазяк, викладачем кафедри...
Михайлівною Пазяк, викладачем кафедри української мови та літератури Університету «Україна», в о доцента, кандидатом філологічних...

В контексті української літератури
Роботу виконано на кафедрі новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса...

Мучник Анатолій Мусійович – доцент кафедри соціально-гуманітарних...
Полтавського інституту економіки І права внз „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”, к політ н., доцент

Інститут філології та масових комунікацій
Лисенко Валерій Миколайович, інженер, викладач, журналіст, ди­зайнер, краєзнавець, автор одного з перших вітчизняних Інтернет-проектів...

V науково-практична конференція студентів І молодих учених «Масово-комунікаційні...
Грудня 2014 р в Інституті філології та масових комунікацій (іфмк) Університету «Україна» відбулася Науково-практична конференція...

Критерії формування сучасного канону дитячої літератури в Україні
Лектор: Гнідець (Баран) Уляна, кандидат філологічних наук, президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, доцент кафедри...

Ііі конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій...
Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка), учнів коледжів та середніх загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка