Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для ІІ-го етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

2012 – 2013 н.р.

7 клас

Завдання з мови


1. Напишіть твір-мініатюру «Родина - людського духу святиня»

(20 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Обсяг – 0,5 стор.).

2. Зробіть переклад тексту українською мовою.

Что мы подразумеваем под словом «язык»?

Один говорит, то есть, двигая губами и языком, «издаёт звуки разной высоты и силы».

Другой слушает и понимает его, то есть при помощи этих звуков узнаёт мысли своего собеседника. Вот это явление мы и называем «языком».

Язык – это удивительное орудие, посредством которого люди, общаясь между собой, передают друг другу свои мысли. Именно в языке они закрепляются: и каждая в отдельности и все мысли человечества в их величавой совокупности. Именно язык хранит и бережёт всё людское познание с древнейших времён до наших дней, делает возможным само существование и развитие человеческой культуры (Л. Успенский).

(15 балів)

3.Доповніть речення другорядними членами. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

*Весна … була рання і тепла …

упав … й поліз…

*… посадка скінчилася …

*… … покидали сили.

*Подихає вітерець і розносить … … ранку. ( 5 балів)

4. Спишіть речення. У виділених словах замість крапок вставте потрібну літеру.

*Щоглами стрункими підіймався, як вид…во пр…красне, Дніпрогес (М. Рильський).

*Світ який – мереж…во казкове! (В. Симоненко).

*Мов жовтаві грудочки, ро…сипались кач…нята в низькій травичці (О. Копиленко).

*Угорі синіла смуж…чка погідного неба (М. Коцюбинський).

* Он ярочки зелененькі, стеж…чки по них маленькі, пер…виті, мов стріч…чки, збігаються до річ…чки (Леся Українка).

( 5 балів)

5. Поясніть лексичне значення фразеологізмів.

П’яте колесо до воза – Бити байдики –

Показати, де раки зимують – По гарячих слідах –

Ахіллесова п’ята –

( 5 балів)

Завдання з літератури


1.Дайте визначення одного з понять:

1.1. Типи художнього мовлення;

1.2. Прийом контрасту в художньому творі.

Наведіть приклад.

(5 балів. За будь-яку помилку знімається 0,5 бала. Питання висвітлено на 50% - 2,5 бала).

2. Визначте тему, головну думку вірша Г. Мороза «Забута мова материнська». Проаналізуйте текст (художні засоби, віршовий розмір).

Азовська хвиля, мов колиска, Я, мов розгублений хлопчисько,

гойднеться тихо до очей, - що наблукався до схочу,

забута мова материнська забута мова материнська,

зненацька душу обпече. святі слова твої шепчу.
Чи я в дорозі забарився, І припадаю на коліна,

Чи притомився поміж бур? і рідну матір пізнаю.

Забута мово материнська, Кладе долоні Україна

ну як же я тебе забув? На сиву голову мою.

(15 балів: тема, головна думка – 5 балів, художні засоби – 5 балів, віршовий розмір – 5 балів. За будь- яку помилку знімається 1 бал).

3.Напишіть твір на одну з тем:

3.1. Український фольклор – скарбниця нашої духовності.

3.2. Гумористичний пафос коломийок.

3.3. Мій улюблений герой повісті І. Франка «Захар Беркут».

3.4. Автобіографічні мотиви в поезіях Тараса Шевченка.

(30 балів. Обсяг – 1 сторінка)

Критерії оцінювання твору


Зміст – 15 балів.

1.Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

2.Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

3.Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів).

Грамотність – 15 балів. За кожну помилку знімається один бал.
Завдання розглянуті та затверджені на засіданні обласної комісії щодо складання завдань олімпіади з української мови та літератури (протокол №1 від

16.11.2012 року).

Відповідальна Харахоріна Т.О., завідувач відділу української мови та літератури облІППО,

тел. 304 – 64 –51 (відділ української

мови та літератури)


Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для ІІ-го етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

2012 – 2013 н.р.

8 клас

Завдання з мови


1. Напишіть твір-роздум за темою «Чи модно бути чесним?»

(20 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Обсяг – 0,75 стор.).

2. Зробіть переклад тексту українською мовою.

Землю населяет множество живых существ. Из них только человек обладает даром речи. Человек может мыслить, то есть логически рассуждать. Другие животные нет. Почему между ними такая разница?

Видимо, млекопитающее «человек» чем-то отличается от остальных своих сородичей. Есть какое-то существенное различие, которое сделало его существом особенным, говорящим и думающим; возвысило его над всеми, позволило стать господином природы.

В чём же оно заключается?..

Выяснив это, мы поняли бы, почему только человек создал для себя язык

(Л. Успенский).

(15 балів)

3. Від поданих дієслів утворіть і запишіть форми теперішнього часу 2-ї особи однини, позначте закінчення. Зробіть морфологічний розбір двох дієслів, що утворили.

Митися – Рухатися –

Плисти – Усміхатися –

Колоти –

(5 балів)

4. Заповніть таблицю. Наведіть приклади (мінімум 2-а ).

Способи творення іменників

Назва способу

Приклади(5 балів)

5. Зробіть синтаксичний розбір речень.

*Південна природа дуже щедра на всякі міражі (Ю. Смолич).

*Сіда Чіпка коло землянки, виймає черствий хліб з торбини, починає снідати (Панас Мирний).

(5 балів)

Завдання з літератури


 1. Розкрийте зміст поняття (на вибір): “жанр епіграми” або «художній образ». Наведіть приклади.

(5 балів. За будь-яку помилку знімається 0,5 бала. Питання висвітлено на 50% - 2,5 бала).

2. Визначте тему, головну думку вірша С. Решетової «Листопад». Проаналізуйте текст (художні засоби, віршовий розмір).

Шалений вітер увірвався в сад

І шматував-розтерзував на клапті

Усе, що попадалось. Навпопад

Крутивсь і спотикався на асфальті.

Від злості шаленів і листя гнав,

Немов пташину запізнілу зграю.

Їх безпросвітну долю, мабуть, знав,

Що їм в цім світі місця вже немає.
І я ловлю листочок до листка,

що кружеляє по моїм обійсті.

Переживем. Хоч доля і хистка.

В жмутки складаю перезріле листя.

А вранці ліг на землю снігопад.

І навкруги було спокійно й тихо.

Прикрилось білизною голе лихо,

Яке звемо ми – пізній листопад.

(15 балів: тема, головна думка – 5 балів, художні засоби – 5 балів, віршовий розмір – 5 балів. За будь- яку помилку знімається 1 бал).
3. Напишіть твір на одну з тем:

3.1. У чому сила художньої літератури як виду мистецтва?

3.2. Образ безсмертної українки (Маруся Чурай у моїй уяві).

3.3. Літописи як історико-художні твори.


3.4. Світ сучасної прози очима школяра.

(30 балів. Обсяг – 1 сторінка).

Критерії оцінювання твору


Зміст – 15 балів.

1.Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

2.Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

3.Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів).

Грамотність – 15 балів. За кожну помилку знімається один бал.Завдання розглянуті та затверджені на засіданні обласної комісії щодо складання завдань олімпіади з української мови та літератури (протокол №1 від

16.11.2012 року).

Відповідальна Харахоріна Т.О., завідувач відділу української мови та літератури облІППО,

тел. 304 – 64 –51 (відділ української

мови та літератури)Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для ІІ-го етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

2012 – 2013 н.р.

9 клас

Завдання з мови

 1. Напишіть твір-мініатюру в публіцистичному стилі на морально-етичну тему «Гнів —  це вогонь. Чим більше дров кладеш, тим ярче полум’я лютує ясне» ( І. Франко) за поданим початком:

    Не  секрет,  що  від  гніву  страждають  не  лише  оточуючі, а  й  сама  гнівлива  людина.  Тому  слід  контролювати  свої  емоції  для  того,  щоб  не  образити  й  не  зробити  боляче…

(20 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Обсяг – 0,75 стор.).
2. Перекладіть текст українською мовою.

Донетчина… Человек пришёл сюда очень давно. Благодатные места дали ему пищу и кров, он постепенно обживал природу и обживался сам, обустраивал быт и строил отношения, подчас нелёгкие, с ближайшими соседями. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что раньше на этих просторах было лиш так называемое Дикое поле, наши края никогда не были дикими, через них всегда пролегали все самые жизненно важные пути и дороги, здесь решались многие вопросы истории (Ю. Гавриленко).

(15 балів)

3. Відредагуйте словосполучення.

Відповідно з постановою, у повній мірі, виписка з протоколу, підняти питання, вірна відповідь, я до вас по справі, а ми зі своєї сторони, вільна вакансія, в самий ближчий час, згідно наказу.

(5 балів)

4. Складіть речення за поданими схемами. Зробіть повний синтаксичний розбір одного (на вибір) речення.

1._________=========__.__.__.__;__________=========.

2.__ __ __ __________=========,_________і________=========.

3.________, __ __ __ __,=========, однак __ __ __ _ _________=========.

(5 балів)

5. Поясніть значення поданих слів, кожне слово введіть у речення, яке наочно підтвердить тлумачення.

Авторитетний – престижний; адрес – адреса; уживати – споживати; гуманістичний – гуманітарний; відносини – стосунки.

(5 балів)

Завдання з літератури


 1. Розкрийте зміст одного з питань (за вибором):

  1. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Наведіть приклади весільних пісень.

  2. Поетика народної пісні.

 1. балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Питання висвітлено на 50% - 5 балів).
 1. Проаналізуйте поетичний текст П. Тимочка «Слово о полку Ігоревім»

Читаю «Слово»… Чую давні звуки –

із дзвоном струн відлунюють слова.

Не встиг Боян узяти гуслі в руки,

як у мене щось вічне ожива.

Ми по віках зустрілися, Бояне, –

Дивись, я твій нащадок і читач!

Мені болять русинських воїв рани

і крає серце Ярославнин плач.

Вона, твоя замучена зигзиця,

що на забралі рано промовля, –

моя безсмертна галицька сестриця,

якій до серця й сіверська земля.

Я чую, чую голос твій і мову, –

поете наш, що Руссю в серці жив,

ти не співав їй пісню колискову,

ти радив мудро князю Святославу

та Осмомислу, закликав князів

в одну міцну єднатися державу,

щоб подолати в згоді ворогів.

Читаю «Слово»… І без драгомана

я розумію всі його рядки –

живої мови давнього Бояна

мене навчили змалечку батьки.

(10 балів: основний мотив, ключові образи – 2 бали, система віршування і її характерні риси – 4 бали, особливості лексики, тропи – 2 бали, поетичні фігури і їх роль у розкритті авторського задуму -2 бали. За будь-яку помилку знімається 1 бал).
3. Напишіть твір на одну з тем:

3.1. Роль і місце літератури в житті нації.

3.2. Значення образів-символів у родинно-побутових піснях.

3.3. Актуальність афоризмів з «Поучення» Володимира Мономаха у наш час.


3.4. Ваше розуміння неоднозначності ставлення автора «Слова о полку Ігоревім…» до князя Ігоря.

(30 балів. Обсяг – 1 сторінка).

Критерії оцінювання твору


Зміст – 15 балів.

1.Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

2.Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

3.Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів).

Грамотність – 15 балів. За кожну помилку знімається один бал.Завдання розглянуті та затверджені на засіданні обласної комісії щодо складання завдань олімпіади з української мови та літератури (протокол №1 від

16.11.2012 року).

Відповідальна Харахоріна Т.О., завідувач відділу української мови та літератури облІППО,

тел. 304 – 64 –51

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для ІІ-го етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

2012 – 2013 н.р.

10 клас

Завдання з мови1.Напишіть твір – роздум на одну з тем:

 • «Тільки той досягає мети, хто іде,

Тільки той, хто горить, не згорає….» ( О.Олесь)

 • Щастя людини – десь між свободою й дисципліною.

Дотримуйтеся структури роздуму. Обсяг до 1,5 стор.

 1. балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал).

2.Випишіть дієслова, визначте їх час, вид. Згадайте інші словесні форми вітання, запишіть їх (до десяти).

Не привітатися або не відповісти на вітання завжди вважалося невихованістю. У коротких словах вітання ховається важливий зміст: «Я тебе бачу, людино. Знай, що я бажаю тобі всього найкращого: здоров’я, миру, радості, щастя».

 1. балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал).

3.До поданих фразеологізмів доберіть фразеологізми-синоніми й розкрийте їх значення.

Одного поля ягода – Бути на сьомому небі –

Де Макар телят пасе – Зуб на зуб не попадає –

Покласти зуби на полицю –

 1. балів)

4.Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Зробіть повний синтаксичний розбір.

Для мене багато не треба

щоб серце забилось раптово

лиш хочеться рідного неба

та матері лагідне слово

(Д. Луценко).

 1. балів).

5.Поясніть значення лінгвістичного терміна калька. Висловіть власну думку щодо явища калькування в українському мовленні. Заповніть таблицю, вписавши нормативні відповідники до кальок з російської мови.

Неправильно

Правильно

Відкрити дверь до кімнати
Відкрити очі
Відкрита людина
Відкрити зошит
Відкрити пляшку
Включити лампу
Добре відноситися до роботи
Залізна дорога
Дякувати вас
Підписка на газети
(5 балів).

Завдання з літератури


1.Який художньо-стильовий напрям у другій половині ХІХ ст. в українській літературі став провідним? Назвіть його ознаки. Наведіть приклади.

(5 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Питання висвітлено на 50% - 2,5 б.)

2.Визначте тему, головну думку, жанр вірша В. Симоненка. Проаналізуйте текст (художні засоби, віршовий розмір).

Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок...


Є  тисячі  доріг,  мільйон  вузьких  стежинок,
Є  тисячі  ланів,  але  один  лиш  мій.
І  що  мені  робить,  коли  малий  зажинок
Судилося  почать  на  ниві  нерясній?

Чи  викинути  серп  і  йти  байдикувати,
Чи  долю  проклясти  за  лютий  недорід
І  до  сусід  пристать  наймитувати
За  пару  постолів  і  шкварку  на  обід?

Коли  б  я  міг  забуть  убоге  рідне  поле,
За  шмат  ції  землі  мені  б  усе  дали...
До  того  ж  і  стерня  ніколи  ніг  не  коле
Тим,  хто  взува  холуйські  постоли.

Та  мушу  я  іти  на  рідне  поле  босим,
І  мучити  себе  й  ледачого  серпа,
І  падати  з  утоми  на  покоси,
І  спать,  обнявши  власного  снопа.

Бо  нива  це  -  моя!  Тут  я  почну  зажинок,
Бо  кращий  урожай  не  жде  мене  ніде,
Бо  тисяча  доріг,  мільйон  вузьких  стежинок
Мене  на  ниву  батьківську  веде...


3.Напишіть твір на одну з тем:

3.1.Домінування християнських чеснот над силою родинних почуттів у романі

П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (на прикладі жіночих образів).

3.2.Використання описів природи для підсилення емоційно-психологічного фону твору (за повістю І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”).

3.3.Барви літературного світу (за сторінками творів улюбленого письменника).

3.4.Розвиток української драматургії та театру в другій половині ХІХ століття.

(30 балів. Обсяг – 1,5 сторінки).

Критерії оцінювання твору


Зміст – 15 балів.

1.Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

2.Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

3.Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів).

Грамотність – 15 балів.

За кожну помилку знімається один бал.
Завдання розглянуті та затверджені на засіданні обласної комісії щодо складання завдань олімпіади з української мови та літератури (протокол №1 від 16.11.2012 року).

Відповідальна Харахоріна Т.О.,

завідувач відділу української

мови та літератури облІППО,

тел. 304 – 64 –51.

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Відділ української мови та літератури

Завдання з української мови та літератури для ІІ-го етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

2012 – 2013 н.р.

11 клас

Завдання з мови


 1. Напишіть твір-роздум з теми «Найскладніше – це творіння самого самого себе» (Обсяг до 1 сторінки. 20 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал).

 2. Поясніть лексичне значення слів. Доберіть, де можливо, український відповідник.

Автобіографія – Презентація –

Анфас – Преамбула –

Статус-кво – Аксіома –

Персона нон грата – Пафос –

Постскриптум – Кур’єр –
(5 балів. За будь-яку помилку знімається 0,5 бала).


 1. Розшифруйте та введіть у речення подані абревіатури.

ПТНЗ, НЛО, ВНЗ, СТО, райво, НВК, ЗНО, ЄС, ООН, ДонНУ.

 1. балів).

 1. Складіть пам’ятку «Як підготувати конспект».

 1. балів).

 1. Спишіть, розставляючи необхідні розділові знаки. Підкресліть члени речення. Зробіть повний синтаксичний розбір виділеного речення.


*Ніби намальований на чорному полі картини сидів Кайдаш в білій сорочці з широкими рукавами (І. Нечуй-Левицький).

*На стрімкім пригірку відділенім від інших страшними дебрями порослім густо величезними буками та смереками покритими ломами й обвалищами дерев було віддавна головне логовище ведмедів (І. Франко).

*Дівчинка відкладає набік віночок який плела сидячи біля воза встає і переконавшись що поблизу нікого нема біжить до старого гіллястого дуба що мав сторожа стоїть на узліссі (М. Олійник).

(15 балів).

Завдання з літератури


 1. Розкрийте зміст поняття «Розстріляне відродження». Назвіть представників, їхні твори, перерахуйте провідні ідеї.

(5 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал. Питання висвітлено на 50% - 2,5 б.).

 1. Визначте тему, головну думку, жанр вірша П. Кононенка «Мій рідний край». Проаналізуйте текст (художні засоби, віршовий розмір).


Мій рідний край… Набачивсь по світах

Я різних див, морів, лісів, народів,

Наслухавсь музики, веселих хороводів.

Та знову тут – на батьківських полях:

Лиш тут дитинства запах не прочах,
Лиш тут нутрують щастя рідні броди!

Ось сад стоїть у повноцвітті літа,

В буденнім спокої та радісно погідно…

Тут все – молитви: материні, рідні.

Лиш тут душа волає: жити! Жити!

Лиш тут колись гніздились зорі й в житі,

Лиш тут князями почувались бідні…

І радість Космосу: прийшло нове життя!

Лиш тут душа вплітається в Буття,

Лиш тут коханої насправді ніжні руки.

Лиш тут, як вічність, і на мить розлуки.

Лиш тут любов і скорбність каяття.

Не тільки щастя тут цвіло мені:

Був голод і нещасть ланцюг гарячий.

Було сирітство, цвів терор незрячих,
Лилася кров не тільки в дні війни.
Бувало: в Марківцях буяли полини…
Буває: й досі гірко горе кряче.
І все ж – над все люблю тебе, мій краю!


Ті всі світи – лиш свідки самоти.
Бо де б не був – скрізь ти, і ти, і ти:
Хто відсахнувсь тебе, того і Бог карає.
Хто полюбив – лиш той безсмертя знає.
Не знать тебе – безплідно відцвісти.


(Із зб. «Голоси в пустелі»)

(15 балів: тема – 5 балів, художні засоби – 5 балів, віршовий розмір – 5 балів. За будь-яку помилку знімається 1 бал).
3. Напишіть твір на одну з тем:

3.1. Потужне ліричне самовираження пореволюційної епохи в поезії 20-х років ХХ століття.

3.2. Ідеал краси й розуміння, вірності й прив’язаності у творчості М. Зерова.

3.3. Ліричне “Я” як символ нової людини у поетичних творах М. Рильського.

3.4. Модерністичні пошуки прозаїків 20-30-х років ХХ століття.

(30 балів. Обсяг – 1,5 сторінки)

Критерії оцінювання твору


Зміст – 15 балів.

1.Тема розкрита повно, текст у цілому відзначається багатством слововживання. Відсутні змістові недоліки (15 балів).

2.Можливі деякі відхилення від теми, непослідовність викладу, певні утруднення в доборі лексики (10 балів).

3.Твір за обсягом становить більше половини від норми, тему не розкрито, виклад не зовсім послідовний, порушена стилістична єдність (5 балів).

Грамотність – 15 балів.

За кожну помилку знімається один бал.
Завдання розглянуті та затверджені на засіданні обласної комісії щодо складання завдань олімпіади з української мови та літератури (протокол №1 від 16.11.2012 року).

Відповідальна Харахоріна Т.О., завідувач відділу української мови та літератури облІППО,

тел. (062) 304 – 64 –51

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної...
Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» запорізької обласної ради

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Розділ І. Впровадження педагогічних технологій у системі особистісно-орієнтованого навчання 4

А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів шляхом впровадження...
Кз кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. О. Сухомлинського

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області Всеукраїнських...
Комунальний заклад «кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського»

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Доппо направляє лист монмс україни №1/9-426 від 01. 06. 2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (з...

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Дніпропетровщина – це регіон, у якому люди спілкуються близько 37 мовами, а це свідчить про його колоритну історичну спадщину, різнобарв’я...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка