Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок №102 Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання

Урок №102 Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання


Урок №102

Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання.

Мета:

навчальна: закріпити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова і форми слова, добирати спільнокореневі слова, утворювати форми слова, формувати ключові компетентності: комунікативну, творчу, пізнавальну;

розвивальна: розвивати творче й логічне мислення, пізнавальну активність учнів, образне уявлення, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п'ятикласників;

виховна: виховувати любов до рідної природи, її краси, любов до рідної мови, її краси і милозвучності.

Внутрішньопредметні зв'язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв'язки: українська література.

Обладнання: картки зі словами.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка (виразне читання хором)

Ніжна мова — ти ніжний цвіт,

Ти п’яниш нас, як рута-м’ята.

Тож на цілий на білий світ

Ти духмяністю розіллята.

Любіть красу своєї мови,

Звучання слів, правопис слів:

Це квітка ніжна і чудова

Коханих батьківських степів.

Д. Білоус

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фронтальне опитування

∎ Назвіть значущі частини слова.

∎ Які слова називаються змінними, а які незмінними?

∎ Що таке спільнокореневі слова?

∎ Що таке закінчення?

∎ Дайте визначення суфіксу і префіксу.

Практична робота

► Намалюйте, як на письмі позначають частини слова, корінь — префікс — суфікс — закінчення

Робота в парах

► Виділіть суфікси в наведених словах, поясніть їхній вплив на значення слів.

Матусенька, мамочка, матінка, матусечка, матуся, матіночка.

Татусь, татко, татуньо, татунь.

Дівчина, дівчинка, дівчатко, дівчатонько, дівчинонька.

► Доберіть до пропонованих слів споріднені слова і розберіть їх за будовою.

Сад, квітка, мова, казка, ліс.

► Запишіть схеми слів.

Зразок: напишу —

Пришкільний, подорожник, пам’ятний, лісок, молодець, тихо, листки, садівник, радісно, підземний, переписує, розмовляє.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з текстом

► Яка основна думка тексту? Чи подобається хлопчику його майбутня професія? Доведіть словами з тексту. Розберіть за будовою виділені слова в тексті.

МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ — ІНЖЕНЕР

На світі існує багато цікавих професій, що потребують розумового навантаження. І я обираю одну з таких. Я хочу стати в майбутньому інженером.

Заводи, фабрики, залізниця, майстерні, невеликі приватні фірми гостро потребують людей інженерних професій. Адже там, де є техніка, потрібні інженери, щоб працювати з нею. Інженери-конструктори, інженери-технологи, інженери-механіки та інші. А техніка зараз усюди, в усіх сферах життя!

Без інженерів не будуються нові мости та житлові будинки. Без них на наших заводах не можна випустити бодай холодильника чи пилососа. А що казати про випуск автомашин, автокранів, екскаваторів тощо. Інженери потрібні в металургійній промисловості, де плавлять новий метал. Вирощувати хліб також не вийде без людей цієї професії, хіба що вручну. В полі працюють трактори, комбайни, сівалки. А процес створення цих машин забезпечують знов-таки інженери.

Нехай професія інженера сьогодні не дуже модна, але це навіть добре. Тим більше цінуються кваліфіковані спеціалісти. Гарний інженер стежить за новинками техніки, читає спеціальну літературу, знає іноземні мови.

Я вірю, що разом зі своїми колегами-інженерами буду в майбутньому вести промисловість країни й українську економіку до прогресу та успіху!

Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Хто швидше?»

► Розберіть слова за будовою:

Одягатися, зимують, біленький, поні, кенгуру, пюре, писати, чекати.

► Доберіть споріднені слова до запропонованих нижче:

Зима... (прикметник). Весна... (іменник). Дитина... (прикметник). Радість... (дієслово). Україна... (прикметник).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа «Мікрофон»

∎ Яка роль морфем у мові?

∎ На які види поділяються морфеми?

∎ У якій частині слова знаходяться префікси і суфікси?

∎ Що виражає кожна зі значущих частин?

∎ 3 яких частин складається основа слова?

∎ Чим відрізняються форми слова від спільнокореневих слів?

Психологічний портрет настрою

∎ Чи відчуваєте ви насолоду від приходу весни?

∎ Як ви почуваєтеся зараз?

∎ Покажіть мені свій настрій.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу за підручником.

► Напишіть твір-мініатюру «Моя майбутня професія», де б використовували слова з вивченої теми.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку: Архітектура І скульптура ХХ століття
Ключові слова: Модернізм, авангардизм, раціоналізм, конструктивізм, функціоналізм, постмодернізм

Частини мови. Принципи класифікації
Мета : узагальнити, систематизувати І поглибити знання з теми «Частини мови», закріпити набуті знання; розвивати в учнів логічне...

Проблема підготовки викладачів фармакологіїї для фармацевтичної освіти...
Ключові слова: підготовка викладачів, фармацевтична освіта, інформаційні технології

Урок математики І української літератури з теми «Дослідження творчості...
Тема: Інтегрований урок математики І української літератури з теми «Дослідження творчості Т. Г. Шевченка на уроках математики»

Опорний конспект лекцій з дисципліни „ соціологія” м. Кременчук 2008...
В соціологічній літературі назва цієї науки конструюється з латинського слова societas (суспільство) та грецького слова „lodos” (слово,...

Екзаменаційні питання
Багатозначні слова І контексти. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів. Правила користування словником

Урок №12 Тема : Групи слів за походженням: власне українські І запозичені...
Тема: Групи слів за походженням: власне українські І запозичені (іншомовного походження) слова

Роман −трилогія люко дашвар «биті є» (2012) як український варіант масової літератури
Ключові слова: масова література, інтертекстуальність, трилогія, образи-типи сучасників, багатство мовлення

Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові...
Лучникових складних речень; розвити вміння знаходити ці синтаксичні конструкції у висловлюваннях, аналізувати будову безсполучникових...

Методична розробка «методика проведення уроків української мови по...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка