Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»
«Використання римованих текстів на уроках англійської мови»

Підготувала:

вчитель англійської мови

Мурованського НВК «ЗШ І-ІІІ ст.. – дитячий садок»

Сокальського району

Львівської обл.

Ващук Надія Григорівна
Муроване 2014

ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………..……………..3
1. Особливості роботи з римованими текстами на уроці….…………………4

2. Віршований матеріал як засіб підвищення мотивації навчання учнів..….7

3. Вірші англійською мовою для дітей як метод вивчення мови………...….9Висновки……………………………………………………………………….23

Список використаних джерел……………………………………….………..24
Вступ
Діти молодшого шкільного віку відзначаються найбільш високим рівнем сенситивності, тобто здатності сприймати, засвоювати та відтворювати незнайомий для них навчальний матеріал. Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює підвищений інтерес до її вивчення, що знаходить своє відображення як у нормативних документах з питань освіти, так і в шкільній практиці різних країн.

Результативність вивчення іноземної мови визначається комплексом методів і форм роботи, які використовуються в навчальному процесі. Ефективність римованих текстів як засобу навчання англійської мови у початковій школі зумовлюється, на наш погляд, зацікавленістю школярів у сприйнятті текстів, що римуються. Аналіз текстів сприяє розвитку творчих здібностей школярів, умінь висловлювати свої думки й аргументувати їх. Крім того, вивчення римованих текстів розвиває мовленнєву пам'ять дитини, що є запорукою успішного оволодіння іноземною мовою. Таким чином, особливої актуальності набуває питання використання римованих текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови.

Цілком зрозуміло, що виходячи із цілей і задач сучасної освіти, неможливо оминути тенденцію до гуманізації навчального процесу, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів.
1. Особливості роботи з римованими творами на уроці

Проблема використання пісень і віршованого матеріалу при навчанні іноземної мови постійно привертає увагу вітчизняних та зарубіжних науковців та освітян – Є. К. Кондрацька, С. Н. Савина, М. В. Ляховицький, А. А. Миролюбова, В. Лобанова, Л. Червинська та ін. Свідченням цього є велика кількість статей, присвячених даній темі «Роль віршів і пісень у вивченні граматики англійської мови» (Лобанов В.), «Пісні та вірші на уроках англійської мови» (Ізмайлов В.), «Ігри, вірші та пісні на початковому етапі навчання іноземної мови» (Димент А.) та ін. Утім, проблема використання римованих текстів у навчанні учні молодшого шкільного віку лексики англійської мови ще залишається недостатньо вивченою [5].

Використання віршованих матеріалів на уроках іноземної мови є ефективним засобом навчання. Практично всі педагоги і методисти, що працюють з дітьми на різних етапах навчання, відводять велике місце поетичним текстам при навчанні іноземної мови. Деякі підручники цілком базуються на використанні поетичних текстів: аутентичних чи спеціально створених [1, с. 178 – 181].

Процес використання римованих текстів на уроках англійської мови в початковій школі має складатися з таких етапів:

 • підготовчий, що має на меті відбір римованих текстів як навчального матеріалу;

 • процесуальний, сутність якого полягає в роботі з римованими текстами на уроці англійської мови в початковій школі;

 • оцінний, що передбачає оцінку ефективності використання римованих текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови.

Вченими доведено, що при використанні віршів на уроці відбувається рішення комплексу важливих методичних завдань:

 • презентація нового звуку й фонетичного явища;

 • самостійний висновок правил на основі отриманої інформації;

 • новий лексичний матеріал, будучи пред'явленим у віршованій формі, запам'ятовується швидше;

 • переклад і тлумачення граматичних явищ у вірші забезпечує закріплення й узагальнення вивченого на попередньому етапі матеріалу, досить лише нагадати учнем пов'язану з ним римівку.

Наприклад, працюючи умовними реченнями II типу можна використати наступне римування:

If all seas were one sea, what a great sea that would be!

If all trees were one tree, what a great tree that would be!

If all the world were apple pie and all the seas were ink,

And all the trees were bread and cheese,

What should we have for drink? [3, с.45].

Одну й ту ж римівку можна використати для відпрацьовування різних граматичних структур, якщо, виявивши трохи творчості, її видозмінити.

Наприклад, віршик "What is your name?" при відпрацьовуванні граматичної структури "I have" можна використати в такому виді:

What do you have? - I have a rabbit?

I have a dog

I have a little green frog.

Для відпрацьовування структури "What can you do?":

I can skate,

I can ski,

I can play and watch TV

Особливо цікаво працювати з віршами в старших класах.

Робота відбувається по наступних етапах:

1. Учитель пропонує прослухати вірш. Учні на перших уроках намагаються перевести вірш на рідну мову, пізніше вчитель пояснює, що прибігати до перекладу не обов'язково, якщо зміст слова зрозумілий.

2. Учитель вимовляє окремі фрази або слова й пропонує учням показати жест, яким можна виразити й повторити вголос вимовлене їм.

3. Учитель ще раз відтворює магнітофонний запис вірша й пропонує учням, які прослуховують текст, пожвавити його за допомогою жестів і міміки.

4. Учитель вимовляє вірш невеликими уривками, учні повторюють за ним.

5. Учитель пропонує повторити вірш в уповільненому темпі, тобто він подовжує паузи.

6. Учитель пропонує прискорити темп повторення й відповідно жестикуляції.

7. Учитель пропонує повторити вірш максимально голосно, а потім тихо.

Проробивши вірш подібним чином, можна бути впевненим, що учні засвоїли його зміст. Цей вид роботи дуже нагадує учням гру [4, с.52].

Потім, після чергового прочитання, у вірші закриваються окремі слова, і учні повинні відновити їх по пам'яті.

В результаті на закріплення лексики йде значно менше часу. Вивчення лексичних одиниць відбувається в ігровій формі, що сприяє комфортному стану учнів на уроці.

Учителі мають навчити учнів не тільки фразам, даним у підручнику, але й навчити побачити прекрасне в культурі нашої країни й спробувати донести це до слухача, використовуючи ті можливості й засоби, якими розташовує учень. Звичайно, така робота подобатися учнем. Зміст даної роботи – підібрати риму, передати зміст, закладений автором. Правильно підібрати граматичні структури. В учнів переборюється психологічний бар'єр, формується мотивація навчання. Кожен учень вимовляє в зовнішній або внутрішній мові незнайому лексику по кілька разів, учиться самоаналізу своєї роботи. Практично вже на наступному уроці учні можуть вільно володіти новою лексикою, тому що знання вони добували самостійно.
2. Віршований матеріал як засіб підвищення мотивації навчання учнів

Заучування римувань та віршів розширює словниковий запас учнів. Вивченні у такий спосіб слова й мовленнєві зразки діти легко впізнають під час аудіювання, використовують для складання власних висловлювань, у мовних ситуаціях.

Багато віршованих текстів ніби навмисно вигадані для того, щоб дитина навчилася правильно вимовляти складні звуки та їх сполучення, засвоїла необхідні граматичні конструкції, набула необхідного запасу слів.

В англійській мові є велика кількість фольклорних віршів, які можна теж використовувати з такою ж метою. Крім того дитячий фольклор відображає багато сторін культури, історичні події, уявлення про добро та лихо, про смішне та сумне, національну самосвідомість і ставлення до життя. Відомі персонажі дитячого фольклору навіть увійшли до культури Британії, що відображаються навіть у словниках персоналій поряд з історичними та літературними персонажами – Jack Sprat, Humpty-Dumpty, Yankee Doodle, Simple Simon, Old King Cole, Little Jack Horner, Jack and Jill, Little Miss Muffet тощо. У переважній більшості цих віршиків дуже сильне відхилення від реальності. Ось три щури у капелюхах відправляються на прогулянку, їх супроводжують три качки у білих сандаліях, три кішки у вуалях та дві свинки у атласних жилетах та перуках. А ось бурхливе море боронить дивовижний корабель із золотими щоглами, і на палубі – теж розряджені матроси-мишенята та качка-капітан. Кошенята загубили печатки, які необхідним предметом їхнього туалету, та голосно плачуть. Король Богген будує собі палац, але на побудову його ідуть несподівані матеріали: шкуринки від пирога, пампушки, інші смачні речі. Корова перестрибує через місяць, а тарілка тікає з будинку з ложкою. В усіх цих віршиках надзвичайний елемент гри, який є необхідною умовою життя дитини. Ось приклад деяких віршів для роботи з граматичним матеріалом:

Go to bed, Tom,

Go to bed, Tom,

Tired or not, Tom,

Go to bed, Tom,

Go to bed late,

Stay very small,

Go to bed early,

Grow very tall.

(Завдання: знайдіть у тексті дієслова, підкресліть їх, поясніть, що це за дієслова Є(наказовий спосіб дієслова)).

Pussy-cat, pussy-cat,

Where have you been?

I’ve been to London

To look at the Queen.

(Теперішній доконаний час, допоміжне дієслово have)

The cuckoo comes in April,

He sings his songs in May,

In the middle of June

He changes his tune,

And then he lies away.

(Теперішній неозначений час, закінчення дієслова у 3-ій особі однини).

На уроках іноземної мови часто звертаюсь до такого виду роботи, як переклад віршів з англійської мови на українську та російську.

Це допомагає відпрацювати не тільки фонетику та орфографію, а виховує естетичні смаки, розвиває творчість.

3. Вірші англійською мовою для дітей як метод вивчення мови


Вивчення англійської мови, безсумнівно, необхідно для дітей. Можна почати цей важкий, але захоплюючий процес з самого простого – з віршів для дітей англійською мовою. Для початку потрібно дотримуватися принципу від простого до складного. Звуконаслідувальні вірші запам'ятовуються дітьми швидше й легше:

BUZZI BEE

Buzzy, buzzy, buzzy bee,

Buzzing round from tree to tree.

Buzzy, buzzy, buzzy bee,

Don't you dare to buzz near me!

Buzzy, buzzy, buzzy bee,

Buzzing right in front of me,

Buzzy, buzzy, buzzy bee,

You don't listen well, I see!

Робота над віршами може проводитися найрізноманітнішими способами. Тут повною мірою можуть розкритися творчі здатності й учнів, і в першу чергу, учителя. При роботі з віршем учитель може, і повинен, використати також малюнок - як засіб наочності. Малюнок учителя розфарбований і представлений у вигляді ілюстрації. Буде непогано, якщо разом з дитиною на уроці намалювати героїв віршів. Не менш ефективним способом запам’ятання віршів буде читання їх за ролями, а потім вивчити їх всім учням разом.

Вірші англійською мовою для дітей допоможуть у проведенні зарядки:

JUMP THE ROPE

Jump the rope, Jump the rope,

Jump, jump, jump. (Стрибаємо через скакалку)

Jump it high, And jump it low.

Jump, jump, jump. (Стрибаємо вище і нижче)

Jump it fast, And jump it slow.

Jump, jump, jump. (Стрибаємо швидко і повільно)

Walk tiptoe, walk tiptoe (ходимо навшпиньках)

Very slow, very slow

Jump, jump, jump. (Стрибаємо через скакалку навшпиньках)

Clap your hands, (ляскаємо в долоні)

And stamp your feet. (Топаємо ногами)

Jump, jump, jump. (Стрибаємо)

Вірші англійською мовою для дітей допоможуть легко завчати слова англійською мовою, а також у постановці вимови:

WHY DO YOU CRY?

Why do you cry, Willy?

Why do you cry?

Why, Willy, Why, Willy,

Why, Willy, Why?

У віршах англійською мовою для дітей можна отримати відомості про англійську граматику:

GRAMMAR IN RHYME

Three little words you often see,

Are Articles – A, An and The.

A noun is the name of anything,

As School, or Garden, Hoop, or Swing

Adjectives tell the kind of Noun,

As Great, Small, Pretty, White, or Brown.

Instead of Nouns the Pronouns stand,

Her head, His face, Your arm, My hand.

Verbs tell of something being done -

To Read, Count, Laugh, Sing, Jump or Run.

How things are done the Adverbs tell,

As Slowly, Quickly, Ill or Well.

Conjunctions join the words together -

As men And women, wind And weather.

The Prepositions stand before

A noun, as In or Through a door.

The Interjection shows surprise,

As Oh! How pretty! Ah! How wise!

The whole are called nine parts of speech

Which reading, writing, speaking teach.

На початковому етапі у дітей розвинене мимовільне запам'ятовування. Легко запам'ятовується те, що має емоційний відтінок. Почати або допомогти дітям у процесі вивчення англійської мови у віршах можуть і самі батьки, це не складно і захоплююче.
Зразки віршів

Robin

             


Robin, Robin, what a man!
He eats as much as no one can.
He ate a lot of fish, he ate a lot of meat.
He ate a lot of ice-cream and a sweet.
He ate a lot of porridge and ten eggs
And all the cookies Mother has.
He drank a lot of juice, he ate a cake
Then said: "I have a stomach-ache."

Робін
Робін, Робін, що за людина!
Він їсть так багато, я ніхто не може.
Він з'їв багато риби, він з'їв багато м'яса.
Він з'їв багато морозива і солодкого.
Він з'їв багато каші і десять яєць
І все печиво, яке мала Мама.
Він випив багато соку, і з'їв тістечко
Потім сказав: "У мене болить живіт."
  Who likes what?
Some of us like brown bread,
Some of us like white,
Some of us eat a lot of meat,
Some don't think it's right.

Some of us like apples,
Some drink juice at night,
Some of us eat many sweets,
Some don't think it's right.
  Що кому подобається?
Комусь подобається чорний хліб,
Комусь подобається білий,
Хтось їсть багато м'яса,
Хтось не думає, що це правильно.

Комусь подобаютьсь яблука,
Хтось п'є сік вночі,
Хтось їсть багато солодощів,
Хтось не думає, що це правильно.


Big Ben

Tick-tock, Tick-tock,
This is Big Ben.
Big Ben is a clock.
Day and night
With all its might
Big Ben, the clock,
Says: Tick-tock.

Біг Бен

Тік-ток, Тік-ток,
Це Біг Бен.
Біг Бен це годинник.
І вдень і вночі
З усіх сил
Біг Бен, годинник,
Каже: Тік-ток.

Colours
The bear's white.
The bird's blue.
The dog's black.
The puppy's, too.

Кольори
Ведмедик - білий.
Пташка - синя.
Собачка - чорна.
Цуценя також.


Where is the cat?

 

On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the cat?
On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
The cat is on the mat.
Де кіт?
На, в, під, біля.
На, в, під, біля.
На, в, під, біля.
Де кіт?
На, в, під, біля.
На, в, під, біля.
На, в, під, біля.
Кіт на килимку.


   Goodnight
Goodnight, Father!
Goodnight, Mother!
Kiss your little son!
Goodnight, sister!
Goodnight, brother!
Goodnight, everyone!

         Надобраніч
Надобраніч, Тато!
Надобраніч, Мамо!
Поцілуйте вашого маленького сина!
Надобраніч, сестро!
Надобраніч, брате!
Надобраніч, усі!


  I love my mother


Who loves Mummy best?
"I", says Fred,
"I give her flowers,
White, yellow and red".
Who loves Mummy best?
"I", says May,
"With my dear Mummy
I always play".
Who loves Mummy best?
"I", says Joe,
"She asks to help her,
And I always do so".
Я люблю свою маму
Хто найбільше любить маму?
"Я", каже Фред,
"Я дарую їй квіти,
Білі, жовті і червоні".

Хто найбільше любить маму?
"Я", каже Мей,
"З моєю дорогою мамою
Я завжди граюсь".
Хто найбільше любить маму?
"Я", каже Джоі,
"Вона просить допомогти їй,
І завжди допомагаю".


A flower for mother / Квіточка для мами


Here is a flower 
For a very special day 
Just for you 
On Mother’s Day
Many hugs and kisses, too
Each one says that I love you 
Ось квіточка
В особливий день
Тільки для тебе
В день Мами
Багато обіймів і поцілунків також
Кожний з яких говорить, що я люблю тебе

My roomThis is a room, where I live.
And at the table my granny is sitting,
Granny is reading and sewing, and knitting
In the room, where I live.
And this is the bed, where my sister is sleeping,
Near the table where granny is sitting,
Granny is reading and sewing, and knitting
In the room, where I live.
And this is a wardrobe with my coats and clothes, 
It's by the bed, where my sister is sleeping,
Near the table where granny is sitting,
Granny is reading and sewing, and knitting
In the room, where I live.


 Моя кімната
Це моя кімната, де я живу.
І за столом моя бабуся сидить,
Бабуся читає і ш'є, і в'яже
В кімнаті, де я живу.
А це ліжко, де моя сестра спить,
Біля стола де моя бабуся сидить,
Бабуся читає і ш'є, і в'яже
В кімнаті, де я живу.
А це шафа з моїми пальтами та одягом, 
Біля ліжка, де моя сестра спить 
Біля стола де моя бабуся сидить,
Бабуся читає і ш'є, і в'яже
В кімнаті, де я живу.


Nature

In winter the nature is white
Its colour is tender in spring,
In autumn the nature is bright
In summer its colour is green.
The nature hasn't got any ends,
You know, time runs very fast.
The nature's got colours in hands
And makes a rainbow at last. 
     

          Природа
Взимку природа біла
Її колір ніжнішає навесні,
Восени природа яскрава
Влітку її колір зелений.
Природа безкінечна,
Ти знаєш, час летить дуже швидко.
Природа тримає кольори в руках
І врешті-решт малює веселку.


Spring 


  Spring, spring is coming soon,
Grass is green and flowers bloom,
Birds returning from the south, 
Bees are buzzing all about,
Leaves are buddign everywhere,
Spring, spring is finally here! 

             Весна
Весна, весна прийде скоро,
Трава зелена і квіти квітнуть,
Пташки повертаються з півдня,
Бджоли гудуть повсюду,
Листочки розпускаються кругом,
Весна, весна нарешті тут!
Family
A little Amily
Has got a big family:
A mother, who likes to cook,
A father, who's writing a book,
A brother, who goes to school
And a fish, which swims in the pool.

 Сім'я
Маленька Емілі
Має велику сім'ю:
Маму, яка любить готувати,
Тата, який пише книжку,
Брата, який ходить до школи
І рибу, яка плаває в ставочку.

My plans

On Monday I shall buy a tool,
On Tuesday I shall make a stool,
On Wednesday I shall read a book,
On Thursday I shall try to cook
Something very, very sweet
For my little brother Pete.
On Friday I shall brush my hat,
On Saturday I'll dust my flat,
On Sunday if the weather's good
I shall go into the wood.

           

Мої плани

В понеділок я куплю інструмент,
У вівторок я зроблю табутерку,
В середу я буду читати книгу,
В четвер я спробую приготувати,
Щось дуже, дуже солодке
Для мого маленького брата Піта.
В п'ятницю я почищу мій капелюх,
В суботу я витру пил у квартирі,
В неділю, якщо погода буде гарна
Я піду в ліс.


What does the clock say?It's seven o'clock in the morning.

Get up, get up, get up!
It's eight o'clock! It's eight!
It's eight! Come on! It's late.
It's nine o'clock in the morning.
Tick-tock, tick-tock, tick-tock.
It's nine o'clock, it's nine o'clock,
"It's nine, it's nine" - says the clock.
It's ten o'clock in the evening.
Goodnight, goodnight, goodnight.
It's ten o'clock, it's time for bed
Say "Goodnight" and go to bed.

         Що каже годинник?

Сьома година ранку.

Вставай, вставай, вставай!

Восьма година! Восьма!

Восьма! Поквапся! Уже пізно!

Дев'ята година ранку

Тік-ток, тік-ток, тік-ток.

Дев'ята година, дев'ята година,

"Дев'ята, дев'ята" - каже годинник

Десята година вечора.

Надобраніч, надобраніч, надобраніч.

Десята година, час лягати спати

Кажи "Надобраніч" і лягай спати. 

Do you know Mery?Do you know Mary?

Mary who?

Mary McDonald.

Of course, I do.

Do you know her parents?

Yes, of course, I do.

I know her father

and her mother, too.

Do you know her grandparents?

Yes, of course, I do.

I know her Grandpa 

and her Granny, too.

Do you know her cousins?

Yes, of course, I do

I know her nieces

and nephews, too.

Ти знаєш Мері?

Ти знаєш Мері?

Яку Мері?

Мері МакДоналд

Так, звичайно, я знаю.

Ти знаєш її батьків?

Так, звичайно, я знаю.

Я знаю її тата

і маму також.

Ти знаєш її дідуся і бабусю?

Так, звичайно, я знаю.

Я знаю її дідуся

і бабусю також.

Ти знаєш її двоюрідних братів і сестер?

Так, звичайно, я знаю.

Я знаю її племінниць

і племінників, також.
Sport

Sport is fun for girls and boys.

It's much better than the toys.

You can sledge and ski, and skate
And play snowballs with Kate.

You can swim and play football,

Hockey, tennis, basketball.

You can jump and you can run.

You can have a lot of fun.

Спорт

Спорт це задоволення для дівчаток і хлопчиків.

Це набагато краще за іграшки.

Ти можеш кататись на санчатах і лижах, і ковзанах

І гратися в сніжки з Катрусею.

Ти можеш плавати та грати в футбол,

Хокей, теніс, баскетбол.

Ти можеш стрибати і ти можеш бігати.

Ти можеш отримати багато веселощів.

Let's play sportsLet's play sports
Let's have fun!
We can jump,
We can run.
We like football,
We can swim.
Let's play team games.
Let us win!
Давайте грати в спортивні ігри
Давайте грати в спортивні ігри
Давайте веселитись!
Ми можемо стрибати,
Ми можемо бігати.
Ми любимо футбол,
Ми можемо плавати.
Давайте грати в командні ігри.
Давайте вигравати!


How old are you?

How old are you?
I am two.
How old is Lee?
He is three.
How old is Kate?
She is eight.
How old is Caroline?
She is nine.

Скільки тобі років?
Скільки тобі років?
Мені 2 роки.
Скільки років Лі?
Йому 3 роки.
Скільки років Кейт?
Їй 8 років.
Скільки років Керолайн?
Їй 9 років.

Seasons and clothesSummer's here. Spring has gone.
Better put your short pants on!
Autumn's here. Summer's gone.
Better put your sweater on!
Winter's here. Autumn's gone.
Better put your warm coat on!
Spring is here. Winter's gone.
Better put your raincoat on!
Different seasons - different clothes
For mums and paps, for boys and girls!

 

      Пори роки і одяг
Літо тут. Весна пройшла.
Краще одягни свої шорти!
Осінь тут. Літо пройшло.
Краще одягни свій светр!
Зима тут. Осінь пройшла.
Краще одягни своє тепле пальто!
Весна тут. Зима пройшла.
Краще одягни свій плащ!
Різні пори року - різний одяг
Для мамів і татів, для дівчаток та хлопчиків!

Apples


Apples are sour,
Apples are sweet.
Apples are juicy
And nice to eat!

Яблука
Яблука кислі,
Яблука солодкі.
Яблука соковиті
І їх добре їсти!Colours Red and yellow, blue and green,
Blue and green, blue and green,
Red and yellow, blue and green,
Black and white and brown.
Orange, purple, pink and grey,
Pink and grey, pink and grey,
Orange, purple, pink and grey,
Black and white and brown.


Кольори

Червоний і жовтий, блакитний і зелений,
Блакитний і зелений, блакитний і зелений,
Червоний і жовтий, блакитний і зелений,
Чорний і білий і коричневий.
Помаранчевий, фіолетовий, рожевий і сірий,
Рожевий і сірий, рожевий і сірий,
Помаранчевий, фіолетовий, рожевий і сірий,
Чорний і білий і коричневий.Висновки
Використання поезії сприяє розвитку основних комунікативних умінь читання, аудіювання, говоріння, причому останнє найчастіше виступає у формі обговорення змісту поетичного твору, що може викликати теперішню дискусію в класі, оскільки проблеми, що зачіпають у поетичних творах універсальні, носять життєвий характер, не завжди припускають однозначне рішення.

Перевага використання римованого матеріалу в тому, що вірші допомагають без особливих зусиль засвоїти та розширити лексичний запас, так як тексти включають нові слова та вислови. Вже знайома лексика може зустрічатись в новому контекстуальному оточенні. Не забуваємо про використання власних та географічних назв, особливостей країни, мова якої вивчається, поетичних слів. Все це сприяє розвитку відчуття мови, знайомить з її стилістичними особливостями. На пісенній основі значно легше засвоюється граматичний матеріал, учні засвоюють розмовну мову.

Слід зазначити також і те, що специфіка поезії допомагає учневі оволодіти емоціонально-ціннісним досвідом спілкування. Вона допомагає забезпечити на уроці мовну атмосферу і психологічний контакт.

Список використаних джерел:


 1. Десяцька Н. Віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення ефективності навчання учнів середньої загальної школи / Н. Десяцька // Перспективы развития науки. – Гданськ, 2012. – С. 83–86.

 2. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ukraine.filolingvia.com/publ/94

 3. Казарян А. Эстетическое воспитание учащихся на уроках английского языка / А. Казарян // Иностранные языки в школе. - 1987. - №1. - с.44-45.

 4. Синькевич Г. Песня на уроке английского языка // Иностранные языки в школе. - 2002. - №1. - с.50-53.

 5. Харчук А. В. Методика використання римованих текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови / А. В.Харчук // Наукове видання Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (філологічні науки) № 12 (271), Ч. І, 2013

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нвк «зош І-ІІІ ступенів дитячий садок» с. Познанка Перша Портфоліо
«Розвиток основних компетентностей учнів на уроках української мови, літератури та в позаурочний час методом проектування»

Уроках англійської мови Вчитель
Маковецька Яна Петрівна – вчитель англійської мови Тріскинської загаль-ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

«Країнознавство. Ласкаво просимо до Великої Британії» Вчитель англійської...
Посада: вчитель англійської мови Лебединської зош І-ІІІ ступенів №6 Лебединмької міської ради Сумської області

Кисель Любов Полікарпівна, Ільковицький нвк “зш і-іііст дитячий садок”
У посібнику представлені конспекти уроків, літературний диктант, різнорівневі завдання

На уроках англійської мови
Автор досвіду: Ясинська Людмила Олександрівна, вчитель англійської мови Мазурівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Кривоозерського...

Розкладурок І в для учнів 5-11 класів
Р о з к л а д у р о к І в для учнів 5-11 класів Загальцівського нво „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”

2013 рік Упорядник
Упорядник: Лихошапка Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Суходільського нвк: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,...

Автор: вчитель i-ої категорії російської мови та літератури Максименко...
Автор: вчитель i-ої категорії російської мови та літератури Максименко О. О. Нвк №16, м. Мелітополь

Творчий проект «історія кохання»
Автори: учитель англійської мови 1 категорії Лапіна О. О., Нвк №16, м. Мелітополь

Розклад уроків
Т. В. Бровар Клюківського нво «зош І-ІІ ступенів дитячий садок» на І семестр 2016/2017 н рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка