Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«Творчість письменників-емігрантів» Інтегрований урок

«Творчість письменників-емігрантів» Інтегрований урок

Артемівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8

«Творчість письменників-емігрантів»

Інтегрований урок

англійської мови та української літератури

в 6 класі

Підготували:

Учитель української літератури

Гусєва А.В.

Учитель англійської мови

Єфіменко М.О.

2011-2012 навчальний рік

Мета уроку:

 • удосконалити монологічні та діалогічні уміння учнів; практику аудіювання; систематизувати навчальний матеріал за поданими зразками листів письменників-емігрантів українською та англійською мовами;

 • розвивати логічне та критичне мислення, спостережливість, пам’ять, вміння працювати з неадаптованими текстами англійською мовою; розвивати пізнавальну активність до культури інших націй;

 • формувати вміння аналізувати поетичні твори, виділяти в них головну та другорядну інформацію;

 • виховувати патріотичність, чесність, сміливість, доброту, взаємодопомогу, прислуховуватись до думки однокласників, підтримувати інтерес до читання.

Тип уроку: комплексне застосування набутих знань.

Форми організації пізнавальної діяльності:

 • парна;

 • групова;

 • індивідуальна;

 • колективна.

Обладнання:

 • портрети письменників, що вивчаються;

 • мультимедійний проектор;

 • підручники з Української літератури та Англійської мови;

 • робочі зошити, словник з англійської мови; термінологічний словник;

 • цитати англійською мовою;

 • запис пісні «Журавлі» Б.Лепкого;

 • пазли;

 • виставка творів письменників-емігрантів.

Хід уроку

Епіграф

Мене рвало на куски бажання

вирватися звідсіль,

отрясти порох взуття

і відійти на другий "край світу".

Улас Самчук

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

Учитель УЛ: Діти, сьогодні у нас незвичайний урок. Ми спробуємо з вами поринути у світ душі поета, який позбавлений радості бачити рідну землю, її мальовничі краєвиди… Ми поговоримо з вами про письменників-емігрантів, спробуємо через їх листи відчути те потаємне, що невидиме оку.

Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число і тему нашого уроку.

Учитель АМ: Dear friends, today we get a some unusual letters from different countries and cities . Let’s read it together. (Листи)

ІІІ. Основний зміст уроку.

 • Питання з літературознавства

Учитель УЛ: Давайте поринемо у світ англомовних країн і спробуємо визначити основні причини еміграції українських письменників за кордон.

 • Яких письменників-емігрантів ви вже знаєте?

 • Які твори цих письменників ви вивчали раніше на уроках української літератури?

(Відповіді учнів)

Учитель УЛ: прошу зачитати історичну довідку.

Учень 1. Перша хвиля української еміграції на межі XIX—XX століть вважається трудовою, тож вона представлена скромними літературними набутками, що з'явилися переважно в США й Канаді. Зокрема це жанр заробітчанських та емігрантських народних пісень, які дійшли до нас у збірниках Володимира Гнатюка, Філарета Колесси та інших фольклористів.

Учень 2: Друга хвиля еміграції була пов'язана з поразкою національно-визвольних змагань. Саме ця хвиля принесла значні літературні твори та саму атмосферу живого літературного процесу. Тож перші значні українські літературні угрупування з'явилися в 1920-х роках. До них належали передовсім Празька школа (Юрій Липа, Юрій Клен, Олег Ольжич, Олена Теліга, Євген Маланюк, Наталя Лівицька-Холодна та ін.) в Чехословаччині та групи Танк та Ми в Польщі. Письменники Празької школи найчастіше друкувалися в «Літературно-науковому віснику» за редакцією Дмитра Донцова, мали свій журнал «Ми», видавництво «Варяг». Діаспорна література поповнилася на цьому етапі не лише вартісними творами, але й науково-теоретичними працями Леоніда Білецького, Миколи Гнатишака, Павла Зайцева та ін.

Учень 3: Наступна хвиля українських письменників-емігрантів була спричинена Другою світовою війною. Завдяки свободі самовираження в еміграції з'явилося багато оригінальних літературних творів, які продовжували модерністську традицію обірвану в УРСР політичними репресіями. Так, у післявоєнній Німеччині від 1945 до 1948 року активно діяла організація українських письменників «Мистецький український рух» (Іван Багряний, Віктор Петров, Юрій Косач, Ігор Костецький та ін.) очолювана Уласом Самчуком. У МУРі були і літературні критики, серед яких Юрій Шевельов, Володимир Державин та Віктор Петров. Важливим завданням для себе письменники діаспори бачили також переклади сучасних їм літературних творів. Активними перекладачами були Ігор Костецький, Олег Зуєвський та Михайло Орест. Ігор Костецький відомий також як літературознавець і видавець, його видавництво «На горі» опублікувало багато творів українських письменників, а також переклади українською таких авторів, як Данте, Вільям Шекспір, Поль Верлен, Шарль Бодлер, Оскар Вайльд, Езра Павнд, Штефан Георге та ін.

Після переселення значної частини українських емігрантів за межі Німеччини літературні об'єднання виникали в англомовних країнах. Так, у 1954 році аналогом МУРу постало об'єднання письменників «Слово», в якому згуртувалися прозаїки, поети, драматурги, літературознавці (Григорій Костюк, Юрій Шерех, Василь Барка, Тодось Осьмачка, Улас Самчук, Докія Гуменна, Ольга Мак та ін.).

Учень 4: Особливо яскравою була творчість неформального об'єднання поетів під назвою Нью-Йоркська група (Юрій Тарнавський, Емма Андієвська, Богдан Рубчак, Богдан Бойчук, Марія Ревакович, Роман Бабовал та ін.). Їхні твори відзначаються модерністською елітарної естетикою і віддалені від політики. При цьому складність сприйняття поезії деяких поетів Нью-Йоркської групи, зокрема Юрія Тарнавського, деякі критики не завжди обґрунтовано пояснюють недостатнім володінням ними українською мовою.

Зі здобуттям Україною незалежності значно почастішали контакти «материкових» і діаспорних письмеників. Загалом література діаспори дедалі більше інтегрується в загальноукраїнський літературний процес.

Водночас в Канаді, США, Німеччині (насамперед, Мюнхен), Франції (Париж), Польщі, Словаччині, Румунії та інших країнах зберігаються важливі осередки української літератури, виходять українські часописи (Дукля, Словаччина), альманахи («Зерна»[9]., Німеччина), діють деякі українські видавництва (Бродіна, Німеччина). Дехто із сучасних українських письменників надає перевагу проживанню за кордном в осередках української діаспори, але продовжує писати українською мовою. До таких належать Василь Махно, Володимир Діброва, а також Ігор Трач, який видає в Німеччині альманах «Зерна».Слово учителя АМ: Dear friends, today we get a some unusual letters from different countries and cities . Let’s read it together.

My dear friend!

I’m glad to have just letter from you. I have no time at all to answer you last week, that’s writing.

When Tanya is sleeping at night, I sit still and thinking about Motherland, I remember. We have beautiful nature here, but it isn’t our, native.

… When I was young, I read some of your pheiletones in “Vistnik”, I cut out them and reread it again and again at night. It’s terrible, Judjin. … I cried…

With best wishes,

Your kind and faithful friend, Ul

23.05.65

Учитель УЛ: Це лист Уласа Самчука до його друга Євгена Маланюка. У 1948 р. У. Самчук від'їхав до Канади, де заснував 1954 р. У своїх листах до Маланюка, з яким він був знайомий, здається, ще з Праги, Самчук пише про літературні справи (докінченім власних творів, критичні голоси про них тощо), але є в них також певна доза типової емігрантської "жовчі", породженої не тільки невідрадним становищем, але й різного характеру чварами в еміграції, де кожне угруповання вважало спасенним лиш його шлях. Самчук підкреслював право на "власне судження поза рямцями офіційних суджень" (лист від 31. 12. 63) і — віддаючи належне адресату — говорить із ним, як рівний із рівним. Те, що він бажає "заговорити з нашими побратимами в Києві на людській мові, поза рямцями Кремля" — свідчить про ті настрої певних кіл еміграції, що їх ви кликала "відлига" після смерті Сталіна. Цікава теж згадка про вечірку Мосендза (лист від 8. 3. 60) і болючі ремінісценції після власного ювілею (лист від 16. 5. 65). Згадана в листах Таня — дружина Самчука. Всі листи писані з Торонто, де тоді письменник проживав. Дослідники життя і творчості Маланюка й Самчука — кожний для себе — в цих листах щось знайдуть. У них є печать доби й середовища.

Учитель АМ: Tell me please whose famous translators do you know?

Pupil’s answers

I want to introduce you famous translator who was born in Ukraine, but lived abroad. Listen a poem, please

Blessed be the day, and the month, and the year,

and the season, and the time, and the hour, and the moment,

and the beautiful country, and the place where I was joined

to the two beautiful eyes that have bound me:

and blessed be the first sweet suffering

that I felt in being conjoined with Love,

and the bow, and the shafts with which I was pierced,

and the wounds that run to the depths of my heart.

Blessed be all those verses I scattered

calling out the name of my lady,

and the sighs, and the tears, and the passion:

and blessed be all the sheets

where I acquire fame, and my thoughts,

that are only of her, that no one else has part of.

This is a poem by F. Petrarka, you know

What about this text?

What can you say about main lyric hero?

(Відповіді учнів)

Учитель УЛ: А тепер давайте прочитаємо переклад, який нам запропонувала письменниця-емігрантка ХХ століття: • В якому вірші простежується національно-патріотична лінія?

 • What translation more exactly? Why do you think so?

 • Аналіз вірша (визначення епітетів, метафор, порівнянь, визначення віршового розміру; теми вірша) – учні працюють в зошитах з літератури

Учитель УЛ: А зараз давайте послухаємо вірш Богдана Лепкого, покладений на музику Л.Лепкого і спробуємо знайти спільні мотиви з творами, які ми вже розглянули.

(Прослуховування пісні «Журавлі»)

ІV. Закріплення вивченого матеріалу. Рефлексія навчальної діяльності учнів.

Учитель УЛ:

 1. Назвіть основні причини еміграції українських письменників за кордон.

 2. Які провідні мотиви їх творчості?

(Відповіді учнів)

Учитель АМ: And now I suggest you to do some interesting work. You must gather pieces of picture such way, that we sow a symbol of friendship between Ukraine and other English-speaking countries. Let’s do it together!

(Учні збирають «Пазл Єдності»)

V. Підсумки уроку. Оцінювання

VІ. Домашнє завдання:

Українська література – підготувати відгук про урок.

Англійська мова – перекласти письмово лист У.Самчука

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Майорчикова Вікторія Вікторівна 2011 рік нестандартний урок
Мета: поглибити знання учнів про сучасних українських письменників, а саме про творчість Івана Андрусяка, вдосконалювати вміння читати...

Урок-дослідження; інтегрований урок
«Зів'яле листя», історією її створення, через художнє слово поета розкрити його духовне багатство та велич, світ почуттів І пристрастей;...

Урок узагальнення та систематизації; урок-конкурс
Мета: перевіряти рівень знань учнів з теорії та історії літератури, зокрема з теми «Творчість Т. Г. Шевченка»

Інтегрований урок-прогулянка «Ласкаво просимо до Харкова!»
...

Конкурс «Обізнаність»
Обладнання: виставка книжок художньої, навчальної, довідкової літератури; портретна галерея українських письменників, творчість яких...

Тема: «Засідання суду у справі «Українська: предмет гордості чи сорому?»»
...

Урок в 11 класі на тему: Література рідного краю
Дніпропетровської області, поглибити знання учнів про історію рідного краю, з ясувати, як розкрита тема ввв в творчості письменників,...

Урок математики І української літератури з теми «Дослідження творчості...
Тема: Інтегрований урок математики І української літератури з теми «Дослідження творчості Т. Г. Шевченка на уроках математики»

«Україна у житті та творчості зарубіжних поетів» Мета
Мета: ознайомлення учнів зі зв’язками відомих зарубіжних письменників з Україною та зацікавлення творчістю авторів, чия творчість...

Урок розробив учитель української мови та літератури Петрович Ю....
Тема. Леся Українка: життя І творчість письменниці. Поезії «Contra spem spero», «Стояла я ІБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка