Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема. Сучасний урок основа ефективної та якісної освіти

Тема. Сучасний урок основа ефективної та якісної освіти

Методичний семінар –тренінг

Тема. Сучасний урок — основа ефективної та якісної освіти

Мета — сприяти:

 • активізації знань з теоретичних основ питання;

х розвитку творчої діяльності;

х визначенню нових цілей педагогічної діяльності задля підвищення професійного рівня;

 • формуванню комунікативної, соціальної компетентності;

х розвитку дружнього, творчого, працездатного колективу.

Тренер: заступник директора з навчальної роботи Гнатович О.В.

Учасники: вчителі школи.

Матеріали для семінару: плакат «Правила роботи в групі», плакат із зображенням яблуні, квіти яблуні, яблука, 2 зображення глечиків, монети з паперу, стікери, 2 плакати з написом «Сучасний урок», розрізана порівняльна таблиця «Традиційне й розвивальне навчання», зображення «вчителя» й «учня», скотч, клей, ножиці, презентація, вікторина-презентація, проектор, комп'ютер.

ПОВІДОМЛЕННЯ № 1( Гнатович О.В.)

Сьогодні ми з вами зібралися на занятті, яке проведемо у формі методичного тренінгу. Тренінг — це продуктивний і цікавий процес. Тема тренінгу: «Сучасний урок — основа ефективної та якісної освіти».

Гаслом нашої роботи будуть слова К. Ушинського: «Учитель як фахівець живе доти, доки вчиться».

Основними завданнями тренінгу є:

 • поглиблення уявлень про сучасний урок;

 • формування вміння працювати в групі;

х розвиток навичок активного слухання, ефективного спілкування;

х навчання спілкуватися толерантно.

З уроку починається навчально-виховний процес, уроком він і закінчується. Усе інше відіграє хоча й важливу, але допоміжну роль, доповнюючи й розвиваючи все те, що закладають на уроках. Кожний новий урок — це сходинка в знаннях і розвитку учня, новий внесок у формування його розумової й моральної культури, у розвиток ключових і предметних компетентностей.

Урок не самоціль. Це інструмент виховання й розвитку, формування компетентної життєтворчої особистості. І якщо ми хочемо перевести навчання в режим розвитку, то ми маємо досконало опанувати цим інструментом, навчитися більш раціонально його використовувати, досконало освоїти керування ним.

По-перше, урок був і залишається основною формою організації навчальної роботи, за допомогою якої здійснюють виховання й розвиток компетентної особистості.

По-друге, життєздатність, життєстійкість уроку можна пояснити тим, що він являє собою живу, рухливу, процесуальну систему, яка постійно змінюється й удосконалюється, у якій відбиваються всі різноманітні багатопланові сфери й моменти навчально-виховного процесу.

Урок як основна форма навчання постійно зазнає змін; вимоги до його організації та проведення висувають відповідно до запитів сучасного суспільства.

Сьогодні, у процесі бурхливого розвитку освіти, у ході запровадження компетентнісно орієнтованого навчання виникає потреба по-новому подивитися на сучасний урок, на його структуру, форми, технології проведення.

На сучасному етапі розвитку освіти кінцевим результатом навчального процесу є формування компетентного випускника, розвиток ключових і предметних компетентностей учня. Оскільки освітній процес в основному відбувається на уроці, то й сучасний урок повинен мати компетентнісно орієнтоване спрямування, тобто і його структура, і його форми проведення, і технології, і методи, які ми використовуємо, мають забезпечувати розвиток і формування компетентностей, необхідних особистості для життєздійснення, життєреаліазації, життєтворчості.

ВПРАВА «ДЕРЕВО ОЧІКУВАННЯ, АБО ДЕРЕВО ГОЛОВНОГО БОЛЮ»

Щоб ви хотіли отримати під час роботи тренінгу? Запишіть свої побажання на пелюстках квітки яблуні та прикріпіть їх на символічне дерево.

(Під час виконання вправи звучить «Симфонія № 40» В. А. Моцарта)

А зараз ми об'єднаємось у 2 групи за кольоровими фішками, визначимо правила роботи в цих групах, але спочатку я пропоную послухати притчу.

Притча

Жив-був один монах. І протягом більшої частини свого життя він намагався з'ясувати, чим відрізняється Пекло від Раю. На цю тему він розмірковував і вдень, і вночі. Однієї ночі, коли він заснув під час своїх болісних роздумів, йому наснилося, що він потрапив у Пекло.

Озирнувся він навколо і бачить: сидять люди перед котлом з їжею. Але якісь виснажені й голодні. Придивився він трохи краще — у кожного в руках ложка з довгою ручкою. Зачерпнути з котла вони можуть, а в рот ніяк не потраплять. Раптом підбігає до ченця місцевий службовець (судячи з усього, чорт) і кричить:

— Швидше, а то запізнишся на потяг, що йде до Раю.

Приїхав чоловік до Раю. І що ж він бачить?! Та ж картина, що і в Пеклі. Котли з їжею, люди з ложками з довгими ручками. Але всі веселі й ситі. Придивилася людина — а тут люди цими ж ложками годують один одного.

Отже, щоб у нас з вами не вийшло, як у старій притчі , я пропоную прийняти певні правила:

- Бути толерантними

- Уміти слухати і чути один одного

- Говорити по черзі

- Бути відвертими

- Висловлювати свою думку

Правила прикріплюють на дошку.

ВПРАВА «ГЛЕЧИК ЗНАНЬ»

Пропоную Вам міні-вікторину. Кожна команда по черзі відповідає на питання вікторини. За правильну відповідь команда отримує різнокольорові кружечки — копійки, що «вкладають» до глечика знань. Якщо команда дає неправильну відповідь, інша команда має право відповісти на запитання суперників та отримати додаткові бали-копійки.

(Триває вікторина у вигляді презентації.)

Запитання вікторини:

1.Що означає слово інтерактивний? (здатний до взаємодії)

2.Коли вчитель використовує найбільшу кількість інтерактивних прийомів і методів роботи на одному уроці?( під час відкритого уроку)

3.Що входить до складу мультимедійної презентації? ( мультимедійні слайди графічною, текстовою фотоінформацією)

4.Коли виникла проектна технологія? (більше ста років тому)

5.Де виникла проектна технологія ? ( в США)

6.Що входить до мультимедійних засобів навчання? ( презентація, дошкак, екран проектор, комп’ютер)

7. Коли використання мультимедійних технологій не дає позитивних результатів? ( коли їх використовують пасивно, як демонстраційний матеріал))

8.За способом проведення виділяють уроки ..? (уроки – лекції, уроки –бесіди, уроки диспути, уроки самостійної роботи учнів ,лабораторні і т.д.)

9.Назвіть , які ви знаєте інноваційні тенології?

10.Де можна знайти інформацію про інноваційні технології навчання?

( у мережі Інтернет, методичній літературі)

П3ОВІДОМЛЕННЯ № 2 Заступник директора з НВР Гнатович О.В.

Урок (традиційно) — це форма організації діяльності постійного складу викладачів та учнів, яку систематично використовують для вирішення завдань навчання, виховання й розвитку учнів, у конкретний період часу.

Зараз, на жаль, значна частина педагогів не прагне змінювати стиль викладання, пояснюючи свій вибір у такий спосіб: «Бракує часу й сил самому осягати що-небудь нове, немає в цьому сенсу.

Традиційний урок як рідна людина, у ньому все близько та зрозуміло: нехай не завжди задовольняє сучасним вимогам, проте на такому уроці все знайоме, звичне, зрозуміле — традиційне». То може й не варто нічого змінювати? Отже, що таке сучасний урок? Що надає сучасності року? Чим сьогоднішній урок відрізняється від учорашнього?

ВПРАВА «МАЮ СВОЮ ДУМКУ»

Кожна група має записати характерні ознаки сучасного уроку на основі перших літер поняття «сучасний урок», наприклад:

С — самовираження, самостійність, самоосвіта;

У — успішність, урізноманітнення, удосконалення, упровадження,

універсальність;

Ч — чіткість, чесність, чуйність;

А — актуальність, активність, аналітичність;

С — самоконтроль, саморегуляція, системність;

Н — навички, науковість, наполегливість;

ИЙ;

У — уміння, упевненість, універсальність, успіх, унікальність;

Р — раціональність, результативність, різноманіття, розвиток, радість,

робота, реалізація, ризики;

О — оптимальність, організація, об'єктивність, оптимізм,

обдарованість, очікування, орієнтація на особистість;

К — комфорт, корекція, контроль, компетентність, креативність,

комунікація.

(Під час виконання вправи звучить музика )

ПОВІДОМЛЕННЯ № З ( Заступник директора з НВР Гнатович О.В.)

Озвучимо та порівняємо ваші записи. До вашої уваги пропонуємо загальну картину сучасного уроку та його основні риси.

{На дошку вивішують плакат.) Сучасний урок — урок демократичний. Його проводять не для учнів, а разом із ними.

Сучасний урок — це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою й завданнями.

Три постулати закладено в основу нової технології уроку.

  1. Урок є відкриттям істини, пошуку й осмислення її у спільній діяльності вчителя та учня.

  2. Урок є частиною життя дитини.

  3. Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети й ніколи не виступаючи як засіб.

Характеристика сучасного уроку:

на сучасному уроці немає місця нудьзі, страху та злості від безсилля;

на сучасному уроці панує атмосфера інтересу, довіри та співробітництва;

на сучасному уроці є місце кожній дитині, тому що сучасний урок є

запорукою її успіху в майбутньому!

Вимоги до сучасного уроку

Дидактичні
Психологічні
Загальнопедагогічні
Виховні
Гігієнічні
Освітні

Сучасний урок

Освітні вимоги до уроку:

 • цілеспрямованість;

 • раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість і структурування змісту;

 • обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість;

 • оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошуковий, дослідницький);

 • діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання;

 • розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів;

 • варіативний підхід до формування структури уроку; реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил.

Загальнопедагогічні вимоги до уроку:

 • пріоритет особистості учня;

 • триєдина мета уроку (освітні, виховні й розвивальні цілі);

 • урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

 • орієнтація на процес навчання;

 • емоційно-актуальний фон навчання;

 • педагогічний такт;

 • пізнавальна самостійність учнів.

Дидактичні вимоги до уроку:

 • раціональне використання часу;

 • єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;

 • використання активних методів навчання;

 • зв'язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем;

 • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати 'їх практично;

 • індивідуалізація, диференціація й інтенсифікація навчального процесу;

 • використання сценарних варіантів уроку;

х створення умов для успішного навчання учнів; х чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів;

 • максимальна самостійність учнів у навчанні; х реалізація на уроках усіх дидактичних принципів; х організоване закінчення уроку;

 • здійснення міжпредметних зв'язків.

Психологічні вимоги до уроку:

∙ урахування психологічних особливостей учнів; нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій викладача й учнів; вимогливість і доброзичливість викладача до учнів;

∙ педагогічна етика та психологічний такт.

Гігієнічні вимоги до уроку: х температурний режим; х освітлення класного приміщення;

 • провітрювання;

х відповідність навчальних меблів; х чергування видів навчальної роботи;

 • запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів.

Виховні вимоги до уроку: х розвиток умінь творчого характеру; х розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної сфери, рухової сфери, пізнавального інтересу й допитливості; х формування й розвиток загальнонавчальних умінь і навичок;

 • вивчення й оцінювання рівня розвитку та психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».

Вимоги до сучасного уроку (за Н. Дайрі, М. Онищуком, І. Підласим):

 • на перше місце в організації освітнього процесу виступає особистість учня, а не вчителя;

 • завдання вчителя сьогодні — формування вмінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці;

 • у вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція вчителя до учня як до суб'єкта навчання;
 • одне із завдань сучасного уроку — виховання якостей особистості, працелюбності, бажання бути корисним суспільству; х необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення й запам'ятовування навчальної інформації;

 • від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) — до створення умов для розкриття суб'єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості;

 • методологічна спрямованість уроку: на першому плані — розвиток творчої та пізнавальної активності учнів; основний засіб — проблемне навчання, створення творчої ситуації.

Вимоги до сучасного уроку {за М. Скаткіним та І. Лериером):

 • урок має передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці;

 • частину знань отримують учні в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань;

 • зміст знань вивчають через постановку вчителем проблеми й розкриття ним шляхів її доказового розв'язування;
 • науковість: відповідність змісту уроку рівню сучасної науки, процесу навчання — досягненням педагогіки;

 • індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних

учнів і створення перспективи для інших;

 • урок — логічна одиниця теми, розділу, курсу;

 • головний критерій цінності уроку — навченість учнів, досягнення мети уроку;

 • урок вирішує завдання не лише навчання,а й виховання учнів;

 • культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан — основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності;

 • творче використання ППД;

 • дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог;

 • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу; орієнтація на процес навчання;

 • організація й особистісні досягнення учнів;

 • діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності, прогнозування ходута наслідків навчально-виховного процесу, вибір оптимальної технології для досягнення запроектованих результатів;

 • використання методів активного навчання;

 • чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;

 • обґрунтований вибір, доцільне використання оптимального досягнення мети, комплексу дидактичних завдань;

 • особистісний підхід до учнів, індивідуалізація педагогічної взаємодії на основі діагностики їхніх реальних можливостей, проектування конкретних змін, контроль запланованих результатів;

 • формування вмінь самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці;

атмосфера демократизму, змагань, діловитості, співпраці,

висока відповідальність усіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці.

ВПРАВА «Я ТАК в ВАЖАЮ»

Зберіть розсипану порівняльну схему-таблицю «Традиційне та розвивальне навчання».

Коментар для тренера щодо підготовки завдань: другий та третій стовпчики розрізають, складають у конверт. Групи мають зібрати розрізану таблицю за характеристиками системи. Для полегшення можна на зворотному боці надрукувати малюнок, і якщо група правильно збере таблицю, то він теж буде цільним.

(Під час виконання вправи використовують музичний супровід.)

ПОВІДОМЛЕННЯ № 4

Моделі навчання:

П асивна — учень виступає в ролі об'єкта навчання (слухає, записує, дивиться);

активна — учень виступає суб'єктом навчання

(самостійна робота, творчі завдання);

Інтерактивна - активна взаємодія всіх учнів і вчителя (проблемне навчання, моделювання життєвих ситуацій, рольова гра).

ВПРАВА «ВЕЛИКЕ КОЛО» ( на дошці вивішуються зображення вчителя і учня)

Пропоную вам відповісти на такі питання.

  1. Коли вчителю нецікаво вчити? (Учасники обговорюють, відповіді записують на стікерах та кріплять їх біля «зображення» вчителя.)

  2. Коли учню нецікаво вчитися? (Учасники обговорюють, відповіді записують на стікерах та кріплять їх біля «зображення» учня.)

Якщо відповіді на ці питання є, необхідно щось змінювати в навчальній роботі, потрібні інновації та сучасний урок!

ВПРАВА «ПАЗЛИ»

У конверті групи отримують завдання. Потрібно дати відповідь, про яку технологію йде мова. Відповідь перевірити, зібравши пазли. Робота в групах, презентація результатів. Педагогічні технології:

 • технологія традиційного навчання;

 • технологія проблемного навчання;

 • ігрові технології;

 • технологія особистісно зорієнтованого навчання;

 • технологія розвивального навчання;

х технологія колективного способу навчання;

 • технологія розвитку критичного мислення;

 • технологія програмового навчання;

 • технологія інтерактивного навчання;

 • проектна технологія;

 • технологія інформаційного навчання ;

 • технологія формування творчої особистості.

ПОВІДОМЛЕННЯ № 5 (заступник директора з НВР)

Існує більше десяти типологій уроків, що можна пояснити різноманітністю ознак, за якими класифікують заняття. Найважливішою складовою навчально-виховного процесу, його початковою точкою є дидактична мета. Тому найбільш реальною та наближеною до практики є типологія, в основі якої лежить зазначений критерій. Ця класифікація, яку розробили В. Оніщук, Г. Щукіна, М. Сорокін, І. Харламов, має такий вигляд:

 • урок формування знань;

 • урок формування й удосконалення навичок і вмінь;

 • урок застосування знань, умінь і навичок;

 • урок узагальнення та систематизації знань;

 • урок контролю та корекції знань, умінь і навичок;

 • комбінований урок.

Кожний із зазначених типів уроку можна проводити в різних формах (лекція, гра, віртуальна подорож, практична робота, тренінг тощо).

Сучасна методична література популяризує величезну кількість методів і форм, які дозволяють установлювати нові взаємини між учителем та учнями, підвищувати ефективність і результативність навчального процесу. Як же розібратися в невичерпному потоці цієї інформації, які форми і методи використовувати, щоб урок став дійсно результативним? Дуже часто вчитель стикається з проблемами: у якій формі провести урок, які взагалі існують типи уроків, як правильно здійснити самоаналіз уроку. Кожен проведений педагогом урок є унікальним і відрізняється від інших метою, змістом, методами, структурою тощо.

Подивіться відеофрагменти. Який урок, на Вашу думку, більш ефективний? Чому?

(Перегляд фрагментів з х/ф «Посмішка Мони Лізи», обговорення результатів.)

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США) показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість дитини, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень були відображені в схемі, що отримала назву «Піраміда навчання».
Лекція — 5% засвоєння
Читання — 10% засвоєння
Відео/аудіо матеріали — 20% засвоєння
Демонстрація — 30% засвоєння
Дискусійні групи — 50% засвоєння
Практика через дію — 75% засвоєння
Навчання інших / застосування отриманих знань відразу ж — 90% засвоєнняЗ піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція — 5% , читання — 10%), а найбільших — інтерактивного (дискусійні групи — 50%, практика через дію — 75% , навчання інших чи негайне застосування — 90%). Це, звичайно, середньостатистичні дані, і в конкретних випадках результати можуть бути дещо іншими, але в середньому таку закономірність може простежити кожен педагог.
Ці дані цілком підтверджуються дослідженнями сучасних російських психологів. За їхніми оцінками, старший школяр може, читаючи очима, запам'ятати 10% інформації, слухаючи — 26% , розглядаючи — 30% , слухаючи і розглядаючи— 50%, обговорюючи — 70%, особистий досвід — 80%, спільна діяльність з обговоренням — 90% , навчання інших — 95%.

Чим зумовлені таки результати? Для того щоб зрозуміти цей механізм, пригадаємо, як працює наш мозок. Робота нашого мозку відрізняється від роботи відеомагнітофона чи плеєра. Інформація, яка поступає до нього, не просто записується, а й аналізується, обробляється. Наш мозок постійно ставить такі запитання:
~ Чи отримував я таку інформацію раніше?
~ Чого стосується ця інформація? Що я можу з нею зробити?
~ Чи можна вважати, що це те саме, з чим я мав справу вчора чи минулого місяця?

Використання наочності під час лекції збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 процентів поліпшує результати. Крім того, така презентація матеріалу забирає на 40 процентів менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу. Наочність варта не тільки сотень слів; а й утричі ефективніша за одні лише слова.

Якщо ж до роботи залучається слухова й зорова пам'ять, є більше шансів задовольнити потреби різних дітей, чий спосіб сприйняття матеріалу може суттєво відрізнятися.

Однак використання лише зорової та слухової пам'яті недостатнє.
Кредо інтерактивного навчання:
Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти.

Хоча останній метод простіший, доступніший і, безумовно, швидший. Ви можете швидко повідомити дітям те, що вони повинні знати, і вони забудуть це ще швидше. Процес навчання – не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного (інтерактивного) навчання.
МАГІЧНІ ДРІБНИЧКИ

Намагайтеся ніколи не застосовувати слово «розподілятись», «розподіляти» дітей на пари, на трійки, на групи тощо. Пам'ятайте, діти ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ! З об'єднаних дітей виростають дорослі, здатні об'єднуватися і працювати разом, виростає об'єднана країна, держава або нація.

Усе, що пропонують діти, має бути прийняте й обговорене. Не слід казати їм, що це «правильна чи неправильна відповідь», треба лише допомогти опрацювати інформацію і прийняти власні рішення. Спостерігайте, щоб ніхто з дітей не залишався поза обговоренням.

Рішення дітей повинні сприйматися серйозно, якщо ви бажаєте налагодити процес навчання взаємодії й розвитку навичок критичного мислення.

Від кого і від чого залежить ефективність уроку?Критерії ефективності сучасного уроку, що залежать від учителя:Критерії ефективності сучасного уроку, що •залежать від учня:

х свідоме ставлення;

х бажання вчитися;

 • активність;

х зацікавленість;

 • здібності учня;

х підготовка до уроку;

х потреба в нових знаннях;

х здатність отримувати знання;

х задоволення від навчання;

х уміння слухати;

х самоосвіта.

ПІДСУМКИ( Педагог тренер)

Будь-який урок має величезний потенціал для вирішення нових завдань. Беззаперечне те, що він має бути життєвим.

Хоть вийди тьі не в бельїй свет, а в поле за околицей,

Пока идешь за кем-то вслед, дорога не запомнится.

Зато, куда б гьі ни попал и по какой распутице, Дорога та, что сам искал, вовек не позабудется.

Н. Рьіленков

На початку заняття Ви записали свої сподівання. Чи справдилися вони, які саме? Якщо сподівання справдилися, підійдіть до «Дерева очікуваних цілей», зніміть свою квітку, замінюючи її плодом — яблуком.

А на завершення послухайте притчу.

Притча про Майстра

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка — хто краще за всіх грає. Кожен інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. Проте з'явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодія — це єдине ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, у якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об'єднані спільною метою та спрямовані єдиною волею в єдиному пориві...

Такими майстрами, шановні педагоги, є ви, а інструментами — наші учні. Ми з вами, хочемо того чи ні, є педагогічними працівниками нового століття, і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням кожної дитини, щоб навчальне життя, у якому беруть участь і учні, і вчителі, досягло гармонії.

(Звучить композиція Н. Май «Вчителю».)
1.Технологія розвивального навчання

2.Технологія формування творчої особистості

3.Технологія інформаційного навчання

4.Технологія інтерактивного навчання

1.Основою цієї технології є ідея про розвиток дитини як суб'єкта особистої діяльності. Тому головна мета навчання полягає у забезпеченні розвитку пізнавальних можливостей школяра. Зміст, принципи, методи і прийоми цього навчання спрямовані на ефективний розвиток пізнавальних можливостей школярів (сприймання, мислення, пам'яті, уяви тощо). Воно можливе за такої організації навчального процесу, коли учні самостійно або з допомогою вчителя осмислюють матеріал, запам'ятовують, творчо застосовують його в нестандартних умовах. Важливим компонентом навчальної діяльності за використання ці технології є навчальне завдання. Учень повинен знати мету завдання, за допомогою яких дій та за яких умов потрібно виконувати його, які засоби необхідно використовувати при цьому.

2. Під час реалізації цієї технології важливо регламентувати діяльність учня, впроваджувати в процес навчання елементи творчості (комбінування, аналогізування, універсалізацію, випадкові видозміни). Інтерес учнів до творчої діяльності можна викликати шляхом підбору творчих завдань, використання ігрових моментів тощо. Для виконання навчального чи навчально-творчого завдання необхідно проаналізувати суть завдання, з'ясувати, які дані потрібні для його розв'язання, спланувати алгоритм цього процесу, реалізувати запланований шлях розв'язання, перевірити отриманий результат. Використання цієї технології дає змогу кожному учневі працювати самостійно, опановувати узагальнені прийоми розумової діяльності, розвивати свої творчі здібності. Організувати цю технологію може тільки вчитель, який постійно перебуває у творчому пошуку, впроваджує нові методики навчання, розробляє нестандартні прийоми.

3.Основними завданнями нових технологій навчання є: інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості; побудова відкритої системи освіти, яка забезпечує кожній дитині можливість самоосвіти; системна інтеграція галузей знань; розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативної діяльності; формування інформаційної культури учнів; розвиток експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності; реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки, користувачів засобів нових інформативних технологій.

4. В Україні розроблена та пропагується технологія навчання О.Пометун. Таке навчання-це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Суть цього навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб'єктами навчання. Це навчання сприяє формуванню навичок а вмінь як предметних, так і загальнонавчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №3 Тема
Тема. Легендарна історія Київської Русі як сюжетна основа билин. Ілля Муромець – улюблений билинний богатир

Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз...
Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз "Сучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного...

"Менеджмент у підприємницькій діяльності", тести
Дзямко С. Результативна атестація- крок до якісної освіти//Директор школи. 2003.№33. С. 13-15

Виробництва якісної та екологічно чистої продукції є дуже актуальною...
Це може проходити на одному підприємстві, або на різних одно типових підприємствах. Висока питома вага та велика кількість вторинної...

Основи наукових досліджень
Тема Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності

Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної освіти
Для розв’язання цієї проблеми варто повною мірою використовувати можливості сучасних комп’ютерних технологій. Використання комп’ютера...

Тема. Іван Франко – видатний український письменник І громадський...
Тема. Іван Франко – видатний український письменник І громадський діяч. «Захар Беркут». Зміст та історична основа повісті

Лекція-коментар з елементами евристичної бесіди
...

І. Франко «Захар Беркут». Історична основа повісті — героїчна боротьба...
...

Підсумки роботи гімназії за 2010-2011 навчальний рік. Стор
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка