Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

У вигляді твору-роздуму розкрийте одну із запропонованих тем (10 б.)

У вигляді твору-роздуму розкрийте одну із запропонованих тем (10 б.)

Олімпіадна робота

з української мови та літератури

учениці 11-А класу

Каховської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

(прізвище, ім’я)
Українська мова

 1. У вигляді твору-роздуму розкрийте одну із запропонованих тем (10 б.)

«І там, де звучить рідне слово, живе український народ» (В.Сосюра); «Рідна мово! Будь не тільки святом, а насущним хлібом на щодень» (Б. Демків); «Не забувайте рідну мову, Усім єством любіть її… (О. Богачук)

 1. Оберіть правильну відповідь (15 б.)

1)Граматичний зв'язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою:

а) Питання від головного слова до залежного;

б) Закінчення і прийменника;

в) Визначення частин мови.

2) Складеним іменним присудком називається присудок, утворений:

а) Із допоміжного дієслова і неозначеної форми дієслова;

б) З іменної частини та допоміжного дієслова-зв’язки;

в) Виражений словосполученням.

3) Узгодженими і неузгодженими бувають:

а) Додатки;
б) Означення;
в) Обставини.
4) Порівняльний зворот є у реченні:

а) Ну що б, здавалося, слова... (Т. Шевченко);
б) Пригорнись до мене, слово! (Л. Забашта);
в) Кожне слово пахне, мов листочок м’яти (Д. Павличко).

5) Поширене звертання є у реченні:

а) Дівчино, рибчино, не плач, не ридай! (С. Руданський);
б) Хотів би я, мамо, веселі пісні співати й сміятись, як діти (С. Черкасенко);
в) Це ти, моя зоряна батьківська хато, зринаєш сьогодні вві сні (Д. Білоус).
6) Усі складні слова треба писати через дефіс у рядку

а) всесвітньо/історичний, гірко/солоний, пів/Сонця, електронно/обчислювальний;

б) яскраво/червоний, північно/кримський, народне/визвольний, природниче/науковий;

в) громадське/політичний, австрійське/чеський, вічно/зелений, військове/морський;

г) червоно/зелений, військове/зобов'язаний, кисло/солоний, вокальне/інструментальний;

д) медико/генетичний, документально/художній, промислове/торговельний, всесвітньо/відомий.

7) Виділене слово з часткою не треба писати разом у реченні

а) І життя не/стоїть, а йде з гострим сміхом і гострим плачем.

б) Перегоріла, перетліла ватра, і ворушити спогадів не/варто.

в) Поспитавши броду, не лізь прожогом у воду.

г) Довіряю скрипці, котра знає ще ніким не/мовлені слова.

д) Даруй же людям слово не/вмируще і не жалій ні світла, ні тепла.

8) Між частинами безсполучникового складного речення слід поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено).

а) Відбились зорі у воді летять до хмар тумани.

б) Життя росте лишень з любові лише краса людей навчає жить.

в) Дощ пройшов хазяйським кроком сад в росі купається.

г) Дуже дивний пейзаж косяками ідуть таланти.

д) Степ половецький половіє трава аж срібна від роси.

9) Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку

а) попасти на слизьке - накрити мокрим рядном;

б) бентежити кров - не чути землі під собою;

в) на живу нитку - білими нитками шитий;

г) і води не замутить - хоч у вухо бгай;

д) закрутити веремію — укрутити хвоста.

10) Потребує редагування речення

а) Хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо.

б) Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими.

в) Сніжинки з інеєм ще більше закрутилися, стовпом здіймаючись угору.

г) Сидячи на березі річки, милуюся її повільною течією.

д) За таких обставин не будемо сидіти склавши руки.

11) Визначте ті словосполучення, в яких є дієприкметники.

а) цікава повість;

б) прочитана повість;

в) небесна блакить;

г) запашні конвалії;

д) прив'ялі айстри.

12) Визначте прислівники, які пишуться окремо.

а) тихо/тихо;

б) власно/руч;

в) рано/ вранці;

г) у/цілому;

д) часто/густо.

13) Знайдіть речення з похідними прийменниками.

а) Уздовж тину цвіли мальви.

б) Кругом звучали пісні.

в) Близько виднілося село.

г) Кругом річки посаджені дерева.

д) Попід темним гаєм ідуть чумаченьки.

14) Знайдіть граматично правильно побудовані речення.

а) Скупавшись у холодній воді, у нього почалася ангіна.

б) Завершуючи роботу, усі розійшлися по домівках.

в) Про історію рідного краю ми дізнаємося, читаючи книги.

г) Степ, струснувши з себе росу, радіє новому дню.

д) Скільки крові пролито, не шкодуючи свого життя ради рідної землі.

15) Знайдіть фразеологізми, до яких неправильно підібрано слово-синонім.

а) Задирати носа - зазнаватися.

б) Продавати зуби - говорити.

в) Горобцям дулі давати - поспішати.

г) Хоч в око стрельни - темно.

д) Як п'яте колесо до воза - зайвий.


 1. Відредагуйте речення(5 б.)

 1. Ароматичні добавки різних лікарських трав надають чаю дуже приємного, неповторного прикусу.

 2. Для рішення цього завдання треба примінити зовсім другий підхід.

 3. Серед міроприємств по відзначенню цього свята були слідуючи: виступ музичного колективу, конкурси і вікторини.

 4. На протязі тижня він не відвідував заняття із-за хвороби.

 5. Приймаючи участь у самій найважливішій справі, він аніскільки не сумнівався в її.

 1. З’ясуйте значення слів іншомовного походження. Уведіть їх у словосполучення (7 б.)

Акселерація, альма-матер, амбіція, дизайн, дилер, егіда, екзальтація.

 1. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (10 б. ) (підкресліть головні та другорядні члени речення, охарактеризуйте).

Не забудьте не збайдужійте не зрадьте цих духовних оберегів з якими ми виростали й виходили в широкий і тривожний світ щоб завжди повертатися бодай у спогадах до родинного вогнища до свого повіту! (В. Скуратівський).

 1. Утворіть з числівниками 107, 589, 1444 прикметники з допомогою слів тонна, кілограм, кілометр.(6 б.)

 2. Запишіть словосполучення (числівник + іменник) (5 б.)

два ( кінь, льотчик, хлопець, камінь, будинок);

три (торт, кадр, лист, діяч, двигун);

чотири (стілець, друг, завідувач, наказ, зустріч).
Українська література

 1. Дайте відповіді на питання(6 б.)

1) Укажіть, якою специфічною ознакою новела відрізняється від оповідання:

а) головні герої - сформовані особистості;

б) увага письменника зосереджена переважно на художньому дослідженні внутрішнього світу героя;

в) несподіваний фінал;

г) сюжет ґрунтується на одному чи кількох епізодах із життя героя.

2) Прочитайте уривок із вірша Лесі Українки «Соntrа sреm sреrо!»:

Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі

У цих рядках використано

а) персоніфікацію;

б) порівняння;

в) літоту;

г) анафору;

д) алітерацію.

3) У новелі Ю. Яновського «Подвійне коло» порушено всі названі проблеми, крім

а) вірності в коханні;

б) міжособистісних стосунків;

в) фанатичного служіння революції;

г) розпаду родини заради служіння ідеї:

д) застереження братовбивчої війни.

4) Розгортання сюжету за принципом нагнітання родинно-побутових колізій є яскравою композиційною особливістю твору

а) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного;

б) «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького;

в) «Інститутка» Марка Вовчка;

г) «Чорна рада» П. Куліша;

д) «Перехресні стежки» І. Франка.

5) Павло Губенко - це справжнє ім'я й прізвище ,'

а) Григорія Косинки;

б) Миколи Хвильового;

в) Остапа Вишні;

г) Василя Барки;

д) Івана Багряного.

6)У новелі М. Хвильового «Я (Романтика)» провідною є проблема

а) недотримання народних традицій;

б) створення нової ідеології;

в) міжособистісних взаємин;

г) гуманності й фанатизму;

д) братовбивства.


 1. Установіть відповідність (4 б.)

  А)

  Монументалізм

  1

  Типовість

  Б)

  Орнаменталізм

  2

  Чуттєвість

  В)

  Стиль доби Відродження

  3

  Канонічність, принцип триєдності

  Г)

  Бароко

  4

  Ідеалізація

  Ґ)

  Класицизм

  5

  Наслідування античності

  Д)

  Сентименталізм

  6

  Ускладненість

  Е)

  Романтизм

  7

  Пишнота, химерність

  Є)

  Реалізм

  8

  Простота

 2. Дайте визначення поняття “розстріляне відродження”. Назвіть представників (5 б.)

 3. Зазначте автора й назву твору, вид лірики. Проаналізуйте поезію, зазначивши характерні особливості індивідуального письменницького стилю (10 б.)

Білі акації будуть цвісти Солодко плачуть в садах солов 'ї,

В місячні ночі жагучі, Так, як і завжди, незмінно...

Промінь морями заллє золотий В тебе і губи, і брови твої,

Річку і верби, і кручі. Як у моєї Вкраїни...

Будем іти ми з тобою тоді Ось вона йде у вінку, як весна...

В ніжному вітрі до рання, Стиснулось серце до крику...

Вип'ю я очі твої молоді В ньому злилися і ти і Вона

Повні туману кохання. В образ єдиний навіки.поділитися в соціальних мережахСхожі:

З української мови та літератури
Напишіть твір-мініатюру в художньому стилі на одну із запропонованих тем, використовуючи називні речення, вставні слова, порівняння,...

Урок розвитку зв'язного мовлення в 11 класі
Обладнання: схема твору-роздуму різнокольорові аркуші паперу, папір на липучках, три таблиці для дерева рішень, словники

Урок в 11 класі Тема: Твір роздум на тему «Якою я бачу бібліотеку майбутнього?»
Обладнання: схема побудови твору-роздуму, зразки творчих робіт, книжкова виставка, виставка дитячих малюнків «Бібліотека майбутнього»,...

Завдання
Напишіть сюжетний твір (оповідання, нарис, новелу, казку) з одним із запропонованих заголовків

Програми
У даній методичній розробці наведені загальні відомості про технічне обслуговування тракторів та с/г машин. Матеріал розроблений...

Не треба чекати, доки успіх прийде до тебе Негайно почни рухатися йому назустріч
Перед вами рекламний проспект різноманітних методичних форм роботи, запропонованих провідними педагогами нашого міста

Тема: Новинки сучасного літературного життя. Оксана Забужко. Огляд творчості
«Казка про калинову сопілку», підготувати аналіз сюжету твору, характеристику образів, особливості мовлення твору

Завдання для контрольної роботи №3
Кр складається з одного теоретичного питання та практичного завдання із п’яти вправ. Робота виконується в рукописному або друкованому...

Твори на літо для майбутнього 6 класу ( тип твору міркування, обсяг...
Яких обрядів та звичаїв давніх українців я хотів би дотримуватися (проводити) у своїй родині й чому саме

Конспект уроку-роздуму з української літератури в 11 класі з використанням...
Тема уроку. О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війніБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка