Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку української літератури для 8 класу Тема: І. Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя І творчість видатного українського драматурга XIX ст. Театр «Корифеїв». Трагікомедія «Сто Тисяч»

Уроку української літератури для 8 класу Тема: І. Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя І творчість видатного українського драматурга XIX ст. Театр «Корифеїв». Трагікомедія «Сто Тисяч»

Розробка уроку української літератури для 8 класу

Тема: І. Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга XIX ст. Театр «Корифеїв». Трагікомедія «Сто Тисяч».

Мета: Ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом І. Карпенка-Карого; з'ясувати особливості створення і функціонування театру «корифеїв»; розпочати ідейно-художній аналіз твору «Сто тисяч»; розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, увагу, пам'ять, спостережливість, вміння робити висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани до письменницької та театральної діяльності митця, засудження бездуховності як прояву зла у житті людини.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Обладнання: Портрет І. Карпенка-Карого, бібліотечка його творів; фотоматеріали про І. Карпенка-Карого — митця й актора; дидактичний матеріал проекційна дошка.
Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 2. Зображення на проекторній дошці.

 • Подивіться уважно на імена людей на доці та їх портрети, і скажіть, хто вони.c:\users\amid\desktop\безымянный.jpg


 • Іх усіх можна поєднати одним словом. Яким? (Театр) c:\users\amid\desktop\безымяннfvfый.jpg

 1. Оголошення теми.

 • Яка мета уроку? (Відповіді учнів)

 1. Робота з епіграфом.

Національний театр є ознакою повноліття нації, так само як академія, університет, музеї. Мати свій рідний театр і пишатися ним хоче всякий народ, всяке плем'я, всяка мова, значна і незначна, самостійна і несамостійна.

Олександр
Островський


 1. Актуалізація опорних знань. Бесіда за питаннями

 • Що таке театр?

 • З якою метою його відвідують люди?

 • Чим цей вид мистецтва відрізняється від інших?

 • Яким повинен бути справжній актор?

 • Чи погоджуєтесь ви із твердженням наведеним у епіграфі, ми дізнаємось в кінці нашого уроку?

 1. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

 • Вдома ви познайомилися із біографією Івана Карпенка-Карого. Подивіться на «Хмару понять» розташовану на дошці і скажіть, як саме запропоновані слова, цифри та дати стосуються його біографії. m:\карпенко 8\біографія.jpg
 • Підсумуємо: то хто ж він - І. Карпенко-Карий?

(Відповіді учнів)

6.1 Словникова робота

 • У темі уроку ми з вами зустрілися із новим для нас поняттям – «театр корифеїв». Давайте дізнаємось із словника, що ж означає слово «корифей». А допопоможуть нам у цьому – пара експертів.

Корифей – у грецькій трагедії «корфеєм» називали керівника хору або заспівувача – ватажка митців. У сучасному розумінні слово «корфеєм» означає людину найвидатнішу з перших діячів у якійсьгалузі науки, мистецтва, літератури.

 • Діти, введіть це слово в речення.

  1. Робота з підручником.

Щоб краще дізнатися, що таке театр корифеїв опрацюймо ст.. 206-208.

  1. Робота з картками.

 • На основі прочитаного матеріалу продовжіть речення

  Продовжіть речення

  1.Перший театр «корифеїв» створений …

  2.До театру «корифеїв» входили І.Карпенко-Карий, …
  3.Засновникомпершого театру був…
  4. Важливу роль у першомутеатрівідіграла родина…
  5.Драматург, що писали для театру корифеїв – це…

 • Скажіть, як, на вашу думку, вплинуло становлення національного театру на становлення нації?

VII. Валеологічна хвилинка

- Сьогодні наш урок пов'язаний із театром, тому зобразіть, будь ласка, за допомгою міміки та жестів наступні емоції:подив, сум, втому, радість.

VII. Робота в парах

Поняття театру нерозривно поєднано із поняттям драматичного твору.

- На партах ви маєте довідковий матеріал, використавши його з’ясуйте, що таке драматичний твір, комедія та трагедія. Запишіть ключові поняття у зошит.

Особливості драматичного твору

 • Драматичний твір — це твір художньої літератури, в якому навколишня дійсність відображається у формі безпосередньої дії персонажів.

 • У драматичному творі дійова особа розкриває себе сама (через вчинки, монологи) або в спілкуванні з іншими персонажами (через діалоги).

 • Авторське пояснення в тексті драматичного твору називається ремаркою (від фр. «помітка»).

 • Крім того, драматичні твори призначені для постановки на сцені. Кожна п'єса ділиться на дії, а дії — на картини і яви, пов'язані зі зміною декорацій та появою на сцені дійових осіб; між діями є перерви (антракти).
  У драматичному творі важливу роль відіграє конфлікт (суперечка, зіткнення характерів), що є основою сюжету.

 • Сюжет у п'єсі завжди напружений, інтрига (розвиток основних подій у драмі) характеризується стрімким розвитком подій, загостренням драматичних ситуацій.

 • Драматичні твори за особливістю конфлікту поділяються на три групи, або жанри: трагедію, комедію та драму.

 • Драма як літературний жанр — це п'єса соціального чи побутового характеру з серйозним конфліктом, що розвивається в постійній напрузі.

 • Деякі драматичні твори поєднують особливості різних жанрів (наприклад, комедії і трагедії). Такий твір називається трагікомедією, наприклад п'єса Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч».Особливістю цієї комедії є й те, що вона сатирична, тобто викривальна. У ній гострови сміюються негативні явища в нашому житті.

 • Комедія (від гр. «весела процесія з музикою, танцем і співами») — драматичний твір, у якому засобами гумору і сатири зображується смішне у житті та висміюються й розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, зображуються комічні ситуації, висміюються і засуджуються негативні риси в характерах людей та в суспільномужитті.

 • Трагедія — драматичний твір, у якому зображено зіткнення непримиренних життєвих суперечностей, а герої потрапляють у безвихідне становище, вступають у боротьбу з нездоланними силами і, як правило, гинуть. В основі лежить гострий і непримиренний конфлікт, між дійовими особами іде напружена боротьба, вони потрапляють у безвихідне становище і найчастіше гинуть. Герої борються за високі людські ідеали.

 1. Бесіда за питаннями:

 • Що таке драматичний твір?

 • Які його основні ознаки?

 • Що лягає в основу драматичного твору?

 • Основними жанрами драматургії є: драма, комедія та трагедія. Що таке комедія?

 • Що таке трагедія?

 • Зробіть висновок самостійно,що ж таке трагікомедія?

(Відповіді учнів)

 1. Завдання випереджального характеру – «Історія написання трагікомедії «Сто тисяч»».

 2. Бесіда за змістом твору.

 • Якби вам потрібно було розповісти комусь лише одним словом, про що йдеться у творі «Сто тисяч», яке б це було слово?

 • У чому полягає суть драматичного конфлікту у творі?

 • Хто з дійових осіб найбільше запам'ятався? Чим саме?

 • Які картини вам особливо сподобалися у творі «Сто тисяч»? Чому? Перекажіть їх або виразно прочитайте в особах.

 1. Робота в групах.

  1. Кожна з трьох груп має на столі не пов’язані між собою слова-підказки. Наступне завдання ви виконуватимете з їх допомогою, використовуючи ці слова сформулюйте:

1 група – тему твору;

2 група – ідею твору;

3 група – проблематику твору.

Слова-підказки

сили грошей

згубна сила

стає бездуховною

гонитва

збагачення

моральне обличчя

втрачає

засудження

жадібність

прагнення збагатитися

нечесний шлях

хижацтво

моральна деградації

призводить до

батьки

діти

задоволеннявласних потреб

бідність

багатство

добро

зло

моральність

аморальність

егоїзм

13.2 Індевідуальне завдання – доведіть, що це драматичний твір, а саме трагікомедія.

 1. Гра «Що? Де? Коли?» (Слайд 12)

Кожна з груп отримує своє питання:

 1. Що?

 2. Де?

 3. Коли?

Група, працюючи колективно повинна за 1,5 хвилини скласти якомога більше питань за змістом тексту. Але питання кожної з трьох груп повинні починатися лише з їх питального слова. Після цього групи ставлять питання одна одній.

 1. Закріплення знань, вмінь та навичок.

Завдання на вибір.

Вибрати основну думку твору, свою думку обгрунтувати:

 1. «Ох земленько, свята земленько, як радісно тебе загрібати докупи в одні руки…»

 2. «Буде здоров'я, будуть і гроші...»

 3. «Я обманю хоч кого, а мене чорта лисого обманить хто…»

або

Пояснити значення вислову : «В театрі ми дивимось, а в кіно нам показують».


Домашнє завдання

Визначити основні елементи сюжету трагікомедії «Сто тисяч».


ЛІТЕРАТУРА

 1. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.

 2. Мій конспект. Видавнича група «Основа». Харків, 2010.

 3. Рідна мова: Підруч., для 5 класу. Єрмоленко С.Я. , Сичова В.Т.- Грамота, 2005. – 240 с.

 4. Рідна мова: Підручник для 7 клас. Глазова О., Кузнецов Ю. Вид-во: Освіта, 2008. – 288 с.
 5. Українська література : Підручник для 8 класу. Слоньовська О.В. – Освіта,2009. – 400 ст.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: матеріали для підготовки...
Мета: познайомити учнів, як І коли в Україні виник професійний «театр корифеїв», навести конкретні приклади зв'язку українського...

Конспект уроку-роздуму з української літератури в 11 класі з використанням...
Тема уроку. О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні

Миколаївська область, Жовтневий район Бармашівська загальноосвітня...
Мета уроку: ознайомити учнів з біографією І віхами творчості видатного англійського драматурга та поета; поглибити знання школярів...

Тема. Позакласне читання. І. Карпенко-Карий. «Хазяїн»
Обладнання: читацькі щоденники, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

Тема: І. Франко. Короткі відомості про письменника. Історична правда...
И духовного багатства особистості І. Франка та І. Вишенського; з'ясувати реальну основу твору; розвивати навички сприйняття інформації...

Урок №1 Тема. Розвиток української мови
Мета: подати основні відомості про те, як здійснювався процес розвитку української мови в ході історичного становлення українського...

Урок розробив учитель української мови та літератури Петрович Ю....
Тема. Леся Українка: життя І творчість письменниці. Поезії «Contra spem spero», «Стояла я І

Тема уроку
«Найбільший оптиміст майбутнього» (життя І творчість А. Чехова. Оповідання «Хамелеон»)

Тема: розквіт соціально-психологічної прози у 19столітті
Соціально психологічна проза, розглянути основні етапи літературного процесу XIX ст роль художньої літератури у культурному та суспільному...

"симон петлюра – від контроверзи до порозуміння"
Україні в період Української революції 1917-1921 рр. Їх науковий доробок може бути корисним для всіх, хто цікавиться постаттю видатного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка