Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

"Менеджмент у підприємницькій діяльності", тести

"Менеджмент у підприємницькій діяльності", тести

Тестування знань учнів

Перелік літератури
Упорядник

Завідуюча бібліотекою ДЗОШ № 61

Світлична А. В.

Донецьк- 2007
1. Дзямко С. Результативна атестація- крок до якісної освіти//Директор школи.-2003.-№33.-С.13-15

2. Маркова І. С. Готуємося до державної підсумкової атестації.: Алгебра. 9 клас.// Математика в школах України.-2005.-№12.-С.20-22

3. Маркова І. С. Готуємося до державної підсумкової атестації. Алгебра . 9 клас.// Математика в школах України.-2005.-№10.-С.22-23

4. Міністерство освіти і науки України.. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2004- 2005 навчальному році.// Математика в школах України.-2005.-№11.-С.2-4

5. Погребняк В. М. Тести з теорії ймовірності. 11 клас.// Математика в школах України.-2005.-№11.-С.16-21

6. Радецький О. М. Дидактичний матеріал з органічної хімії//Хімія.-2006.-№10.- С.21-27

7. Завдання для Державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 (12)- класів загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. Основи економики// Географія та основи економіки в школі.-2005.-№3.-С.2-6

8. Юрченко І. М. Дидактичні матеріали до теми "Атмосфера". 6 клас.: Дидактичні матеріали//Географія.-2005.-№7.-С.13-18

9. Гаврилова Л. Г. Західноукраїнські землі у 1920- 1939 рр.//Історія та правознавство.-2005.-№11.-С.19-25

Питання та тести різних рівнів

10. Завдання для Державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 (12)- класів загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. Основи економики//Географія та основи економіки в школі.-2005.-№3.-С.2-6

Білети для іспитів.

11. Зовнішнє тестування з економіки: Інформаційні матеріали//Економіка в школах України.-2005.-№2.-С.2-8

До робити над інформаційними матеріалами з економіки залучено фахівців Міністерства освіти та науки України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного педагогічного університету пислядипломної педагогічної освіти, вчителів - практиків.

12. Александров В. Т., Бицюра Ю. В. Конструювання занять та атестація за допомогою ІНАК "Основи економіки"//Економіка в школах України.-2005.-№11.-С.12-17

13. Булавенко С. Д. Перевір себе!// Економіка в школах України.-2005.-№4.-С.21-26

До уваги читачів пропонуємо фрагменти рукопису посібника, призначеного для учнів 10 класів, які вивчають "Основи економіки" за програмою І. Ф. Радіонової.

Тема: "Менеджмент у підприємницькій діяльності", тести,

14. Завдання для державної підсумкової атестації для учнів 9 та 11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література//Дивослово.-2005.-№4.-С.71-72

15. Руснак Т. Тематична атестація: Урок 11.// Здоров'я та фізична культура.-2005.-№15-16.-С.25-26

16. Руснак Т. Тематична атестація (комбінована робгота):Крок 5.// Здоров'я та фізична культура.-2005.-№15-16.-С.12-13

17. Руснак Т. Уроки з ОБЖ у 6-7 -х класах// Здоров'я та фізична культура.-2005.-№15-16.-С.3-32

Ми про¬понуємо вашій увазі окремі серії уроків з ОБЖ для 6—7 класів, підго¬товлені методистом Чернівецького міського методичного кабінету Тетяною РУСНАК, з деякими методичними розробками якої читачі газети вже мали змогу познайомитися («Здоро¬в'я та фізична культура», №3, лютий, 2005 рік).

18. Іванова Л. І. та інші. Тематична атестація навчальних досягнень учнів (з тем, що вивчаються наприкінці другого семестру. 5-11 клас.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2005.-№4.-С.39-46

Вся робота , пов'язана з підготовкою та проведенням тематичної атестації навчальних досягнень учнів, майже повністю покладена на вчителя. Бо бракує відповідних методичних напрацювань, та й використовувати їх у повному обсязі не варто, адже клас на клас не схожий, в кожному конкретному випадку треба враховувати особливості учнівського колективу. Але бути обізнаним із тим, як підготувати тематичну атестацію, зокрема укласти завдання для неї, - не зайве для кожного вчителя. Адже це допоможе йому усвідомити досягнутий рівень методики зазначеної роботи, визначити її тенденції, унеможливить повтори тощо.

Далі публікуємо матеріали для тематичної атестації навчальних досягнень учнів з тим, які вивчаються наприкінці другого семестру, буковинських методистів та вчителів- Л. І. Іванової, М. В. Гаврилюк, Л. Є. Дробач та М. Ф. пітик. Ознайомившись із ними, читач не лише складе уявлення про рівень зазначеного виду роботи, а й визначить стартовий майданчик для таких самих власних напрацювань.

Матеріали для перевірки навчальних досягнень учнів буковинськими вчителями складено за програмою 2001 року. Вони містять завдання трьох рівнів складності:

1 рівень- завдання репродуктивного характеру;

2 рівень- завдання конструктивного характеру, які є складнішими порівняно із завданнями попереднього рівня, бо вимагають коротко, зв'язно і послідовно відповісти на запропоновані запитання;

3 рівень- робота творчього характеру, де учні мають виконати одне із запропонованих завдань- написати твір певного виду і жанру.

Завдання першого рівня оцінюються одним балом. Із запропонованих відповідей на запитання учень обирає правильну і, відповівши на п'ять запитань, може набрати найбільшу кількість балів для його рівня- 5.

завдання другого рівня оцінюються двома балами. Подаються два завдання, отже максимальна кількість балів- 4.

Завдання третього рівня оцінюються трьома балами, що дає можливість учневі одержати 12 балів за умови правильного виконання завдань усіх трьох рівнів.

Кожне із запропонованих завдань розраховане на один урок контролю рівня навчальних досягнень.

19. Україна. Наказ. Міністерство освіти і науки ураїни. Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальнх закладів// Управління школою.-2005.-№3.-С.2-4

20. Новиков А. Образ народного заступника в українській драматургії кінця ХIX-початку XX століття// Українська література в загальноосвітній школі.-2005.-№4.-С.6-10

Тема народного протесту належить до тих вічних тем, що завжди привертали увагу читачів.

21. Луткіна М., Лютова Е. Тест "Телевізор":: Експрес- діагностика короткочасної зорової пам'яті дошкільників// Психолог.-2005.-№15.-С.27-28

Тест "Телевізор" спочатку був призначений для діагностики короткочасної зорової пам'яті на прості символічні зображення у 5- 7 -річних дітей із мовною патологією. Згодом він був адаптований для роботи з дошкільниками масових груп дитячих садків.

22. Сіденко Л. М., Сіденко О. М. Площі фігур: Бінарний урок з упровадженням комп'ютерних технологій під час корекції та контролю знань учнів. Урок з елементами тестування// Математика в школах України.- 2006.-№32.-С.11-14

23. Форми і методи роботи з метою активізації пізнавальної діяльності учнів// Математика в школах України.-2006.-№32.-С.2-10

24. Максименко С. Л. Система педагогічного тестування// Управління школою.-2007.-№1.-С.13-17

На даному етапі розвитку освіти найбільш розвиненою та методично обгрунтованою системою контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, здатного об'єднати багато з підходів, є система педагогічного тестування.

У запропонованому матеріалі вміщено інформацію про вимоги до комплекту тестових завдань, розглянуто види тестів, вимоги щодо їх проведення, рекомендації щодо результатів тестування.

Рекомендовано керівниками міських, шкільних методичних об'єднань, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів.

25. Олійник В. Готуємося до зовнішнього оцінювання// Управління школою.-2007.-№1.-С.10-12

26. Павлютенков Є. М., Перцова Н. І., Свєт О. Н. Оцінювання професійної компетентності керівників в процесі атестації// Управління школою.-2007.-№9.-С.2-13

27. Тестова форма оцінювання знань з хімії: Типи завдань і технологія використання// Хімія: БЖ.-2007.-№4.-С.3-176

Посібник містить різноманітні варіанти тестових завдань шкільного курсу хімії. У ньому також розглядаються теоретичні основи використання тестів під час вивчення хімії в школі та аналізується різноманіття форм тестових завдань. Він надає вчителю можливість вибрати оптимальніший варіант використання тестових завдань для конкретного класу або під час підготовки учнів до хімічних олімпіад.

28. Сьомик О. Б. Тести для самоконтролю знань з хімії// Хімія: БЖ.-2007.-№4.-С.3-17

Пропоновані тести дають змогу учням самостійно здійснити контроль повноти своїх знань з багатьох розділів хімії, що допоможе їм успішно підготуватися як до шкільних, так і до вступних іспитів з хімії до ВНЗ.

29. Александрова Н. П. Завдання для тематичного оцінювання// Хімія: БЖ.-2007.-№4.-С.18-37

30. Євлахова О. М., Бондаренко М. В. Технологія рейтингового оцінювання. 10 клас.// Фізика в школах України: БЖ.-2007.-№4.-С.4-96

У посібнику містяться опис технології рейтингового оцінювання та завдання (тести), які пропонуються для тематичного оцінювання знань учнів із курсу фізики 10 класу згідноз 12-бальною шкалою оцінювання. Тематика, зміст та кількість тематичних атестацій відповідають діючій програмі з фізики та рекомендаціям, що містяться в інструктивно-методичних листах Міністерства освіти і науки України.

Для вчителів фізики та учнів.

31. Тестові форми оцінювання знань з біології: Типи завдань і технологія використання// Біологія: БЖ.-2007.-№5.-С.3-176

Посібник містить різноманітні варіанти тестових завдань для різних форм шкільного курсу біології. У ньому також розглядаються теоретичні основи використання тестів під час вивчення біології в школі та аналізується різноманіття форм тестових завдань. Він надає вчителю можливість вибрати найбільш оптимальний варіант використання тестових завдань для конкретного класу або під час підготовки учнів до біологічних олімпіад.

32. Коптелова Т. П. Використання тестових завдань під час виконання контрольних робіт і тематичного оцінювання// Біологія: БЖ.-2007.-№5.-С.3-69

Посібник містить різноманітні варіанти тестових завдань для різних форм шкільного курсу біології. У ньому також розглядаються теоретичні основи використання тестів під час вивчення біології в школі та аналізується різноманіття форм тестових завдань. Він надає вчителю можливість вибрати найбільш оптимальний варіант використання тестових завдань для конкретного класу або під час підготовки учнів до біологічних олімпіад.

33. Симоненко Н. М. Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з теми "Сенсорні системи". 9 клас.// Біологія: БЖ.-2007.-№5.-С.69-88

Посібник містить різноманітні варіанти тестових завдань для різних форм шкільного курсу біології. У ньому також розглядаються теоретичні основи використання тестів під час вивчення біології в школі та аналізується різноманіття форм тестових завдань. Він надає вчителю можливість вибрати найбільш оптимальний варіант використання тестових завдань для конкретного класу або під час підготовки учнів до біологічних олімпіад.

34. Ландарь О. В. Завдання для тематичного оцінювання з теми "Розмноження та індивідуальний розвиток людини". 9 клас.// Біологія: БЖ.-2007.-№5.-С.88-100

Посібник містить різноманітні варіанти тестових завдань для різних форм шкільного курсу біології. У ньому також розглядаються теоретичні основи використання тестів під час вивчення біології в школі та аналізується різноманіття форм тестових завдань. Він надає вчителю можливість вибрати найбільш оптимальний варіант використання тестових завдань для конкретного класу або під час підготовки учнів до біологічних олімпіад.

35. Орлова О. Марк Твен. "Пригоди Тома Сойєра": Тести закритої форми// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2007.-№5.-С.31-32

36. Машкіна С. С. Завдання для тематичного оцінювання у 10 класі// Біологія: БЖ.-2007.-№5.-С.100-137

Посібник містить різноманітні варіанти тестових завдань для різних форм шкільного курсу біології. У ньому також розглядаються теоретичні основи використання тестів під час вивчення біології в школі та аналізується різноманіття форм тестових завдань. Він надає вчителю можливість вибрати найбільш оптимальний варіант використання тестових завдань для конкретного класу або під час підготовки учнів до біологічних олімпіад.

37. Орлова О. Антуан де Сент-Екзюпері. "Маленький принц": Тести закритої форми// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2007.-№5.-С.41-42

38. Кочина Л. Тематичні тестові завдання з математики//Початкова школа.-2007.-№4.-С.30-35

39. Кочина Л. Тематичні тестові завдання з математики// Початкова школа.-2007.-№4.-С.30-35

40. Семенко В. Тестові завдання з курсу "Я і Україна" для 2 класу// Початкова школа.-2007.-№4.-С.36-37

Тема. 21. Природні умови і багатства України. Народні промисли. Ремесла українців. Праця батьків та інших людей. Київ -столиця України. Легенда про походження Києва і Хрещатика;

Тема.22. Символи держави. Україна - незалежна держава. Країни- сусіди. Культурно-історичні пам'ятки. Український побут та звичаї, особливості народного костюма;

Тема.23. Весна. Зміни в неживій і живій природі. Рослини і тварини навесні. Весняні турботи дорослих, допомога дорослим. Турбота про здоров'я;

Тема.24. Зустрічаємо весну. Весняні свята. Традиційні персонажі. Участь дітей у святах;

Тема.25. Літо. Червень-місяць тиші. Лісові ягоди. Таємниці веселки. Як дбати про своє здоров'я влітку.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література: 26, 38, 44, 53, 56, 94. Методичні вказівки до теми При...
«менеджмент». Менеджмент – складне поняття, яке уживається в значеннях: керування, область людських знань, соціальна верства тих,...

Програма вступного фахового випробування за спеціальностями 03060101...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою менеджменту та маркетингу...

Диплом магістра предмет: міжнародна економіка І менеджмент
Ефективність діяльності посередників міжнародного бізнесу на прикладі компанії „квазар-мікро”

Навчальна програма дисципліни Для студентів спеціальності: «Менеджмент...
Підготовлено: доктором технічних наук, доцентом кафедри економіки та менеджменту Нікітіним Ю. А

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою менеджменту та маркетингу...

Менеджмент в системі шкільної освіти: науково-теоретичний аспект
Ключові поняття: система управління школою, внутрішкільне управління, менеджмент в системі шкільної освіти, функції внутрішкільного...

Базовий курс лекцій та тести Черкаси-2006 ббк у65. 497(У4 укр) удк 377. 6+338
Куклін О. В. Підприємництво в освіті: Базовий курс лекцій та тести: Навчальний посібник. – Черкаси: Інтеграл-Техноімпекс, 2006. –...

Тести за темою «9 клас. Література Романтизму. Гейне, Міцкевич, Байрон»

Тести
Автор : Савіна Ольга Геннадіївна, практичний психолог хзош №164, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»

Тести не більш як із чотирьох
Реєстрація для участі в зно здійснюється на сайті українського центру оцінювання якості освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка