Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку: Українська діаспора. Історія її формування та її географія

Уроку: Українська діаспора. Історія її формування та її географія

Тема уроку: Українська діаспора.

Історія її формування та її географія.

Цілі уроку:

- навчальна: сформувати поняття про «діаспору», пояснити причини її виникнення. Ознайомити учнів з життям українців, які живуть за межами України;

- розвиваюча: закріпити навички аналізу і зіставлення історичного та географічного матеріалу; розвивати у учнів логічне мислення і вміння робити висновки;

- виховна: виховувати школярів в дусі гармонійного поєднання національних, загальнолюдських цінностей та любові до рідного краю.

Тип уроку: бінарний урок з географії та історії України.

Форми організації: індивідуальні, групові.

Методи навчання: проблемні, рефлексивні, наочні, пошукові, навчально-дослідницькі.

Засоби навчання: розповіді-дослідження, індивідуально-диференційовані

Обладнання: комп’ютер з відповідним матеріалом до нього, а також атласи з географії 9 кл., політична карта світу, контурні карти.

Структура уроку:

 1. Організаційний момент – 2 хв.

 2. Актуалізація опорних знань учнів – 3 хв.

 3. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів – 3 хв.

 4. Вивчення нового матеріалу – 25 хв.

 5. Закріплення нових знань і вмінь учнів – 8 хв.

 6. Підсумки уроку – 2 хв.

 7. Домашнє завдання – 2 хв.

В процесі роботи на уроці використовується комп’ютер, в якому закладена презентація даного уроку, тобто:

 • тема та цілі уроку;

 • поняття і терміни;

 • діаграма «Чисельність українців в країнах світу»;

 • карти «Розселення українців в Європі», «Східна діаспора», «Українці в світі»;

 • ілюстрації «Пам’ятник українцям у Канаді – писанка», «Українські переселенці у США. Штат Північна Дакота ХІХ століття», «Українська церква в Рочестері»;

 • карта – схема «Напрями української еміграції»;

Основні поняття і терміни: діаспора, еміграція, міграція, імміграція.

Хід уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

На сьогоднішньому уроці ми будемо продовжувати вивчення попередньої теми «Населення України».

Для того, щоб рухатись далі нам потрібно згадати:

 1. Що таке міграція?

 2. Чим відрізняються поняття «імміграція» та «еміграція»?

 3. Назвіть причини, що призводять до сучасної еміграції з території України.

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

Учитель оголошує тему уроку та девіз уроку, яки звучить так:

«Ми є. Були. І будем Ми й Вітчизна наша з нами»

(І. Багряний)

ІV. Вивчення нового матеріалу

Учитель географії: Слово «діаспора» перекладається з грецької мови як розсіяння. Дійсно, українців можна зустріти майже по всьому світу. Наукове визначення діаспори – (стор. 27 Словни). Українців, які живуть за кордоном називають українською діаспорою, зарубіжними українцями, українцями на поселеннях. Більшість з них стали громадянами інших країн, хоч зберігають своє національно – культурне коріння.

Користуючись матеріалами, які ви почули та термінами, які написані на дошці, визначте цілі нашого сьогоднішнього уроку. Для того, щоб їх досягти ми запросили на урок фахівців – географів, істориків, журналістів, які ознайомлять нас з причинами утворення, географією розміщення, життям і побутом українців в діаспорі, зв’язками діаспори з Україною.

Надаємо слово географам:

Учень: Зараз в світі живе близько 50 млн. українців, у тому числі в діаспорі – біля 10 млн., або близько 20% всіх українців за кордоном. Українська діаспора є найчисельнішою в світі і поділяється на західну і східну. Чисельність української діаспори є спірною, отож частина українців асимілювалась в країнах проживання.

Учитель історії: Давайте ознайомимось з причинами виникнення східної діаспори. Надаємо слово історикам.

Учень: Східна діаспора сформувалась на території країн минулого СРСР. В східній діаспорі проживає понад 5 млн. українців. Найчисельніша вона в Російській Федерації, Казахстані, Молдові, Білорусі. Розселення українців по території Російської імперії і республік колишнього СРСР відбувалося дуже давно і пояснюється наступними причинами:

 1. Переселення українців за часів царювання Петра І (початок ХVІІІ ст.) Українські козаки були мобілізовані царем на будівництво Санкт-Петербурга та його околиць, на копання протяжного судноплавного каналу вздовж Ладозького озера тощо. Пригадайте Т.Г. Шевченка:

Царю проклятий, лукавий,

Аспіде неситий!

Що ти зробив з козаком?

Болота засипав

Благородними костями;

Поставив столицю

На їх трупах катованих

 1. пізніше (ХVІІІ – ХІХ століття) царський уряд переселив безземельних українських селян на вільні землі – Північний Кавказ, Поволжя, Сибір, Далекій Схід.

 2. за більшовицького режиму мільйони українців були заслані в тюрми та концтабори, розміщені в Росії, Казахстані та інших союзних республіках колишнього СРСР. Частина українських в’язнів – переважно політичних – загинула там, деякі залишилися в районах заслання на постійне проживання.

Були і інші причини – освоєння цілинних земель, нафтогазових родовищ Сибіру тощо.

Учитель географії: В яких країнах колишнього СРСР українська діаспора найчисельніша на розповість фахівець – географ.

6Учень (показує на карті та розповідає): Перше місце за кількістю Українців належить Російській Федерації, де проживає 2,9 млн. вихідців з України, чи 2% всього населення РФ. Найчисельніша українська громада в Москві – 253 тисячі осіб.

Понад 600 тис. українців проживало на півдні Далекого Сходу. Ця територія відома як «Зелена Україна», «Зелений Клин», «Нова Україна». 584 тис. – в Західному Сибіру, 300 тис. – на півночі європейської Росії, 480 тис. – діаспора Північного Кавказу, де територія станиці Красноармійської називалась «Малиновою Україною», 250 тис. – у Центральночерноземному районі, значна українська діаспора живе в Поволжі, на Уралі, Східному Сибіру та у Санкт – Петербурзі.

Велика українська діаспора зосереджена в Казахстані – 547 тис. чоловік. Розміщена в основному на півночі і в центрі країни. Значне зосередження українців є на прилеглих до Казахстану території Киргизії, які називають «Сірим Клином».

Приблизно 15% всіх жителів Молдови – українці, які живуть переважно в прикордонних з Україною районах всього – 460 тис.

Близько 300 тис. українців проживає в Білорусі, в основному в Брестській, Гомельській областях та Мінську.

Учитель географії: Після створення незалежної держави українська діаспора активізувала національно-культурне життя, посилилися родинні, економічні, національно-культурні зв’язки українців, які проживають у східній діаспорі, з Батьківщиною предків.

Як організоване національно-культурне життя українців східної діаспори ми дізнаємось від журналістів.

Учень: У 1992 році діаспора РФ була організаційно оформлена в Об’єднання українців Росії (ОУР), яке поширює свою діяльність на всю територію Росії. Створюються українські школи, гуртки з вивчення української мови, історії та культури українського народу.

Наприклад, в такій національній автономії РФ як Башкортостан діє близько 20 українських самодіяльних колективів. З 11 українських шкіл, що є у всій РФ 7 зосереджені в цій республіці.

В Казахстані існує і діє Асоціація «Українців Казахстану», організовано 14 українських національно-культурних центрів, виходить республіканська газета «Українські новини» тощо.

В Молдові успішно працюють національно-культурні об’єднання українців – Українська громада в Республіці Молдова – Товариство української культури Республіці Молдова.

У 38 школах, 6 ліцеях 10 тис. учнів вивчають українську мову. Працює україномовна передача «Світанок».

Спільна багатовікова культура та історична доля у Україні і Білорусі. Тут зосереджені цінні історичні пам’ятки українського народу.

 • Кам’яна вежа (м. Кам’янець в Брестській області) збудована волинським князем Володимиром;

 • Місця пов’язані з народженням автора першої у світі конституції Пилипа Орлика тощо.

Учитель історії: Майже 5 млн. українців проживають в західній діаспорі. Це країни Європи, Північ і Південь Америки, Австралія тощо. Про причини утворення західної діаспори нам розкажуть історики.

Учень: Виділяються чотири періоди (хвилі)коли еміграція була значною:

 • перша хвиля: кінець ХІХ – почато ХХ століття.

Українці переїжджали переважно в Північну і Південну Америку. Багато українців переїхали з українських історичних земель, які до Першої світової війни входили до складу Австро-Угорщини, а після війни відійшли до Польщі, Чехословаччини, Румунії. Безземелля й низький життєвий рівень населення були головними причинами масової еміграції, а наявність слабо освоєних земель в Америці, сприятливі умови для їх інтенсивнішого використання в господарстві визначили її територіальний напрям.

 • друга хвиля еміграції охопила міжвоєнні роки.

В цей час різко зросла кількість емігрантів із Західної Волині, тобто з території, що після Першої світової війни увійшла до складу Польщі.

 • третя хвиля еміграції – роки Другої світової війни й повоєнний час. Під час окупації України гітлерівцями з її території було насильно вивезено і розпорошено в Німеччині понад 2 млн. осіб, переважно молоді. Кілька мільйонів осіб були ув’язнені в нацистських таборах. Після війни значна частина українців емігрувала до Америки, Великобританії, Австралії.

 • четверта хвиля – сучасна, в роки української незалежності.

Учитель: Північна і Південна Америка стали головними районами проживання українських емігрантів, але поселення українців розташовані і в Європі, і в Австралії, і в Африці.

Слово надається географам і журналістам.

Учень – географ: У Сполучених Штатах Америки українці та особи українського походження складають від 740 тис. до 1500 тис осіб. Найбільша кількість українців зосереджена в північно-східних промислових районах.

Учень – журналіст: Українська громада має в цій країні сприятливі умови для всебічного національно – культурного розвитку, організації недільних шкіл, гуртків художньої самодіяльності, українських бібліотек тощо.

Учень – географ: Канада займає друге місце на Американському континенті за кількістю українців – 1027 тис. осіб. Вони займають п’яте місце після канадців англійського, французького, італійського та німецького походження.

Учень – журналіст: Тут налічується понад 1000 українських організацій. З поміж них – понад 700 релігійних парафій, 600 художніх колективів і груп, 250 українських шкіл. Українська вища освіта представлена кафедрами українських студій в Оттавському й Торонтському університетах, Центром українських канадських студій у Манітобському університеті, Канадським інститутом українських студій Альбертського університету. Виходить 85 українських газет, функціонує вісім україномовних радіопрограм.

Учень – географ: Бразилії 350-550 тис українців переважно живуть на півдні країни. Близько 85% бразильських українців проживають у штаті Парана. Українці Бразилії переважно зайняті в сільськогосподарському виробництві.

Учень – журналіст: У країні функціонують національно – культурні об’єднання українців. У м. Курітібі є площа України з пам’ятником Т.Шевченка й меморіал «Україна». Пам’ятники Т.Шевченку споруджені в Прудентополі та Порто-Алегре.

У повоєнний період (1947 р.) на Конгресі українців була створена Українська центральна репрезентація українських товариств Бразилії. Функціонують культурно-освітні товариства «Просвіта», «Відродження», окремі братства, фундації, спілки, союзи.

Учень – географ: Українська діаспора Аргентини налічує близько 250 тис осіб, вони живуть у столиці і провінціях Буенос-Айрес, Місійонес, Чано, Мендоса, Формоса та інші.

В Європі українська діаспора існує в Польщі, до розташовані етнічні українські землі в таких княжих містах як Перемишль (Пшемишль), Холм (Хелм), Ярослав та інші. З цих земель українці були депортовані (сумнозвісна операція «Вісла»). За останнім переписом населення (2002 р.) у Польщі проживає 36,9 тис українців.

Українці Румунії (близько 60 тис.) живуть поблизу західного й південно-західного прикордоння з Україною.

Найстаріший район заселення емігрантів з України в Єрвопі – Сербія й Чорногорія де проживає близько 35 тис українців.

Чисельна українська громада (35-100 тис. осіб) проживає в Словаччині на західних етнічних українських землях.

Українська громада Франції налічує близько 45 тис. осіб.

В Німеччині живе близько 30 тис. українців. Об’єднуючим осередком української громади тут є Центральне представництво українців у Німеччині (м. Мюнхен).

Українці живуть в багатьох інших країнах світу – Австралії (30 тис.), Великобританії (20-30 тис осіб), Чехії (22 тис.), Хорватії (4,5 тис.), Австрії (3,1 тис.), Бельгії (2,0 тис.) тощо.

Учитель історії: Знаменною подією в житті світового українства є прийнятий у листопаді 2003 р. Верховною Радою Закон України «Про правовий статус закордонних українців». У законі зазначено, що українці, які проживають за межами України, становлять невід’ємну частину українського народу.

Закордонний Українець – це особа, яка ідентифікує (вважає) себе українцем, є громадянином іншої держави або особою без громадянства, має етнічне походження або походить з України.

Закордонні українці мають усі права, свободи та обов’язки, визначені Конституцією України, за винятком політичних прав і обов’язків, передбачених тільки для громадян України.

V. Закріплення нового матеріалу

Вчитель географії: Використовуючи діаграму «Чисельність українців в країнах світу», яку всі бачите на моніторах, позначте на контурних картах країни, де існує українська діаспора.

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

 1. творче – за бажанням написати твір – мініатюру «Видатні діячі української діаспори»;

 2. використовуючи матеріали уроку скласти таблицю «Три хвилі української еміграції».Дата

До яких країн виїзж.

Причини

Кількість осіб

Використана література:

 • Ф.Д. Заставний «Українська діаспора»;

 • О. Субтельний «Україна. Історія»;

 • Ю.В. Бураков «Всесвітня історія»

 • С.В. Кульчицький «Новітня історія України».поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема. Українська мова у світі. Українська діаспора
Ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами)

Тема: «Засідання суду у справі «Українська: предмет гордості чи сорому?»»
...

Уроку
Вступ. Географія — наука про природу Землі та її різно­манітність, про населення І його господарську ді­яльність, про взаємодію природи...

Програма географія для 6-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи...
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Література та види завдань Контактна інформація для консультування...
Тема. Українська лексикографія (історія української лексикографії, типи словників)

Географія
Розкриття суті політичної карти світу, особливостей її формування І розвитку на сучасному етапі

Довгань Г. Д. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт І академічний рівень
Тема: Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

Географія
Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу. Мета реалiзується через розв’язання...

Література для 9 класу Тема: давня українська література. Козацькі літописи. Історія русів
Ознайомитися з матеріалом-файл давня українська література, законспектувати основні тези

Опубліковано: Шмігер Т. Українська пере­кладознавча бібліографія:...
Опубліковано: Шмігер Т. Українська пере­кладознавча бібліографія: поняття, історія, принципи : [передмова] / Т. Шмігер // Українське...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка