Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема. Біблія. Легенди про створення світу, про пер­ших людей та інші. Біблійні притчі. Десять заповідей

Тема. Біблія. Легенди про створення світу, про пер­ших людей та інші. Біблійні притчі. Десять заповідей

УРОК № 8

Тема. Біблія. Легенди про створення світу, про пер­ших людей та інші. Біблійні притчі. Десять заповідей.

Мета: допомогти учням з'ясувати ідейно-художні особливості та значення біблійних легенд; роз­вивати навички виразного читання, аналізу релігійно-філософських творів, висловлення власних міркувань; виховувати повагу до за­гальнолюдських цінностей, прагнення жити відповідно до них.

Обладнання: Біблія у різних виданнях, ілюстрації до неї.

Теорія літератури: легенда, художні засоби.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Близько двох тисячоліть любов до Бога була неодмінною умо­вою життя більшості українців. І підтримувала віру в Господа «Книга книг» — Біблія. У ній і дуже освічені, і прості люди зна­ходили відповідь на всі життєві питання. Разом із тим Біблія — чи не найперший зразок літератури світу, з якого митці — пись­менники, художники, музиканти, скульптори — черпали своє натхнення, використовуючи біблійні образи, сюжети, мотиви, навіть художні прийоми й засоби.

Біблією захоплювалися, її вивчало багато вчених зі світовим іменем фізики, хіміки, природознавці тощо.

Українською мовою Книгу книг перекладали найвідоміші письменники та вчені Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй, Іван Нечуй-Левицький, Іван Огієнко та ін.

Тож долучимося й ми до цього вічного невичерпного джерела мудрості!

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА­ТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя. Або розповідь учнів.

Біблія, або Святе Письмо складається зі Старого і Нового Заповітів та збірки літературних пам'яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень) усього 50 окремих книг. Це один із найдавніших творів світу, написання якого тривало з XII ст. до н. е. до II ст. н. е.; у ньому зібрано мудрі проповіді, повчання, проро­цтва (які, до речі, здійснюються), міфи, історичні хроніки, леген­ди й перекази. За легендою, Святе Письмо започаткував Мойсей, а закінчили його Христові апостоли (учні).

У Старому Заповіті вміщені легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Вавилонську вежу, Мойсея.

У Новому Заповіті докладно йдеться про життя Ісуса Христа, його вчення, вчинені ним чудеса, його мученицьку смерть, вос­кресіння та вічне життя. Картину страшного суду подає остання книга Святого Письма «Апокаліпсис».

Зазвичай, прості люди читали не саму Біблію, а біблійні кни­ги — Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів). Євангелій було чотири — від святих апостолів Матвія, Марка, Луки та Іоанна.

Немає, мабуть, жодного великого письменника, який хоч раз не звернувся б до змісту Біблії. Образи Святого Письма надихали Байрона, Данте, Шекспіра, Пушкіна, Шевченка, Лесю Українку, Франка, Куліша та багатьох інших митців. Із цього можна зроби­ти висновок, що Біблія мала і має колосальний вплив на розвиток мистецтва, всього духовного життя українського народу.

  1. Виразне читання біблійних легенд.

(Учні виразно читають біблійні легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Мойсея.)

  1. Словникова робота.

  2. Обмін враженнями, евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

 • Біблійні легенди ви вже, напевне, чули, знали раніше. Що нового відкрилося для вас при прочитанні? Що вас вразило, зди­вувало?

 • Яке, на ваш погляд, ключове слово в біблійній легенді про створення світу? (Добро (воно є).)

 • Які твори перекладної літератури, побудовані на легенді про створення світу, тлумачать та роз'яснюють її? («Шестидневи».)

 • Які гріхи людей засуджуються в біблійних легендах? (Гор­диня, пияцтво, блуд, ідолопоклонництво, непослух та ін.)

 • Знайдіть у прочитаних текстах і випишіть вирази, які б ви віднесли до крилатих, афоризмів чи сентенцій (на зразок «створи­ти за образом і подобою своєю»).

  1. Слово вчителя.

Мойсей, біблійний пророк, визволив давніх євреїв з єгипет­ського полону. Після низки чудес він вивів єврейський народ з Єгипту і через 40 років блукань по Синайській пустелі привів до «Землі обітованої (обіцяної)» — Ханаану (тепер — Палестина). У кінці подорожі Мойсей одержав від Бога на кам'яних скрижа­лях (плитах) десять заповідей, що їх повинні були дотримуватися люди, щоб мати життя вічне, потрапити до раю. Пройшли тися­чоліття, а нічого мудрішого, раціонального людство так і не вига­дало. Навіть комуністи, жорсткі противники релігії, у радянську добу використали деякі з десяти заповідей у своєму «Кодексі будівника комунізму».

   1. Виразне читання десяти Божих заповідей.

   2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

   3. Евристична бесіда.

 • Які із заповідей ви віднесли б (за призначенням) віруючим, а які — всім людям?

 • Які із заповідей ви вважаєте суто необхідними для люд­ського суспільства, найважливішими? Чому саме?

 • Чи дотримуються цих заповідей у вашій родині, чи гово­рять вам про них ваші батьки, дідусі, бабусі?

  1. Робота з літературознавчим словником. (Учні роблять записи до словничків.)

Притча — повчальне алегоричне оповідання про людське життя з яскраво висловленою мораллю. Сюжет у притчі наявний, але він цілком підкорений моралізуючій частині твору, часто слу­жить розгорнутою алегорією.

Для притчі характерна можливість різнотлумачення та різно­манітного застосування. Зв'язок притчі з епохою й конкретними обставинами лише опосередкований.

  1. Евристична бесіда.

 • З якими притчами ви вже знайомі з попередніх класів? («Казка про яян» Еми Андієвської, «Планетник» Б. Харчука.)

 • Які моральні настанови даються в цих притчах? (Потрібно чути й поважати не тільки себе, а й інших, уміти жити в суспіль­стві; людина нерозривно пов'язана з природою, треба вміти «чита­ти» її «знаки», вміти мріяти й любити людей.)

 1. Виразне читання «Притчі про блудного сина».

 2. Евристична бесіда.

 • Яке враження справила на вас притча? Чому саме?

 • Чи згодні ви з її мораллю? Свою думку обґрунтуйте.

 1. Коментар учителя.

У творах художньої літератури мотив повернення блудного сина нерідко набуває філософського змісту і трактується як повер­нення людської душі до предковічних істин, витоків.

 1. Виразне читання «Притчі про сіяча».

 2. Словникова робота, обмін враженнями.

 3. Евристична бесіда.

 • З яких двох виразних частин складається притча? (Сюжет (фабула) і мораль.)

 • З якими моральними настановами сучасності можна спів­віднести мораль цієї притчі? (Про «добрий ґрунт», його необхід­ність для навчання, виховання.)

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання і запитання до учнів.

 • Викресліть «третє зайве»: П. Куліш

І. Пулюй

І. Нечуй-Левицький

(П. Куліш та І. Нечуй-Левицький — письменники, І. Пулюй — вчений-фізик.)

 • Що об'єднує цих людей? (Переклад Біблії українською мовою.)

Інтерактивна вправа «Гронування».

Визначте риси християнської моралі.  1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

 • Продовжіть фразу:

«Я вважаю, що Біблія ...» «Мені здається, я по-новому ...» «Кожна освічена людина повинна .» «Моральні цінності, закладені в Біблії, .»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 50-63, словник, повідомлення про Києво-Печерську лавру, Нестора Літописця, «Повість минулих літ».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література на літо
Міфи та легенди українців: «Про створення землі», «Чому буває сумне сонце?», «Про зоряний Віз», «Про вітер», «Про вогонь», «Про дощ»,...

Література на літо
Міфи та легенди українців: «Про створення землі», «Чому буває сумне сонце?», «Про зоряний Віз», «Про вітер», «Про вогонь», «Про дощ»,...

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури
Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення І будову світу, про героїв, календарні та ін.)

Література як вид мистецтва. Художній образ. ( Тл) Художній образ,...
Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. (УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про...

Автор: Заїка Лідія Омелянівна
Тема уроку: Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту І форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу...

Урок №1 тема: Мандрівка в чарівний світ роману Джоан Ролінг
Мета: дати поняття про літературу фентезі, формувати уявлення учнів про відмінності художнього світу казки, фентезі від реального...

Дбаємо про чесне ім’я
...

«Мій рідний край – Кіровоградщина моя»
Мета І завдання: Збагатити учнів відомостями про рідний край – Кіровоградщину: про її рослинний І тваринний світ, про внутрішні води...

«притча про блудного сина», «притча про сіяча». Біблія — святе письмо...
Ки літературних пам’яток, роль біблійних книг у давній Україні; розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й...

Свято м
Батьківщини – села Норинськ; зібрати інформацію про страшні 1932-1933 роки голодомору (свідчення старожилів), про бойові подвиги...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка