Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Не треба чекати, доки успіх прийде до тебе Негайно почни рухатися йому назустріч

Не треба чекати, доки успіх прийде до тебе Негайно почни рухатися йому назустріч

Сторінка1/3
  1   2   3
ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ
інноваційних форм методичної роботи в

м. Красноармійську у 2013 – 2014 н.р.


Не треба чекати, доки успіх прийде до тебе

Негайно почни рухатися йому назустріч


м. Красноармійськ, 2013

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПЕДАГОГІВ М. КРАСНОАРМІЙСЬКА
Шановні колеги!
Перед вами рекламний проспект різноманітних методичних форм роботи, запропонованих провідними педагогами нашого міста.

Оберіть ту форму роботи, яка надихне вас на творчі знахідки, професійний розвиток, відкриття власних інноваційних прийомів та методів!

Просимо бути послідовними у своєму виборі і відвідати всі заняття керівника обраного вами заходу.З повагою, Методичний кабінет відділу освіти Красноармійської міської ради.

ЗМІСТ


 1. Оновлення змісту математичної освіти на основі широкого використання педагогічних інновацій, технологій та елементів передового педагогічного досвіду

 2. Развитие ключевых компетентностей личности

 3. «Гуманная педагогика – это педагогика Культуры»

 4. Упровадження процесу інтеграції на уроках української мови та літератури

 5. Впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес

 6. Співпраця школи та сім’ї у формуванні особистості майбутнього громадянина на засадах вивчення спадщини В.О.Сухомлинського

 7. Використання можливостей презентацій Microsoft Office PowerPoint у навчальній діяльності

 8. Розвиток творчих здібностей молодшого школяра

 9. Сучасні форми і методи роботи в профільних класах

 10. Використання методичних прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках « Логічний калейдоскоп» ( для вчителів молодших класів)

 11. Психологічні аспекти педагогічного співробітництва вчителя і учнів

 12. Психологічні аспекти педагогічного співробітництва вчителя і учнів

 13. Розвиток критичного мислення на уроках історії (для вчителів історії та правознавства)

 14. Формування соціальної компетентності на уроках природознавчого циклу

 15. Формування полікультурної компетентності на уроках гуманітарного циклу

 16. Использование интерактивных технологий в преподавании физики

 17. Методические приемы решения задач в практике изучения химии

 18. Організація співпраці вчителя та учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання на уроках світової літератури

 19. Соціальна компетентність учнів – пошук ефективних шляхів розвитку

 20. Вокально-хорова робота на уроках музичного мистецтва: реалії, перспективи, принципи

 21. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО з англійської мови

 22. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя засобами самопрезентації

 23. Использование мультимедийной технологии в обучении проектной деятельности учащихся

 24. Управління розвитком творчого потенціалу учнів на уроках з української мови і літератури засобами ІКТ

 25. Технології формування творчої особистості на уроках обслуговуючої праці та позакласній роботі

 26. Використання ІКТ на уроках мистецтва

 27. Формування ключових компетентностей школярів на засадах Державного стандарту початкової загальної освітиОновлення змісту математичної освіти на основі широкого використання педагогічних інновацій, технологій та елементів передового педагогічного досвіду
Керівник: Ткаченко О.С., вчитель математики ЗОШ № 4

Форма роботи: Педагогічна майстерня

Мета:

 • Впровадження та використання педагогічних інновацій, технологій та елементів передового педагогічного досвіду для оновлення змісту математичної освіти.

 • Стимулювання особистого розвитку учнів на уроках математики за допомогою інтерактивних методів навчання

 • Формування життєвих компетентностей учнів засобами навчальних проектів на уроках математики

 • Створення рівних умов і можливостей для здобуття якісної освіти дітьми, учнівською молоддю незалежно від місця проживання, стану здоров’я, соціального статусу сім’ї для особистісного розвитку і творчої самореалізації;

 • Формування рівноправних, рівнозначних відносин між учителем та учнями;

 • Створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність;

 • Створення атмосфери співробітництва, взаємодії.


Планування занять

Змістовне наповнення

1

Заняття 1.
Проектна діяльність учнів. Основні вимоги до використання методу проектів. Оформлення проектної документації.

Практичне втілення на уроках: Застосування різних видів проектів для 5-11 класів при вивченні математики

Завдання слухачам: Складання бази проектів.

2

Заняття 2.
Використання ІКТ для методу проектів та правила складання презентації Power Point, буклетів Publisher, веб-сайтів, брошур.


Практичне втілення на уроках: Застосування електронних презентацій на уроках, оформлення проектів.

Завдання слухачам: Складання презентацій, буклетів, веб-сайтів проектів за різними темами.

3

Заняття 3.
Посилення практичного напрямку математики за допомогою практичних та лабораторних робіт.


Практичне втілення на уроках: Застосування практичних та лабораторних робіт при вивченні математики

Завдання слухачам: Розробка практичних та лабораторних робіт з різних тем для 5-11 класів.


Развитие ключевых компетентностей личности

Руководители : Колесник И.А., директор, Воробьева Т.В., заместитель директора ОШ № 9

Форма роботы: Педагогическая студия

Цель:

создание условий для повышения профессиональной компетентности, свободно творческого самовыражения каждого участника и эффективной реализации инновационных инициатив.
Планування занять

Змістовне наповнення

1

1. Компетентностный потенциал образования и воспитания учащихся начальной, основной и старшей школы. Основные ключевые компетентности (теоретический блок).

2.Выставка материалов областной школы-лаборатории по развитию ключевых компетентностей учащихся.

3.Коммуникативная компетентность. Ее составные (практическая работа).

1.Самостоятельное изучение составных частей ключевых компетентностей.

2.Создание мини-проекта «Формирование и развитие … компетентности на уроках …»

2

1.Развитие коммуникативной компетентности учащихся. Презентация авторских методических сборников, рекомендации к их апробации.

2.Мастер-классы «Я делаю так…» (с домашним заданием на выбор).

1.Сбор мини-проектов. Обобщение материала и создание тематической папки «Формирование и развитие ключевых компетентностей учащихся на уроках в начальной, основной и старшей школе».

2.Анкетирование учителей по итогам проведения мастер-классов.

3

1.Развитие социальной компетентности учащихся. Презентация авторских методических сборников, рекомендации к их апробации.

2.Мастер-класс «Я делаю так…» (с домашним заданием на выбор)..

1.Отчет о выполнении домашнего задания. Обобщение материала и создание тематической папки «Учусь делать так…».

2.Анкетирование учителей по итогам проведения мастер-классов.


«Гуманная педагогика – это педагогика Культуры»

Руководитель : Томас М.С., учитель руського язика и литературы ОШ № 9, Гелетий Т.Б., учитель начальных классов КУВК

Форма роботы: творческая лаборатория

Цель: объединить ищущих, творческих педагогов вокруг идей гуманной педагогики; углубиться в сущность, основные принципы, аксиомы гуманно-личностного подхода к образовательному процессу; помочь в осознании гуманной педагогики как перспективы образовательного мира.

Задачи:

 • изучение классического педагогического наследия;

 • знакомство с научными и педагогическими основами гуманной педагогики как новой философии образования, Международного образовательного проекта;

 • приобщение к опыту работы творческих учителей России, Украины, Белоруссии;

 • побуждение к самовоспитанию, с целью самосовершенствования, изменения педагогического сознания;

 • создание особой атмосферы для взаимного творческого поиска;

 • работа по обмену опытом, творческими находками.

 • развитие собственного творческого потенциала учителя.


Планування занять

Змістовне наповнення

1

Круглый стол

«Как любить ребёнка».

Презентация книг Я. Корчака «Как любить ребёнка». Ш. Амонашвили «Как любить детей».

2

Родительские чтения

«Что такое педагогика сердца».

Презентация книг А. Лебеденко «Философия сердца в гуманной педагогике», Ш. Амонашвили «Без сердца что поймём?».

3

Конференция

«Дети нового сознания».

Фильм «Дети нового сознания». Презентация книги «Дети нового сознания». Обзор Международной научно-общественной конференции. М. 2007.

4

Рабочая встреча

Подведение итогов работы лаборатории за год. Составление плана работы на новый учебный год.


Упровадження процесу інтеграції на уроках української мови та літератури

Керівник: Величко О.А , учитель української мови та літератури КНВК

Форма роботи: лабораторія творчого вчителя

Мета: підвищувати рівень самоосвітньої діяльності учителів-філологів,

розкрити методичні прийоми введення елементів інтеграції на уроках

української мови та літератури

Завдання:

1. Забезпечити учителів методичними прийомами введення елементів інтеграції на уроках української мови та літератури.

2. Підвищувати рівень викладання української мови та літератури за рахунок самоосвітньої діяльності учителів

3. Сприяти якісній підготовці учителів до уроків через розповсюдження дидактичних матеріалів на електронних носіях.Планування занять

1

Заняття 1. Поєднання історичного та мовно-літературного аспектів у процесі викладання шкільного курсу української мови та літератури.

2

Заняття 2. Морально-духовний розвиток особистості за рахунок

впровадження елементів інтеграції на уроках української мови та літератури.

3

Заняття 3. Самоосвітня діяльність педагога як запорука успішного розвитку учнівської особистості та компетентісного підходу до процесу


Підсумок роботи:

випуск збірника «Розробки уроків з української мови та літератури

із застосуванням елементів інтеграції»Впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес

Керівник: Шидловська В.Д., учитель математики Родинської ЗОШ № 36

Форма роботи: школа педагогічної майстерності

Мета:

 • Поглибити та розширити знання вчителів з даної теми;

 • сформувати вміння використовувати комп’ютерні технологіїПланування занять

Змістовне наповнення

Домашнє завдання

1

Творче наповнення традиційного уроку:

 • Вставка картинок із файлів в документ Word

 • Пошук в Інтернеті оболонок тестів.

 • Створення на комп’ютері контролюючого теста із свого предмета 1. Створити на комп’ютері тест для підсумкового контролю з будь-якої теми

2

Основи Microsoft PowerPoint. Поняття електронної презентації


 • Огляд середовища PowerPoint

 • Відкриття і пошук презентації

 • Настроювання програми

 1. Створити презентацію з порожніми слайдами, зберегти її.
3

Створення найпростіших стандартизованих презентацій

 • Створення презентації за допомогою майстра автовмісту

 • Створення та використання власних шаблонів

 1. Створити шаблони для презентації на такі теми: «Сучасні освітні технології», «Портфоліо вчителя»

4

Творче наповнення традиційного уроку:

 • Вставка картинок із файлів в документ Word

 • Пошук в Інтернеті оболонок тестів.

 • Створення на комп’ютері контролюючого тесту із свого предмета 1. Створити на комп’ютері тест для підсумкового контролю з будь-якої теми

 

 

Співпраця школи та сім’ї у формуванні особистості майбутнього громадянина на засадах вивчення спадщини В.О.Сухомлинського

Керівник: Ігнатенко О.Г., учитель початкових класів ЗОШ № 6

Форма роботи: школа педагогічної майстерності

Мета:

продовження вивчення творчої спадщини В.О.Сухомлинського; стимулювання інтересу до виховання у дітей основи світобачення та розвитку соціальної компетентності учнів за літературними творами В.О.Сухомлинського; формування всебічно розвиненої особистості в сім’ї і в школі засобами морального, розумового, трудового, естетичного і фізичного виховання на засадах творчості В.О.Сухомлинського.

Завдання ШПМ є:

 • узагальнити знання з теми «Рід. Родина» через майстер-клас «Співпраця школи та сім’ї щодо формування родинного виховання учнів»

 • розглянути форми і методи щодо виховання у дітей духовних цінностей; формування навичок здорового способу життя, працелюбства та розвиток фізичного вдосконалення особистості.

Пріоритетний напрямок роботи ШПМ: тісний взаємозв’язок педагогів та батьків щодо керування розвитком особистості.Планування занять

1

Жовтень 2013р.

 • В.О.Сухомлинський про виховання у дітей любові до свого роду, родини.

 • Майстер-клас на основі демонстрації наробок з теми «Співпраця школи та сім’ї щодо формування родинного виховання учнів».

2

Грудень 2013р.

 • В.О.Сухомлинський про виховання у дітей любові до Батьківщини.

 • Інтерактивне заняття: розробка моделі виховної роботи з теми «Україна – моя Батьківщина».

3

Березень 2014р.

 • В.О.Сухомлинський про виховання у дітей рис творчої працелюбності, формування навичок господарювання.

 • Майстер-клас на основі демонстрації наробок з теми «Я сам».

Використання можливостей презентацій Microsoft Office PowerPoint

у навчальній діяльності
Керівники : Дмитрієва В.О., учитель географії КНВК, Воротинцева Л.І., учитель математики КНВК

Форма роботи: постійно – діючий семінар

Мета: підвищення професійного рівня педагогів засобами ІКТПланування занять

1 1. Створення тестів з можливістю автоматичної перевірки та оцінювання – (жовтень).

2

 1. Вивчення мультимедійних можливостей програми для створення анімацій. (січень).

3

 1. Використання он-лайн середовища для організації навчальної діяльності:

 • методичні рекомендації щодо створення та проведення вебінарів;

 • створення кросвордів (березень).
Примітка:

Вимоги до учасників ПДС:

 • базові вміння створення презентацій Microsoft Office PowerPoint.


Розвиток творчих здібностей молодшого школяра

Керівник: Кобцева С.О., учитель початкових класів ЗОШ № 12

Форма роботи: постійно – діючий семінар

Мета: Вдосконалення процесу формування та розвитку творчих здібностей молодшого школяра.

Задачі:

 • Пошук шляхів, спрямованих на розвиток та успішну реалізацію творчих здібностей дітей;

 • Створення сприятливих умов для реалізації особистих творчих здібностей;

 • Створення системи цілеспрямованої роботи з розвитку творчих здібностей, підтримки дитячої обдарованості, таланту.

 • Стимулювання творчої діяльності.Планування занять

1

І заняття.

 1. Творчість – ключ для розвитку мислення, уваги, пам’яті.

 2. Творча майстерня вчителя початкових класів. Дидактичні ігри на розвиток уваги, пам’яті, мислення.

2

ІІ заняття.

 1. Розвиток творчих здібностей учнів як одна із умов здоров’язбережувальних технологій.

 2. Творча майстерня вчителя початкових класів. Творчі завдання, цікавинки, вправи направлені на збереження та укріплення здоров’я школярів.

3

ІІІ заняття.

 1. Стимулювання творчої діяльності учнів.

 2. Творча майстерня вчителя початкових класів. Розробка методів і форм стимулювання.


Сучасні форми і методи роботи в профільних класах

Керівник: Лісняк В.М., учитель математики КНВК

Форма роботи: постійно – діючий семінар

Мета:

Обмін досвідом з впровадження сучасних форм і методів роботи в математичних допрофільних класах та профільних класах.Планування занять

1

Жовтень. Особливості впровадження нових держстандартів в 5-х класах(випуск дидактичної літератури).

2

Грудень. Робота в допрофільних математичних класах.

3

Квітень. Підготовка до ЗНО. Робота в профільних класах.

 

Використання методичних прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках « Логічний калейдоскоп» ( для вчителів молодших класів)

Керівник: Мушкет Л. Є., вчитель початкових класів ЗОШ № 3

Форма роботи: семінар-практикум

Мета курсу:

 • Поглибити в учнів знання основ логіки, розвинути нестандартне мислення, підвищити загальну математичну культуру, сформувати знання, вміння та навички, необхідні для успішного вивчання математики та інших наук.

 • Формування системи знань про основні категорії, закони і форми правильного міркування, формування на цій основі культури мислення особистос

Завдання:
1. Ознайомити учителів: зі змістом основних логічних понять, законів логіки,
логічних дій та операцій; із логічними прийомами отримання знань; з
основними видами та принципами розвязання логічних задач.

2. Розвивати уміння застосовувати правила та закони логіки до аналізу подій, явищ, до аналізу й оцінки своїх і чужих думок, формулювати та приймати обґрунтовані рішення, знаходити раціональний вихід зі скрутного становища; логічне мислення, просторові уявлення, винахідливість, кмітливість, зосередженість під час розвязування практичних завдань.


ФУНКЦI

курсу «Логіка»

  1. Освітня (пізнавальна) — дозволяє самостійно отримувати нові знання на основі тих, які вони вже мають, оволодівати логічними прийомами та способами діяльності, розширює світогляд.
   2. Виховнасприяє формуванню вміння раціонально організовувати
   мислительну діяльність, самостійності у процесі отримання знань.
   3. Розвивальнарозвиває логічне мислення, уміння розмірковувати, робити висновки, доводити; розвиває інтерес і потребу в нових знаннях.
   4. Евристичнаможливість самостійно «відкривати» нові знання, оволодівати новими прийомами діяльності.Планування занять

1

Методика роботи над поняттями у початковій школі.


2

Методика роботи над побудовою суджень у початковій школі.


3

Умовиводи у змісті початкової освіти. Методика роботи над побудовою умовиводів у початковій школі.Психологічні аспекти педагогічного співробітництва вчителя і учнів

Керівник: Самофалова Л.М., практичний психолог ЗОШ № 2

Форма роботи: семінар-практикум

Мета: підвищення психологічної культури педагогічних працівниківПланування занять

Змістовне наповнення

Анотація заняття

1

Заняття 1. Профілактика суїцидальної поведінки серед дітей та підлітків (робота з батьками).

Мета: підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів з питання профілактики суїцидальних тенденцій особистості

 1. Показати педагогам засоби та методи роботи з батьками підлітків з профілактики суїцидальних намірів.

 2. Проаналізувати своє ставлення до цінностей життя.

 3. Сформувати вміння та навики ведення конструктивного діалогу з батьками неповнолітніх.
Навчити батьків учнів – веденню конструктивного діалогу зі своїми неповнолітніми дітьми.


2

Заняття 2. Створення психологічного комфорту в учнівському колективі.

Мета: підвищення педагогічної компетентності педагогів в області емоційної сфери дітей.

 1. Сформувати у педагогів новий погляд на дітей як на суб’єкт виховання його потреб та хвилювань, як на партнера по сумісній діяльності.

 2. Вдосконалити систему знань педагогів про емоційний розвиток школярів.

 3. Розширити уявлення про емоційний стан, формування вміння розрізняти та розуміти їх.

 4. Збагачення словникового запасу педагогів, вивчення термінів, що означають різні емоційні стани.

Навчання засобам формування психологічного комфорту у класних колективах

3

Заняття 3. Давайте в житті шукати позитив.

Мета: формування позитивного мислення.


 1. Створення позитивних емоцій та зняття напруги.

 2. Формування вміння керувати своїм настроєм.

 3. Навчання педагогів засобам формування емоційної стійкості.

 4. Формування оптимістичного ставлення до життя.

 5. Навчання ефективного використання засобів зняття внутрішньої напруги та саморегуляції.

Профілактика синдрому «емоційного вигоряння» серед педагогів. Навчання методам саморегуляції


Розвиток критичного мислення на уроках історії

(для вчителів історії та правознавства)

Керівник: Михайлюк В.Є., учитель суспільних дисциплін ліцею «Надія»

Форма роботи: семінар - практикум

Мета:

 • визначити поняття критичного мислення як одну з ключових умов якості суспільствознавчої освіти;

 • розглянути стратегії та прийоми, що сприяють розвитку критичного мислення в учнів ;

 • розкрити значення технології розвитку критичного мислення у формуванні практичних вмінь і навичок молодого покоління.

Завданнями ПДС є:

 • ознайомлення з технологією розвитку критичного мислення та організацією навчального процесу на засадах даної методики;

 • розглянути методичні стратегії та прийоми, що сприяють розвитку критичного мислення в учнів;

 • застосовувати методику розвитку критичного мислення у власній практиці.

Планування занять

Змістовне наповнення

Підсумок

1

Розвиток критичного мис-лення школярів - складова суспільствознавчої освіти Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

1. Поняття критичного мислення як умова реалізації складової суспільствознавчої освіти.

2. Структура уроку-моделі за методикою розвитку критичного мислення.


Розробка моделі уроку згідно з методичною структурою розвитку критичного мислення.


2

Розвиток критичного мислення учнів у процесі опрацювання текстів та виконання письмових завдань


1. Форми і методи навчання, що забезпечують розвиток критичного мислення учнів.

2. Застосування різних методичних стратегій на окремих етапах уроку.


Розробка організаційної схеми стратегій.


3

Групова форма роботи – середовище для розвитку критичного мислення та формування ключових компетентностей.

1. Групова форма роботи як середовище для розвитку критичного мислення.


Складання схеми «Технології розвитку критичного мислення з застосуванням групової форми роботи»
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література 11 клас Варіант 1 (одна правильна відповідь) Кому з братів Половців («Подвійне коло»
Рiд наш рибальський, на морi бувальський, рiд у державу вростає, в закон та обмеження, а ми анархiю несемо на плечах, нащо нам рiд,...

Славутський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ...
Автор: Шевчук В. П., вчитель початкових класів, «Диференційовані домашні завдання з математики», навчально-виховний комплекс «Спеціалізована...

Сценарій свята до Міжнародного дня рідної мови Сцена прикрашена квітами,...
Сцена прикрашена квітами, рушниками. У центрі слова «О слово рідне, що без тебе я!»

Методичні рекомендації Лист Інституту інноваційних технологій І змісту...
Тому суспільству вкрай необхідна нова система ціннісно-світоглядних орієнтирів, нове світорозуміння, яке прийде в свідомість дитини...

Електронна бібліотека української літератури
Якщо перед помилками ти зачиняєш двері, пам’ятай, що Істина теж не зможе ввійти до тебе

Календар знаменних дат на 2015 рік січень
Найвідомішими є його книги про роботів, у тому числі «Я, робот» (1950), детективна серія «Сталеві печери» (1954), «Голе сонце» (1957),...

Письменська сзш добірка матеріалів за темою
У наших школах не повинно буди нещасливих дітей,душу яких гнітить думка, що вони нінащо не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело...

План роботи бібліотеки Сковородинівського нвк імені Григорія Савича Сковороди
Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону України “Про бібліотеку І бібліотечну справу”, “Концепції виховання дітей та...

«Ми чуємо тебе. Кобзарю, крізь століття »
Обладнання: ноутбук, ілюстративний матеріал до теми «Шевченко-художник»,презентація сторінок усного журналу, картки для учнів

Конкурс знавців загальної географії «Перший успіх»
Велику допомогу в досягненні цієї мети надає мені тиждень географії. Під час його проведення діти збагачують знання, розширюють свій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка