Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок 2 Данте Аліг’єрі. Поема «Божественна Комедія»

Урок 2 Данте Аліг’єрі. Поема «Божественна Комедія»

Урок світової літератури

з використанням електронної презентації у 8 класі
Урок 2

Данте Аліг’єрі. Поема «Божественна Комедія».

Композиція твору. Пошуки втраченого шляху. Частина І «Пекло»Мета: повторити основні відомості про життя та творчість Данте; розкрити основні особливості поеми «Божественна Комедія»; працювати над коментованим читанням та обговоренням Пісні І з частини «Пекло»; розвивати мову, пізнавальні здібності учнів формувати інтерес до вивчення творчості Данте; виховувати повагу до творчої особистості, прагнення розкрити свої здібності.

Наочність: електронна презентація «Данте Аліг’єрі «Божественна Комедія»; роздатковий матеріал для учнів; записи на дошці.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку:

 1. Організаційний момент.

 2. Повідомлення вчителем теми, мети уроку.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя: перехід від зрілого Середньовіччя до доби Відродження народив своїх геніїв, одним із яких був Данте – поет і мислитель, котрий обігнав свій час; наша задача – вияснити, чому поему «Божественна Комедія» називають геніальним творінням Данте.

Повторення вивченого матеріалу, актуалізація знань

 1. Робота учнів з роздатковим матеріалом – заповнення «Анкети митця»:

Данте Аліг’єрі

Анкета митця

Запитання

Відповідь учня

1. Рік народження.

1265 рік

2. Місце народження.

Італійське місто Флоренція

3. Соціальний статус батьківської сім’ї.

Старовинна лицарська сім’я

4. Освіта.

Ймовірно, навчався в університеті Болоньї або Падуї

5. Участь в політичній боротьбі.

Був у партії гвельфів, намагався примирити та об’єднати їхні сили

6. Причини вигнання з Флоренції.

Політичні противники засудили Данте на вигнання з конфіскацією майна

7. Місто, в якому пройшли останні роки життя.

Равенна

8. Рік смерті.

1321 рік

9. Найвідоміші твори.

Збірка «Нове життя», поема «Божественна Комедія»

10. Ідеальна кохана.

Беатріче

11. Послідовники поета.

Італійські письменники Франческо Петрарка, Джованні Боккаччо
 1. Коментарі вчителя:

 • Відмова жителів Равенни повернути прах Данте у Флоренцію для перепоховання.

 • Беатріче («Благословенна») Портінарі– ідеальна кохана поета. Данте зустрів її у віці 9 років: дівчинка того ж віку виходила з церкви. Наступна зустріч відбулась через 9 років: юнак, знову зустрівши Беатріче в храмі, поклонився їй. Закоханий Данте не розкрив своїх почуттів дівчині, а висловив їх у творах, наділивши кохану божественними рисами. Рання смерть Беатріче дуже засмутила поета.Вивчення нового матеріалу

 1. Опрацювання електронної презентації «Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» під керівництвом вчителя.

Інструктаж учнів: під час перегляду презентації заповнити картку роздаткового матеріалу.


Основні відомості

про «Божественну Комедію» Данте


Примітки учня

Історія створення “Божественної комедії”


В поемі Данте відобразив видіння, що з`явилось йому Великодньої ночі 8 квітня 1300 року. Поет зобразив драму власного життя, історію суспільства, потойбічні світи. Він прагнув спрямувати читачів на шлях морального самовдосконалення.Сутність назви твору


Комедія - в середні віки так називали твір зі страшним початком та щасливим кінцем. Сам Данте назвав поему “Комедією”. “Божественною” назвав її перший біограф Аліг`єрі – Д. Боккаччо, висловлюючи цим своє захоплення. З 1555 року поема виходить під назвою “Божественна комедія”.Композиція поеми


“Божественна комедія” складається з 3 частин:

 • Вступ (1 пісня). “Пекло” (33 пісні).

 • “Чистилище” (33 пісні).

 • “Рай” (33 пісні).
Терцина


Терцина – особлива строфа, яка складається з 3 рядків і має римування аба бвб вгв …юяю я.Модель потойбічного світу


Пекло – це конусоподібний отвір в земній поверхні, на дні якого знаходиться Люцифер. Пекло складається з 9 кіл, в котрих вічно страждають душі грішників. Чим тяжчий гріх, тим страшніша кара, тим ближче знаходиться душа до Люцифера.

План опрацювання електронної презентації

«Данте Аліг’єрі «Божественна Комедія»

слайду

Ілюстрації

Текст

Запитання й завдання

Приблизні відповіді

1

Портрет Данте, титульний аркуш поеми.

Назва презентації.2

Портрети Данте

Стислі відомості про митця3

Рукопис твору, титульний аркуш поеми

Історія написання «Божеств. Комедії»41.Які драматичні події відбулись в житті Данте Аліг’єрі?

2.Розкрийте значення поняття “потойбічні світи”.

3.Навіщо поет закликав людей до морального самовдосконалення?

4.Чому цей заклик міститься в розповіді про потойбічні світи?

1.Смерть Беатріче, вигнання з Флоренції, розлука з родиною.

2.Місце, куди потрапляє душа після смерті фізичного тіла. У давніх греків – Аїд, слов’ян – Вирій, християн – Пекло й Рай.

3. Можливість виправити помилки, зрозуміти сенс життя.

4.Людина повинна бути готова відповісти за свої вчинки. Розуміння цього допоможе їй переосмислити земне життя, знайти правильні орієнтири у ньому.

5

Портрет Боккаччо

Пояснення сутності назви поеми


61.Чим відрізнявся середньовічний жанр комедії від сучасного?

2.Як назвав поему Данте?

3.Хто такий Джованні Боккаччо?

4.Як він оцінив твір Данте?

5.Доберіть синоніми до слова “божественна” в назві поеми Аліг’єрі.

1.Комедія в середні віки – твір з поганим початком і щасливим кінцем. В сучасному розумінні – п’єса, що зображає смішні ситуації та характери.

2. «Комедія».

3.Італійський письменник, перший біограф Данте.

4.«Божественна Комедія».

5.Ідеальна, досконала.

7

Ілюстрації Доре до поеми

Композиція твору81.Чому Данте надавав особливого значення числу 3? (Відповідь шукайте в християнській символіці та історії життя поета.)

2.Як в композиції “Божественної Комедії” відобразилось тяжіння автора до досконалості?

1.Число Святої Трійці. Зустрічі з Беатріче пов’язані з числом 9 (3*3).

2. Три частини по 33 пісні в кожній = 99+

+ 1 пісня Вступу = 100 пісень (досконале число).

9

Сторінка рукопису поеми

Терцина


10Терцину в літературі не використов. до Данте. Чим обумовлений вибір цієї строфи для написання “Божественної

Комедії”?

Терцина містить число 3, особливе для Данте.

11

Ілюстрації Доре до поеми

Зав’язка подій в поемі121.Прочитайте Пісню І з частини “Пекло”.

2.Як потрібно розуміти її алегоричний початок: “На півшляху свого земного світу Я втрапив у похмурий ліс густий, Бо стежку втратив, млою оповиту”?

3.Які почуття володіли Поетом, що заблукав в темному лісі?

4.Коли в нього з’явилась надія?

5.Символом чого виступає Сонце?

1.Коментоване читання (підручник, с.202-205; рядки 1-90, 112-123, 130-136).

2.Данте розпочав писати поему у віці 35 років (середина земного шляху), коли наполегливо шукав смисл буття людини. Ліс густий – земне життя з його негараздами; Італія, котру роздирали політичні чвари.

3.Поет злякався.

4-5.Зійшло сонце –символ божественної істини.

13

Репродукц. з картини Босха «Сім смертних гріхів»

Перелік семи смертних гріхів

1.Чому Поет не зміг зійти на пагорб, освітлений Сонцем?

2.Які людські недоліки зображені в алегоричних образах леопарда, лева, вовчиці?

1.Шлях поетові перепинили хожаки – людські недоліки.

2.Леопард –

лев –

вовчиця -

14

Ілюстрація Доре до поеми
1.Хто прийшов на допомогу Поетові?

2.З яких ознак ви зрозуміли, що це була душа Вергілія?

3.Чому серед всіх митців попередніх епох Данте обрав героєм поеми саме автора “Енеїди”?

4.Навіщо душа Вергілія веде Поета в потойбіччя?

1.Душа Вергілія.

2.Мантуя – батьківщина, жив в Августовім Римі серед язичників, написав про сина Анхіза (Енея) та падіння Іліону (Трої).

3.Вергілій – літературний вчитель Данте; лише Вергілія визнавала християнська церква серед античних поетів.

4.Герой має можливість зрозуміти смисл життя.

15

Ілюстрації Доре до поеми

Потойбічний світ за Данте16

Схематичн. зображення Пекла

Стисла розповідь про Пекло
Закріплення вивченого матеріалу

 1. Робота з записом на дошці.

Інструктаж учнів: доберіть епітети, які характеризують письменника та його твір.

  • Данте Аліг’єрі - …(геніальний, мудрий, гордий, вільнолюбний, сміливий, пристрасний…).

  • «Божественна Комедія» - … (ідеальна, досконала, неперевершена, геніальна, мудра, повчальна, цікава, складна…).
 1. Самодіагностика учнів – літературний диктант з наступною перевіркою:
Завдання літературного диктанту (відповіді)

Додаткові запитання під час усної перевірки відповідей

1. Рідне місто Данте (Флоренція).
2. Причина вигнання письменника з рідного міста (поразка в політичній боротьбі, помста політичних ворогів).
3. Місто, в якому похований Данте (Равенна).
4. Ідеальна кохана поета (Беатріче).

Якою була історія кохання Данте до Беатріче Портінарі?

5. Збірка, котру Данте присвітив своїй ідеальній коханій ( «Нове життя»).
6. Назва, котру поет дав своєму найзнаменитішому твору («Комедія»).

Який зміст вкладав Данте в назву «Комедія»?

Чому поема виходить під назвою «Божественна Комедія»?

7. Особлива строфа, якою написана ця поема (терцина).

Чому Данте обрав терцину для написання поеми?

8. Потойбічні світи, які зобразив Данте (Пекло, Чистилище, Рай).
9. Мета написання поеми (спонукати людей до духовного самовдосконалення).
10. Кількість частин поеми (3).
11. Кількість пісень поеми (100).
12. Кількість кіл Пекла (9). 1. Виставлення вчителем оцінок.
 1. Пояснення вчителем домашнього завдання. Призначення керівників учнівських дослідницьких груп.
 1. Підведення вчителем підсумків уроку.


Домашнє завдання:

1) за картками, що їх заповнювали учні на уроці, повторити тему «Данте Аліг’єрі – видатний мислитель і поет Італії. Поема «Божественна Комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури»;

2) об’єднавшись в групи, виконати дослідницькі завдання (див. додаток)

Додаток: домашнє завдання для дослідницьких груп

1 група

Дослідити уривок «Історія Паоло та Франчески» з «Божественної Комедії» («Пекло», Пісня п’ята ):

 1. Скласти історичну довідку про Паоло Малатесту та Франческу де Ріміні.

 2. Підготувати виразне читання уривків:

  • рядки 73-81;

  • 88-106;

  • 115-120;

  • 121-138;

  • 139-142.

 3. Переказати зміст прочитаних фрагментів поеми.

2 група

Дослідити уривок «Історія графа Уголіно» з «Божественної Комедії» («Пекло», Пісня тридцять третя ):

 1. Скласти історичну довідку про Уголіно делла Герардеска, графа Доноратіко, та архієпископа Руджері дельї Убальдіні.

 2. Підготувати виразне читання уривків:

  • рядки 19-23;

  • 37-54;

  • 55- 75.

 1. Переказати зміст прочитаних фрагментів поеми.

3 група

Підготувати виразне читання уривка з «Божественної Комедії» та його стислий переказ - «Рай», Пісня тридцять третя:

 • рядки 115-120;

 • 124-129;

 • 130-138;

 • 139-145.

Дата____________Клас______________________Прізвище, ім’я учня__________________Данте Аліг’єрі

Анкета митця

Запитання

Відповідь учня

1. Рік народження.
2. Місце народження.
3. Соціальний статус батьківської сім’ї.
4. Освіта.5. Участь в політичній боротьбі.6. Причини вигнання з Флоренції.7. Місто, в якому пройшли останні роки життя.
8. Рік смерті.
9. Найвідоміші твори.10. Ідеальна кохана.
11. Послідовники поета.
Основні відомості

про «Божественну Комедію» Данте


Примітки учня

Історія створення “Божественної комедії”


В поемі Данте відобразив видіння, що з`явилось йому Великодньої ночі 8 квітня 1300 року. Поет зобразив драму власного життя, історію суспільства, потойбічні світи. Він прагнув спрямувати читачів на шлях морального самовдосконалення.Сутність назви твору


Комедія - в середні віки так називали твір зі страшним початком та щасливим кінцем. Сам Данте назвав поему “Комедією”. “Божественною” назвав її перший біограф Аліг`єрі – Д. Боккаччо, висловлюючи цим своє захоплення. З 1555 року поема виходить під назвою “Божественна комедія”.Композиція поеми


“Божественна комедія” складається з 3 частин:

 • Вступ (1 пісня). “Пекло” (33 пісні).

 • “Чистилище” (33 пісні).

 • “Рай” (33 пісні).

Терцина


Терцина – особлива строфа, яка складається з 3 рядків і має римування аба бвб вгв …юяю я.Модель потойбічного світу


Пекло – це конусоподібний отвір в земній поверхні, на дні якого знаходиться Люцифер. Пекло складається з 9 кіл, в котрих вічно страждають душі грішників. Чим тяжчий гріх, тим страшніша кара, тим ближче знаходиться душа до Люцифера.

Домашнє завдання: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема Данте останній поет Середньовіччя І провісник Відродження. Морально-філософський...
Данте — останній поет Середньовіччя І провісник Відродження. Морально-філософський зміст «Боже­ственної комедії»

Літературні диктанти іван франко поема «Мойсей», новела «Сойчине...
Поема «Мойсей», новела «Сойчине крило», вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» та сонет «Сікстинська мадонна»

Д. Г. Байрон. Поема «Мазепа». Її історична основа та романтичний...

Із літератури романтизму : Е. Гофман
Е. Гофман “Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер ”, Г. Гейне «Книга пісень», Дж. Байрон поема «Мазепа», Адам Міцкевич Цикл «Кримські...

Шевченка Поема «Наймичка»
Жінка… з цього слова починається родовід кожної сім'ї. Жінка, яка чує перший подих своєї дитини, І жінка, яка чує останній її подих,...

Стиль класицизм. Архітектура класицизму. Творчість відомих архітекторів...
Омити учнів з поняттями «класицизм», «ампір», «регулярний (французький ) парк». Розглянути визначальні риси класицизму. Надати знання...

Урок узагальнення та систематизації; урок-конкурс
Мета: перевіряти рівень знань учнів з теорії та історії літератури, зокрема з теми «Творчість Т. Г. Шевченка»

Урок змагання. Хід уроку І. Оголошення теми та мети. Слово вчителя:...
Підсумковий урок-змагання із творчості Т. Шевченка, А. Чайковського, М. Стельмаха у 7 класі

Урок з української мови на тему : «Поширені І непоширені звертання....
Тип уроку : урок вивчення нового матеріалу із використанням випереджуючого навчання

«Ліки від людських вад» у творчості Павла Глазового компаративний урок української літератури
Обладнання та матеріали: відеоряд, який супроводжує урок, роздатковий матеріал, епіграф до урокуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка