Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок в 10 класі Тема: Культура України від найдавніших часів до ХVІІІ століття

Урок в 10 класі Тема: Культура України від найдавніших часів до ХVІІІ століття

Дмитренко Світлана Василівна,

учитель музичного мистецтва та художньої культури

Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Снігурівської районної ради Миколаївської області
Урок в 10 класі
Тема: Культура України від найдавніших часів до ХVІІІ століття
Мета: узагальнювати знання учнів про художню культуру України від найдавніших часів до ХVІІІ століття; закріпити знання з мистецтва; підвести підсумок вивчення курсу в І семестрі;

розвивати вміння учнів робити уза­гальнення, формулювати висновки, висловлювати власні спосте­реження;

розвивати творчі комунікативні здібності, логічне мислення, пізнавальну активність, кмітливість, винахідливість, прагнення досягти високих результатів; вдосконалювати вміння працювати в групі (команді);

виховувати любов до української культури, інтерес і зацікавленість учнів до різних видів мистецтв, до художньої культури загалом.
Тип уроку: урок узагальнення знань
Форма проведення: інтелектуально-пізнавальна гра «Я люблю Україну»
Наочність: мультимедійна презентація, фото-, відео-, аудіо матеріали.
Оснащення: ПК, телевізор (або мультимедійна апаратура)
Мистецтва покликані виражати почуття епохи,

і тому кожному з них потрібна своя поезія.

О. Довженко
ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент.
ІІ.Оголошення теми й мети уроку

Вчитель. Доброго дня, любі друзі. Ми завершили вивчення художньої культури Ук­раїни від найдавніших часів до XVII—XVIII ст. Сьогодні ми узагальнимо наші знання з цієї теми. Для цього я пропоную вам взяти участь в інтелектуально-пізнавальній грі «Культура Украни від найдавніших часів до ХVІІІ століття».
IІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вчитель. Чи готові ви до гри? Для виконання завдань вам необхідно зосередитися, пригадати найголовніші іс­торичні події, імена відомих митців, цікаві факти, дослідження, приклади творів мистецтва. Наступ­ним етапом нашої роботи стануть індивідуальні творчі завдання, виконання яких дасть змогу не тільки виявити рівень ваших знань, але й розкрити вашу творчу особистість. Ото ж, до справи!
ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вчитель. Для поділу на команди вирішимо кросворди і визначимо гравців «зелених» і «жовтих» (можна обрати інші слова або кольори (в нашому випадку – «зелений» і «жовтий» - кольори шкільного прапору)

Кросворд № 1. «Зелені»

 1. Український народний співець і музикант.

 2. Живопис на вологій штукатурці, одна із технік настінного малярства, протилежна до «а секко» (розпис по сухому).

 3. Давньогрецький музичний інструмент.

 4. Шийна прикраса, що закривала груди, часом і плечі. Походить від частини бойового обладунку, що захищав верхню частину грудей, плечі та горло. Найвідоміший приклад — скіфська …

 5. Мистецтво писання ікон, вид живопису, який має культове призначення.

 6. Твір образотворчого мистецтва невеликого розміру в рукописах, книгах, на полотні тощо, відзначається особливо тонкою технікою виконання – книжкова …

к

о

б

з

а

рф

р

е

с

к

а
а

в

л

о

с

 
 

п

е

к

т

о

р

а

л

ь

і

к

о

н

о

п

и

с

 м

і

н

і

а

т

ю

р

а

Кросворд № 2. «Жовтий»

 1. Музично-поетичні твори, що оспівують початок, хід та завершення жнив - … пісні.

 2. Мистецький стиль у європейському мистецтві ХVІ – ХVІІІ ст., започаткований в Італії.

 3. Вид образотворчого мистецтва, пов'язаний з передачею зорових образів нанесенням фарб на тверді або гнучкі поверхні, а також твори мистецтва, створені таким способом.

 4. Шийна прикраса, що закривала груди, часом і плечі. Походить від частини бойового обладунку, що захищав верхню частину грудей, плечі та горло. Найвідоміший приклад — скіфська …

 5. Жанр суто українського речитативного народного та героїчного ліро-епосу, який виконували мандрівні співці-музики: кобзарі, бандуристи...

 6. Ідеалізований образ козака і українців загалом в Україні.

ж

н

и

в

а

р

с

ь

к

і
б

а

р

о

к

о

 

ж

и

в

о

п

и

сп

е

к

т

о

р

а

л

ь
д

у

м

и
м

а

м

а

й

Вчитель. Отже, прошу команди (по 4 учасника в кожній) зайняти свої місця.

- Зустрічайте команди жовтих і зелених! (команди сідають одна навпроти одної, одягають свої емблеми (галстуки певного кольору), обирають капітана, представляють себе)

- Учні, які не ввійшли до складу команд – вболівальники, які протягом уроку мають право надавати допомогу командам. Також обираємо лічильну комісію – 2 учні-асистенти, які будуть підводити підсумки після кожного раунду, допомагати у проведенні гри.
- Стисло – правила: протягом гри на вас чекають 5 раундів. Між раундами розігруватимуться 2 пісенних бали.
- А тим часом я оголошую про початок І раунду у інтелектуально-пізнавальній грі «Культура України від найдавніших часів до ХVІІІ ст.».
- І це будуть питання, що стосуються культури України давніх часів:
- По черзі, кожній парі суперників будуть ставитися запитання. Після слів «Один. Два. Три», той хто знає правильну відповідь, мерщій натискає на кнопку і відповідає.

Правильна відповідь – 2 бали.

Зосередьтеся, ви добре знаєте відповідь. Але для того, щоб одержати висо­кі бали, вам необхідно намагатися якомога повно і послідовно надати відповіді на запитання.
Учитель. Питання першій парі:

1. До якої культура належать численні пишно розмальовані та високоякісні керамічні вироби? Назвіть період її розквіту.

(Трипільська культура. 4-2 ст. до н.е.)
«Мікрофон» (вболівальники – від 1 до 3 балів):

• Що вам відомо про мистецтво трипільської культури?

• Що характерно для мистецтва трипільської культури?

Учень (приклад відповіді).

Із багатьох археологічних досліджень в Україні та у Східній Європі велику цінність становлять знайдені експонати трипільської культури. У трипільців була поширена орнаментальна кераміка. Орнамент наносився на посуд двома способами: розмальовуванням і за допомогою заглиблено прокреслено­го рисунка. Розпис робили чорним або червоним, білим і червоно-коричневим кольорами. Серед орнаментальних малюнків були поширені спіралі найрізно­манітніших візерунків, переплетення шнурів та смуг. Трапляються окремі зна­ки у вигляді овалів, напівовалів і півкіл із коротенькими променями. Очевидно, це зображення сонця і води.

У посудному розписі та дрібній пластиці зустрічаються також зображення свійських тварин — бика, кози, собаки.
Учитель. Питання другій парі:

2. Яку культуру України археологи «читають по золоту»? Назвіть період її розквіту. (Скіфська культура. 7-3 ст. до н.е.)
«Мікрофон» (вболівальники – від 1 до 3 балів):

• Яку роль у формуванні української культури відіграло скіфське мистец­тво?

• Якими видами мистецтва володіли скіфи?

Учень (приклади відповіді).

Скіфське мистецтво відіграло велику роль у формуванні слов'янської культури, воно було одним із джерел мистецької спадщини слов'ян. Від скіфів ідуть будівельні традиції дерев'яних наземних жител, техніки зрубів. Мистецтво скіфів дуже різноманітне.

Скіфська чорнолощенна кераміка, прикрашена заглибленими геометрич­ними візерунками, що заповнювались білою пастою, продовжує місцеву тради­цію, яка починається ще з епохи пізньої бронзи. У скіфському декоративному мистецтві використовуються мотиви, в основі яких лежить зображення тварин. У зв'язку із цим скіфська художня творчість дістала назву мистецтва звіриного стилю. Ритмічно повторюючись, зображення тварин утворюють ніби своєрід­ний орнамент, який скіфські майстри використовували для оздоблення побуто­вих речей, одягу, зброї.

Учень (приклади відповіді).

Певний інтерес являють скіфські кам'яні статуї, які встановлюва­лися на вершинах курганів. Вони зображують скіфських воїнів у характерному вбранні, з башликом, із коротким мечем біля пояса і ріжком у руці.
Учитель. Питання третій парі:

3. У який період розвитку України закладено основу української культури? (За часів Київської Русі.)
«Мікрофон» (вболівальники – від 1 до 3 балів):

• Що вам відомо про архітектуру Київської Русі?

• Які основні риси архітектури періоду Київської Русі?

Учень (приклад відповіді).

Із розвитком давньоруської держави створюється характер міст Стародавньої Русі з особливостями їхньої забудови і планування. У більшості випадків місто складалося з двох основних частин: дітинця та окольного міста (подолу, передмістя). Дітинець найчастіше розташовувався на горбі. Його ото­чували валами і стінами.

Розвиток феодального господарства викликав і появу нових типів місь­ких будівель (княжих дворів, порубів тощо), а ідеологія феодального суспільс­тва — побудову численних церков, оскільки християнська релігія в цей час ста­ла основною ідеологічною опорою нового ладу. Архітектурні форми дерев'яних будівель Київської Русі не збереглися. І лише з письмових джерел і деяких ар­хеологічних даних ми знаємо про золотоверхі тереми, вигадливі ґанки, строкату забудову міських кварталів. Окремими ансамблями підносилися серед міської забудови монастирі, боярські подвір'я.

Учень (приклад відповіді).

У зв'язку зі зростанням державної могутності Київської Русі ви­никла кам'яна архітектура. До основних типів кам'яних споруд належали християнські храми, монументальні князівські палаци, оборонні укріплення.

Палацові укріплення до наших днів не збереглися, але вони відомі нам з архе­ологічних розкопок. Три таких палаци були розташовані на території стародав­нього київського дітинця. Відомі стародавні кам'яні палаци в Чернігові, Переяславі-Хмельницькому, що датуються XI—XII ст. Першим кам'яним храмом на Русі була Десятинна церква, побудована в 989—996 рр. Володимиром Великим, яку булу зруйновано в 1240 р. татарами.

Про красу і пишність Десятинної церкви можна судити лише з переказів і знайдених під час розкопок залишків мозаїк, фресок, уламків мармуру і ши­феру. Велика кількість мармурових прикрас (колони, капітелі, різьблені деталі, мозаїчні деталі) дали підставу називати Десятинну церкву «Мармуровою».

Найстародавнішим руським храмом, що зберігся до наших днів, є Спаський собор у Чернігові 1036 р. Спаський собор у Чернігові являє собою, як і Десятин­на церква, хрестово-купольний храм. У плані собору бачимо витягнену із заходу на схід споруду. Архітектура його проста, урочиста і стримана. У середині собор був розкішно оздоблений фресковим розписом, різьбленими деталями, мозаїч­ними підлогами.
Учитель. Останнє запитання для капітанів команд:

4. У яких видах мистецтва культура Київської Русі зазнала значного впливу культур східних народів, зокрема Візантії? (Архітектура, монументальний живопис, іконопис)
- По завершенню І раунду маємо такі результати: команда жовтих - _____ балів, команда зелених - ______ балів.
- Насправді, ситуація зараз може змінитися, адже ми розігруємо пісенні 2 бали. Звучить мелодія пісні. Хто знає виконавця, назву, або хоча б декілька рядків з пісні, швидко натискає на кнопку і за правильну відповідь приносить своїй команді 2 бали.
Інтерактивна гра з вболівальниками «Запитання — відповідь»:

• Якими засобами трипільці розповідали про своє розуміння світу? (Сим­волічними знаками, з яких вони складали орнамент.)

• Які різновиди столового посуду були поширені у трипільців? (Глечики, гру­шоподібні амфори, округлотілі напівсферичні миски — чаші.)

• Якими були кольори розписів? (Білий, чорний, коричневий, червоний. Тло по­суду — жовтогаряче, червонувате, біле)

Творче завдання для вболівальників (за бажанням): створіть ескіз розпису керамічного посуду, використовуючи в орнаменті трипільські символи.
(Лунає фрагмент фонограми пісні «Червона рута».

Команди відгадують автора, виконавця або назву твору і виконують 1 куплет пісні)
Учитель. І рахунок стає______ на користь команди________.
«Рідна мово моя» - так називається ІІ раунд інтелектуально-пізнавальної гри «Культура України від найдавніших часів до ХVІІІ століття».

Цей раунд складається з 3-х блоків:

 1. Правопис або спелінг – 3 бали.

 2. «Закінчіть речення»- 3 бали.

 3. Пояснення слова – 3 бали.

Тож оголошую про початок І блоку ІІ раунду – Правопис або спелінг.
- Називається слово. Команда повинна продиктувати це слово по черзі по одній літері. За правильну відповідь одержуєте 3 бали + 3 бали, якщо ви поясните його значення.
1. Пантікапей (члени команди швидко диктують літери, асистент записує слово по літерах на дошці).

Команда одержує свої_______ балів.
2. Петрогліфи (члени команди швидко диктують літери, асистент записує слово по літерах на дошці).
Команда одержує свої________ балів.
- На вас чекає 2 блок ІІ раунду«Закінчіть речення» - командна гра: яка команда швидше дасть відповідь одержує 3 бали (можна радитися з вболівальниками).

1. Кольорове непрозоре скло у вигляді кубиків або пластинок, призначене для створення мозаїки – смальта.

2. Завершення фасаду будівлі, портика або колонади у формі трикутника, утвореного двома скатами даху й карнизу – фронтон.

3. Музично-поетичний жанр, який виник у Київській Русі – билина.

4. Своєрідне творче змагання між дійовими особами в еллінських комедіях – агон.
- Поступово ви дійшли до 3-го блоку раунду знавців рідної мови і це - пояснення слова. Для обох команд підготовлені слова-загадки із трьома варіантами значення цього слова, один з яких вірний, а два інші завуальовано. Завдання – знайти правильну відповідь, за що одержати 3 бали.
ЗАКОМАРА:

а) широка пласка цегла, що застосовувалася як будівельний матеріал для візантійських та давньоруських храмів;

б)скульптурна прикраса у вигляді обличчя людини або голови тварини, що нагадує маску;

в) в архітектурі Київської Русі напівкругле завершення частини зовнішньої стіни будівлі.
ДОМЕСТИК:

а) педагог, який навчав мистецтву церковного співу у Візантії та на Русі;

б) різновид клавішного музичного інструменту, попередника фортепіано;

в) старовинний урочистий релігійний спів.
- Різниця в рахунку стає: ______________________.

- Але все можуть змінити музичні два бали. Тож уважно слухаємо мелодію.
(Лунає фонограма Д.Березовський «Не отвержи мене…»

Команди відгадують автора, виконавця, жанр або назву твору)

- Вітаю команду_______. Рахунок у грі стає_______________.
- Оголошується ІІІ раунд інтелектуально-пізнавальної гри «Культура України від найдавніших часів до ХVІІІ століття». «Видатні особистості України» - так називається цей раунд. Тут все залежить від вміння капітанів команд жестами, натяками, мімікою, чим завгодно, показати прізвища видатних особистостей нашої країни, але не називаючи самих імен. Команда має відгадати, про кого намагається висловитися капітан. За кожну правильну відповідь – 1 бал. На все дається 30 сек. Чим більше команда встигне відгадати прізвищ, тим більше балів одержить.

(Асистент веде відлік часу)
- Запрошую капітана команди «жовтих» вибрати список з іменами видатних постатей України.

 1. Вікентій Хвойка – археолог, який наприкінці ХІХ ст. провів перші розкопки стародавнього поселення поблизу селища Трипілля.

 2. Митрополит Іларіон – засновник давньоруської школи іконопису.

 3. Павло Римлянин – архітектор (Успенська церква в Львові)

 4. Петро Могила – київський митрополит, найвидатніший діяч культури України ХVІІ ст.

 5. Максим Березовський – український композитор епохи бароко.


- Правильно відгадано______ прізвищ. Арсенал команди жовтих поповнився на _____ балів.

- Запрошую вибрати список з іменами видатних постатей України капітана команди «зелених».

1. Алімпій та Григорій – перші відомі іконописці Київської Русі.

2. Іван Федоров – першодрукар, засновник першої української типографії у Львові.

3. Й. Пінзель – найвидатніший український скульптор епохи бароко.

4. Йов Кондзелевич – найвидатніший іконописець козацької доби.

5. Артемій Ведель – український композитор епохи бароко.
- Прозвучало __________ правильно відгаданих прізвищ видатних особистостей.

І рахунок стає______.

- Наразі ми розігруємо наступні 2 пісенні бали.

(Лунає А.Ведель. «Херувимська»

Команди відгадують автора, виконавця, жанр або назву твору)
- Ситуація змінюється на користь_________________. Рахунок стає____________.

- Запекла боротьба між «жовтими» й «зеленими» триває і ми починаємо ІV раунд, який складається з двох блоків: І – візуальні запитання, ІІ - предметні запитання.

Візуальні запитання

(на слайдах демонструються фото архітектурних споруд, музичних інструментів, творів образотворчого мистецтва тощо)
1. Визначте, у який проміжок культурного розвитку України були зведені представлені архітектурні пам’ятки. Мистецькі традиції яких культур та європейських стилів вплинули на їх архітектурні рішення? Поясніть свою думку.2. Визначте приналежність цих творів до західноукраїнського та козацького бароко. Чим зумовлені особливості художньої мови творів? Поясніть свою думку.
3. До яких видів музичної культури Київської Русі (народна, придворно-світська, церковна) мають відношення ці ілюстрації? Обґрунтуйте свою думку.

4. Уважно розгляньте представлені твори. Як у кожному з них проявилися національні риси українського мистецтва? Поясніть свою думку.

Рахунок стає______________.

- У 2-му блоці цього раунду для кожної команди готові предметні запитання, за правильну відповідь на які, команда може поповнити свій арсенал на 2 бали.

- Завдання для команди жовтих. Прошу внести «чорний ящик».

(Асистент демонструє «чорний ящик»)

- У цьому ящику - оригінальний, самобутній предмет, він прикрашає наш побут, вносить тепло і радість у життя наших дітей, формує їхні естетичні смаки – є витвором мистецтва. Його прототипом був великий горіх з проїденим у ньому черв’яком отвором, що видавав, коли в нього вдували повітря, свист. Горіх з двома отворами відтворював уже два різні тони.

(У ящику - глиняна окарина, свищик, зозулька)

З історії іграшки: глиняні свистуни – окарини, зозульки мають дуже давнє походження. Цей вид глиняної пластики – різноманітні фігурки звірів, птахів з продушинами для свистіння здавна побутував по всьому слов’янському краю як відгомін древнього культу родючості, оновлення і відродження природи. Магічним актом заклинання родючості в час весняних обрядів був свист – як ритуал відганяння злих духів. Відношення до свистульки, як до дитячої забави виникло порівняно недавно. В древні, язичницькі часи глиняна іграшка була магічним інструментом, який захищає від нечистої сили. Язичництво не пішло в небуття. Недарма чарівні музичні інструменти, в тому числі свистунці, нерідко фігурують в українських казках, як предмети магічного зв’язку героїв з тваринами – помічниками. Кожна свистулька несе у собі певну символіку, а отже і магічний вплив і захист через форму, орнамент, колір, звук та їхнє поєднання, а також власне глину, з якої «не святі горшки ліплять»!

- Команда одержує________ балів

- Запрошую внести наступне предметне питання.

(Асистент демонструє «чорний ящик»)

- Згідно древньої легенди - то люди колись були. Їх одні звали великдонами, а інші веленями. Це, кажуть, був превеликий народ, і жив він до створення сонця. Як послав Господь сонце, стали великдони виходити на могили, стали плювати на нього. Господь розгнівався і прокляв їх. З того часу вони зменшились і покам’яніли.

У нас цих бабів не дуже багато, а найбільше їх у Таврії: у Василівці, Янчекраці й інших слободах. Там ними підпирають тини та ставлять на воротах.

(У ящику – статуетка кам’яної баби)

- І загальний рахунок становить___________ на користь ______________.
- Розігруємо пісенні 2 бали. (Лунає фрагмент фонограми пісні «Веснянка»

Команди відгадують назву твору, обряд, під час якого пісня виконувалася)

- І рахунок стає________________

- Нестримна і блискавична боротьба триває. І впевненим кроком ви підійшли до останнього V раунду «Влучний-стрілець».

- Шановні команди, у вас попереду три статистичних питання, які можуть кардинально змінити результат гри. Ви можете замовити бали від 1 до 50. Вам ставиться запитання. Ви даєте цифрову відповідь. Команда-суперник має сказати, більша чи менша ця цифра. В разі правильної відповіді команда одержує замовлені бали. В іншому випадку ці бали переходять команді-супернику.

- Команда-лідер обирає кількість балів.

Запитання:

1. Під час археологічних розкопок на кургані Товста могила, поблизу міста Орджонікідзе (Дніпропетровщина), у 1971 р. видатним українським археологом Борисом Мозолевським була виявлена золота нагрудна прикраса – скіфська пектораль. Вона зберігається в Музеї історичних коштовностей України у Києві і належить до Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Яка вага скіфської пекторалі? Це – чотиризначне число. (1150 гр.)

Рахунок:______________
- Обираємо кількість балів.

2. Скільки відтінків різних кольорів використовували майстри, створюючи мозаїку собору Софії Київської? Це – тризначне число. ( близько 180 відтінків)

Рахунок:_____________

Команда_______________ обирає бали.

3. Григорій Сковорода – видатний український філософ-мислитель, письменник, педагог, музикант створив збірку «Сад божественних пісень». Скільки пісень містить ця збірка? Це – двозначне число. (30 пісень і заключний вірш під назвою «Мелодія»).

З рахунком________________ перемогу одержує команда____________________
- Вітаємо команду переможницю!

V. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ.

VI.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Сьогодні ми з вами пригадали цікаві факти та яви­ща з художньої культури України від найдавніших часів до XVIII ст.

 • Який загальний висновок про культурний розвиток українського мистецтва в цей період ви зможете зробити?

 • Що на вашу думку, стало найваж­ливішим моментом для формування художньої культури України в найдавніші часи? А в період XVI—XVIII ст.?

 • Який витвір мистецтва, на вашу думку, став візиткою епохи і чому?

 • Скажіть, що сьогодні на уроці для вас було найважчим моментом?

 • Чи задоволені ви отриманим результатом?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Учитель. Попереду на нас чекають цікаві зустрічі з українською худож­ньою культурою. Невдовзі ми розпочинаємо знайомство з мистецькими шедев­рами XIX ст. Зараз я надаю вам можливість обрати тему домашнього завдання, яке допоможе вам здійснити самостійне мистецьке дослідження, під­готувати індивідуальний мистецький проект за наступними темами.

Теми проектів

Розділ III. Українська художня культура XIX ст.

Тема 1. Образотворче мистецтво

«Шедеври української архітектури та скульптури XIX ст.»;

«Шляхами палацово-паркових комплексів України»;

«Шевченко — живописець»;

«Декоративно-прикладне мистецтво в Україні XIX ст.».
Тема 2. Музична культура

«Українські соціально - та родинно-побутові пісні»

«Творчість С. Гулака-Артемовського»;

«Музика М. Колачевського»;

«Історія гімну України»;

«Видатні музичні виконавці XIX ст.».
Тема 3. Театральна культура

«Аматорський театр XIX ст.»;

«Галицький і Буковинський театр»;

«Історія театру корифеїв»;

«Перший український стаціонарний театр у Києві»

«Театральний портрет М. Заньковецької».


Ваше завдання: обрати тему проекту, скласти план дій, обробити зібрану інформацію, визначи­тися з часом презентації (за календарно-тематичним планом семестру) та підго­тувати портфоліо. Портфоліо може бути представлено у вигляді мультимедійної презентації, альбому, публікації (газети, статті, буклету тощо) або іншим твор­чим варіантом за вашим бажанням. Сподіваюся, що підготовлені проекти до­поможуть вам не тільки самостійно опанувати певний період, вид українсько­го мистецтва, але й проявити свої творчі здібності й заробити додаткові бонусні бали.

Список використаної літератури
1. Климова Л. В. Художня культура. 10 клас: Підручник для загальноосвітніх

навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. — К.: Літера ЛТД, 2010. — 176 с.: іл.

2. Художня культура. 10 клас: Методичний посібник/ Н.В.Чєн, О.І.Золотарьова, Л.Г.Кондратюк. – 3-тє вид., перероб. – Х.: Вид.група «Основа», 2013. – 87 с.:табл.., схеми. – (Серія «Мій конспект»).
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку з історії України в 7 класі Тема: Галицько Волинська держава
України / Уклад. Воропаєва В. В. – Харків, 2010. – 464 с.; Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів...

Дослідження даної курсової роботи виступає Снятинський районів Івано-Франківської області
Особливості заселення території Снятинського району від найдавніших часів до тепер

Урок 9 клас «Художня культура» Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія
Зарниця Ю. М. Авторський розвивальний урок. 9 клас «Художня культура». Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія....

Урок української літератури в 10 класі Тема
Тема. Багатогранна діяльність Б. Д. Грінченка як митця І вченого. Оповідання «Каторжна»

Урок вивчення нового матеріалу. Методи та прийоми: бесіда, розповідь, «Уявний мікрофон»
Тема. Т. Шевченко. Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство.«За сонцем хмаронька пливе». ( 5 клас)

Звіт учителя
Бінарний урок з фізики та математики в 5 класі. Тема уроку: Дії з натуральними числами.(10. 02. 2012р.)

Урок музичного мистецтва в 6 класі Тема «Моцарт»
Виконання пісні В. Філіпенка «Веснянка» (караоке). Мотивація навчальної діяльності

Урок у 11-му класі з української літератури тема: Поетичне гроно шістдесятників
Огляд життя І творчості. Патріотичні мотиви І персоніфікований образ України, громадянські ідеали, у віршах поета “Задивляюсь я в...

Уроків за темою: «Рідна Україна. Світ природи» Тема. Україна часів...
Тема. Україна часів Т. Шевченка. Дитинство Т. Г. Шевченка – «легендарного поета» та «великого борця за волю свого краю» (на основі...

Урок громадянської освіти в 3 класі з використанням ікт тема. Славетні українці
Кт осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературоюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка