Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку

Уроку

Орієнтовне календарно-тематичне планування

“Художня культура” 9 клас (35 годин)
І семестр. Мистецтво в просторі культури


Дата

Тема уроку

Перевірка знань

Засвоєння нового матеріалу

Орієнтовне практичне завдання

Твори, що інтегрують навчальний процес

Домашнє завдання

1.
Введення в тему.

Види і мова мистецтва
Види мистецтв та специфіка їх художньо образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтва. Поняття образ у мистецтві. Мистецтво – основа художньої культури
Створення плану чи кросворду “Види мистецтва” (робота в групах)

Образотворчі та музичні шедеври світової класики

Скласти схему “Види мистецтва” (індивідуальна робота)

2.
Візуальні мистецтва

Індивідуальне письмове опитування на картках;

Презентація схем “Види мистецтва”

Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура. Об`ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф)

Замальовки фрагментів архітектурних споруд. Ліплення скульптур малих форм

Музичні твори; А.Вівальді. “Пори року”,

Й.-С.Бах. “Браденбургзький концерт №2

Створити на вибір скульптуру малих форм із пластиліну зразка народної іграшки (костюму) (індивідуальна робота)

3.Оформлення виставки поробок;

Опитування в парах “Види архітектури та скульптури

Живопис. Художні засоби. Основи кольорознавства. Види і жанри живопису.

Графіка. Художні засоби, види графіки

Виконання графічних та живописних робіт в різних жанрах (індивідуальна робота)

Мультимедійні слайди, відеозапис “У музеях Італії”

Виконати проект (малюнок) декоративне панно. Підготувати живописні твори до виставки (робота в групах)

4.Художній вернісаж “Живопис та графіка” (оформлення).

Конкурс на кращий проект панно


Декоративно-ужиткове мистецтво: різновиди українських костюмів. Костюми народів світу

Аплікація із тканини або створення моделі стилізованого українського одягу

Українські народні пісні в обробці М.Леонтовича. Фотоальбом “Український костюм”

Продовжити колективну роботу над панно. Скласти запитання-картки

5.
Узагальнюючий урок з теми “Візуальні мистецтва”

Опитування в парах.

Самостійна письмова робота по варіантах

Художня фотографія. Комп`ютерна графіка

Робота з мультимедійними засобами,

перегляд фото або створення комп`ютерного графічного малюнку

Мультимедійні слайди

Підготувати до здачі панно. Скласти таблиці “Візуальні мистецтва”

6.
Жанрова палітра музичного мистецтва

Виставка панно.

Повторення музичних жанрів (фронтальне усне опитування)

Музичні жанри і форми.

Вокальна, інструментальна, театральна музика

Спів пісень (за вибором), інтерпретація прослуханих музичних творів,

Визначення образного змісту, жанру, форми

Портрети діячів музичного мистецтва

Підготувати схему-таблицю “Жанри і форми музики”

7.Формальне опитування

Напрями масових жанрів: джаз, диско, поп, рок тощо

Порівняння звучання інструментів різних народів світу

Картки із зображенням музичних інструментів або комп`ютерна презентація “Музичні інструмент-ти”.

Відеозапис виступів гуртів естради

Підготовка до контрольної роботи, повторення матеріалу

8.
Узагальнення матеріалу
Письмова контрольна робота9.
Театр як синтез мистецтв

Інтерв`ю та коментарі “Що таке театр?”

Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва

Робота в групах: створення театральної афіші або костюмів (ескізу) театральних героїв обраного спектаклю

Перегляд фотоальбому “Театри світу”, музичні твори: опери Д.Верді

Підготовка проекту, підготувати буклет (плакат) “Театральні професії”

10.Рольова гра “Театральні професії”

Театральні професії. Хореографія – вид сценічного мистецтва

Індивідуальна робота: створення ескізу ляльок до театральної вистави або створення театральних масок (грецька, японська, африканська)

Відеоперегляд балету чи спектаклю. Музичні твори до театральних вистав (за вибором)

Виготовлення ляльок для театральної вистави

11.
Екранні мистецтва

Мозковий штурм “Що таке кіно?”

Екранні мистецтва: кіно, відео, ТV як мистецтво і засіб комунікації

Перегляд фрагментів кіно, створення каталогу “Улюблені ТV- програми”

Відео альбоми “Видатні режисери”

Переглянути кіно і визначити види. Підготовка доповіді “Видатні режисери”

12.Доповіді “Видатні режисери”

Художні засоби кінематографу. Видатні режисери світового кіно

Складання відео ряду “Режисери кіно”, перегляд фрагментів фільму

Портрети видатних режисерів

Скласти каталог “Улюблені фільми”. Альбом “Зірки кіно” (групова робота)

13.Презентація каталогів “Мої улюблені фільми”.

Презентація альбомів “Зірки кіно”

Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп

Перегляд фрагментів кіно, визначення видів

Портрети видатних акторів світового кіно

Підготувати тестові завдання для самостійної роботи

14.
Поліхудожній образ світу

Самооцінка знань у формі тестування
Виконання тестових завдань

Таблиці, схеми з теми

Підготовка до контрольної роботи

15.
Узагальнення вивченого матеріалу
Контрольний урок. Залік (усний або письмовий) з теми “Мистецтво в просторі культури”ІІ семестр. Основні художні образи

16.
Художня культура як духовне явище

Мозковий штурм “Що таке культура і її роль в суспільстві”Культура і її роль в суспільстві. Збереження національної спадщини

Складання схеми

Енциклопедії, довідники

Написання міні-твору “Культура та її роль в житті людини”

17Опитування в парах

Художня культура, народна і професійна взаємодія, духовна і світська культура

Порівняння зразків народної і професійної художньої культури (індивідуальна, групова робота)

Довідникова додаткова література

Підготовка тестових завдань до самоопитування

18
Художня культура і світ людини

Тестові завдання.

Самоопитування.

“10 запитань” класу

Культура і людина в сучасному світі відображення емоцій, почуттів, думок і мрій людини у цінностях художньої культури

Міні-твір “світ емоцій і думок”

Енциклопедії, репродукції портретів людей різних епох

Підготувати картки до опитування

19.Індивідуальне опитування по картках.

Завдання “Знайди помилку в тексті” (колективна робота)

Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації

Скласти реалістичну чи абстрактну композицію “сучасна культура”

Альбом “Сучасна культура”

Скласти композицію вернісажу

20.
Художні напрями і стилі

Оформлення вернісажу.

Опитування в парах.

Написання міні-твору

Періодизація розвитку художньої культури. Поняття: “Стиль епох”, “Національний стиль”, “Індивідуальний стиль митця”

Порівняти архітектурні пам`ятники світу

Схема “Стилі”

Підготувати доповіді. Скласти схему-таблицю “Стилі”

21.Самостійна практична письмова робота

Великі європейські стилі: античність, готика

Створення графічної і живописної композиції “Петриківка” (робота у групах)

Енциклопедії, таблиця-схема, виставка робіт у народному стилі

Підготовка проекту за темами: “Ренесанс”, “Бароко”, “Класицизм”

22.Захист індивідуальних та колективних проектів


Стилі: ренесанс, бароко, класицизм

Порівняння технік, відеоперегляд, демонстрація альбому

Шедеври образотворчого мистецтва

Підготувати тести до теми

23.Фронтальне опитування.

Тестові завдання до теми

Стилі: романтизм, реалізм, імпресіонізм

Перегляд і порівняння графічних і живописних робіт

Робота з Internet, портрети видатних митців

Підготувати альбоми (у групі) “Романтизм”, “Реалізм”, “Сюрреалізм”

24.Презентація альбомів.

Написання міні-твору

Художні напрями ХХ ст.

Особливості культури Заходу і Сходу

Створення таблиці “Стилі”

Довідник-енциклопедія

Підготовка до контрольної роботи

25.Самостійна письмова робота

Контрольний урок


26.
Художня культура

і середовище

Мозковий штурм “Форми збереження спадщини”

Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки, музеї, театри, галереї)

Аналіз мистецьких передач (дискусія). Запис критичних відгуків

Фотоілюстрації відомих бібліотек, музеїв, театрів світу

Підготовка проектів “Музеї світу”

27.Захист проектів

Провідні музеї світу. Дизайн і реклама. Роль ЗМІ у поширенні мистецьких цінностей

Виготовлення проекту реклами промисловості

Буклети, реклами, відео-передачі

Міні-твір “Мій улюблений музей”

28.
Художня культура рідного краю

Читання кращих міні-творів.

Усне опитування

Пам`ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади

Виконання композиції “Вулиця, якою я йду до школи”

Музеї міста. Фоторепортаж

Запис фольклору (у групах) в експедиції

29.Перегляд композицій “Вулиця, якою я йду до школи”.

Тестові завдання

Пам`ятні місця краю. Регіональні центри народних промислів і ремесел

Створення зразка декоративно-ужиткового мистецтва з урахуванням традицій (у групах)

Фото регіональних музеїв

Підготовка альбому “Моя музикальна родина”, “Пісні мої”

30.Презентація альбомів.

Фронтальне опитування

Етнорегіональний фольклор (музикально-танцювальний)

Експедиція “Пісні наших родин”

Запис народних пісень (у виконанні народних колективів області)

Скласти кросворду “Культура рідного краю”

31.
Поліхудожній образ світу
Поняття “Художня картина світу”. Художній образ світу

З`ясувати особливості музично-танцювального фольклору


Пісні народів світу. Відеозапис танців

Підготувати тези до теми

32.


Полі культурність суспільної сучасної доби

Порівняння національних костюмів. Складання карти

Карта регіонів України. Народні пісні різних регіонів


Повторити тези

33.
Узагальнення теми

Самостійна робота. Тести. Фронтальне опитування

Повторення матеріалу за рік

Захист індивідуальних проектів

Схеми
34.
Підсумковий урок

Залік
Підведення підсумків навчання, досягнення учнів35.
Урок- подорож

Презентації учнів напрацьовані на протязі року

Перегляд презентацій, оформлення альбомуМатеріали презентацій,фонотекаподілитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку зі світової літератури 5 клас Тема уроку
Тема уроку: Брати Грімм «Пані Метелиця». Уславлення працьовитості й інших людських чеснот у казці

Конспект уроку-роздуму з української літератури в 11 класі з використанням...
Тема уроку. О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Уроку матеріалознавства швейних виробів Дата: 18
Тема уроку: Вишивка, як вид оздоблювального матеріалу. Вимоги до оздоблювальних матеріалів

Уроку: навчальна
Тема уроку: Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Методична розробка уроку Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»
Підготовка та проведення уроку засвоєння нових знань з основ економіки

Уроку Дата прове дення Тема уроку
Тема формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст

Уроку
Тема уроку: Вільям Шекспір геніальний англійський драматург І поет доби Відродження. Заглиблення в людську психологію, поетизація...

Тема: Людина починається з добра. З гумором про серйозне. Матеріал до уроку
Матеріал до уроку: Г. Бойко «Консультант». В. Марсюк «За що хвалять?». В. Струтинський «Казка про хлопчика Абихто»

Вісім ознак сучасного уроку світової літератури
Учитель-словесник, як правило, до кожного уроку намагається якомога більше підготувати інформації. Розгорніть свої конспекти. Без...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка