Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

високосный год - С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень

С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень

Сторінка9/94
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   94

високосный год високосний рік.

в исправности что непошкоджене, неушкоджене що.

в испуге нареч. злякано, перелякано, налякано, сполохано.

в исступлении нареч. у нестямі, у нестямці, у нестямку, у нетямі, не тямлячи себе, нетямно, безтямно.

в истекшем году см. в прошлом году.

в исходе, к исходу [дня, лета] наприкінці, у кінці, на кінці [дня, літа].

висячий замок висячий замок; розм. колодка.

витаминные препараты вітамінні препарати.

витаминозная пища вітамінозні харчі, вітамінозна їжа; (кушанье) вітамінозна страва.

витать (парить) в облаках перен. витати (літати, буяти) в хмарах (поза хмарами).

витать в эмпиреях книжн. витати (перебувати) в емпіреях.

витая (винтовая) лестница кручені сходи.

витиеватый слог см. высокопарный слог.

в итоге а) бухг. разом; б) перен. разг. у підсумку, у результаті, унаслідок.

виттова болезнь (уст. пляска) віттова хвороба.

вить венки плести (вити, звивати) вінки.

вить верёвки из кого разг. сукати мотузки, мички микати з кого.

вить, свить гнездо мостити, намостити (вити і звивати, звити) гніздо (кубло).

виться (вертеться) вьюном разг. звиватися (витися, вертітися, крутитися) в’юном (як в’юн).

виться змеёй дороге и пр.) зміїтися, гадюкою звиватися (крутитися).

вишь какой! см. ишь какой!

вишь ты см. ишь ты.

в кавычках у лапках.

в какой мере якою мірою, в якій мірі.

в какой-то степени см. до некоторой степени.

в капусту рубить, изрубить кого разг. на капусту сікти, посікти кого.

в карандаше [выполненный, сделанный] олівцем [виконаний, зроблений].

в карауле быть бути (стояти) на варті (на чатах); вартувати, чатувати.

в качестве кого, чего як хто, що, за кого, що; (в роли) у ролі кого, чого // в качестве исключения як виняток.

вклад в науку внесок у науку; доробок.

вклад на текущий счёт вклад на поточний рахунок.

вкладной документ вкладний документ.

вкладывать, вложить деньги в акции укладати, укласти гроші в акції.

вкладывать и влагать, вложить душу во что разг. укладати, укласти душу в що.

вкладывать, вложить сбережения в банк укладати, укласти [свої] заощадження в банк.

в клетку, в клеточку [ткань, бумага] у клітинку, у клітину [тканина, папір].

в клубок свернуться (сжаться, съёжиться) скрутитися (зщулитися, зіщулитися, скулитися) в клубок (клубком).

включать, включить в список уключати, уключити (вносити, внести) до списку (в список).

включать, включить мотор умикати, умкнути (уключати, уключити) мотор.

включать, включить телевизор умикати, умкнути і увімкнути телевізор.

в когтях [быть, находиться] у пазурах (у пазурях, у кігтях) [бути].

в кои (в кои-то) веки разг. коли-не-коли, уряди-годи; дуже рідко, так рідко.

вколачивать в голову см. вбивать в голову.

в количестве у кількості.

в коломенскую версту см. коломенская верста.

вколотить в гроб (в могилу) см. вогнать в гроб.

в компании с кем разг. у компанії з ким.

вконец (совсем, окончательно) до краю, украй, до решти, остаточно.

в конечном итоге (счёте), в последнем счёте в остаточному (у кінцевому) підсумку; (в конце концов) кінець кінцем, урешті-решт, зрештою.

в конце у кінці; (о времени) наприкінці // в конце года у кінці (наприкінці) року.

в конце концов кінець кінцем, урешті-решт, зрештою.

в копеечку (в копейку) встать (обойтись, вскочить, влететь) разг. улетіти в [добру] копійку, датися в копійку (в копійчину).

в корень истребить см. до корня истребить.

в коридорах власти книжн. у коридорах влади.

в корне (совсем, совершенно) у корені; (коренным образом) докорінно // в корне неправильно у корені (зовсім) неправильно.

в корне пресечь знищити в зародку (в корені); (искоренить) викоренити.

в коротких словах небагатьма (кількома) словами, у коротких (у небагатьох) словах; коротко, стисло.

в короткое время коротким часом, у короткий час.

вкось и вкривь см. вкривь и вкось.

вкось и впрямь см. впрямь и вкось.

вкрадываться, вкрасться в доверие см. втираться, втереться в доверие.

в крайнем случае, в крайности у крайньому разі.

вкралась ошибка укралася помилка.

в кратчайший срок у найкоротший термін (строк); якнайшвидше.

в кредит [брать, взять] у кредит, набір, наборг [брати, узяти].

вкривь и вкось, вкось и вкривь разг. я) (в различных направлениях) туди-сюди, [і] туди і сюди, [і] сюди і туди; (беспорядочно) безладно, без ладу; (вслепую) наосліп; б) (перен.: всячески) [і] так і сяк, сяк і так.

в крови что у кого у вдачі, у натурі, у крові, родиме що в кого.

в кровь (до крови) избить кого до крові побити кого, спустити (пустити) кров (розм. мазку) кому.

в кругу друзей серед (в оточенні) друзів (приятелів).

в кругу своих близких см. в своём кругу.

в кулак [собрать, сжать] у кулак [зібрати, стиснути].

в кулуарах у кулуарах.

в курс чего [войти, ввести] у курс чого [ввійти, ввести].

в курсе чего [быть] у курсі чого [бути].

вкусить славы высок. зажити слави, укритися (покритися) славою.

вкусовая оценка смакова оцінка.

вкусовые органы органи смаку, смакові органи.

вкусовые свойства пищи смакові властивості їжі.

в кусты [прятаться, спрятаться, уходить, уйти] разг. у кущі [ховатися, сховатися, іти, піти].

вкушать, вкусить плоды [науки, победы] утішатися, утішитися (користуватися, скористуватися і скористатися) з плодів [науки, перемоги].

влагать, вложить душу см. вкладывать душу.

владелец средств производства власник засобів виробництва.

владеть иностранными языками володіти іноземними мовами.

владеть пером володіти пером.

владеть словом (даром слова) володіти словом (даром слова).

владеть (обладать) собой володіти (владати) собою.

в ладонь (о размере) з долоню, як долоня.

в лад с кем-чем у лад з ким-чим.

в ладу (в ладах) [быть, жить] с кем-чем у злагоді (у згоді) [бути, жити] з ким-чим.

владыка мира высок. володар світу.

влажность воздуха вологість повітря.

вламываться, вломиться (ударяться, удариться, входить, войти) в амбицию разг. удаватися, удатися (уламуватися, уломитися, ударятися, ударитися) в амбіцію (в гонор); показувати, показати свій гонор.

в лапах [находиться, оказываться] перен. разг. у лабетах (у лапах) [знаходитися, виявлятися].

в лапшу (на куски) искрошить (изрубить) разг. кого на січку (на капусту) посікти, на локшину покришити кого.

властитель дум высок. володар дум (думок).

власть имущие книжн. можновладці, можновладні, зверхники.

власть тьмы уст. влада темряви.

влачить жалкое существование (жалкую жизнь) перен. разг. [ледве] животіти, нидіти, злидарювати, тягти (тягнути) злиденне життя.

в лежачем положении нареч. лежачи.

в лёжку (лежмя) лежать разг. лежма (легма, ліжма, лігма) лежати.

влезать, влезть в доверие см. втираться, втереться в доверие.

влезать, влезть (залезать, залезть) в долги разг. улазити, улізти (залазити, залізти) в борги; док. заборгувати.

влезать и лезть, влезть (залезать, залезть) в душу (в сердце) разг. улазити, улізти (залазити, залізти) в душу (в серце), заглядати, заглянути в душу.

влезать, влезть в шкуру (в кожу) кого, чью разг. улазити, улізти в шкуру кого, чию.

влезть в историю см. попадать, попасть в историю.

в лес смотреть (глядеть) перен. разг. дивитися в ліс.

в летах см. в годах.

влететь (вскочить, обойтись, стать) в копеечку (в копейку) разг. улетіти в [добру] копійку (в копійчину).

в летнее время, в летнюю пору улітку, у літній час, у літню пору.

влечь, повлечь за собой что перен. спричиняти і спричинювати, спричинити що, спричинятися, спричинитися до чого.

влипнуть в историю см. попадать, попасть в историю.

в лице кого в особі кого; (о двух и больше — ещё) в особах кого.

в лицо [говорить, хвалить или бранить] у [живі] очі, у вічі [казати, хвалити або лаяти].

влияние солнечных лучей вплив сонячного проміння.

влияние среда на кого вплив середовища на кого.

в лоб [атаковать, наступать, спрашивать] разг. у лоб [атакувати, наступати, запитувати, питати].

вложение капитала вкладення (вкладання) капіталу.

в ложке воды утопить кого разг. у ложці води втопити кого.

в ложном свете [видеть, представлять] у неправильному (у фальшивому) світлі [бачити, уявляти].

в лоне науки книжн. у сфері науки.

в лоск износить сапоги (окончательно, совершенно) прост. геть-чисто (до решти; цілком) зносити чоботи.

в лучшем виде [сделать] прост. якнайкраще, щонайкраще, якнайліпше, щонайліпше [зробити].

в лучшем случае у найкращому (у кращому, у ліпшому, у найліпшому) разі.

в лучшем смысле слова у кращому розумінні слова.

в лучшие времена за кращих часів.

в любое время у будь-який (у перший-ліпший) час, у будь-яку годину (пору), будь-якого (першого-ліпшого) часу, будь-коли.

в любой момент у будь-який момент, у будь-яку мить, будь-коли.

в любом случае у кожному (у всякому) разі.

в людях у людях, на людях; (публично) прилюдно.

в [общей] массе (в большинстве своём) здебільшого, здебільш, здебільше.

в мгновение ока разг. як оком змигнути.

вменять, вменить в вину кому что ставити, поставити за (в) провину (за вину), ставити, поставити (класти, покласти) на карб кому що.

вменять, вменить в обязанность кому что зобов’язувати, зобов’язати кого, ставити, поставити за (в) обов’язок кому що.

в меру у міру, до міри.

в меру сил см. по мере сил.

вместе с тем разом з тим; водночас, воднораз.

вместо того замість того, натомість; розм. затомість // вместо того, чтобы пойти замість того, щоб піти, замість піти.

вмешаться в толпу см. затереться в толпу.

вмешиваться, вмешаться в разговор утручатися, утрутитися в розмову.

в миниатюре у мініатюрі.

в минувшем году см. в прошлом году.

в [одну] минуту в [одну] хвилину, за хвилину; хвилиною.

в мире и согласии у згоді і спокої.

в моде у моді.

в молодые годы замолоду.

в молчании (молча) мовчки.

в мутной воде рыбу ловить перен. разг. у мутній (у каламутній) воді рибу ловити.

в мыслях [иметь что] на думці, у думці [мати що].

в мыслях [называть, произносить] у думках, у думці [називати, вимовляти]; см. ещё про себя.

в нагрузку к чему як навантаження до чого.

в надежде на... сподіваючись (у надії, маючи надію) на...

в надлежащем порядке у належному порядку.

в наказание кому щоб покарати кого.

в наличии [быть, оказаться] у наявності (наявним; присутствовать: присутнім) [бути, виявитися].

в направлении к... см. по направлению к...

в нарастающем темпе у посиленому (у наростаючому) темпі.

в насмешку на сміх, на посміх, на глум.

в настоящее (в наше) время у (на) цей час; (сейчас) тепер, зараз, нині; данную эпоху) за теперішнього (за нашого) часу.

в настоящем году цього (нинішнього) року, у цьому (у нинішньому) році, цей рік.

в настоящий момент у цей момент.

внахлёстку (в рыболовстве) нахлистом, хлист-навхлист.

вначале было трудно спочатку було важко.

в начале года на початку року.

в наше время см. в настоящее время.

в наших (у ваших) руках у наших (у ваших) руках.

в небе жарко [будет, станет] см. небу жарко.

внебрачный ребёнок позашлюбна (нешлюбна) дитина, позашлюбне (нешлюбне) дитя.

в небрежении [быть, находиться] уст. занедбуватися, занехаюватися, бути занедбаним (занехаяним).

вневедомственная охрана позавідомча охорона.

вне времени и пространства поза часом і простором.

вне всякого сомнения, вне всяких сомнений см. без всякого сомнения.

в невыгодном свете (освещении) у невигідному освітленні (світлі).

в недалёком будущем у недалекому майбутньому.

в недалёком прошлом у недалекому (у недавньому) минулому.

в недоброе время, в недобрую пору, в недобрый час у недобру (у лиху) годину, у недобрий (у лихий) час.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   94

Схожі:

Список довідкової літератури Українська мова. Словник довідник. Правила...
Українська мова. Словник – довідник. Правила написання слів. Пунктуаційні правила. Словник української мови/ Уклад. О. В. Підгайна....

Урок в 11 класі Тема: Твір роздум на тему «Якою я бачу бібліотеку майбутнього?»
Обладнання: схема побудови твору-роздуму, зразки творчих робіт, книжкова виставка, виставка дитячих малюнків «Бібліотека майбутнього»,...

Урок №1 Тема. Лексикологія. Групи слів за походженням. Тлумачний...
Українська мова має невичерпне багатство слів для вираження найтонших відтінків думок І почуттів. Чим більше слів ми знаємо, тим...

Український голокост: погляд із сьогодення Бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик “Український голокост: погляд із сьогодення”інформує про книги, брошури, статті з періодичних видань, які...

Які зі словосполучень є фразеологізмами?
Козац кий, кін чик, медал йон, нен ка, мен ший, тон ший, чотир ох, чотир ма; черв як, св то, моркв яний, з єднати, мавп чий, подвір...

Дослідження «Використання назв кольорів у стійких словосполученнях,...
В українській мові є багато стійких словосполучень. Їх часто можна замінити одним словом: набити руку – навчитися, накивати п’ятами...

Уроку: – навчальна
Обладнання: підручник, фразеологічний словник, презентація «Фразеологія як розділ науки промову»

Анотований бібліографічний список нових надходжень
Бєліков, О. О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів. – Х. Прапор, 2011. – 320 с

Словник економіко – політологічної термінології
Економічна теорія – основа політики, a основою суспільства залишаються політика та мораль наша колективна воля та інші приватні системи...

Словник літературних термінів Авангардизм
Авангардизм — течії в європейському мистецтві XX ст., які, відкидаючи закостенілі художні традиції, хотіли вивести мистецтво на нові...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка