Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Рекламний проспект інноваційних форм методичної роботи в м. Красноармійську у 2014 – 2015 навчальному році

Сторінка2/3
1   2   3


ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Керівник: Гончарова Галина Борисівна, учитель української мови і літератури, ЗОШ № 2

Форма роботи: семінар-практикум

Категорія учасників: учителі української мови та літератури (молоді спеціалісти та вчителі ІІ кваліфікаційної категорії)

Мета: ознайомлення педагогів з основними перспективними освітніми технологіями та методикою їх впровадження в навчально-виховний процес

Завдання:

1. Підвищувати теоретичний та методичний рівень педагогічної майстерності вчителів.

2. Здійснювати обмін інформацією про ефективні шляхи застосування інноваційних технологій.

3. Довести переваги перспективних освітніх технологій у формуванні навичок та вмінь, виробленні цінностей, створенні атмосфери співробітництва, взаємодії учнів на уроках.

4. Окреслити напрями діяльності вчителів із питань упровадження сучасних педагогічних технологій на уроках словесностіТема заняття

Змістовне наповнення

Підсумок (практична робота, підготовка рекомендацій, схем, моделей)

1.

Педагогічні технології: їх ознаки та особливості на сучасному етапі розвитку освіти

1.Вправа «Ім’я + якості»

2.Самопрезентація «Квіти»

3.Вправа «Криголам»

4.«Асоціативний кущ»

5.Інформаційний блок

6.Робота в групах

7.«Групова творча справа»

8.Презентація роботи учасниками

9.Рефлексія.

10.Вправа «Острови»

Розробка завдань для формування в учнів здатності аналізувати образ літературного героя із застосуванням проблемно-пошукової технології та «Аналізу образа-персонажа»

2.

Дебати як ефективна технологія навчання. Риторична компетентність

1.Притча про трьох індійських мудреців

2.Теоретичний блок

3.Електронна презентація «Упровадження інноваційної технології «Дебати» на уроках української мови і літератури»

4.Презентація власного досвіду

5.Робота в групах

6.Проведення проблемних дебатів

7.Індивідуальна робота

8.Рефлексія. Вправа «Поема одного дня»


Створення моделі уроку з використанням дебатних технологій

Складання орієнтовних тем текстових, літературознавчих чи літературно-критичних дебатів

3

Вітагенна технологія навчання. Голографічний метод проекції в навчанні

1.Інтерактивна вправа «Очікування»

2.Асоціативний кущ

3.Тезаурус

4.Ознайомлення з прийомами вітагенних технологій

5.Майстер-клас «Формування цілісності світогляду школярів під час вивчення ліричних творів на уроках української мови і літератури»

Вправа-гра «Казка»

Релаксація «Подорож на хмарині»

Вправа «Аналогія»

Рефлексія «Незакінчене речення»


Складання усного твору (прийом творчого синтезу освітніх

проекцій )

Складання ситуативних комунікативних завдань (прийом моделювання )


РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Керівник: Матюха Наталія Віталіївна, учитель української мови і літератури багатопрофільної гімназії

Форма роботи: семінар – практикум

Категорія учасників: учителі української мови та літератури, які зацікавленні ІКТ-технологіями.

Мета: ознайомити з методичними знахідками викладачів багатрофільної гімназії щодо використання ІКТ, спрямованих на розвиток творчого потенціалу учнів на уроках української мови і літератури.

Завдання:

 • Формування інформаційного середовища, що забезпечить досягнення педагогічних цілей на уроках з української мови і літератури;

 • Оптимізація навчального процесу на уроках з української мови і літератури засобами інформаційних технологій;

 • Впровадження інтерактивних методів для розкриття творчої особистості в процесі навчання на уроках української мови і літератури.Тема

Зміст

Підсумок

1

Філологічний калейдоскоп. Використання ментальних карт на уроках української літератури

1. Принципи побудови ментальних карт, можливості їх практичного застосування.

2. Презентація зразків інтелект-карт.

3. Огляд програмного забезпечення

для створення ментальних карт.

Підготовка ментальних карт

2

Хмарні технологій у вивченні української мови та літератури.

 1. Види «хмарних» сервісів.

 2. Переваги хмарних технологій.

 3. Хмарні технології для учителя-предметника. Практична робота.

Практична робота

3

Особливості технології уроків української мов і літератури

1. Новітні технології навчання на уроках української мови і літератури.

2. Методи активного навчання:

а) методика «Кубування»;

б) прийом «Фішбоун»;

в) прийом «ІНСЕРТ»;

г) прийом «Карусель».

3. Презентація майстер-класу.

Підготовка майстер – класу.


Цикл вивчення іноземних мов
ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕБАТНОГО КЛУБУ В ШКОЛІ

Керівники: Плахотнікова Н.І., Євтушевська В.М., учителі англійської мови Красноармійського НВК.

Форма роботи: семінар – практикум

Категорія учасників: учителі англійської мови

Мета: створення умов для усвідомлення педагогічної необхідності практичного оволодіння учнями лексичними і граматичними компетенціями на базі реальних ситуацій та перетворення мови на реальний інструмент набуття знань про сучасне європейське суспільство.

Завдання:

 • Ознайомити вчителів англійської мови з правилами та технологією дебатів, специфікою мовної поведінки, етикету, невербальних засобів спілкування.

 • Сприяти практичному засвоєнню різноманітних форм роботи ( «Круглі столи, дебатні турніри, рольові ігри, індивідуальні та групові - презентації).

 • Формувати навички та вміння пошукової креативної роботи в учнів під керівництвом вчителя.Тема занять

Змістовне наповнення

Підсумок

1

Введення в дебати. Елементи дебатів.

Історія та традиції дебатів. Головні принципи дебатів. Понятійний апарат: дебати, етика, аргумент, філософія.

Рекомендації щодо поповнення знань педагогів про головні принципи дебатів.

2.

Тренінг «Методика дебатів. Мистецтво оратора»

Побудова лінії аргументації. Публічні презентації, прийоми впливу на аудиторію. Тренінг навичок емоційної саморегуляції: контроль над голосом, збентеженість та хвилювання.

Рекомендації щодо формування навичок побудови лінії аргументації.

3.

Практикум «Рольова гра. Суддівство».

Виконання тренувальних вправ через імпровізовані дебати, рольові ігри, розробляючи індивідуальні та групові проекти на сучасні теми та проблеми.

Збірник тем в межах сфер спілкування.


Математично – інформаційний цикл

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Керівник: Ткаченко Олена Станіславівна, учитель математики, ЗОШ № 4

Форма роботи: Школа педагогічної майстерності

Категорія учасників : учителі математики

Мета: Впровадження та використання педагогічних інновацій, технологій та елементів передового педагогічного досвіду для оновлення змісту математичної освіти.

Завдання:

 • ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом з питань розв’язання поставлених проблем;

 • вивчення і втілення в практику перспективного педагогічного досвіду;

 • моделювання, апробація інноваційних технологій;

 • підготовка рекомендацій, методичних посібників, дидактичних матеріалів тощо.Тема заняття

Змістовне наповнення

Підсумок

1.

Методична скарбничка. Конструктор уроку.

Запровадження лекційно-практичної системи викладання математики як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчих здібностей учнів

Підготовка рекомендацій
(Розробка матеріалу для кожного етапу сучасного уроку.)

2.

Організація навчально - дослідницької роботи в школі


Розвиток пізнавальної активності учнів, реалізація творчого потенціалу. Випереджувальне навчання.

Підготовка рекомендацій

(Розробка тематики навчально – дослідницьких робіт для учнів різних класів.)

3

Позакласна робота з математики в загальноосвітній школі.

Організація факультативних занять та позакласної роботи з математики в загальноосвітній школі.


Розробка моделей, рекомендацій.
(Розробити підбірку матеріалів для проведення факультативних та позакласних заходів)


ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ – СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівник: Воротинцева Любов Іванівна, учитель математики Красноармійського НВК

Категорія учасників: педагоги, які бажають опанувати можливості застосування Інтернет – середовища у НВП.

Форма роботи: семінар – практикум

Мета: підвищення рівня наукової, освітньої, професійної підготовки педагогічних працівників. Практичне опанування умінь і навичок використання мережі Інтернет для організації освітнього процесу.

Завдання:

  • Сприяти розвитку педагогічної творчості учасників СП

  • Залучити творчі педагогічні кадри до використання мережі Інтернет для організації самоосвітньої діяльності учнів.Тема

Зміст

Підсумок

1

Використання можливостей Інтернет – середовища для підвищення професійного рівня педагога

Ознайомлення з можливостями освітньої мережі «Партнерство в навчанні»

1.Реєстрація учасників СП у освітній мережі «Партнерство у навчанні»

2.Отримання відзнак про проходження онлайн-курсів «Навчання з технологією»

2

Використання можливостей електронної пошти для організації НВП

Демонстрація можливостей поштового сервісу мережі Інтернет

1.Створення групи учасників СП у поштовій скриньці кожного учасника.

2. Налаштування групової розсилки.

3.Обмін інформацією.

3

Створення особистих веб - ресурсів

Ознайомлення з різновидами веб-ресурсів (блог, веб-сторінка, сайт тощо)

Практична робота по створенню особистого веб-ресурсу.

Початкова освіта

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Керівник: Ігнатенко Олена Геннадіївна, учитель початкових класів, ЗОШ №6

Форма роботи: лабораторія творчого вчителя

Категорія учасників:

Мета: Ознайомлення слухачів з оптимальними методами та прийомами

роботи вчителя щодо формуванню ключових компетентностей учнів

засобами інноваційних педагогічних технологій
Завдання: Стимулювати інтерес педагогів до використання інноваційних освітніх технологій, які сприяють підвищенню якості освіти учнів.Тема заняття

Змістове наповнення

Підсумок

1.

Формування ключових компетентностей на уроках

 • що таке компетентність;

 • види компетентностей;

 • рівні і напрямки самоосвітньої компетентності молодших школярів.

Підготувати схему «Ключові компетентності» щодо використання її в сучасному уроці

2.

Інтерактивні технології та методи навчання

 • шляхи формування активної позиції учнів у засвоєнні знань;

 • умови підвищення інтересу дитини у сприйманні навчального матеріалу;

 • формування компетентності педагога в інноваційному режимі.

Практична робота: фрагменти уроків з використанням інтерактивних методів

3.

Використання технології «Розвиток критичного мислення» на уроках

 • характеристика критичного мислення;

 • умови, що стимулюють розвиток критичного мислення;

 • структура уроку критичного мислення;

 • найефективніші методи технології розвитку критичного мислення.

Підготувати рекомендації щодо використання технології «Розвиток критичного мислення» на уроках


ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Керівник: Голованьова Лариса Олександрівна, вчитель початкових класів Родинської ЗОШ№36

Категорія учасників: учителі початкових класів.

Форма роботи: семінар-практикум

Мета: залучити вчителів початкової школи до впровадження проектних технологій на уроках і в позаурочний час

Завдання:

 • Опрацювання теоретичного матеріалу з питань проектних технологій

 • Навчання навичкам створення проектів

 • Формування навичок презентацій проектів.

Тема

Зміст

Підсумок

1

Актуальність застосування методу проектів серед учнів і вчителів початкової школи


 1. Проект як метод навчання на уроці.

 2. Теоретичні питання стосовно застосування методу проектів на уроках

 3. Ознайомлення з проектною діяльністю учителя (із досвіду роботи) і учнів (презентації учнівських проектів)

 4. Ознайомитися з різними видами проектів.

 5. Підібрати теми проектів

 6. Скласти план роботи над проектом

1.Буклет з рекомендаціями «Проект як метод навчання»

2. Пам’ятки для вчителів і учнів щодо складання проекту

2.

Етапи робота над проектом

І.Створення власного проекту:

 • Тема

 • Мета

 • Завдання проекту

 • Очікувані результати

Робота над проектом «Ми чекаємо гостей»

Об’єднання в групи

1 група «Дослідники»- дослідити, які свята проводяться в родинах, зібрати цікаві факти, фото, ілюстрації про проведення родинних свят

2 група «Дизайнери» - вибір тематики свята, оформлення його відповідно вибраному стилю, створення запрошень

3 група «»Кулінари»- підготовка святкового меню, сервірування столу

4 група «Шоумени»- підбір розважальних заходів, музичне оформлення свята.


Блок схема проектної діяльності учня та вчителя


3.

Види презентацій проектів

Види презентацій проектів:

 • Електронна презентація

 • Міні-збірка віршів, оповідань

 • Альбоми малюнків

 • Фото альбоми

 • Само презентація

Презентація проекту «Ми чекаємо гостей»

 1. Збірка друкованих проектів

 2. Фотоальбом

 3. Електронні презентації проектів


ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ

«ЛОГІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Керівник: Мушкет Людмила Євгенівна, вчитель початкових класів ЗОШ № 3

Форма роботи: семінар – практикум

Категорія учасників: учителі початкових класів.

Мета: розширити знання педагогів щодо використання методів та прийомів технології критичного мислення, удосконалити вміння та навички їх використання в НВП (на прикладі математики)

Завдання:

  1. Ознайомити учителів зі змістом основних логічних понять, законів логіки, логічних дій і операцій, з основними видами та принципами розв’язання логічних задач.

  2. Розвивати уміння застосовувати правила та закони логіки до аналізу подій, явищ й оцінки своїх і чужих думок, формулювати та приймати обґрунтовані рішення.Тема занять

Змістовне наповнення

Підсумок

1

Умовиводи у змісті початкової освіти. Методика роботи над побудовою умовиводів у початковій школі.

Первісне судження – засновок, нове судження – висновок. Умовиводи здійснюються у формі перебудови судження.

Практичні рекомендації щодо розвитку мовленнєвої діяльності учнів

2

Методика роботи над завданнями з логічним навантаження у початковому курсі математики. (Задачі на планування найгіршого варіанту. Задачі, які розв’язуються з кінця).

Задачі на зв'язок за допомогою відношень ≤, ≥, ряди чисел, зашифровані дії. Задачі на моделювання, на пошук нового конструкторського вирішення.

Рекомендації щодо роботи над етапами. Створення алгоритму вирішення завдань.

3

Методика роботи над задачами на знаходження маси тіл. Задачі на знаходження компонентів при відомому значенні суми, різниці.

Використання шалькових терезів. Операції, які можна проводити з кульковими терезами. Починаємо роботу з графічної ілюстрації умови.

Створення алгоритму розв’язання. Підготовка збірки задач.
Цикл «Педагогіка, психологія, дидактика»

ГУМАННА ПЕДАГОГІКА – ЦЕ ПЕДАГОГІКА КУЛЬТУРИ

Керівник: Томас Валентина Миколаївна, учитель російської мови та світової літератури ЗОШ № 9, Гелетій Тетяна Борисівна, учитель початкових класів КНВК

Форма роботи: творча лабораторія

Категорія учасників: педагоги, які цікавляться гуманною педагогікою.

Мета: гуманізація освітнього простору через оновлення філософії педагогічного мислення, розширення свідомості вчителя 21 століття.

Завдання:

 • Вивчення класичної педагогічної спадщини;

 • знайомство з науковими основами гуманної педагогіки як нової філософії освіти, міжнародного освітнього проекту;

 • долучення до досвіду роботи творчих педагогів України, Росії. Білорусі, Грузії;

 • сприяння усвідомленню необхідності самовдосконалення, зміни педагогічної свідомості;

 • створення особливої атмосфери для співпраці, взаємного творчого пошуку;

 • обмін досвідом, творчими знахідками;

 • широка загальнокультурна підготовка, оволодіння навичками рефлексивної діяльності.

 • розвиток власного творчого потенціалу вчителя.

Тема

Зміст

Підсумок

1

Міські педагогічні читання «Доторкнутися небес дитинства»

1.Новини гуманної педагогіки.

2.Психологічна війна проти дитинства.

3.Фільм «Небеса дитинства»

4.Майстерня гуманності

5.Гармонічна тріада навчання і виховання: Учитель – Дитина – Батьки


1) Створення електронної хрестоматії з гуманної педагогіки «Антологія гуманної педагогіки».


2

Круглий стіл «Як любити дитину»

1.Майстерня гуманного педагога (із досвіду роботи)

 1. Хрестоматія для дітей. Презентація батьківського університету «Мудрий супровід дитини»:

Складання збірки методичних матеріалів для уроків, виховних годин, позакласної роботи «Уроки Доброти»..


3

Конференція «Діти нової свідомості»

1.Теоретичні засади.

2.Фільм Валерія Шатіна «Діти світу»

3. Презентація виставки з теми.

Самовизначення вчителя та проектування ним власної педагогічної діяльності у просторі гуманної педагогіки як педагогіки культури.


РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Керівники: Колесник Ірина Анатоліївна, директор ЗОШ № 9, Воробйова Тамара Володимирівна, заступник директора з НВР ЗОШ № 9.

Форма роботи: педагогічна студія з поширення передового досвіду роботи обласної школи-лабораторії «Ключі до успіху»

Категорія учасників: Змінна категорія учасників (зверніть увагу на таблицю)

Особливості проведення педагогічної студії:

 • проходить за окремим графіком

 • кожна категорія відвідує тільки 1 заняття

 • після заняття кожний учасник отримує диск з узагальненим досвідом роботи з теми для власної апробації

Мета:

 1. Ознайомити учасників з досвідом роботи вчителів – експериментаторів з формування та розвитку ключових компетентностей учнів.

 2. Показати перспективу пошуку нових творчих інноваційних форм, методів і прийомів проведення компетентнісно орієнтованих уроків.

Завдання:

 • Сприяти усвідомленню необхідності співпраці, пошуку нових підходів і рішень, які дозволяють відірватися від педагогічних стереотипів;

 • Широка загальнокультурна підготовка, оволодіння навичками рефлексивної діяльності;

 • Включеність в інноваційну практику, яка забезпечує нову якість освіти.Тема занять

Змістовне наповнення

Підсумок

Категорія учасників

1

Розвиток соціальної компетентності учнів

1.Презентація авторських методичних збірок, рекомендації до їх апробації

2. Майстер-класи: Паснова К.В., Богданова Ю.В.

Узагальнення матеріалу та створення тематичної папки «Вчусь робити так…)

Учителі початкових класів,

учителі хімії,

педагоги -організатори.

2

Формування компетентності саморозвитку учнів.

1.Презентація авторських методичних збірок, рекомендації до їх апробації

2.Майстер-клас: Дідченко О.В.

Узагальнення матеріалу та створення тематичної папки «Вчусь робити так…)

Учителі початкових класів

3

Розвиток полікультурної компетентності учнів.

1.Презентація авторських методичних збірок, рекомендації до їх апробації

2. Майстер- класи: ГолофєєваН.О., Школьна Л.Г.

Узагальнення матеріалу та створення тематичної папки «Вчусь робити так…)

Учителі української мови та літератури


ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ТА ВИХОВАНЦІВ
Керівник: Самофалова Людмила Миколаївна, практичний психолог, ЗОШ № 2

Форма роботи: семінар-практикум

Категорія учасників: класні керівники основної школи

Мета: розвиток креативних і комунікативних здібностей педагогів; формування навичок щодо створення сприятливого мікроклімату в дитячому колективі; розвиток мотивації педагога до самовдосконалення у різноманітних сферах життя, підвищення педагогічної компетентності класного керівника та вихователя в області взаєморозуміння з вихованцями та їх батьками.

Завдання:

 1. Допомога учасникам усвідомити і сформулювати свої позитивні сторони у спілкуванні з оточуючими.

 2. Розвивати оригінальність і гнучкість мислення, стимулювати творчу уяву та фантазію.

 3. Сприяти розвитку перспектив професійного зростання і розширення сфер ефективних дій у професійній діяльності й поза нею.

 4. Навчати педагогів засобам виходу негативних емоції у допустимій формі.

 5. Відпрацювання навичок взаємодії з оточуючими людьми.

 6. Формування у педагогів навичок конструктивного вираження негативних емоції та почуттів.

 7. Збереження психологічного здоров’я педагогів.

Тема заняття

Змістовне наповнення

Підсумок (практична робота, підготовка рекомендацій, схем, моделей)

1.

Розвиток творчих здібностей педагогів.

  • Повідомлення про особливості проявів та розвитку творчих здібностей

  • Вправа: «Самопрезентація»

  • Мозковий штурм: «Моє бачення творчого вихователя»

  • Вправа «Казкові персонажі»

  • Вправа на саморегуляцію «Лимон»

  • Техніка «Колаж»

  • Історія для роздумів «Притча для двох мандрівників»

  • Рефлексія

Розробка порад для класних керівників щодо засобів та методів професійного зростання і розширення сфер ефективних дій у професійній діяльності

2.

Мистецтво взаєморозуміння.

  • Гра «Давайте познайомимося»

  • Вправа «Маленький привід»

  • Робота в парах «Кенгуру»

  • Колективна гра «Човник»

  • Кольорова діагностика «Будинок»

  • Індивідуальна робота «Оживи долоньку»

  • Вправа: «Таємний друг»

  • Рефлексія

Створення буклетів: «Правила ефективного спілкування з учнями» та «Правила ефективного спілкування з батьками учнів»

3

Керування емоційним станом.

  • Розминка «Поміняйтеся місцями ті, хто...»

  • Мозковий штурм «Складання банку емоційних станів»

  • Гра «Будь уважним»

  • Вправа «Долоні»

  • Робота в парах: «Пари»

  • Гра «Миша та мишоловка»

  • Робота в групах «Давайте помовчимо»

  • Антипоради психолога педагогам

  • Вправа «Плутанина»

  • Гра «Звукова гімнастика»

  • Вправа «Пісня»

  • Робота в групі «Нитка, що пов’язує»

  • Рефлексія

Підготовка рекомендацій щодо збереження психологічного здоров’я класних керівників


ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ СИНДРОМУ

«ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ»

Керівник: Сервачак Олена Вікторівна, практичний психолог КНВК

Форма роботи: семінар – практикум

Категорія учасників: педагоги, які потребують знань щодо підтримки та збереження власного здоров’я

Мета: Створити умови для усвідомлення педагогами необхідності безперервного професійного, особистісного самоаналізу та самовдосконалення, актуалізація внутрішніх ресурсів на успішну самореалізацію у професійній діяльності, формування навичок саморегуляції психоемоційного стану.

Завдання:

 1. Формувати у педагогів багаж знань та вмінь про емоційне вигорання, його причини, наслідки, засоби профілактики та корекції .

 2. Озброювати педагогів ефективним, діючим інструментарієм творчого самоаналізу та саморегуляції психоемоційного стану.

 3. Створити умови для усвідомлення педагогами власних професійних стереотипів сприйняття особистості учня та необхідності безперервного професійного самоаналізу та самовдосконалення.

 4. Розвивати у педагогів інтерес та навички до пошуку шляхів вирішення реальних педагогічних завдань, педагогічних ситуацій.


Тема

Зміст

Підсумок

1


«Психологічний бум»

Емоційне вигорання педагогів – причини, наслідки, засоби профілактики та корекції.Теоретичний розгляд проблеми, практикум засобів профілактики емоційного вигоряння та самокорекції.


 1. Поповнення знань педагогів щодо проблеми емоційного вигоряння.

2.Розвиток уміння розпізнавати і розуміти власні прояви емоційного вигоряння на різних рівнях: поведінковому, когнітивному, емоційному, тілесному.

2

Тренінг «Як горіти, але не згоряти? ».

Тестування на стресостійкість.

Тренінг навичок емоційної саморегуляції.


 1. Здійснення самоаналізу особливостей сприйняття педагогічної діяльності,її окремих аспектів.

2. Розвиток навичок захищати свою нервову систему різноманітними засобами емоційної саморегуляції.

3

Круглий стіл «Професійна студія»

Вирішення педагогічних ситуацій, обговорення, пошук ефективної стратегії самовдосконалення.

1.Обговорення та вирішення педагогічних ситуацій.


Цикл природничих дисциплін

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ ЧЕРЕЗ ОЗДОРОВЧУ ФУНКЦІЮ ОСВІТИ

Керівники: Трубчаніна Олена Михайлівна, учитель хімії та природознавства ЗОШ № 8, Кірпікіна Наталія Миколаївна, учитель фізичної культури ЗОШ № 8, Сорокіна Тетяна Антонівна, учитель географії ЗОШ № 8.

Форма роботи: семінар-практикум зі здоров`язбереження

Категорія учасників: вчителі фізкультури та основ здоров`я, що опікуються питаннями здоров’язбереження.

Мета: пошук ефективних підходів до формування у дітей та учнівської молоді розуміння здоров’я як незаперечної цінності життя людини засобами освіти.

Завдання:

 1. Виявити організаційно-методичні засади впровадження оздоровчої функції освіти у НВП.

 2. Дослідити використання системи моніторингу рівня здоров’я та активність вчителів шкіл щодо сприяння здоров’ю дітей та молоді.

 3. Акцентувати увагу на критеріях та можливостях формування здоров’я школярів.Тема

Зміст

Підсумок

1


Здоровий спосіб життя головна ознака соціальної компетентності.

 1. Розвиток концепції здоров’я в сучасному світі та шкільній освіті.

 2. Філософія здоров’я та основні напрямки її розвитку шляхом формування соціальної компетентності учня.

 3. Гуманітарно-освітні основи здоров’я.

Створення презентацій, рекламних роликів "Здоровий спосіб життя".


2

Моніторинг рівня здоров’я учнівської молоді засобами шкільних предметів: здобутки та перспективи.

1. Дослідження за допомогою моніторингу складових системи освіти

2. Медико-соціальні проблеми моніторингу здоров’я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Показники особистісного здоров’я педагогічних працівників.

4. Проблема співпраці класного керівника та батьків учнів в організації моніторингу здоров’я дітей

1. Підготовка буклетів-рекомендацій.

2. Надання електронних матеріалів за темою.

3

Методологічні аспекти формування здорового способу життя.

 1. Науково-методичний супровід розвитку навчального закладу – школи сприяння здоров’ю.

 2. Здоров’язбереження та здоров’яформування в навчальному закладі: кураторський супровід вчителя.

 3. Роль установок і очікувань у збереженні та підтримці психологічного здоров’я.

 4. Взаємодія соціальних інститутів суспільства зі школою та родиною у формуванні здорового способу життя молоді.

 5. Розвиток у молодших школярів життєвих навичок, що сприяють здоров’ю, на основі інтегрованого підходу.

 6. Здоровий спосіб життя – шлях до життєвого успіху особистості (захист міні-проектів).

1.Вручення сертифікатів активним учасникам семінару.

2.Створення методичного вісника за темою.

3.Випуск виставкової папки фотоматеріалів


МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ З ЗДІБНИМИ ТА ТАЛАНОВИТИМИ ДІТЬМИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ

Керівник: Мігутіна Олена Олександрівна, учитель хімії КНВК

Форма роботи: постійно діючий семінар

Категорія учасників: для вчителів хімії, біології які супроводжують обдарованих учнів

Мета: поліпшити роботу з одарованими дітьми через підвищення професійного рівня педагогів під час роботи у ПДС.

Задача:

1. Забезпечення більш високої методичної підготовки учителів хімії та біології.

2. Покращення якості проведення навчальних занять.

3. Посилення якості підготовки учнів до участі в олімпіадах, турнірах, ДПА,ЗНО.Тема занять

Змістовне наповнення

Підсумок

1

Якісні задачі з хімії.

Система розрахункових задач для позакласної і індивідуальної роботи з обдарованими дітьми

Рекомендації щодо вирішення якісних задач з хімії

2.

Задачі та вправи на газові закони.

Поглиблення знань з основ газових законів та перевірка вміння та навичок при розв’язуванні задач.

Алгоритм вирішення задач та вправ на газові закони

3.

Алгоритми діяльності при пошуку рішення нестандартних задач.

Ознайомлення з основними

алгоритмами діяльності при пошуку рішення нестандартних задач

Створення буклету «Якісні задачі з хімії»

Цикл суспільних дисциплін

МЕТОДИКА РОБОТИ З ІСТОРИЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Керівник: Шинкаренко Ірина Валентинівна, учитель-методист, ЗОШ №2

Форма роботи: семінар-практикум

Категорія учасників: вчителі 2-ї кваліфікаційної категорії, вчителі категорії «спеціаліст», молоді спеціалісти, інші – за бажанням

Мета: досконале оволодіння учасниками семінару-практикуму методикою роботи з різними видами історичних джерел

Завдання:

 • сформувати в учителів ставлення до вивчення історичного джерела як до важливої ділянки своєї роботи;

 • скласти класифікацію видів історичних джерел;

 • сформулювати особливості методичних підходів до роботи з різними видами історичних джерел;

 • сформувати способи заохочення учнів до роботи з історичними джерелами.

Тема заняття

Змістовне наповнення

Результат роботи

1

Характеристика роботи з історичним джерелом як важливої складової праці учителя-історика

Поняття «історичного джерела». Класифікація історичних джерел. Актуальність вивчення історичних джерел у шкільному курсі історії.

Заохочення учнів до роботи з історичними джерелами.

- Таблиця «Класифікація видів історичних джерел».

- Складання пам’ятки для юного історика, що починає знайомство з історичними джерелами

2

Види друкованих джерел і методика роботи з ними у вивченні історії

Поняття «друкованого джерела». Первинні і вторинні джерела.

Документи державного характеру.

Документи політичного характеру. Господарські документи. Документи історичного характеру.

 • Таблиця «Класифікація історичних друкованих джерел».

 • Підготовка пам’ятки для аналізу газетного матеріалу як друкованого джерела

3

Твори художньої літератури і кіномистецтва як історичне джерело у вивченні історії

Твори художньої літератури як пам’ятка свої епохи. Твори усної народної творчості (міфи, епос, байки). Літературні твори (проза, поезія, сатира). Твори кіно як історичне джерело.

 • Складання пам’ятки для юного історика щодо аналізу кінотвору.

 • Складання переліку методичних умов для аналізу твору художньої літератури.
1   2   3

Схожі:

201 4 -201 5 н р. План-графік групових І колективних форм методичної...
План-графік групових І колективних форм методичної роботи педагогічних працівників навчальних закладів Великоберезнянського району...

Не треба чекати, доки успіх прийде до тебе Негайно почни рухатися йому назустріч
Перед вами рекламний проспект різноманітних методичних форм роботи, запропонованих провідними педагогами нашого міста

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Відділ освіти Мостиської районної державної адміністрації
У 2014-2015 навчальному році творча група вчителів словесників району працювала над проблемою «Застосування інноваційних технологій...

Комунальний заклад «харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13»
Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу в 2013/2014 навчальному році

Звіт про підсумки дослідно-експериментальної роботи на ІІІ етапі...
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – академічний ліцей №15»

Про вивчення зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році
У 2015-2016 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5-7 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5–9...

У 2015-2016 навчальному році школа працювала над вирішенням завдань,...
В основному ці задачі вирішено. Детальний аналіз рівня їх вирішення подається у відповідних розділах самоаналізу роботи школи

Харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 26. 08. 2014 №1/9-425 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка