Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рідна мова плани-конспекти уроків 10 клас

Рідна мова плани-конспекти уроків 10 клас

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


О.П.ГЛАЗОВА
РІДНА МОВА

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ


10 клас

Перший семестр

2003, 2007

ЗМІСТ


1

Вступ. Українська мова в світі

3

2

ЗМ. Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності. (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання

6

3

ЗМ. Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки

13

4

Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле

23

5

Звуки мови

26

6,7

ЗМ. Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

30

8

Основні норми української літературної вимови

34

9,

10

Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті)

38

11

Знаки письма

40

12

Стилістичні засоби фонетики

42

13

Одиниці мови. Тематичне тестування

45

14

ЗМ. Відтворення готового тексту. Усний переказ із творчим завданням

48

15

Орфограми. Принципи українського правопису. Складні випадки правопису ненаголошених голосних

50

16, 17

ЗМ. Відтворення готового тексту. Письмовий переказ із творчим завданням

54

18,19

Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа.


57

20

ЗМ. Аналіз письмового переказу

64

21

Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки


65

22

ЗМ. Створення власних висловлювань. Бібліографія. Анотація

70

23

ЗМ. Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер. Приватизаційний сертифікат. (Ознайомлення).

74

24,25

Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях та префіксах.

81

26

Основні орфограми в коренях, суфіксах, префіксах

86

27

Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Тематичне тестування.

90

28,29

ЗМ. Стаття в газету на морально-етичну тему


94

30

Контрольний диктант

98

31

Контрольне аудіювання. Аналіз контрольного диктанту

101


Передмова
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання рідної мови десятикласників.

Кожен урок структуровано згідно з його метою та завданнями. Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення і систематизацію засвоєних у попередніх класах знань, умінь та навичок, творче застосування їх на практиці, узагальнення, а також контроль і корекцію знань у процесі навчання. У кожному плані розкрито хід роботи, у якому відбито структуру уроку: зафіксовано кожен з його етапів, конкретизовано прийоми роботи, зміст питань та завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, перевірку та корекцію знань та вмінь, зміст домашніх завдань тощо. Структура уроків, зміст і послідовність запропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів 10 класу.

До посібника включено детальні плани уроків розвитку зв’язного мовлення. Основним завданням таких уроків є вдосконалення необхідних учням текстотворчих умінь на основі засвоєних ними текстологічних знань. Умовно уроки розвитку зв’язного мовлення можна поділити на уроки закріплення таких мовленнєвознавчих понять, як спілкування, мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі і жанри мовлення, і уроки вдосконалення текстотворчих умінь у процесі роботи над переказами із творчим завданням, творами на суспільну і морально-етичну теми, а також у процесі підготовки школярів до виступу під час дискусії, розгорнутої відповіді на уроці (екзамені), доповіді, складання ділових паперів.

У посібнику запропоновано тестові завдання для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для переказів та творчі завдання до них, теми творів, тексти для аудіювання та читання мовчки з тестовими запитаннями до них для оцінювання навчальних досягнень.

Кількість поданих у плані-конспекті кожного уроку вправ, а також обсяг дидактичного матеріалу свідомо збільшено, що дасть можливість учителю вибрати вправи та завдання, тексти і речення, які відповідатимуть рівневі підготовки та інтересам учнів кожного конкретного класу. Номери вправ, сторінок та параграфів подано за підручником: «Українська мова: Підручник для 10 – 11 класів шкіл з українською та російською мовами навчання» (О. М. Бєляєв, Л. М. Симоненкова, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова).

Урок № 1
Тема. Українська мова в світі.

Мета: подати інформацію про звучання української мови у світі – в Україні та за її межами; формувати відчуття причетності до світового українства та переконаність у тому, що доля української мови та становлення й зміцнення української державності нерозривно пов’язані; розвивати логічне мислення, пам'ять.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.
ХІД УРОКУ
І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
Бесіда.

  1. Чому мовній проблемі в Україні завжди надавалось і надається винятково важливого значення?

  2. Який статус має українська мова в Україні?

  3. Коли і яким документом їй було надано такого статусу?

  4. У якій статті Конституції України закріплено статус української мови як державної?

  5. У яких країнах світу існують українські діаспори? Витлумачте значення слова діаспора.


Робота біля дошки.

Записати речення. Пояснити написання слів та вживання розділових знаків.
Хай між нами красується чиста рідна мова, мова Лесі і Тараса – нації основа! (Л. Денисенко.) Шаную мову кожного народу, у кожного – прекрасна й лиш одна. Якщо мою довкруж почути годі, у тому біль мій і моя вина. (П. Біба.) Мово, рідна матусю, за руку мене ведеш! Ітиму! Вже! Не боюся: дорога свята – без меж!.. (М. Самійленко.) Дідівська мово, ти лежала в скрині, мов кожушок, на дні мого життя! А я жила, немов не в Україні, та нині повертаюсь з небуття. (Л. Степовичка.)
Стоїть залюблений Тарас у вашингтонських ніжних квітах. І бронзою проймає нас гаряче слово «Заповіту». (В. Рисцов.) Прогресивна громадськість світу: Канади і США, Аргентини і Австралії, Парижа і Палермо, Нью-Йорка і Вашингтона – спорудила монументи на честь великого сина українського народу Тараса Шевченка. (З календаря.) Як вої незримого фронту, не вбити яких, не скорить, Шевченко стоїть під Торонто, Франко в Вінніпегу стоїть. (В. Бровченко.)
С л о в н и к.

Діаспора – перебування значної кількості народу поза межами країни його походження.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Робота з підручником.

Виконання вправ 208 (І), 209 (І, ІІ).
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
Пояснювальний диктант.

Витлумачити лексичне значення виділених слів.
Мовна зоряна світобудово, ворог твій – шовіністична тьма. Зникне десь одна-єдина мова – і уже гармонії нема. Тож несімо естафету гідно: в ріднім слові – мир і благодать. Ми як скарб нетлінний мову рідну мусимо нащадкам передать. Йди в тисячоліття, рідна мово, до сердець і душ людських доходь. Квітни калиново й барвінково, бо на те благословив Господь.

(Д. Білоус)
Ми – українці – корінь слов’янський, не гілка, що б не твердили манкурти і давні, й нові. (О. Рубан.) Живе наша мова – і наш голос звучить у вселенському хорі народів. ..Бо наша мова – це ми, українці - добрий, чесний, працьовитий народ, що тисячоліттями живе на берегах Дніпра і Дністра, там, де була колиска індоєвропейських народів. (З кн. «Мова і нація».) Плекало їх, розкішні квіти слова, душі моєї образи святі, той мій квітник, що зветься – рідна мова. (С. Черкасенко.) Моїм народом в тризуб закодовані, ви – триєдина сила, духу вись: пречиста хато, пісне й рідна мово! Хто має вас, той вже не загубивсь. (Л. Степовичка.)
С л о в н и к.

Шовіністичний – такий, що проповідує виключність єдиної нації та цькування інших націй, а також національне чванство, розпалювання ворожнечі між народами. Манкурт – людина, яку вороги позбавили пам’яті про свій народ, рід. Синоніми: відступник, зрадник, яничар.

Диктант із коментуванням.

Неможливо, мабуть, одержати точні статистичні дані про кількість у різних країнах людей, коріння яких походить з України. Проте під час останнього перепису населення США, коли було дозволено визначити національне походження за бажанням, 730 056 американців записалися українцями. Значна частина їх рідною мовою вказала українську.

(За М. Куропатським)

Союз українців у Великій Британії (СУБ) був створений на початку 1946 року. Це одне з найбільших українських громадських товариств Західної Європи, що налічує 2500 членів і складається з 53 відділів і 11 осередків. 55 приміщень СУБ стали центрами організованого культурного життя: тут розміщуються музеї, бібліотеки, школи українознавства та численні українські клуби, влаштовуються імпрези, сходи й засідання. Основний принцип культурницької праці СУБ полягає у підтримці українців і української мови.

(З календаря)

Вільний диктант.

Прослухавши висловлювання тричі, усно переказати його якнайближче до почутого. Висловити власну думку щодо порушеної у висловлюванні проблеми.
Багато хто витрачає сили на дискусії про те, чому утискається або навіть занепадає в Україні українська мова. Але, як сказав Конфуцій, «замість того, щоб нарікати на темряву, засвіти свою свічку». У чому ж полягає конструктивна позиція щодо підвищення авторитету української мови? І взагалі, чи існує ця проблема в сьогоднішній Україні?

Д л я д о в і д о к.

Конфуцій (Кунцзи) (бл. 551 -479 рр. до н. е.) китайський філософ і політичний діяч. Конструктивний – який створює умови для наступної роботи, може бути основою чогось.

V.Підбиття підсумків уроку.
Прокоментувати вислів: Мова єднає між собою представників певного народу в часі і в просторі. Прилучення людини до рідної мови – це входження її в суспільство, підключення до колективного розуму. (В.Русанівський.)


VІ. Домашнє завдання.


Вправа 212 (усно).

Урок № 2
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності

(аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Сприймання чужого мовлення.

Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання

Мета: систематизувати та узагальнити знання про мову та мовлення, види мовленнєвої діяльності; дати уявлення про механізм та різновиди аудіювання, повправляти у сприйнятті-розумінні почутого; розвивати логічне мислення, слухову пам'ять, збагачувати та уточнювати словниковий запас учнів; формувати комунікативні вміння.

Обладнання: підручник, текст для аудіювання.
ХІД УРОКУ
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
Робота з підручником.

  1. Опрацювання таблиці «Загальні відомості про мовлення» (с. 177).

  2. Виконання вправи 158 (відповіді на запитання).

  3. Виконання вправи 159.


ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнених знань.
Пояснювальний диктант.

Пояснити, про які види мовленнєвої діяльності йдеться в кожному з висловів. До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдаєтесь у процесі роботи над диктантом?
Ну що б, здавалося, слова… Слова – та голос – більш нічого. А серце б’ється, ожива, як їх почує!... (Т. Шевченко.) Красномовство – це мистецтво говорити так, щоб ті, до кого ми звертаємося, слухали не лише без труднощів, але із задоволенням. (Б. Паскаль.) І довелося знов мені на старість з віршами ховатись, мережать книжечки співати і плакати у бур’яні. (Т.Шевченко.) Щасливий я і гордий, що читаю Шевченка, і Франка, і Українку на незрівнянній українській мові… (М. Браун, переклад з рос.)

ІV. Вивчення нового матеріалу.
Пояснення вчителя.

Мова реалізується в процесі мовлення, тобто мовленнєвої діяльності. Мовленнєва діяльність – це сукупність психофізичних дій організму людини, що спрямовуються на сприймання і розуміння мовлення, а також на народження його в усній і письмовій формі. Оволодіння мовою відбувається на функціонально-комунікативній основі, тобто в процесі мовленнєвої діяльності.

Мовленнєва діяльність включає чотири види – аудіювання (слухання і розуміння) читання, говоріння і письмо. За останніми науковими даними час, що витрачається на чотири види мовленнєвої діяльності людини, розподіляється відповідно таким чином: аудіювання – 45%, говоріння – 30%, читання – 6%, письмо – 9%.

Аудіювання та читання є рецептивними видами мовленнєвої діяльності, говоріння й письмо – продуктивними.

Дія обох видів рецептивної мовленнєвої діяльності складається з трьох етапів: мотиваційного (усвідомлення мети: навіщо я це слухаю-розумію, читаю?), аналітико-синтетичного (сприйняття, розуміння) та виконувального (прийняття рішення на сонові сприйнятої інформації з наступним говорінням або письмом).

Таким чином, сприймання і розуміння усного мовлення забезпечує такий вид мовленнєвої діяльності, як аудіювання. Аудіювання є основою спілкування. Для людей багатьох професій вміння сприймати-розуміти усне мовлення необхідне у процесі виконання службових обов’язків.

Аудіювання не слід змішувати зі слуханням. Слухання – це передусім акустичне сприймання звукового потоку, тоді як аудіювання включає процес сприймання і розуміння усного мовлення.

Процес аудіювання забезпечується механізмом здогадки (про що йтиметься далі?), смислової орієнтації (на ситуацію спілкування, лексичне й граматичне оформлення виражальних засобів мови, інтонацію, жести, міміку мовця), тотожних замін (щоб утримати інформацію в оперативній (короткотривалій) пам’яті, потрібно «згортати»», «спресовувати» зміст сприйнятого розгорнутого висловлювання до рівня тотожних за змістом ключових слів або стислих синонімічних структур: саме такі «смислові згустки», «змістові матриці» спроможна зберегти пам’ять). Дію цих механізмів можна вдосконалювати тренуванням.

Важливою психологічною особливістю аудіювання є одноразовість, неповторність цього виду мовленнєвої діяльності у природних умовах спілкування. Тому вченими виділяються репродуктивне і продуктивне аудіювання. У природній ситуації спілкування співрозмовники вдаються до продуктивного аудіювання. Основною ознакою репродуктивного аудіювання, на відміну від продуктивного, є повторюваність усної інформації. У шкільній практиці до репродуктивного аудіювання вдаються в процесі проведення усних переказів (докладних, стислих чи вибіркових), а також під час підготовки до творчих робіт.

Аудіювання – це такий вид мовленнєвої діяльності, під час якого людина одночасно сприймає усне мовлення й аналізує його (здійснює смислову обробку інформації), для цього необхідно бути уважним, уміти швидко актуалізувати весь попередній мовленнєвий та інформаційний досвід, концентрувати увагу на змісті висловлювання при мінімальному контролі за його мовною формою, мати треновану короткочасну і розвинену довготривалу пам'ять, здатність результативно працювати у визначених часових межах. Цього треба спеціально навчатись.

Звичайно, смислове сприймання мовлення залежить і від того, наскільки мовець зрозуміло, ясно висловлюється, від темпу, сили звучання мовлення, від його вміння виділяти головне тощо.

Проте успішність смислового сприймання усного мовлення залежить і від підготовленості слухачів до сприймання, від того, як вони вміють слухати.

Сприймати інформацію потрібно цілеспрямовано: глобально, докладно або критично. Особливого значення це набуває із запровадженням такої форми підсумкової державної атестації з української мови, як переказ із творчим завданням.

Глобальне, або ознайомлювальне, аудіювання вимагає від слухача загального охоплення змісту повідомлення, вміння визначати тему, основну думку повідомлення, ділити його на смислові частини, розрізняти композиційні елементи.

Детальне аудіювання передбачає найповніше докладне сприймання змісту повідомлення з усвідомленням смислу кожного з його елементів. Детальне сприймання тексту часто вимагається тоді, коли проводиться, наприклад, такий вид роботи, як переказ почутого тексту; переказ пояснення вчителя; коли потрібно запам’ятати кілька завдань, не записаних учителем на дошці, з метою їх виконання в певній послідовності; під час дискусії, диспуту, виступу на зборах та ін.

Критичне аудіювання ґрунтується на глобальному і детальному, потребує висловлення власної думки з приводу почутого, своєї мотивованої згоди чи незгоди з певним твердженням, критичного осмислення сприйнятого на слух тощо. Цей вид аудіювання практикується під час переказу тексту з творчим завданням.

Види аудіювання можна показати за допомогою такої таблиці:


Глобальне

Детальне

Критичне

Усвідомлення загального змісту повідомлення

Детальне (повне) усвідомлення всіх елементів повідомлення

Визначення власного ставлення до почутого


З методичних рекомендацій Міністерства освіти України (2002 р.).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови дев’ятикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...

Конспект тематичного свята на тему: «Рідна мова»
Зал святково прикрашений. На стіні портрет Т. Г. Шевченка. Звучить пісня «Звучи, рідна мова» у вик. Р. Кириченко (у грамзапису)....

«Чарівний світ книги» Конспекти уроків позакласного читання
Назва навчального (навчально – методичного) видання цикл уроків з позакласного читання для учнів 5 класу

Кисель Любов Полікарпівна, Ільковицький нвк “зш і-іііст дитячий садок”
У посібнику представлені конспекти уроків, літературний диктант, різнорівневі завдання

Сценарій виховного заходу «Мова наша чиста, як роса»
Як говориш, так І мислиш, так І живеш. Без рідної мови не може бути держави. Вона забезпечує нації самобутність, гідність, інформаційний...

§ Рідна мова у світі є понад 3,5 тисячі мов. Одними розмовляють мільйони,...
Виникли ірландський, канадський, новозеландський варіанти англійської мови. Те саме відбулося й з іспанською мовою в країнах Латинської...

Уроків інтегрованого курсу «Мистецтво» на тему «Шевченко І Шевченкіана»
«Мистецтво» на тему «Шевченко І шевченкіана» (7 клас). Розробки базуються на сучасних інтегрованих технологіях з використанням інтерактивних...

Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049

Автори Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В.І. Новосьолова
Українська (рідна) мова. 5-12 класи./ Автори Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією...

Конкурс малюнків на тему: «Солов'їну, барвінкову, Колосисту навіки...
Конкурс творів та рефератів на тему: «Рідна мова мати єдності, батько громадянства І сторож держави»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка