Пошук по сайту

Література  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок зв’язного мовлення. Класний твір за творами І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. «Проблема життєвого вибору»

Урок зв’язного мовлення. Класний твір за творами І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. «Проблема життєвого вибору»

Календарно - тематичне планування

Українська література 10 класп/п..

Тема уроку

Дата

Примітки

1

Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації.2

Основні віхи життя І. Нечуя-Левицького. Творчість письменника — новий імпульс розвитку української літератури. Загальна характеристика творчості.3-4

«Кайдашева сім'я» — соцiально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.5-6

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.7

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості Панаса Мирного.8

Перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Широта представлення народного життя.9-10

Еволюція Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, до втрати людської подоби. Типове й екстремальне у долі героя. Проблема життєвого вибору.11-12

Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини.13-14

Урок зв’язного мовлення. Класний твір за творами І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. «Проблема життєвого вибору» в романі Панаса Мирного»15

Контрольна робота за творчістю І. С. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. Тести + творча частина16

І. Карпенко-Карий і "театр корифеїв".

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.

Жанрова різноманітність творів17

Трагікомедія "Мартин Боруля. Дворянство як міф про краще життя.18-19

Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.20

Михайло Старицький. Життя і творчість. Багатогранність діяльності.21

Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору.22-23

Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.


Домашній твір. « Сміх крізь сльози в трагікомедії «Мартин Боруля».24

Тематична контрольна робота за творчістю драматургів. Тести+ творча частина.25

Іван Франко.

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України.26-27

Лірика збірки "З вершин і низин". Загальне уявлення про зміст і композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму«Гімн» («Замість пролога»)

«Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.

Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення.28

. Філософська і громадянська поезія. «Декадент» — поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.29-30

Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам'яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові.31

Проза І. Франка

Ідеї, проблеми, порушені в ній. Багатство жанрів Франкової прози. «Сойчине крило» — жіноча доля в новітній інтерпретації.32-34

Контрольний твір за збіркою І. Франка «Зів’яле листя». «Драма закоханого серця в поезії І. Франка»

«Контрольна робота за творчістю І. Франка. Тести+ творча частина.

35

«Укр. література 10-х років ХХ ст.»

Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся У країнка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах "З-над хмар і з долин", угруповання "Молода муза" — зв'язок зі світовою літературою, "нова школа" у прозі, "нова" драма на рубежі століть.

36-37


Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного Словника української мови, організатор і голова товариства "Просвіта".

Грінченко-перекладач. І. Франко про Б. Грінченка — "робітника без одпочину" на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання "Каторжна" — утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.
38

Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського.39

Психологічна новела "Intermezzo" з жанровими ознаками "поезії у прозі". Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.
40-41

«Тіні забутих предків»

Трагічна доля Івана і Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Духовний світ людини у зв'язку зі світом природи.42

Фольклорне тло твору. Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

43-44

Контрольний твір «Краса почуттів у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»45

Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза — найяскравіша модель раннього українського модернізму.46

"Земля" — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв'язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі.47-48

Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи.49-50

Марійка та Івоніка — уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни).51

Василь Стефаник. Життя і творчість. Творча співдружність В. Стефаника з Л. Мартовичем і Марком Черемшиною ("Покутська трійця").
52

Новаторство письменника. "Камінний хрест" — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від'їздом із села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.


Домашній твір за повістю О. Кобилянської «Земля» «Михайло та Сава. Рідні, але різні»53

Контрольна робота за творчістю О. Кобилянської та Василя Стефаника. Тести + творча частина54

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурн ого оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.55

Світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші "Contra spem spero!". Громадя нська лірика ("І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль...").56

Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах і нтимної лірики ("Все-все покинуть, до тебе полинуть...", "Уста говорять: "Він навіки згинув!.."").
57

Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-мiфологічна основа сюжету. Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини.Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси.58

Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси.Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша.
59

Контрольний твір за творчістю Лесі Українки. «Боротьба за вільне, красиве, духовно багате життя»
60

Контрольна робота за творчістю Лесі Українки. Тести + творча частина.61

Микола Вороний. Життя і творчість, багатогранна діяльність.

М. Вороний — "ідеолог" модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму.
62

Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути "цілим чоловіком" ("Іванові Франкові"). Єдність краси природи і мистецтва ("Блакитна Панна"). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень ("Інфанта").63

Олександр Олесь. Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій.64

Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів ("О слово рідне! Орле скутий!..").

Символізм драматичного етюду "По дорозі в Казку". Дорога в казку — символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер — духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.65

Володимир Винниченко.

Життя і творчість, громадська і політична діяльність.

Прозові й драматичні твори.66

Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо). Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

Значення художньої спадщини В. Винниченка.67

Тематична контрольна робота за творчістю М. Вороного. О. Олеся. В. Винниченка. Тести + творча частина.68

Новинки сучасного літературного життя .

Любко Дереш. Микола Жадан.
69

Література рідного краю. Наталя Кулакова. «Судьбы пронзительный мотив»

70

Урок-підсумок

Бесіда про вивчені твори української літератури.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з української літератури у 10 класі «Багата палітра прози І. С. Нечуя-Левицького»
Тема. Багата палітра прози І. С. Нечуя-Левицького (Підсумковий урок за вивченням творчості письменника)

Урок у 9 Б, 10, 11 класах Класний керівник 9 б кл. Гладкова О. О....
Дніпропетровської області як однієї з провідних областей незалежної Української держави, окреслити її вагому частку в історії, культурі,...

Народної долі стала центральною для І. Нечуя-Левицького
...

Урок розвитку зв'язного мовлення в 11 класі
Обладнання: схема твору-роздуму різнокольорові аркуші паперу, папір на липучках, три таблиці для дерева рішень, словники

Урок тема. Андрій Чайковський «За сестрою». Геройство І лицарська відвага. Підсумковий урок
Е минуле українського народу; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати...

Література в 11 класі Тема: Проблема вибору людини в межовій ситуації...
Мета: допомогти учням з’ясувати різні можливості морального вибору людини в межовій ситуації; розвивати навички філософського сприйняття...

Тема: Проблема вибору людини у вирішальній ситуації та його обстоювання....

Урок 9 Тема: Готика. Характерні особливості готичного стилю. Особливості...
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...

Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любовю...
Мета: повторити теоретичний матеріал про думу як жанр усної народної творчості

Погоджено: Схвалено: Начальник управління освіти Протокол педагогічної...
План роботи семінару-практикуму «Розвиток зв’язного мовлення дошкільників засобами інноваційних технологій»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
l.ocvita.com.ua
Головна сторінка